รร.สาธิต ม.พะเยา จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [ยินดีให้แชร์]

วิวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนในงาน “The 4th Japan-Thailand Academic Conference 2019” นำโดยรองศาสตราจารย์ ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน รวมทั้งหมด 61 คน เข้าร่วมงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ Tokai University Takanawadai Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบปากเปล่า 1 เรื่อง และนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน 24 เรื่อง ซึ่งการนำเสนอในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1. Tokai University Takanawadai Senior High School
2. Niigata Prefectural Shibata High School
3. Niigata Prefectural Niigata Minami High School
4. Oita Prefectural Hita High School
5. Fukui Prefectural Wakasa High School
6. Meijo University Senior High School
7. Hyogo Prefectural Toyooka High School
8. Yamagata Prefectural Touohgakkan Senior High School

และโรงเรียนสาธิตจากประเทศไทย จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป