/>

ภาพตลาดหุ้นยุคเคาะกระดานในอดีต (ตอน 3.2) [ยินดีให้แชร์]

วิว
วันนี้ ผมขอนำเสนอภาพตลาดหุ้นยุคเคาะกระดานตอน 3.2 ครับ โดยเป็นภาพการซื้อขายหุ้นแบบเคาะกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ถนนวิทยุ (สมัยเป็นที่ทำการตลาดหุ้นระหว่างปี 2526 - 2541) ซึ่งเป็นห้องค้าหุ้นที่มีขนาดใหญ่มากเพื่อรองรับการซื้อขายหุ้น ห้องนี้ใช้งานตั้งแต่ปี 2526 - 2534 จากนั้นได้มีการยุติใช้ห้องห้าคุ้นนี้ควบคู่การยกเลิกระบบการซื้อขายหุ้นแบบเคาะกระดานในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นด้วยระบบเคาะกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : หนังสือ 6 ปี ของ ด.ร.มารวย ผดุงสิทธิ์ กับงานพัฒนาตลาดหลักทรัพย์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นด้วยระบบเคาะกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 11 - 17 มีนาคม 2534 (หน้า 13)


เทรดเดอร์แย่งกันเขียนราคาห
ุ้นบนกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2533 (หน้า 3)


เทรดเดอร์แย่งกันเขียนราคาหุ้นบนกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2533 (หน้า 11)


เทรดเดอร์แย่งกันเขียนราคาหุ้นบนกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 8 - 14 มกราคม 2533 (หน้า 5)


เทรดเดอร์แย่งกันเขียนราคาห
ุ้นบนกระดานในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : หนังสือ Securities Market In Thailand 1990


ผู้ช่วยเทรดเดอร์ส่องดูราคา
หุ้นในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 เดืนสิงหาคม 2532 (หน้า 59)


เทรดเดอร์โทรรายงานความเคลื
่อนไหวของราคาหุ้นในห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นสพ.ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2533 (หน้า 9)


เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพัน
ธ์พากย์ราคาหุ้นทางวิทยุเอ.เอ็ม 1,495 กิโลเฮิรตช์ ในห้องกระจายเสียงทางวิทยุข้างห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 เดืนสิงหาคม 2532 (หน้า 59)
  
ห้องถ่ายทอดสดการซื้อขายหุ้นของช่อง 7 ที่ชั้นลอยของห้องค้าหุ้นที่อาคารสินธร ช่วงก่อนปี 2534
ที่มาภาพ : หนังสือรายงานประจำปี 2533 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
 
ที่มาข้อมูล 
https://www.set.or.th/dat/vdoArticle/attachFile/AttachFile_1430219316397.pdf
https://www.set.or.th/th/products/trading/equity/trading_p1.html

- พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป