ซ่อน
แสดง

เปิดบ้าน "ครู มศว" ทุกวิชาเอก พร้อมพิกัด ในงาน SWU Open House 2019 22 - 23 พ.ย. 62 ณ มศว ประสานมิตร [ยินดีให้แชร์]

วิว
#มศว #ครูมศว #ศึกษาศาสตร์


เปิดบ้าน มศว

เปิดบ้านครู มศว ทุกวิชาเอก
SWU Open House 2019
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ทุกวิชาเอกในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562*****


1. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะศึกษาศาสตร์"

ถ้าสนใจวิชาเอกเหล่านี้ ครูที่มุ่งมั่นด้านการศึกษาเป็นหลัก มุ่งไปตึกศึกษาศาสตร์ ติดสนามหญ้า มศว

1. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

2. วิชาเอกการประถมศึกษา *เอกเดี่ยว

3. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

4. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา - ไฟฟ้า

5. วิชาเอกคู่

5.1 วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.)

5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา (กศ.บ.)

5.3 วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.)

5.4 วิชาเอกการประถมศึกษา (กศ.บ.) *เอกคู่

5.5 วิชาเอกการศึกษาพิเศษ (กศ.บ)

5.6 วิชาเอกวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา (กศ.บ.)

5.7 วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ.)

5.8 วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ.)

(หมายเหตุ วิชาเอกคู่ 5.1 - 5.8 เป็นวิชาเอกคู่ที่ 1 และต้องเลือกวิชาเอกคู่ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ได้แก่ วิชาเอกการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย)
2. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะมนุษยศาสตร์"

บ้านแห่งภาษา รวมถึง ครูสอนภาษาด้วย

สนใจอยากเป็นครูภาษาไทย และ ครูภาษาอังกฤษ มุ่งไปยังตึกคณะมนุษยศาสตร์ อยู่ด้านหน้าของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

1. วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษ (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว
3. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะสังคมศาสตร์"

บ้านแห่งสังคมศาสตร์ทุกแขนง สังคมวิทยา/ นิติศาสตร์/ รัฐศาสตร์/ ภูมิศาสตร์/ ประวัติศาสตร์ และครูสังคมศึกษา

สนใจอยากเป็นครูสังคมศึกษา ใต้ร่มชายคาแห่งสังคมศาสตร์ มุ่งหน้ามายังคณะสังคมศาสตร์ ติดสนามหญ้า มศว

1. วิชาเอกสังคมศึกษา (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว
4. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะวิทยาศาสตร์"

บ้านแห่งวิทยาศาสตร์ นักคิด นักประดิษฐ์มนักทดลอง รวมถึง ครูวิทยาศาสตร์ทุกแขนงแบบจัดเต็ม

สนใจอยากเป็นครูวิทยาศาสตร์ มุ่งหน้าสู่ทิศ คณะวิทยาศาสตร์ ตึกสูงใหญ่ด้านในสุดของ มศว

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

2. วิชาเอกฟิสิกส์ (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

3. วิชาเอกเคมี (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

4. วิชาเอกชีววิทยา (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

5. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว
5. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะพลศึกษา"

รวมพลคนรักษ์สุขภาพ คนแข็งแกร่งแห่งปฐพี และครูหุ่นดีสุขศึกษาและพลศึกษา

สนใจอยากเป็นครูพละ และ สุขศึกษา มุ่งหน้าสู่คณะพลศึกษา มศว คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย

1. วิชาเอกพลศึกษา (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

2. วิชาเอกสุขศึกษา (กศ.บ.) วิชาเอกเดี่ยว

3. วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.) วิชาเอกคู่
6. มุ่งหน้าสู่บ้าน "คณะศิลปกรรมศาสตร์"

รวมพลคนรักศิลปะ การแสดง ดนตรี วัฒนธรรม และครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

สนใจอยากเป็นครูศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ มุ่งหน้าสู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ข้างสำนักหอสมุดกลาง มศว

1. วิชาเอกศิลปศึกษา (กศ.บ.)

2. วิชาเอกดนตรีศึกษา (กศ.บ.)

3 วิชาเอกนาฏศิลป์ศึกษา (กศ.บ.)


ครู มศว ประกอบไปด้วย 6 คณะ (คณะร่วมผลิตครู) แต่ละคณะจะผลิตครูตามความสามารถที่สูงสุดของแต่ละคณะ เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นบัณฑิต ครู มศว ที่มีทั้งคุณภาพความเป็นครู และด้านวิชาการเนื้อหาสาระที่สอนอย่างเข้มข้นและลึกซึ้งที่สุด ภายใต้หลักสูตร "การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)" แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั่นเอง
อย่าลืม ลงทะเบียนเข้างาน SWU Open House 2019 ได้ที่
แล้วมากันเยอะๆน้าาาาาาาา
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป