ซ่อน
แสดง

[วิศวลาดกระบัง]เจาะลึกรวบรัด!! ทั้ง28สาขาวิชาพร้อมเผยคะแนนรับตรง TCAS3 (update ปี61) และบทสัมภาษณ์พิเศษจากคณบดีวิศวลาดกระบัง part 1! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#วิศวะ #วิศวะลาดกระบัง #tcas62 #รับตรง #วิศวกรรมศาสตร์
... สวัสดีน้องๆ#Dek62นะครับ โดยวันนี้พี่ๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Faculty of Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.) ด้ร่วมมือกันทุกภาควิชาจัดเตรียมข้อมูลและรวบรวมคะแนนจากพี่ๆ #Dek61 ในคณะของเรามาให้น้องๆกันด้วยล่ะ ซึ่งพวกพี่ๆนั้นตื่นเต้นและอยากเจอน้องๆกันสุดๆแล้ว โดยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พวกพี่ๆทุกภาควิชาจะมี LINE OFFICIAL ไว้ให้น้องๆทักไปปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับภาควิชานั้นๆอีกด้วยยย cheekyเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆมีเรื่องไหนยังสงสัยเกี่ยวหรืออยากปรึกษาพี่ๆ ของภาควิชาๆนั้น เพราะพี่ๆรู้ว่าเจาะลึกรวบรัดฉบับนี้อาจจะยังไม่สามารถทำให้น้องๆเข้าใจในภาควิชาโดยถ่องแท้ น้องๆสามารถทักไลน์ไปถามพี่ๆได้เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยก่อนที่น้องๆจะไปดูข้อมูลของแต่ละภาควิชากันก่อนนั้นพี่ขอบอกอีกว่าในท้ายกระทู้นี้ยังมีบทสัมภาษณ์จาก รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับคำถามที่น้องๆนั้นอยากรู้แน่นอนเลย ~...
-----------------------------------------------------------------------
วิธีคิดคะแนน
1) นำคะแนนที่ได้(Xi)  มาหาค่า Zi = (Xi-Xbar)/SD
2) นำ Z ที่ได้ มาหาค่า% จากสูตร % = 50+(50x(Z/13))
3) นำ%ที่ได้มาคูณกับคะแนนน้ำหนักแต่ละตัวเลยครับแล้วนำมารวมกัน
ปล. Gat:20% Pat1:30% Pat3:50% 
โดยน้องๆสามารถไปดูคะแนนของปีก่อนได้ที่กระทู้นี้เลยครับ
คลิ๊ก!!!!

...ก่อนอืนที่จะไปยังภาควิชาต่างๆ เราจะมาเริ่มกันด้วย จุดเด่นของวิศวลาดกระบังกันก่อนเลย..
จุดเด่นของวิศวลาดกระบัง : วิศวลาดกระบังของเราเน้นการสร้าง Leader โดยการจะเป็น Leader ได้จะต้องมีทักษะของ Soft Skill โดยเราจะฝึกทักษะเหล่านี้ได้จากระบบกิจกรรมต่างๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรา โดยในรั้ววิศวลาดกระบังของเรานั้นจะเป็นการเรียน 70% และทำกิจกรรมอีก 30% ซึ่งทำให้เรื่องของ Connection ระหว่างเพื่อนและพี่น้องซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา และด้านการเรียนเรามีรากฐานจากการเรียนอย่างหนัก การเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้เพื่อนำมาปฎิบัติ
"วิศวลาดกระบังต้องเป็นหนึ่ง และเป็นที่พึ่งของสังคม"
-----------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมโทรคมนาคม

"ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทั้งในเรื่องของ
การสื่อสารและการประกอบธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมนั้นจึงช่วยให้น้องมีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มวิชา สามารถนำองค์ความรู้ที่น้องๆได้ศึกษาทั้งในเรื่องของเครือข่ายโทรคมนาคม การประมวลผล สัญญาณสำหรับสื่อสาร การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสาร และระบบสื่อสารไร้สาย อีกทั้งยังมีการศึกษาในเรื่องของดาวเทียม สายอากาศและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของน้องๆในตอนนี้อีกด้วย"

จุดแข็ง : เป็นภาควิชาที่เปิด”แห่งแรก”ของประเทศไทย ทางด้านอาจารย์ของภาคเรามีความรู้และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านโทรคมฯเป็นอย่างมาก รวมถึงมีการติดต่อกับบริษัทในเครือสาขาวิชาที่สามารถทำให้น้องๆได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมนอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังมี co-working space และ clinic วิชาการ ที่เป็นที่ที่น้องได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งติวหนังสือ พักผ่อน แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างเพื่อนสู่เพื่อนอีกด้วย
ปล.แอบกระซิบว่าพี่ๆในภาคโทรคมนาคมสายเปย์ ไม่เชื่อมาพิสูจน์ได้เลยนะน้องๆ

คะแนนตํ่าสุด : 50.4700

ID LINE : @ebu2748m

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมไฟฟ้า

"สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการกำเนิด ถ่ายเท และแจกจ่ายพลังงานไฟฟ้าแรงสูง จากผู้ผลิตไฟฟ้าไปยังผู้บริโภค งานของวิศวกรไฟฟ้ากำลังจะเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการในการใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า เช่น การจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการใช้ระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ เป็นต้น
ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟ้ฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาทางพลังงานโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และตอบสนองต่อความต้องการทางสังคมและอุตสาหกรรม รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการจัดการ บริหารพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด การใช้พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทน โดยการพิจารณาทางเลือกของการใช้พลังงาน"

จุดแข็ง : เป็นสถาบันที่ส่งออกวิศวกรไฟฟ้ามากกว่า 20% ของประเทศในแต่ละปี มีอาจารย์ที่มีคุณภาพในสาขาวิชามากที่สุดในประเทศ เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง(Lab High voltage)ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชมรมของภาควิชาที่ชื่อว่า Innogent เปิดรับนักศึกษาที่สนใจที่อยากประดิษฐ์รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้ ได้ส่งประกวดการแข่งขันความเร็ว มีดีกรีระดับแชมป์ของเอเชีย
คะแนนตํ่าสุด : 56.8254
ID LINE : @gfg8534u

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

"ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมจำพวกไฟฟ้า เครื่องกล  หุ่นยนต์ รวมถึงระบบอัตโนมัติ เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมของโลก และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากในอนาคต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ที่ลาดกระบัง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นสหวิทยาการเชิงประยุกต์ที่นำวิชาพื้นฐานหลักว่าด้วย ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ควบคุม และเครื่องกล มาบูรณาการร่วมกันเพื่อประยุกต์ให้ทำงานสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต "

จุดแข็ง : มีความรู้พื้นฐานหลักทั้งด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ควบคุม และวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งนำมาบูรณาการร่วมกัน ไปจนถึงระบบที่ใช้สั่งการ การควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆ และการออกแบบโดยใช้โปรแกรมจำพวก CAD CAM CNC เป็นต้น อีกทั้งยังได้เรียนเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ ROBOTICS อีกด้วย
คะแนนตํ่าสุด : 58.3127
ID LINE : @uqz9412c 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมเคมี

"สาขาวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการใช้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและพัฒนาระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วิศวกรรมกระบวนการ (Process engineering) แม้จะชื่อว่า วิศวกรรมเคมี แต่ในความเป็นจริงเนื้อหาวิชาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์และการคำนวณเป็นหลัก แต่ก็ได้ชื่อว่ามีความรู้เชิงเคมีมากกว่าสาขาอื่นๆ"

จุดแข็ง : 1) สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในวงการอุตสาหกรรม ทำให้นักศึกษามีความรู้จริงเกี่ยวกับความรู้เชิงวิศวกรรมเคมีและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ทั้งในทฤษฎีและการปฏิบัติ จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอุตสาหกรรม
2) “เรียนดี กิจกรรมเด่น” เป็นหนึ่งในสาขาที่มีผลการเรียนดีระดับแนวหน้าของคณะ และนักศึกษาส่วนใหญ่ทำกิจกรรมทั้งของภาควิชา คณะ และสถาบัน
3) ส่งเสริมการดูงานและฝึกงานในโรงงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ให้กับนักศึกษา

คะแนนตํ่าสุด : 54.0260
ID LINE(ใช้Lineเดียวกับวิศวกรรมปิโตรเคมี) : @vjp0545y 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมปิโตรเคมี

"เรียนเกี่ยวกับการออกแบบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสหกรรมปิโตรเคมีทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด"

จุดแข็ง : รูปแบบการเรียนการสอนจะวางพื้นฐานทางทฤษฎีและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมด้านภาษาเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศจึงจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักโดยใช้ภาษาอังกฤษ
คะแนนตํ่าสุด : 55.0517
ID LINE(ใช้Lineเดียวกับวิศวกรรมเคมี) : @vjp0545y 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมเครื่องกล

"ภาควิชาของเราจะได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านเช่นการออกแบบ การประดิษฐ์คิดค้น การผลิต และการบำรุงรักษาระบบ ซึ่งเน้นการปฏิบัติเป็นส่วนมากโดยสถาบันได้จัดหลักสูตรไว้เพื่อครอบคลุมความรู้ในหลายวิชา เช่น การออกแบบและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ กลศาสตร์วิศวกรรม กลศาสตร์วัสดุ พลศาสตร์ของไหล พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นต้น เป็นผลทำให้ภาคเราสามารถทำงานได้หลากหลายมากมายในไซต์งานต่างๆนั้นเอง"

จุดแข็ง : วิศวกรรมเครื่องกลของเรานั้นมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐาน มีชมรมของภาควิชาเพื่อที่เปิดรับนักศึกษาที่สนใจหรือชื่นชอบยานยนต์ ได้ประดิษฐ์ยานยนต์เพื่อให้นักศึกษา
ได้ลงมือปฎิบัติโดยมีคณะบุคลากรที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา
คะแนนตํ่าสุด ปี61 : 53.9200 
ID LINE : @anp5658j

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมเกษตร

"เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาทางด้านนี้เป็นความสำคัญอย่างมาก เทคโนโลยีเป็นทางเลือกอีกอย่างที่สำคัญ วศ.เกษตรลาดกระบัง เรามีแบ่งสาขาออกเป็น1.วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว 2.วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 3.วิทยาการดินและน้ำหรือชลประทาน และ4.พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันวิศวกรรมเกษตรมีกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กระทรวงเกษตร แถมยังมีสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติอีกต่างหาก ที่สำคัญคือในแถบอาเซียนวิศวกรด้านเกษตรมีน้อยมาก ลาดกระบังเรามีทุนไปต่อญี่ปุ่นให้ด้วยนะ ส่วนของใบกว.น้องๆจะได้ทั้งกว.วศ.เกษตร และ กว.วศ.เครื่องกล อีกด้วย"

จุดแข็ง : เราเน้นในความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการวัด เซ็นเซอร์และสมองกลฝังตัวระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์การเกษตร GPS,GIS,SIR การใช้Data sciencเชิงพาณิชย์ การใช้NIRในการตรวจสอบผลผลิตและประยุกต์พัฒนาเข้ากับเครื่องจักร
คะแนนตํ่าสุด : 50.3900
ID LINE : @adv6421e

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมโยธา

"วิศวกรโยธานั้นเกี่ยวกับการสร้างสิ่งปลูกสร้าง มีหน้าที่คอยวางแผน ออกแบบ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง การขนส่ง จราจร สำรวจสถานที่สำหรับการก่อสร้าง ทั้งทางบกและทางน้ำแล้วพิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงการควบคุม
สิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างด้วย"

จุดแข็ง : สาขาวิศวกรรมโยธาลาดกระบัง นักศึกษาทุกคนได้มีการลงมือปฎิบัติจริง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่มากประสบการณ์ มีศาสตราจารย์ทางด้านการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์คนแรกของประเทศไทย มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอย มีอาจารย์ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ NASA ด้านการสำรวจ ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบไปเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำต่างๆ
คะแนนตํ่าสุด : 55.57943
ID LINE : @ltu3997c

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมอุตสาหการ

"วิศวกรรมอุตสาหการของเราจะเรียนในส่วนของ การออกแบบ วางแผน และพัฒนา รวมไปถึงการกำหนดปัจจัยทางการผลิต ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ บุคคล พลังงาน และ การเงิน โดยใช้หลักการจาก คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์ รวมไปถึง การตลาด และ การบริหารจัดการ งานทางวิศวกรรมอุตสาหการจะเกี่ยวกับ การบริหารเวลา วัสดุ พลังงาน หรือ  การลดทรัพยากรต่างๆ ให้ใช้น้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้น"

จุดแข็ง : วิศวอุตสาหการ ลาดกระบังจะเน้นทั้ง Material, Manufacturing และ Management ทำให้บุคคลที่เรียนมีทักษะทั้ง3ส่วนนี้ไปพร้อมๆกัน และเป็นวิศวอุตสาหการที่เดียวที่มีหลักสูตรที่เน้นทั้ง3ส่วนนี้และอยู่ภายใต้ภาควิชาเดียวกัน
คะแนนตํ่าสุด : 52.7000
ID LINE(ใช้Line เดียวกับวิศวกรรมออกแบบ) : @zmo5884k 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมอาหาร

"นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องจักรกล กระบวนการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม การจัดการโรงงานอุตสาหกรรม ผสมผสานกับความรู้ด้านคุณสมบัติของหาร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับอาหารในระหว่างกระบวนการผลิต"

จุดแข็ง : วิศวกรรมอาหารของสจล. มุ่งเน้นความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานตลอดจนการวิจัยด้านวิศวกรรมอาหาร ทางคณะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เพื่อให้นักศึกษาในคณะได้ “ปฏิบัติจริง” ตอบสนองความต้องการวิศวกรอาหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
คะแนนตํ่าสุด : 52.1700
ID LINE : @yua0582s 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมขนส่งทางราง

"วิศวกรรมขนส่งทางราง ลาดกระบังนั้น ในชั้นปีที่ 1 - 2 ได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานและเรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนชั้นปีที่ 2 เทอม 2 จะได้เข้าวิชาภาค โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาสอน ที่มาจากบริษัทต่างๆที่มีความชำนาญในด้านระบบขนส่งทางรางมาให้ความรู้ ทำให้สาขาของเราได้ความรู้ลึกรู้จริงได้ประสบการณ์จริงๆจากผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการเรียนในด้านวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางแบบเจาะลึก โดยเน้นในด้านการวางรางรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณ เป็นต้น"

จุดแข็ง : เน้นในเรื่องของระบบเครื่องกลเป็นหลัก เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง และเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านรถไฟ และที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังเป็นที่แรกของประเทศในการเปิดสอนหลักสูตรนี้ แถมยังมีสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่กลางสถาบัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาและเรียนรู้อีกด้วย  จบมาทำงานอะไร!!???? สามารถประกอบอาชีพได้ทั้ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมขนส่งทางรางโดยส่วนมากจะได้ทำงานเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรางโดยตรง มีบางส่วนบ้างที่ทำเกี่ยวกับเครื่องกล
คะแนนตํ่าสุด : 54.8400
ID LINE : @wry3635u

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

"การเรียนการสอนเน้นทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในกลุ่มวิชาวิศวกรรมการผลิต เช่น กรรมวิธีการผลิต คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต ระบบอัตโนมัติ และกลุ่มวิชาการจัดการทางวิศวกรรม เช่นการศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจำลองสถานการณ์ทางอุตสาหกรรม การลงทุนเชิงวิศวกรรม การบริหารและการประกันคุณภาพ การจัดการโซ่อุปทาน และกลยุทธ์ในการผลิตเพื่อแข่งขัน"

จุดแข็ง : ภาคปฏิบัตินักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงการขึ้นรูปวัสดุและการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC) การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบการผลิตและการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม (CAD/CAM/CAE) และการสร้างตัวอย่างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง 3D printer
คะแนนตํ่าสุด : 52.5974

ID LINE (ใช้Line เดียวกับวิศวกรรมอุตสาหการ) : @zmo5884k 

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมวัดคุม

"เรา
เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล และการวัดระดับ  ระบบ PLC, ระบบ DCS, ระบบ SCADA ผู้ที่จบสาขานี้เป็นที่ต้องการในอุตสากรรมหลากหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปิโตเลียม แท่นขุดเจาะน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กและเหมืองแร่ และอื่นๆ โดยวิศวกรการวัดคุมจะทำหน้าที่ออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ทางด้านการวัดและควบคุม ดูแลการติดตั้ง ตลอดจนการเขียนโปรแกรมเพื่อการวัดและควบคุมกระบวนการสำหรับเครื่องมือเครื่องจักรใอุตสาหกรรม"

จุดแข็ง : เปิดทำการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้มีโครงการของ UNDP (United Nation Development Program) ซึ่งเป็นโครงการของสหประชาชาติ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือ ทางด้านเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ ปัจจุบันมีมหาลัยที่เปิดสอน 5 ที่ในประเทศไทยเท่านั้น
คะแนนตํ่าสุด : 52.0000
ID LINE : @elb1460p 

--------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมระบบควบคุม

"อาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และทฤษฎีระบบควบคุม โดยจะแบ่งออกได้เป็นกลุ่มๆ คือ ด้านการควบคุมกระบวนการ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ Electronics Control นึกภาพง่ายๆก็คือ เป็นคนที่ทำให้โรงงานทั้งโรงงานสามารถควบคุมได้จากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุมนั่นเอง  โดยจะเน้นในเรื่องของการควบคุมแบบเป็นขั้นตอน จัดสร้างระบบควบคุมขึ้นมาจากการวิเคราะห์คำนวณอย่างถูกต้อง สายงานจะอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหลายที่มีการใช้ระบบที่มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อทำให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอาชีพที่เพื่อนร่วมงานหลายๆคนอิจฉา เพราะหางานง่าย เงินเดือนดี
ขึ้นอยู่กับความถนัดและอุตสาหกรรมที่ไปทำงาน"

จุดแข็ง : การเรียนที่นี่ไม่เพียงแต่เรียนทฤษฎีระบบควบคุม แต่ยังเรียนพลวัตของระบบ การใช้งานอุปกรณ์วัด  การใช้งานและการออกแบบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  การใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์  การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมและรูปแบบการควบคุมเฉพาะในทางอุตสาหกรรม เช่น พีแอลซี และดีซีเอส เป็นต้น ซึ่งน้องๆสามารถนำไปต่อยอดได้หลายด้าน แถมพี่ๆๆที่นี่น่ารักดูแลดี
คะแนนตํ่าสุด ปี61: 51.9849
ID LINE : @rkz7112k 

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


"วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นเกี่ยวกับการสร้างชุดคำสั่ง การแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์แก้ไขปัญหาให้ รวมทั้ง Hardware, การเขียนโปรแกรม, ระบบเครือข่าย, ระบบรักษาความปลอดภัย และ อื่นๆอีกมากมายซึ่งผู้ที่เรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะเรียนเกี่ยวกับระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์ แต่ละส่วนทำงานได้อย่างไรข้อมูลจะเก็บตรงไหนอย่างไร ทั้งในเชิงวัตถุ (เห็นว่าข้อมูลเป็นอย่างไร) และในเชิงกายภาพ(รู้ว่าไฟฟ้าวิ่งในคอมพิวเตอร์อย่างไร) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 สายหลักๆ ซึ่งจะแบ่งตอน ปี 3 ได้แก่ สาย Hardware สาย Software และสาย Network ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละสายเป็นอย่างไรกันบ้าง ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองกับพี่ๆที่ลาดกระบังนะคะ :D"

จุดแข็ง : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เปีน สาขาที่องค์กรส่วนมากต้องการทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต ที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ยุค 4.0 อีกทั้ง ที่สถาบันของเราก็จะสอนลึก ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ เน้นการลงมือทำ และเห็น ผลจริง ให้นักศึกษาได้สร้างกระบวนการคิดด้วยตนเอง ซึ่ง จะไม่มีการเรียนรวมในวิชาของวิศวกรรม ในปี 1 แต่จะเข้าวิชาของภาควิชาคอมพิวเตอร์เลย ให้น้องๆได้สัมผัสการเขียนโปรแกรม และ เบื้องตันของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทันที ซึ่งแต่ละวิชาก็จะให้ความตื่นเต้นกับน้องๆอยู่ตลอดเวลา รับรองว่า ไม่มีเบื่อแน่นอน ปล.ภาควิชานี้เขาว่าคนหน้าตาดีเยอะมาก อย่าลืมเปิดใจให้ภาคคอมพิวเตอร์นะน้องๆ
คะแนนตํ่าสุด ปี61: 57.3557
ID LINE : @rmd9400k

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมสารสนเทศ

"ในสาขาวิชานี้น้อง ๆจะได้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าด้วยกัน  ด้วยโลกของเราทุกวันนี้เป็นการเรียนรู้แบบสหวิชาการ คนหนึ่งควรมีความรู้ให้หลากหลายและรอบด้าน วิศวกรรมสารสนเทศจึงตอบโจทย์มากที่สุด เพราะน้องจะได้เรียนรู้อย่างหลากหลายทั้งในด้านsoftware จากฝั่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนรู้Hardwareต่างๆจากวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยังได้ความรู้ด้านการสื่อสารจากวิศวกรรมโทรคมนาคม ทำให้น้องๆสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้เป็นอย่างมาก"

จุดแข็ง : หลักสูตรวิศวกรรมสารนเทศของเรานั้นเปิดเป็นที่แรกของประเทศไทย มีศิษย์เก่ามากมายจบไปทำงานตามบริษัทชั้นนำต่างๆ และด้วยหลักสูตรของเราที่ผสานความรู้ของทางด้านวิศวกรรมทั้งสามสาขาเข้าด้วยกัน ทำให้น้องมีโอกาศเปิดกว้างในอนาคต เมื่อจบไปน้องสามารถเลือกสายงานได้หลากหลายมากกว่าภาคที่เฉพาะทางไปเลย
คะแนนตํ่าสุด ปี61: 52.0657
ID LINE : @lgu5674f

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมอัตโนมัติ

"ปี1เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปพอขึ้นปี2จะเริ่มเรียนวิชาlabต่างๆเรียนจบแล้วสามารถทำงานในกลุ่มโรงงานอุสาหกรรมการผลิตกลุ่มผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่ายสินค้าทางด้านอัตโนมัติ เช่น smart home ,smart car และอื่นๆ"

จุดแข็ง : สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติลาดกระบังเป็น"ที่แรก"ที่เปิดสอน ได้รับ"sponsor"จากกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกทั้งประเทศ ญี่ปุ่น,สหรัฐอเมริกา,และยุโรป เป็นสาขาที่สำคัญทางด้าน "Robotic & automation"
คะแนนตํ่าสุด ปี61 : 52.1748
ID LINE :
@wxq6221q 

--------------------------------------------------------------------------------------------

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

"วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเรานั้นจะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเเละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับสัญญาณต่ำ ทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิทัล รวมไปถึงการออกแบบวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เเละการประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนเรื่องอาชีพนั้นรอบๆตัวของเรานั้นล้วนเต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ทำให้วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานในสายงานที่กว้างมากๆ"

จุดแข็ง : ด้วยระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเเละอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยทำให้น้องๆที่จบไปสามารถเลือกสายงานได้หลากหลายมากๆเเละนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของเราที่จบไปนั้นมีอัตราการมีงานทำสูงถึง98.98%เลยทีเดียว
คะแนนตํ่าสุด ปี: 51.9854
ID LINE : @rni6276k

--------------------------------------------------------------------------------------------


ฮั่นแน่... อยากอ่านต่อกันใช่ไหมล่ะ
ไปอ่านต่อในภาคอินเตอร์และสาขาแปลกใหม่และ
บทสัมภาษณ์พิเศษที่จากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน Part 2 ได้ที่นี่เลยค้าบบ~

คลิ๊ก!!!

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

8 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป