ซ่อน
แสดง

️เร่เข้ามาจ้าาา เร่เข้าม๊าา ~ ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่6️️ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#domegown6th #domegown #dek65 #dek64 #dek63
!!!เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้น!!
สำหรับน้องๆ มัธยมปลายที่สนใจสมัคร ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 6 “Asteroid Health Sciences :AHS” สามารถสมัครได้แล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้
กำหนดการ
รับสมัครวันที่ 29 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 
ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
ยืนยันสิทธิ์และชาระเงินสาหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
วันที่จัดกิจกรรมวันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม
1) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารปิยชาติ และอาคารราชสุดา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
2) คณะสหเวชศาสตร์ อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
รูปแบบกิจกรรม
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แนะแนวและสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่จัดขึ้นโดยภาควิชา เทคนิคการแพทย์ ภาควิชากายภาพบาบัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา และภาควิชารังสีเทคนิค โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกภาควิชา/สาขาวิชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ทุกแผนการเรียน 
2) มีความสนใจในคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล (เฉพาะหน้าที่ 5 ถึง 12) และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก/แว่นตาแฟชั่น เห็นใบหน้า
ชัดเจน ขนาด 1-1½ นิ้ว จำนวน 1 รูป
2) โอนค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท ผ่านบัญชีสวมกาวน์ก้าวสู่โดมครั้งที่ 6
เลขที่บัญชี : 475-3-31599-1 (บัญชีกรุงไทยแล้วยืนยันการโอนได้ที่ line ID : @094tvgmj (มี@ด้วย) พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอน
ในหน้าที่ 10
3) แนบซองจดหมายขนาด 6.4 X 9 นิ้ว (ซื้อได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์) ติดแสตมป์ 10 บาทพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเอง
จำนวน 1 ซอง (ใช้สำหรับส่งของที่ระลึก)

**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ด้วยลายมือที่บรรจงอ่านง่าย ทั้งนี้หากพบว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน
หรือไม่เป็นความจริง คณะกรรมการการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
รายละเอียดอื่นๆสามารถอ่านได้ในเอกสารการสมัคร โดยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ “สวมกาวน์ก้าวสู่โดม” และ แอคเคาท์ทวิตเตอร์ @domegowntu
 อย่าลืม !! อ่านรายละเอียดและกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบนะคะ แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้กล้าในการสำรวจดาวดวงใหม่นี้!!!  #Domegown #Domegown6th #Asteroid Health Sciences: AHS #dek63 #dek64 #dek65
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

5 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป