/>

การแข่ง Chem Challenge [ยินดีให้แชร์]

พีรดนย์ สูตรสุคนธ์
Guest IP
วิว
เนื่องจากว่าผมได้เข้าแข่ง Chem Challenge #9 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จะขอแบ่งปันปประสบการณ์เพื่อนักเรียน ม. ปลายที่สนใจ

การรับสมัคร
- รับนักเรียน ม.ปลาย แข่งแบบทีม ทีมละ 2 คน และโรงเรียนหนึ่งจะส่งผู้เข้าแข่งขันไปได้ไม่เกิน 2 ทีม
- แต่ละปีจะมีผู้เข้าแข่งขันรวม 150 ทีม
- แข่งที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมี
- ผู้ที่ผ่านเข้าสู่ค่าย สสวท. วิชาเคมี จะไม่สามารถลงแข่งได้ (จะเข้า สสวท. ได้ ต้องติด TChO)
- แต่ผู้ที่ติด สอวน. เคมี แต่ไม่ได้ติด สสวท. สามารถแข่งได้

Individual Challenge
- เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก มี 25 ข้อ โดย 20 ข้อแรก คิดข้อละ 1 คะแนน และ 5 ข้อสุดท้าย คิดข้อละ 2 คะแนน
- เวลาทำข้อสอบ 60 นาที
- คะแนนของทั้งสองคนในทีมเดียวกันจะถูกนำมาบวกกัน
- เรื่องที่ต้องไปเตรียมตัวมาก่อน คือไฟฟ้าเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา กรดเบส และเคมีอินทรีย์ ส่วนเรื่องที่แทบจะไม่ออก คือ Biochem อะตอม ตารางธาตุ และโคออร์ดิเนชั่น (บางปีอาจมี Surprise ให้หาประจุของพอลิเพปไทด์เมื่ออยู่ใน pH ต่างๆ)
- เรื่องไฟฟ้าเคมีจะให้หาค่าศักย์ไฟฟ้าจากสมการของเนิร์สต์
- เคมีอินทรีย์ถามปฏิกิริยาของแอลคีน ให้ไปอ่านการสังเคราะห์แอลกอฮอล์จากแอลคีน
- ในข้อที่เป็นเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยา ให้ไปอ่านสมการอาร์เรเนียส (ใส่ลอการิทึมฐาน e ลงไป)

Team Challenge
- เป็นข้อสอบอัตนัย 6 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน
- ปรึกษากับเพื่อนในทีมได้
- ข้อสอบมีกระดาษทดให้ และค่าคงที่ที่จำเป็น
- การคำนวณยากกว่า Individual Challenge เพราะเขาให้มวลอะตอมมาเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง
- ทุกปีมีเคมีอินทรีย์ 1 ข้อ (กำหนดสาร 1 ตัว และจะมีลูกศรชี้ไปที่กรอบ แล้วถามว่าสารนั้นคืออะไร) ไฟฟ้าเคมี 1 ข้อ กรดเบส 1 ข้อ อัตราการเกิดปฏิกิริยา 1 ข้อ
- รอบนี้เวลาต่อข้อไม่สัมพันธ์กับจำนวนคำถาม เพราะแต่ละข้อมีข้อย่อยไม่ต่ำกว่า 5 ข้อ และถ้าตอบผิด 1 ข้อย่อยก็จะผิดหมดทั้งข้อ

Special Lecture
- ให้ฟัง Lecture ก่อนประกาศผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม (แล้วอีก 130 ทีมที่ตกรอบจะพบว่ากระดาษโน้ตที่จดแทบตายหนึ่งชั่วโมงเต็มกลายเป็นแค่ขยะ)
- นิสิตจะเปิดเทปให้ฟัง 1 รอบ เทปจะมีความยาว 1 ชั่วโมงเศษ
- แต่ละปีเรื่องต่างกัน ปีที่ผมเข้าแข่งได้เรื่องกรดเบสในเคมีอินทรีย์ กับค่า pKa
- หลังจาก Lecture นิสิตจะประกาศ 20 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ปีที่ผมเข้าเหลือ 19 ทีมเพราะกรรมการฝ่ายวิชาการตัดชื่อออก 1 ทีม)
- สำหรับ 20 ทีมที่เข้ารอบจะพบว่าโน้ตนั่นเป็นผู้ช่วยชีวิต เพราะข้อสอบเขาออกจากที่ Lecture
- แต่อาจดีใจไม่นาน เพราะข้อสอบเป็นข้อเขียนที่ให้เวลาทำภายใน 25 นาที ส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน เพราะข้อเดียวก็มีรายละเอียดเยอะพออยู่แล้ว

Lab Practice
- จะมี 4 ฐาน ฐานละ 15 นาที
- แต่ละฐานจะมีโจทย์ให้ทำ และในกระดาษคำตอบจะมีคะแนนวิธีทำให้ด้วย (เพื่อตรวจว่าทำถูกหรือเปล่า)
- มีนิสิตคุมทุกฐาน แต่ละฐานโหดยิ่งกว่านรกเพราะเขาละเอียดพอๆ กับอาจารย์ที่ค่าย สอวน.
- มีการตัดคะแนนคนที่ทำลัดขั้นตอน ไม่เช็คอุปกรณ์ที่ใช้ ทำผิดคำสั่ง รวมถึงคนที่ทำอุปกรณ์แตกและเบิกสารเพิ่ม (เพราะสารเขามีพอดีอยู่แล้ว)
- รอบนี้เป็นการวัดศักยภาพคนที่จะลุ้นแชมป์ เพราะหัวใจของวิชาเคมีคือทักษะการทำแล็บ เพราะเป็นแล็บที่อันตรายที่สุดถ้าเทียบกับฟิสิกส์ ชีวะ และดาราศาสตร์ (เพราะต้องสัมผัสสารอันตรายตลอดเวลา แต่ชีวะกับฟิสิกส์ไม่ได้ใช้ของอันตรายบ่อยขนาดนั้น)

การคิดคะแนน
- รอบแรก 10% รอบหลัง 90% ถ้าคะแนนเท่ากัน ใครได้คะแนน Lab มากกว่าก็ได้เปรียบ แต่ถ้าคะแนนรวมและคะแนน Lab เท่ากัน คนที่ได้คะแนน Lecture จะได้เปรียบ

รางวัล
- แชมป์ ได้ 10000 บาท และได้โล่พระราชทาน
- รองแชมป์ ได้ 8000 บาท
- ที่ 3 ได้ 5000 บาท
- ที่ 4 ได้ 3000 บาท
- ที่ 5 ได้ 2000 บาท
- ที่ 6-10 ได้ 1000 บาท
และรางวัลชมเชย ได้ 800 บาท
หมายเหตุ เงินรางวัลต่อทีม ไม่ใช่ต่อคน เวลารับเงินรางวัลเขาจะหาร 2 แล้วแบ่งคนในทีม
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป