/>

ปี 2501 เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก [ยินดีให้แชร์]

วิว

ปี 2501 เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรภาคเหนือเป็นครั้งแรก ทรงพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การปลูกฝิ่นของชาวเขา การทำสัมปทานจนภูเขาโล่งเตียน ฯลฯ ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไข

3 ปีต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริสร้าง ‘บ้าน’ อีกหลังขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโดยหลักแล้วก็ควรจะเป็นสถานที่พักผ่อนหรือเป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง แต่พระองค์ก็ได้เปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นศูนย์บัญชาการบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้าน บ้านหลังนี้ได้ชื่อว่า ‘ภูพิงคราชนิเวศน์’ ซึ่งทรงเลือกจาก 1 ใน 2 ชื่อที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อครั้งเป็นพระศาสนโสภณ ได้คิดถวาย

บ้านหลังนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอีกมากมายที่เปลี่ยนชีวิตของคนภาคเหนือ อาทิ ‘โครงการหลวง’ ซึ่งช่วยแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชผลไม้เมืองหนาวแทนฝิ่น, ทรงริเริ่มแนวคิดเรื่องดูแลรักษาป่า ทั้ง ‘ปลูกป่าในใจคน’ ‘ทฤษฎีป่าเปียก’ ซึ่งช่วยป้องกันไฟป่าด้วยการใช้แนวคลองส่งน้ำและแนวพืชชนิดต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามแนวคลอง รวมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริ ‘ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง’ คือได้ทั้งไม้ผล ไม้สร้างบ้าน ไม้ฟืน แล้วยังช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน้ำลำธารด้วย ถือเป็นต้นแบบสำคัญในการต่อยอดเพื่อประเทศไทยจนถึงวันนี้

ทรงสร้างบ้านไว้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้มั่นคงได้มากขึ้นโดยแท้

CR: สานต่อที่พ่อทำ

เรียบเรียงจาก
- หนังสือ ‘ทำเป็นธรรม’ และหนังสือ ‘เป็นอยู่คือ’ โดย ท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
- เว็บไซต์พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

60 ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป