/>

ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงาน 6 พ.ค. 62 ให้ลูกจ้างร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ยินดีให้แชร์]

วิว

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขอควมร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการประกาศวันหยุดในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระบุว่า
สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

 ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบกิจการกำหนดให้วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เป็นวันหยุด เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมงานพระราชพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย โดยการรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

 เรียบเรียงโดย : อำมฤทธิ์ สุระสังธ์

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป