ซ่อน
แสดง

มารู้จัก “เอกการศึกษาพิเศษ ครุฯ จุฬาฯ” กันเถอะ! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ครุจุฬา #ครุศาสตร์จุฬา #ครุศาสตร์ #dek63 #dek62

สวัสดีค่าา กระทู้เราจะมาแนะนำ “เอกการศึกษาพิเศษ สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ

 

โดยปกติแล้ว เอกนี้ค่อนข้างเป็นที่นิยมน้อยและไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก เมื่อเทียบกับเอกอื่น ๆ เช่น เอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ จิตวิทยา อย่างรุ่นของเรา มีคนเรียนเอกการศึกษาพิเศษแค่ 3 คนเท่านั้น!! เวลาเพื่อนในคณะถามว่าเราเรียนเอกอะไร แล้วตอบว่าเอกการศึกษาพิเศษ เพื่อนยังงงงเลยค่ะว่ามีเอกนี้อยู่ด้วยหรอ เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมาก

 

การศึกษาพิเศษคืออะไร

การศึกษาพิเศษ คือ การจัดบริการทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น การสอนคนตาบอด สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึม สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ซึ่งมี “ครูการศึกษาพิเศษ” เป็นคนจัดบริการทางการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านี้ ตั้งแต่การวางแผนว่าจะมีวิธีสอนอย่างไร เด็กต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนรู้ลักษณะไหน การให้คำปรึกษากับผู้ปกครอง จัดการศึกษาให้แก่เด็ก

 

เอกการศึกษาพิเศษเรียนอะไร?

เอกการศึกษาพิเศษเป็นวิชาเอกหนึ่งในสาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งที่เราเรียนอย่างเข้มข้น คือ การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิชาเอกของเราก็จะมีตั้งแต่เรียนรู้ว่าเด็กพิเศษมีใครบ้าง แต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร วิธีการวางแผนจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ การจัดสภาพแวดล้อมและจัดอุปกรณ์การช่วยเหลือ เทคนิคการสอนต่างๆ

ตัวอย่างรายวิชา เช่น ภาษามือ อักษรเบรลล์ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียน ทักษะชีวิตสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

นอกจากนี้ เราก็ต้องเรียนวิชาคณะที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู เช่น จิตวิทยาการศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับครู ภาษาไทยสำหรับครู และเรายังสามารถเลือกไปเรียนวิชาต่างคณะเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยค่ะ

 

จุดเด่นของเอกการศึกษาพิเศษ

 

ออกไปดูงานนอกสถานที่บ่อยมากกกกกกก วิชาต่างๆในเอกนี้จะต้องมีออกไปดูงานตามที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งทำให้เราได้รับประสบการณ์ตรง

ฝึกงานตั้งแต่ปี 2 ปกติแล้วครุศาสตร์จะฝึกสอนตอนปี 5 แต่เอกการศึกษาพิเศษ จะได้ออกไปฝึกงานในรายวิชาการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้เรามีโอกาสไปทำงานกับเด็ก ๆ 1 เทอมเต็ม นอกจากนี้ยังมีโอกาสทำกิจกรรมในวิชาอื่นๆกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจบทเรียนจริงๆ และตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพิเศษ

อาจารย์จำนวนน้อยแต่คุณภาพเกินร้อย! อาจารย์เอกนี้มีหลักๆ 3 ท่าน อาจารย์แต่ละท่านน่ารัก ใจดี และสอนเก่งมากๆ อาจารย์มีวิธีการสอนที่สนุกและเข้าใจบทเรียนได้ง่าย เช่น ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

สนุกสนานกับการใช้ภาษามือคุยกัน และพิมพ์อักษรเบรลล์ ซึ่งปกติแล้วภาษามือและอักษรเบรลล์เป็นวิชาที่หาเรียนยากมาก แต่เอกของเราจัดหาอาจารย์เก่ง ๆ มาสอนให้ถึงที่


 

สิ่งที่ได้จากการเรียนเอกการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษสอนให้เราเข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุกคนไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่หน้าตา จิตใจ ประสบการณ์ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ การให้ความช่วยเหลือจึงแตกต่างกันไปตามรายบุคคล เราไม่ได้เรียนรู้เฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่เรายังเรียนการให้ความช่วยเหลือ การจัดการเรียนการสอนแก่เด็กทั่วไปที่มีลักษณะการเรียนรู้ต่างกันอีกด้วย

เรียนแล้วจะช่างสังเกตและเข้าใจพฤติกรรมของคนอื่นๆมากขึ้น ด้วยความที่วิชาต่างๆสอนให้เราช่างสังเกตพฤติกรรมต่างๆ ไม่ตัดสินหรือตีตราเด็กทันที แต่ต้องหาสาเหตุที่มาของพฤติกรรม และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทำให้เราจะมีมุมมองต่อคนอื่นๆเปลี่ยนไป เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้น

เราสามารถให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงคนพิการที่เราพบเห็นได้อยู่ทั่วไป เช่น การนำทางคนตาบอด การเข้าไปพูดคุยช่วยเหลือกับผู้บกพร่องทางการการได้ยิน

มีวาทศิลป์มากขึ้น เนื่องจากการทำงานด้านการศึกษาพิเศษ ต้องมีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ เช่น ผู้ปกครอง นักกายภาพบำบัด ทำให้เราต้องมีวิธีที่จะคุย วางแผน และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

 

อย่างแรกคือเป็นครูการศึกษาพิเศษค่ะ ซึ่งครูการศึกษาพิเศษก็ทำได้ในหลายยบริบท ไม่ว่าจะในโรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มูลนิธิต่าง ๆ หากเชี่ยวชาญในการสอนเด็กกลุ่มไหนก็จะไปสอนเด็กกลุ่มนั้น เช่น หากเชี่ยวชาญในด้านภาษามือ ก็อาจไปสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นผู้ผลิตสื่อการสอน เป็นครูสอนเสริมตามโรงเรียน เรียกได้ว่าอาชีพที่ทำได้หลากหลายมาก ๆ ค่ะ


 

อยากเรียนต้องทำอย่างไร?

ในรุ่นเรา Admission 60 เมื่อสอบเข้ามาแล้วจะต้องมีการแข่งขันสอบเข้าเอกการศึกษาพิเศษโดยการสัมภาษณ์ แต่น้อง ๆ เด็ก 62 ทางคณะครุศาสตร์มีการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาเป็น 4 ปี เท่าที่เราพอจะทราบคือ น้อง ๆ ต้องเลือกคณะและสาขาเพื่อยื่นคะแนนเข้ามาก่อน จากนั้นต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเอกอีกทีค่ะ หมายความว่า เลือกยื่นคะแนนเข้าสาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ จากนั้นเมื่อเข้ามาได้แล้ว จะต้องมีการเลือกเอกว่าจะเอาเอก จิตวิทยาหรือการศึกษาพิเศษอีกครั้งค่ะ เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำให้เราไม่แน่ใจระบบการรับเข้าศึกษา ต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่ก็อย่าลืมติดตามกำหนดการจากทางจุฬาฯนะคะ


 
 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ หรืออยากรู้เกี่ยวกับการศึกษาของเอกนี่เพิ่มเติม รวมถึงการเตรียมตัวสอบ สามารถคอมเม้นต์ไว้ได้เลยนะคะ

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ!


 

ฝากกระทู้เก่าของเราด้วยนะคะheart

เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ https://www.dek-d.com/board/view/3751661/

 

รีวิว สาขาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนว และการศึกษาพิเศษ ครุฯ จุฬาฯ

https://www.dek-d.com/board/view/3856632/

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

3 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป