ซ่อน
แสดง

แนะนำเลือก 6 อันดับ กสพท.ปี62 ฟรี (เจ้าเก่า เจ้าประจำ) [ยินดีให้แชร์]

กัลย์
Guest IP
วิว
การเลือก 6 อันดับ กสพท.ปี 62 น่าจะเลือกได้ง่ายกว่าปีก่อนๆ เดิมที่เคยเลือกได้ 4 อันดับ กสพท. โดยยังไม่ได้สอบอะไรเลย ยังไม่รู้คะแนนรวมเลย ต้องเลือกแบบเดาสุ่ม ตามความชอบ และดูจากสถิติคะแนนต่ำสุดย้อนหลังไปหลายปี

แต่ปีนี้เลือกได้ 6 อันดับ แบบรู้คะแนนรวม กสพท.ก่อนเลือก 6 อันดับ ทำให้โอกาสในการเลือกผิดพลาดยากมาก เพราะปีก่อนๆ (นอกจากปีที่แล้ว ที่เลือก 4 อันดับ กสพท.รู้คะแนนก่อนเลือก)เลือก 4 อันดับโดยยังไม่รู้ว่าคะแนนรวม คะแนนไม่ถึงแพทย์-ทันตะหรือไม่ ก็เลือกแพทย์ –ทันตะไปแล้ว โดยที่ไม่รู้ว่าคะแนนไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยหรือไม่ พอผลคะแนนรวม กสพท.ประกาศออกมา ก็ไม่ติดฝุ่นเลย ไม่ติดอะไรเลย

ปีนี้ ถ้าได้คะแนนรวมน้อย ไม่ถึง หรือไม่ใกล้เคียงกับคะแนนต่ำสุดปีที่แล้วของแพทย์-ทันตะทุกสถาบัน ก็อาจจะหลีกเลี่ยง ไม่เลือกแพทย์-ทันตะ แต่หลีกเลี่ยง หลบไปเลือก เภสัช สัตวแพทย์ สถาบันต่างๆ ที่มีคะแนนต่ำสุดปีที่แล้ว ใกล้เคียงกับคะแนนรวมที่มี ก็ได้

ลองดูสถิติคะแนนต่ำสุด กสพท.ปี 60(ขึ้นมากผิดปกติ) กับ ปี 61(คะแนนลดลง) แตกต่างกันเท่าใด โดยปกติทุกปีคะแนนต่ำสุด จะขึ้นหรือลงเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
1.แพทย์จุฬา -1.6
2.แพทย์ศิริราช -1.25
3.แพทย์รามา -2.27
4.แพทย์จุฬาภรณ์ -1.39
5.ทันตะจุฬา -2.34
6.แพทย์วชิระ -1.88
7.แพทย์จุฬา(ทอ.) ปี 61 ต่ำสุด 64.69 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
8.แพทย์ มธ.-2.3
9.ทันตะ มหิดล -2.78
10.แพทย์ วพม.ญ -2.92
11.แพทย์ มช. -4.49
12.แพทย์ มข. -3.81
13.แพทย์ มอ. -2.04
14.ทันตะ มธ. -2.98
15.แพทย์ มศว -3.58
16.ทันตะ มศว -2.77
17.แพทย์ วพม.ช. -2.4
18.แพทย์บูรพา ปี 61 ต่ำสุด 60.66 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
19.ทันตะ มช. -2.88
20.แพทย์ มน. -3.72
21.ทันตะ มอ. -2.19
22.แพทย์ มฟล.-2.98
23.แพทย์ มทส. ปี 61 ต่ำสุด 60.07 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
24.ทันตะ มข. -3.88
25.แพทย์รังสิต(ราชวิถี) -1.31
26.ทันตะ มน. ปี 61 ต่ำสุด 58.99 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
27.แพทย์รังสิต(เลิดสิน) +1.28
28.ทันตะ มทส. ปี 61 ต่ำสุด 60.07 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)

หมายเหตุ แพทย์จุฬา(ทหารอากาศ) แพทย์บูรพา แพทย์สุรนารี แพทย์สยาม ทันตะ มน. ทันตะสุรนารี เพิ่งจะเข้าร่วมกับ กสพท.ปี 61 จึงไม่มีสถิติคะแนนต่ำสุดของปี 60 ไว้เปรียบเทียบ ส่วนทันตะ มฟล.ปีนี้ก็ไม่ได้เข้าร่วมกับ กสพท. มหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง โดยใช้คะแนน สัดส่วนคะแนน และหลักเกณฑ์เหมือนกับ กสพท. แต่คัดเลือกในระบบ TCAS รอบ 5

รู้คะแนนก่อนเลือก ให้ดูเปรียบเทียบคะแนนต่ำสุด กสพท.ปี 60 กับปี 61 (ส่วนมากคะแนนลดลง)
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
1. -4.49 -3.88 -3.81 -3.72 -3.58
2. -2.98 -.2.92 -2.88 -2.78 -2.77 -2.4 -2.34 -2.3 -2.27 -2.19
3. -1.88 -1.6 -1.39 -1.31 -1.25
4. +1.28

หลักการเลือก 6 อันดับ กสพท.เฉพาะปี 62 (ปีอื่นๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง) ดังนี้
อันดับที่ 1. ชอบมากที่สุด คะแนนติดลบมาก คะแนนเดิม-3
แต่ถ้าติดลบ 3 ขึ้นไป อยากจะเลือกเสี่ยงทิ้งไว้ ขอวัดดวง ก็เลือกได้ตามสบาย ยังมีอันดับ 2-6 เลือกแบบปลอดภัยได้
อันดับที่ 2. คะแนนน้อยกว่าอันดับ 1 คะแนนติดลบน้อย คะแนนเดิม-2 (ติดลบไม่เกิน -2)
แต่ถ้าติดลบ 2 ขึ้นไป อยากจะเลือกเสี่ยงทิ้งไว้ ขอวัดดวง ก็เลือกได้ตามสบาย ยังมีอันดับ 3-6 เลือกแบบปลอดภัยได้
อันดับที่ 3. คะแนนน้อยกว่าอันดับ 2 คะแนนติดลบน้อยคะแนนเดิม -1 (ติดลบไม่เกิน -1)
อันดับที่ 4. คะแนนน้อยกว่าอันดับ 3 คะแนนบวกน้อย คะแนนเดิม+1 (บวกตั้งแต่ 0 ถึง 1 ขึ้นไป)
อันดับที่ 5 คะแนนน้อยกว่าอันดับ 4 คะแนนบวกมาก คะแนนเดิม+2 (บวกตั้งแต่ 2 ขึ้นไป)
อันดับที่ 6 คะแนนน้อยกว่าอันดับ 5 คะแนนบวกมากที่สุด คะแนนเดิม+3 (บวกตั้งแต่ 3 ขึ้นไป)
เลือกแบบนี้ โอกาสหลุดยาก หลักการนี้นอกจากจะใช้กับการเลือกแพทย์ ทันตะ ยังใช้ได้กับการเลือกเภสัช สัตวแพทย์ กสพท.ด้วย
ตอนนี้ คะแนนวิชาเฉพาะ และ7 วิชาสามัญ ประกาศออกมาแล้ว เด็ก ม.6 เพิ่งจะเลือกอันดับ กสพท.ครั้งแรก อยู่ว่างๆ ได้ลองเลือก 6 อันดับ กสพท.กันเล่นๆ เป็นระยะเวลานานเพียงพอแล้ว จะรู้เลยว่า เลือกยากมาก รักพี่เสียดายน้อง เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยังไม่ถูกใจเลย ยิ่งคนที่ได้คะแนนน้อยๆ ยิ่งเลือกยากมาก ถ้าไม่เลือกเภสัช สัตวแพทย์ กันพลาดไว้ อาจจะหลุด กสพท.ไปเลยก็ได้

กลุ่ม 1 ปีที่แล้วคะแนนลดลงมาก ปีนี้จะมีคนสนใจมากเป็นพิเศษ กระแสจะมาแรง คนเลือกต้องระวัง เพราะคะแนนน้อยผิดปกติกว่าทุกปี
7.แพทย์จุฬา(ทอ.) ปี 61 ต่ำสุด 64.69 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
11.แพทย์ มช. -4.49
12.แพทย์ มข. -3.81
15.แพทย์ มศว -3.58
20.แพทย์ มน. -3.72
24.ทันตะ มข. -3.88
23.แพทย์ มทส. ปี 61 ต่ำสุด 60.07 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)คะแนนน้อยที่สุด แพทย์ ม.รัฐ
26.ทันตะ มน. ปี 61 ต่ำสุด 58.99 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)คะแนนน้อยที่สุด ทันตะ ม.รัฐ ที่ค่าเรียนไม่แพง

กลุ่ม 2.ปีที่แล้วคะแนนลดลงปานกลาง ปีนี้เลือกได้ตามสบาย
3.แพทย์รามา -2.27
5.ทันตะจุฬา -2.34
8.แพทย์ มธ.-2.3
9.ทันตะ มหิดล -2.78
10.แพทย์ วพม.ญ -2.92
16.ทันตะ มศว -2.77
17.แพทย์ วพม.ช. -2.4
18.แพทย์บูรพา ปี 61 ต่ำสุด 60.66 (ปี 60 ไม่มีคะแนนต่ำสุด)
19.ทันตะ มช. -2.88
21.ทันตะ มอ. -2.19
14.ทันตะ มธ. -2.98 22.แพทย์ มฟล.-2.98

กลุ่ม 3.ปีที่แล้วคะแนนลดลงเล็กน้อย ปีนี้เลือกได้ตามสบาย
1.แพทย์จุฬา -1.6
2.แพทย์ศิริราช -1.25
4.แพทย์จุฬาภรณ์ -1.39
6.แพทย์วชิระ -1.88
25.แพทย์รังสิต(ราชวิถี) -1.31

กลุ่ม 4 ปีที่แล้วคะแนนส่วนใหญ่ลดลง แต่สถาบันนี้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม เลือกได้ตามสบาย
27.แพทย์รังสิต(เลิดสิน) +1.28

ปีนี้คะแนนไม่เฟ้อ หรือลดลงมาก คือ คะแนนพอๆ กับปีที่แล้ว แบ่งแยกเด็กออกเป็น 5 กลุ่ม
กลุ่ม 1 เด็กที่ได้คะแนนตั้งแต่ 60 ขึ้นไป กลุ่มนี้น่าจะเลือกแพทย์/ทันตะ ทั้ง 6 อันดับ
ไม่นับพวกเด็กเก่งมากที่ได้คะแนนตั้งแต่ 64 ขึ้นไป พวกนี้จะเลือกแพทย์หรือทันตะทั้งหมด จะไม่สนใจเลือกแพทย์/ทันตะ ท้ายตารางเลย เก่งมากเลือกได้

กลุ่ม 2 เด็กที่ได้คะแนนตั้งแต่ 59.99 ลงไปถึง 58.00 พวกนี้มีคะแนน ก้ำกึ่ง ลูกผีลูกคน จะติดแพทย์/ทันตะหรือไม่ ไม่รู้ ไม่แน่นอน อาจจะหลุดแพทย์/ทันตะก็ได้ ไม่มั่นใจ ไม่แน่นอน อาจจะเลือกแพทย์/ทันตะท้ายตารางไว้เสี่ยงวัดดวง ในอันดับ 1 ถึง อันดับ 3 และเลือกเภสัช สัตวแพทย์ หรือคณะนอก กสพท.ผสมกัน คละเคล้ากัน ก็ได้

กลุ่ม 3 เด็กที่ได้คะแนนตั้งแต่ 57.99 ลงไป อาจจะเลือกแพทย์/ทันตะ ท้ายตารางไว้เสี่ยง วัดดวง ในอันดับ 1 อันดับ 2 และเลือกเภสัช สัตวแพทย์ ไว้อันดับ 3 อันดับ 4 และเลือกคณะนอก กสพท.ไว้อันดับ 5 อันดับ 6 ปิดท้าย กันพลาด หลุด กสพท.

กลุ่ม 4 เด็กที่ได้คะแนนตั้งแต่ 55 ลงไป อาจจะไม่เลือกแพทย์/ทันตะเลย ไปเลือกเภสัช สัตวแพทย์ ผสมกับ เลือกคณะนอก กสพท.คละเคล้ากันไป

กลุ่ม 5 เด็กที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 ลงไป จะไม่เลือกแพทย์/ทันตะเลย จะเลือกเสี่ยงวัดดวง เภสัช สัตวแพทย์ไว้อันดับ 1 อันดับ 2 แล้วอันดับ 3-6 เลือคณะ นอก กสพท.

สรุป พวกเลือกคณะนอก กสพท.จะไม่มีผลต่อคะแนน กสพท.62 เลย

วันนี้ 17 เม.ย.62 ถึงวันที่ 29 เม.ย.62 ได้เวลาต้องตัดสินใจเลือก 6 อันดับ กสพท.จริงๆ แล้ว เลือกแล้วต้องรีบจ่ายเงินเลย หากไม่รีบจ่ายเงิน อาจจะลืมจ่ายเงิน ทำให้หมดสิทธิ์ติด กสพท.ได้

สรุป ข้อมูลแนวโน้มคะแนนรวม ขึ้นหรือลดลง ปี 59 ถึง ปี 62 ที่ทำไว้ดูเอง เป็นแนวทาง

วิชาเฉพาะปี 59 ลดลงจากปี 58 ประมาณ -1.35 %
7 วิชาสามัญปี 59 ขึ้นจากปี 58 ประมาณ +0.05%
รวมปี 59 ลดลงจากปี 58 ประมาณ -1.30 %

วิชาเฉพาะปี 60 ขึ้นจากปี 59 ประมาณ +1.4 %
7 วิชาสามัญปี 60 ขึ้นจากปี 59 ประมาณ +1.32 %
รวมปี 60 ขึ้นจากปี 59 ประมาณ +2.72 %

วิชาเฉพาะปี 61 ลดลงจากปี 60 ประมาณ -1.35 %
7 วิชาสามัญปี 61 ลดลงจากปี 60 ประมาณ -0.16 %
รวมปี 61 ลดลงจากปี 60 ประมาณ -1.51 %

วิชาเฉพาะปี 62 ขึ้นจากปี 61 ประมาณ +0.3 %
7 วิชาสามัญปี 62 ลดลงจากปี 61 ประมาณ -0.28 %
รวมปี 62 ขึ้นจากปี 61 ประมาณ +0.02 %

ส่วนตัวมีความเห็นว่า คะแนนรวม แพทย์/ทันตะ กสพท.62 มีแนวโน้มน่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว ปี 61
คะแนนต่ำสุดบางสถาบันอาจจะขึ้น หรือบางสถาบันอาจจะลดลง เล็กน้อย (ไม่ใช่ขาขึ้นอย่างเดียว
หรือขาลงอย่างเดียวแบบปีก่อนๆ โปรดอย่าเชื่อ อาจจะผิดพลาดได้ ต้องพิสูจน์อีกหลายๆปีก่อน)
จึงให้ดูคะแนนต่ำสุด กสพท.61 เป็นแนวทางในการเลือก ถ้าเลือกสถาบันซึ่งปีที่แล้ว มีคะแนนต่ำสุดน้อยผิดปกติ ต้องระมัดระวัง คิดให้รอบคอบ

ที่มา https://www.dek-d.com/board/view/3844384/
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

259 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป