/>

Na Baan Thon แอพลิเคชั่นทางเลือกรูปแบบใหม่สําหรับร้านนวด [ยินดีให้แชร์]

วิว
#การศึกษา #แอพพลิเคชั่น

          Na Baan Thon เป็นแอพลิเคชั่นที่จะช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารและศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับคอร์สต่างๆของร้านนวด ณ บ้านธน โดยโครงการนี้เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ วิทยาลัยนวัตกรรม สาขา นวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          
จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากการมองเห็นช่องว่างในการติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดหรือจองคอร์ส นวดต่างๆระหว่างลูกค้าและร้านนวด อีกทั้งทางเพจเฟสบุ๊คของร้านวดยังไม่สามารรองรับการเข้าถึงของลูกค้าชาว ต่างชาติได้ กลุ่มของเราจึงมีความต้องการที่จะใช้ความรู้ในด้านนวัตกรรมการบริการมาใช้ในการพัฒนาและใช้ใน การออกแบบแอพลิเคชั่นเพื่อช่วยกระตุ้นศักยภาพทางการตลาด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน การประกอบกิจการต่างๆนั้นมีการแข่งขันกันสูง การทําการตลาดผ่านทางสื่อดิจิตอล (Digital Marketing) จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ร้านนวดที่ทางกลุ่มติดสินใจเลือก เป็นเป้าหมายในการออกแบบแอพลิเคชั่นคือ ร้าน ณ บ้านธน นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นร้านนวดที่เพิ่งเริ่มเปิดกิจการ ได้ไม่นาน และตัวผู้ประกอบการเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการนําแอพลิเคชั่นเข้ามาใช้งาน

          กลุ่มของเราได้ทําการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้มีความสวยงามและง่ายต่อการใช้งานนอกจากนี้ตัวแอพพลิเคชั่นยังมีฟังชั่น ภาษาให้เลือกเพื่อรองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งได้นําข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวร้านค้าคอร์สการนวด ประโยชน์ของการนวดแต่ละคอร์ส และชื่อของหมอนวดประจําร้านมารวมไว้ในแอพพลิเคชั่น นอกจากนี้แอพพลิเคชั่นมีช่องทางการติดต่อกับร้านนวดโดยตรง ทําให้ลูกค้าไม่ต้องโทรศัพทเ์พื่อติดต่อสอบ ถามรายละเอียดของแต่ละคอร์สเพิ่มเติมอีกต่อไป เป็นการประหยัดเวลาทั้งลูกค้าและร้านนวด อีกทั้งการใส่รูปภาพและชื่อของหมอนวดจะทําให้ลูกค้าสามารถจดจําชื่อและใบหน้าของหมอนวดได้ เมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะจองหมอนวดเพื่อใช้บริการลูกค้าสามารถระบุชื่อของหมดนวดคนนั้นได้โดยตรง ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ความสะดวกสบายนี้จะทําให้เกิดการใช้บริการอย่างต่อเนื่องซึ่งนับว่าเป็นการสร้างฐานลูกค้าอย่างเข้มแข็ง (Customer Base) ได้อีกทางหนึ่ง

 
        
      
หลังจากที่ทางกลุ่มได้นำเสนอแอพพลิเคชั่นนี้ให้กับผู้ประกอบการผู้ประกอบการได้กล่าวชื่นชมกับกลุ่มนัก ศึกษาว่า แอพพลิเคชั่นนี้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ให้กับคนรุ่นใหม่ เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการใช้สื่อโซเชี่ยล ในชีวิตประจําวันมากขึ้น บ้างใช้ในการติดต่อสื่อสาร บ้างใช้ในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการออกแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินกิจการนบั ว่าเป็นความคิดที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับดึงดูดให้คนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ ได้มาใช้บริการกับทางร้านนวดมากขึ้น” ทางผู้ประกอบการมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงที่จะนําแอพพลิเคชั่นนี้มาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพัฒนากิจการต่อไป ซึ่งในอนาคต ผู้ประกอบการสามารถนําแอพพลิเคชั่นนี้ไป พัฒนาและต่อยอดเพื่อรองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้า เช่น การเพิ่มฟังก์ชั่นภาษาจีน เพื่อรองรับและเจาะตลาดกลุ่ม นักท่องเที่ยวชาวจีนในอนาคตรวมไปถึงการจองคิวผ่านแอพพลิเคชั่นได้โดยตรงเพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายของลูกค้า

      
ณ วันนี้ Na Baan Thon เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่กลุ่มสร้างขึ้นให้กับกิจการร้าน ณ บ้านธน นวดเพื่อสุขภาพในอนาคตช่องทางนี้จะสามารถนําไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับร้านนวดหรือ กิจการรูปแบบอื่นๆ ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเครื่องมือในการทําการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startup Business) และ ธุรกิจขนาดย่อม (SME) เป็นต้น 

สมาชิกของทีม Na Baan Thon

1. นางสาวเขมจิรา  สพานแก้ว  ทําหน้าที่หาข้อมูลและออกแบบฟังก์ชั่น
2. นางสาวณัฐธิรา  เศวตศิลา      ทําหน้าที่พัฒนาแอพพลิเคชั่นและนําเสนอไอเดียต่อลูกค้า
3. นางสาวนภัทร  เกษมพันธุ์     ทําหน้าที่หาข้อมูลและออกแบบฟังก์ชั่น
4. นายพิสิษฐ์สรรค์  พงษ์ประสิทธิ    ทําหน้าที่ออกแบบฟังก์ชั่นและติดต่อประสานงานกับทางร้านค้า 
5. นางสาวกิตติกางามชื่น          ทําหน้าที่หาข้อมูลและออกแบบฟังก์ชั่น

        


      

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป