ซ่อน
แสดง

พลาดแล้วจะเสียใจ........ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบ 5 !!!! [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ออกแบบผลิตภัณฑ์ #dek62 #ออกแบบ #รอบ5
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2562 โดยสมัครผ่าน http://admission.ssru.ac.th/
น้องที่ยังมีหวัง.......ลองเปิดใจศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากันดูนะคะก่อนอื่น........เรามาทำความรู้จักกับอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
       นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) มีหน้าที่เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์วิจัยผสมผสาน โดยการนำวัสดุกรรมวิธี การผลิต ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด รวมทั้งความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบ อุตสาหกรรม สร้างแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง ประดับยนต์ของเล่น เครื่องเรือน เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ดินเผา เครื่องแก้ว เครื่องประดับ สิ่งทอ และเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะที่สวยงามและ ใช้ประโยชน์ได้ด้วย พิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย ต้นทุน รายการทางเทคนิคต่าง ๆ วิธีการผลิต และความพอใจของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ร่างแบบแสดงลักษณะ รูปร่าง ขนาด และรายการอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์นำภาพเขียนเสนอขอความเห็น ชอบจากฝ่ายจัดการหรือลูกค้า และดัดแปลงแก้ไขแบบเท่าที่จำเป็น อาจชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทใด ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียกตามความชำนาญ อาจเขียนภาพทางเทคนิคต่างๆ ทำแบบจำลอง และสร้างแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของจริง
         จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวไม่ทันหรือที่เราเรียกกันว่า Disruptive Technology หลายอาชีพต้องสาบสูญ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

          ในทางออกแบบก็เช่นกัน สาขาวิชาที่เราเลือกเรียกเป็นสาขาวิชาที่มีโอกาสถูกแทนที่ โดย AI (Artificial Intelligence) ในอนาคต จึงทำให้เราต้องปรับตัวให้ทัน

         สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นสาขาวิชาที่ถูกออกแบบมาให้สามารถรับมือกับ Disruptive Technology คือ ปรัชญาของการเรียน เรียนจากกว้างไปหาแคบ ใน ปี 1 – ปี 2  เราจะเรียน.ทุกศาสตร์ เช่น ออกแบบเซรามิกส์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบนิทรรศการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และจะให้เลือกทางที่ชอบหรือ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพื่อทำ Project สำหรับจบการศึกษา เพียง 1 ศาสตร์ ทำให้นักศึกษาที่จบสาขาวิชานี้สามารถทำงานได้หลากหลาย เกี่ยวเนื่องกับงานวิชาชีพออกแบบ
ความก้าวหน้าในการทำงาน

     ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพ นี้ในสถานประกอบกิจการผลิต อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดตามโครงสร้างขององค์กร เช่น ผู้จัดการฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ถ้าประกอบอาชีพอิสระ อาจทำหน้าที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเองหรือของผู้อื่นด้วย
อัตราเงินเดือน

สำหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือน ขั้นต้นประมาณ 19,500 - 21,500 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานการออกแบบ และผลงานการฝึกงานที่นำเสนอ อาจได้ค่าตอบแทนจูงใจเมื่อทำงานเสร็จแต่ละโครงงาน โดยได้รับเป็น 2 - 3 เท่าของเงินเดือน ส่วนโบนัสขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ และได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นตามกฎหมายแรงงาน
         โดยในปัจจุบันมีการแข่งขันด้านการตลาดสูง ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดอาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ในเชิงคุณสมบัติและการใช้งาน  แต่ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชนิดใดที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีจึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมยอดขายสูงขึ้น ซึ่งในจุดนี้ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)” จึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
         โดยสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนมามากกว่า 30 ปี และในปัจจุบันได้รับการผลักดันให้เป็นสาขาวิชาเอตทัคคะ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากทางมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมในทุกด้าน และพร้อมไปด้วยห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาดต่อไป

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป