/>

การตั้งจิตอธิษฐานหลังทำบุญ . ทำอย่างไรจะได้ผลแบบทันตา [ยินดีให้แชร์]

วิว
#กรรม #ธรรมะ #อธิษฐาน #ดังตฤณ
สัจจาธิษฐานเป็นคำสนธิระหว่าง “สัจจะ” และ “อธิษฐาน”  หมายถึง  การเอาความจริงเป็นที่ตั้งในการอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เกมกรรมจะให้โอกาสตรงนี้  คือถ้าคุณอ้างถึงความจริงใดๆ ก็สามารถใช้อธิษฐานขออะไรก็ได้ตามอบเขตที่ไม่เกินตัว  ไม่เกินบุญ

                หลังกราบพระ  ขณะแห่งความอ่อนโยนและรู้สึกสว่างกระจ่างออกมาจากภายในนั้น  เป็นสภาวะของจิตที่เป็นกุศล  ตัวบุญที่เกิดขึ้นอาจมาในรูปของความรู้สึกอบอุ่นที่ห่อหุ้มกายให้สบายพอดี  ยิ่งกราบด้วยอาการนอบน้อมเท่าไร  ใจคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นนั้นชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อกราบครบเดือน  ก็ลองเปล่งวาจาต่อหน้าพระปฏิมา  อาศัยความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวตั้ง  เช่น  ข้าพเจ้ามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการกราบไหว้พระปฏิมาอย่างถูกต้อง  ขอความจริงนี้จงทำให้ความฟุ้งซ่านลดลง (หรือให้เป็นคนขี้โมโหน้อยลง  หรืออะไรก็ได้ทีเคยเป็นความเสียหายทางจิต)

                จากนั้นขอให้คอยสังเกตดูว่าจะเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นกับจิตใจและความรู้สึกนึกคิดของคุณ  ตลอดจนเหตุการณ์ภายนอกที่จะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน  คุณจะพบกับความมหัศจรรย์อย่างรวดเร็ว  และคงเส้นคงวาตราบเท่าที่ยังสามารถกราบพระปฏิมาด้วยความเคารพ  และอธิษฐานซ้ำๆอยู่เช่นนั้นทุกเมื่อเชื่อวัน

                ขอให้จำไว้ว่าการอธิษฐานที่ได้ผลที่สุดมักเป็นการอธิษฐานขอให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจ  ไม่ใช่ขอให้เกิดผลทางกาย  ถ้ากราบพระหวังรวยทางลัด  ขอให้ถูกหวย  ขอให้รวยชั่วข้ามเดือน  คุณอาจไม่พบผลใดๆเลย  นั้นเพราะคุณสร้างผลไม่ตรงกับเหตุ  ถ้าอยากรวยต้องฉลาดทำงานหาเงิน  ไม่ใช่กราบพระขอพร  แต่ถ้ากราบพระหวังพัฒนาจิตใจ  คุณจะสมหวังทันใจ  เพราะสร้างเหตุไว้ตรงกับผล   เมื่ออ่อนโยนรับกระแสศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตได้  จิตที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมพัฒนาไปแค่ไหนก็ได้เช่นกัน

                การฝึกตั้งสัจจาธิษฐานนั้น  จะทำให้จิตคุณมั่นคง  และถ้าผลบังเกิดตามคำอธิษฐาน  ก็จะเป็นชนวนให้เกิดปีติยิ่งใหญ่  เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้า  คุณคิดดูว่าถ้าจิตสะอาดขึ้น  ตั้งมั่นในกุศลมากขึ้น  เปิดรับเรื่องดีๆทั้งนอกหายและภายในใจมากขึ้น  จะเป็นเหตุบันดาลความสว่างความรุ่งเรืองได้ใหญ่หลวงปานใด

                นอกจากนั้น  จากความจริงที่คุณประจักษ์ก็จะทำให้ตระหนักว่าการอธิษฐานมีจริงได้หลายแบบ  หากอธิษฐานโดยอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัว  แนวโน้มคือจะไม่พึ่งพาตัวเอง  แต่ทำให้อ่อนแอหวังพึ่งพาคนอื่น  ซึ่งก็มีคนอื่นให้พึ่งอยู่จริงๆ    มีพลังยิ่งใหญ่อันเกิดจากการบำเพ็ญคุณงามความดีของพวกท่านอยู่จริงๆ  เมื่ออธิษฐานแล้วได้ผลบ้างเล็กๆน้อยๆ  คุณจะเริ่มเชื่อแบบงมงาย  ว่าท่านต้องช่วยได้ทุกเรื่อง  พอช่วยไม่ได้ทุกเรื่องก็น้อยใจ  เห็นท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์จริง  แล้วคิดทิ้งไปหาศาสดาอื่นแทน
 
 
 
 
หน้า 155-156 จากหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึง ฉบับคู่มือเกมกรรม  โดยคุณดังตฤณ
 

 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป