ซ่อน
แสดง

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ คณะแพทย์ที่มหิดล [ยินดีให้แชร์]

Dek61
Guest IP
วิว
#แพทย์มหิดล #คณะแพทย์ศาสตร์
ก่อนปี 2553
มีคณะแพทย์ที่เรียนมหิดล 4ที่ คือ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก
โดยมีการสอนปี1(ศึกษาทั่วไป วิชานอกคณะ) ที่มหิดล ศาลายา เรียนรวมกับทุกคณะ แต่วิชาวิทย์-คณิต ตัดเกรดกับกลุ่มกสพท.
มีการสอนชั้นpreclinic ปี 2-3 ที่ มหิดล พญาไท โดย “คณะวิทยาศาสตร์”
ยกเว้นศิริราช ที่ทำการสอนเองที่รพ. โดย “คณะแพทยศาสตร์”
มีการสอนชั้นclinic ปี 4-6 ที่ รพ. ตนเอง โดย “คณะแพทยศาสตร์” ทุกสถาบัน
ยกเว้น สถาบันพระบรมราชชนกที่ มีการสอนโดย รพ.ศูนย์จังหวัดที่ตนสังกัด

ทั้ง 4 ที่และ วพม. รับปริญญาที่ มหิดล ศาลายา

วชิรพยาบาลไม่ได้เป็นสถาบันสมทบมหิดลมาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว รวมทั้งเลิกรับปริญญามหิดลด้วย รับปริญญา “มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”
ปี2554 วชิรเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ เรียนปี1 preclinic ปี2-3 ที่มหิดล
มีการสอนโดย “คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล”
ร่วมกับ “คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี” “สถาบันพระบรมราชชนก”
ปี2556 ร.๙ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”
มีความหมายว่า “มหาวิทยาลัยแห่งรัชกาลที่ ๙”
ปี2557 วชิรเริ่มมีการเรียนชั้น preclinic ปี3 ระบบผิดปกติของร่างกาย ที่คณะแพทย์เอง
แต่การเรียนปี2 ระบบปกติของร่างกาย ยังเรียนที่มหิดล พญาไท ปี1 ศึกษาทั่วไป(วิชานอกคณะ) ที่มหิดลพญาไท
ปี2560 มีเพื่อนมาเรียนเพิ่มในปีนี้คือ “วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ” เป็นคณะที่จะมาเรียนด้วยกันกับรามาธิบดีตลอด 6 ปี 5-6รุ่น

ปี2562 ขณะนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนเอง ตลอด 6 ปีแล้ว จีงย้ายออกจากการเรียนมหิดลอย่างสมบูรณ์แล้ว

ปี2562 วพม. ปี1 ย้ายเข้ามาเรียนที่มหิดล ศาลายา (แทนการเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
เพิ่มเติมข้อมูล ที่ผ่านมาก วพม. ไม่เคยเรียนที่มหิดลเลย แต่รับปริญญาที่มหิดล เพราะใช้หลักสูตรเดียวกัน มีชุดรับปริญญา2ชุด ชุดครุย และชุดเครื่องแบบทหาร

ปี 2562 รามา และ รามาจุฬาภรณ์ มีแผนที่จะออกจากการสอน clinic ในปีนี้
โดยย้ายไปเรียนที่ “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

ในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท คงแบกรับภาระการสอนคณะแพทย์ชั้นpreclinic ปี 2 3 ไม่ไหวแล้ว คณะแพทยศาสตร์ จึงมีแผนที่จะย้ายออก และมีการจัดการสอนโดยคณะแพทย์เอง ตามรอย ศิริราช และวชิร ตามลำดับ
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป