ซ่อน
แสดง

TCAS1 มาเคลียร์ปัญหาคาใจกับคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง อ่านจบแล้ว ส่ง Portfolio มาสมัครเลย [ยินดีให้แชร์]

วิว
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


TCAS รอบที่ 1 Portfolio
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกตรงนี้
สอบถามรายละเอียดทางไลน์ โลดจ้าา
Line:
@110eodme

 
 
 

​เฟสบุ๊ค
 
https://www.facebook.com/SportsAndHealthSciencemfu/

       สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง หรือเรียกสั้นๆว่า วิทย์กีฬา มฟล. เป็นหนึ่งในสาขาวิชาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทย์กีฬาไม่ใช่สาขาน้องใหม่แต่เป็นสาขาที่มาแรงในเวลานี้ เมื่อพูดถึงวิทย์กีฬา มฟล จะมีคำถามว่า 

1. เรียนวิทย์กีฬาต้องเป็นนักกีฬามั้ย?

          ไม่จำเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์การกีฬาคือการพัฒนานักกีฬาแสดงศักยภาพสูงสุดออกมาให้ได้โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักกีฬาชนิดนั้นๆ


2. เรียนวิทย์กีฬาต้องเล่นกีฬาทั้งวันแน่ๆเลย

          การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียน วิทย์กีฬามีการเรียนในรายวิชาที่หลากหลายยังต้องเรียนระบบโครงสร้างและทำงานของร่างกายมนุษย์(Anatomy and Physiology) การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกีฬา(Sports Biomachanics) หลักการฝึกการกีฬา(Sports training) การจัดการทางการกีฬา(Sports management) จิตวิทยาการกีฬา(Sports psychology) การเสริมสร้างร่างกาย(Body conditioning) เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิชาประกอบด้วยทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติให้ได้เรียนอย่างเข้มข้น สนุกสนานแน่นอน


3. เรียนเป็นภาษาอังกฤษต้องยากแน่ๆเลย

       อย่าได้กังวล เพราะสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษของทุกคนดีขึ้นได้อย่างแน่นอน อีกทั้งในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ต่างประเทศอีกด้วย

4. วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียนเกี่ยวกับอะไรและแตกต่างกับวิทยาศาสตร์การการกีฬามหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาที่นํามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการกีฬา ของนักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับการ วางแผน วิเคราะห์การฝึกและแข่งขันสําหรับนักกีฬา เพื่อให้ผู้เรียนมี ความสามารถในการเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬา (Athletic Trainer) และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สําหรับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการกีฬาและการออกกําลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่สำคัญเรามีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ เรามีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เรามีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่ทันสมัย ครบครัน พร้อมสำหรับการเรียนและการวิจัย

5. เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง 

1. นักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําสโมสรกีฬาอาชีพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการกีฬาและการออกกําลังกาย
2. นักส่งเสริมสุขภาพในสถานพยาบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ
3. ผู้ฝึกสอนกีฬาในองค์กรและสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนสโมสรกีฬาอาชีพ
4. ผู้นํา/ผู้ฝึกสอนการออกกําลังกายในสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น ศูนย์ฟิตเนส สปอร์ตคลับ
5. นักบริหารจัดการกีฬาในองค์กรกีฬาและหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6. อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญในบริษัทจําหน่ายเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
7. ผู้ประกอบการทางด้านการกีฬาและการออกกําลังกาย
8. ประกอบธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
9. นักวิชาการ/นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 -----------------------------------------------------------------------------------------

การเรียนที่เน้นการปฏิบัติจริงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 


  

รอทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

@SportsAndHealthSciencemfu

เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/SportsAndHealthSciencemfu/

 

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยเจ้าของกระทู้

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป