/>

แชร์ประสบการณ์เตรียมตัวสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จาก #dek62) [ยินดีให้แชร์]

วิว
#รัฐศาสตร์ #รัฐศาสตร์ มธ. #สอบตรง #ธรรมศาสตร์ #สิงห์แดง
          สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การเตรียมตัวสอบตรงคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะคะ ซึ่งเราเลือกสาขาการเมืองการปกครองค่ะ เราจึงจะแชร์การเตรียมสอบตรงฉบับเราเองค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้เรียนพิเศษ เพราะเน้นอ่านเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรและอยากเรียนอะไรตอนอยู่ม.5 เทอม 2 จากนั้นเราก็เริ่มศึกษาและอ่านเองมาเรื่อยๆค่ะ และก็จะโหลดข้อสอบตามเว็บต่างๆมาฝึกทำและดูคลิปเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบใน Youtube ตามช่องต่างๆค่ะ และวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือที่เราอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบตรงเข้าก็คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสามเล่มหลักๆ ดังนี้ค่ะ

1) ชื่อหนังสือ: รัฐศาสตร์
ผู้เขียน: ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

เราชอบหนังสือเล่มนี้มากกกกเพราะเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานทางรัฐศาสตร์เบื้องต้นที่เราควรรู้ เช่น ลักษณะทั่วไปของวิชารัฐศาสตร์ รูปแบบของรัฐ อำนาจอธิปไตย แนวความคิดทางการเมือง รูปแบบการปกครอง และวิวัฒนาการณ์การเมืองไทย เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเน้นการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฏีทางรัฐศาสตร์ และแต่ละบทก็จะมีวัตถุประสงค์และคำถามท้ายบททำให้เราได้ทบทวนและได้เข้าใจในแต่ละบทมากขึ้น

2) ชื่อหนังสือ: คู่มือเตรียมสอบตรงคณะรัฐศาสตร์
ผู้เขียน: ฐานุวัชร์ รินนานนท์

เราเชื่อว่าคนที่จะสอบตรงทุกคนต้องมีเล่มนี้!! เล่มนี้จะมีตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวเองว่าชอบเรียนหรือไม่ และบอกโอกาสในการทำงานของแต่ละสาขา และเล่มนี้ก็มีตั้งแต่ความรู้รัฐศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะทั่วไปของการเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างระเทศ และบริหารรัฐกิจ เป็นต้น  และก็จะมีตัวอย่างข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยและแนวการเขียนคำตอบข้อสอบอัตนัย ซึ่งเราว่าหนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมทั้ง 3 สาขา ที่เราจะได้สอบและก็จะมีสรุปแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  3) ชื่อหนังสือ: เตรียมสอบเป็น “สิงห์” คณะรัฐศาสตร์
ผู้เขียน: ศุภกร สักลอ

เล่มนี้จะมี 4 บท ซึ่งแต่ละบทจะอธิบายละเอียดมากก(หนังสือก็หนามากกก) มีตั้งแต่ขอบเขตเบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ ซึ่งแต่ละบทจะมีแนวข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัย พร้อมทั้งเฉลยละเอียด(มาก) ซึ่งเล่มนี้จะเป็นแนวข้อสอบเป็นส่วนใหญ่ สำหรับเราคิดว่าเล่มนี้เหมาะสำหรับฝึกทำข้อสอบและเกร็งข้อสอบค่ะ
 ----------------------------------------------------------------------------------------
การติดตามข่าวซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ใช้ในข้อสอบเพราะข้อสอบจะออกเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับด้านการเมืองต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศค่ะ ดังนั้นเราต้องติดตามข่าว ความเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่เสมอ ซึ่งเราเองก็ติดตามข่าวจากช่องทางนี้เป็นหลักค่ะ
Twitter/Facebook
@TheStandardPod
@thestandardth
@iLawclub
@iLawFX
@thematterco
@VoiceOnlineTH
-----------------------------------------------------------------------------------------
ในส่วนนี้เราจะเล่าเกี่ยวกับการสอบตรงนะคะ (สอบตรงวันที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-11.30 น.)
เกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท (100 คะแนน)

1) วิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์ 50 คะแนน
2) วิชาเรียงความ 50 คะแนน

1.1) ข้อสอบวิชาความถนัดเฉพาะทางรัฐศาสตร์จะมี 60 ข้อ (ข้อสอบอัตนัยทั้งหมด) เป็นข้อสอบที่รวมทั้งสามสาขาวิชาคือ GOV/IA/PA  ตัวอย่างข้อสอบ เช่น
- ประเทศใดถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่ 1
- การประชุม G-20 ปี 2019 จัดที่ไหน
- กรมโยธาธิการและผังเมือง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สังกัดกระทรวงใด
- ตราบัวแก้ว เป็นของกระทรวงใด
- ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ Asian cup 2019
- เรียงชื่อนายกไทย ตามลำดับ
- ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร
- แนวคิดของ Woodrow Wilson ในด้านการบริหารรัฐกิจคือข้อใด
- ประเทศใดไม่ใช่สหพันธรัฐ
- Brexit คืออะไร

2.1) ส่วนวิชาเรียงความจะเป็นข้อสอบปรนัย 1 ข้อ จะเป็นโจทย์ตามสาขาที่เราสมัคร คือ
- GOV:  วิเคราะห์รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(ฉบับ2560) แล้วบอกจุดแข็งและจุดอ่อน
- IA: ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนมีแนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน เห็นด้วยกับแนวคิดนี้หรือไม่ เพราะอะไร
- PA: พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้มาตรการ “ช็อปช่วยชาติ” เพื่อการกระตุ้นการซื้อ โดยกำหนดสินค้า 3 อย่างคือ 1.ยางรถยนต์ 2.หนังสือ 3.OTOP เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งแสดงตรรกะและเหตุผลที่เป็นจริง

-----------------------------------------------------------------------------------------
ส่วนการสอบสัมภาษณ์  ซึ่งส่วนนี้เราขอเล่าแค่สาขาการเมืองการปกครองนะคะ เพราะเราได้ผ่านประสบการณ์นั้นมากับตัวเองค่ะ ส่วนสาขาอื่น ก็สามารถดูตามแท็กในทวิตฯ #รัฐศาสตร์มธ ซึ่งจะมีคนมารีวิวเหมือนกันค่ะ ^^
( สอบสัมภาษณ์  วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 รายงานตัวเวลา 08.00 น.)
.
เราก็เตรียม Portfolio ไป เพื่อที่อาจารย์เห็นจะได้รู้ว่าเตรียมตัวมา ^^
ตอนแรกที่เดินเข้าห้องสัมภาษณ์ เราก็สวัสดีอาจารย์ จากนั้นอาจารย์ก็เชิญนั่ง ซึ่งจะสัมภาษณ์แบบ one by one โดยสัมภาษณ์กับอาจารย์สาขาของตัวเองค่ะ
- อาจารย์ก็ทักว่ามีพอร์ตมาด้วย จากนั้นอาจารย์ก็ให้เราแนะนำตัว
- ทำไมถึงอยากเข้าคณะนี้ และสาขานี้
- มีความสามารถพิเศษอะไรบ้าง (อาจารย์ก็ให้แสดงให้ดู)
- อาจารย์เปิดดูพอร์ต และถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำในพอร์ต ซึ่งอาจารย์จะดูตรงเกียรติบัตรละเอียดมากและจะถามแต่ละใบเลย 
- อาจารย์ก็ถามว่ารู้จักอะไรเกี่ยวกับคณะนี้บ้าง เราก็ตอบอาจารย์ไปตามที่เราเตรียมมา ซึ่งเราท่องคำกลอนของคณะให้อาจารย์ฟัง และอาจารย์ก็ถามต่อว่าเรารู้สึกยังไงกับคำกลอนนี้
- อาจารย์ก็ถามประมาณว่าทำไมต้องเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อาจารย์ก็ให้วิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงนี้ให้ฟัง
- อาจารย์ก็บอกว่ามีอะไรจะถามไหม เราก็ถามเกี่ยวกับเสรีภาพทุกตารางนิ้ว

เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ จากนั้นเราก็ขอบคุณและก็สวัสดีอาจารย์ สำหรับเรา เรารู้สึกไม่ค่อยจะกดดันนะตอนที่เข้าไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จก็รู้สึกโล่ง สบายใจ แต่ตอนก่อนที่จะเข้าไปน่ะคือกดดันมากกกก มันเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองกลัวไปเองแหละ ที่จริงคำถามที่เราเจอก็พื้นฐานการสัมภาษณ์ทั่วไป เรารู้สึกว่าอาจารย์น่ารักและใจดีมากก แต่ก็มีเพื่อนที่ไปสัมภาษณ์ด้วยกันเล่ามาว่าเจออาจารย์ที่สัมภาษณ์โหดๆก็มีToT
-----------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รู้สึกว่าการรอคอยได้สิ้นสุดลงแล้วว><)
 
เรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นสิงห์แดง71 และสิ่งที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เราหวังมาโดยตลอด เราจึงขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่ที่ให้อิสระในการเลือกเรียนและสนับสนุนเรามาโดยตลอด ขอบคุณคุณครูที่คอยสอนคอยบอกและให้คำแนะนำ ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยให้กำลังใจ คอยรับฟังและรอตอนที่เราไปสอบ ขอบคุณตัวเองที่พยายามในความฝัน และขอบคุณทุก ๆ คน ขอบคุณทุก ๆ อย่าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้ ขอบคุณมากๆนะคะ ^^ และสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่จะสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะ ^0^
-----------------------------------------------------------------------------------------
มีอะไรอยากถามเพิ่มเติมสามารถทักเดมได้ที่ Tw: @mylifeppxxxii  :)
 ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยนะคะ

 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป