ซ่อน
แสดง

สอบตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT, O-NET, A-NET, 9 วิชาสามัญ [ยินดีให้แชร์]

วิว
#ม.ราชภัฏนครปฐม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT, O-NET, A-NET, 9 วิชาสามัญ

 สอบตรงกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยื่นแฟ้ม/สัมภาษณ์
 ผ่านก็เข้าเรียนได้เลย

-----------------------------------------
 ภาคปกติ รอบที่ 1 Portfolio
สมัคร Online  10 ต.ค. - 22 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ  27 ธ.ค. 62
ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน/ สัมภาษณ์  4-5 ม.ค. 63
ประกาศผลสอบ 11 ม.ค. 63
รายงานตัว  18-19 ม.ค. 63
-----------------------------------------
 ภาค กศ.พป.
สมัคร Online  10 ต.ค. 62 - 31 พ.ค. 63
รายงานตัว  14 มิ.ย. 63
-----------------------------------------
รายละเอียดดูที่เว็บไซต์รับสมัคร และติดตามข่าวสาร
http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp
-----------------------------------------
โทร 0-3410-9300 ต่อ 3891,3892,3893

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  http://www.npru.ac.th/
เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://ac.npru.ac.th/
เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ http://edu.npru.ac.th/
เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://dept.npru.ac.th/hm1/index.php
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sc.npru.ac.th/newsc/index.php
เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://msc.npru.ac.th/
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ http://nurse.npru.ac.th/

 
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป