ซ่อน
แสดง
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สาขาการประกอบโรคศิลปะสาขาใหม่ของประเทศไทย เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว [ยินดีให้แชร์]

โอดี00001
Guest IP
วิว
#สาขาวิชาใหม่ #การประกอบโรคศิลปะ #การแพทย์ #วิชาชีพเฉพาะทาง
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (Doctor of Optometry) เป็นหลักสูตรการประกอบโรคศิลปะเฉพาะทางด้านสายตาและสุขภาพตาตามหลักการประกอบวิชาชีพสาขาทัศนมาตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีการเรียนเป็นแบบมหาวิทยาลัยปิดเต็มเวลา 6 ปีการศึกษาตามมาตรฐานการวิชาการในระดับสากล เนื่องจากสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปมากเป็นผลให้มาตรฐานทางวิชาการของวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรถูกยกระดับขึ้นมาอย่างมาก ในปัจจุบันการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรเป็นหนึ่งใน 3 สาขาของบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์หลักในหลายประเทศรวมทั้งในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนด้วย โดยรวมแล้วลักษณะของหลักสูตรด้านทัศนมาตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ได้แตกต่างกับสาขาทางการแพทย์อื่นมากนัก โดยสามารถแยกออกมาเป็นกลุ่มรายวิชาหลักๆ ได้แก่

1. รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั่วไป
3. รายวิชาหลักการและพื้นฐานวิชาชีพ
4. รายวิชาความชำนาญวิชาชีพเฉพาะทางเบื้องต้น
5. รายวิชาปฏิบัติพื้นฐานคลินิกทั่วไป
6. รายวิชาปฏิบัติการคลินิกเฉพาะทาง

ในปัจจุบันหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการประกอบโรคศิลปะ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรแล้ว สำหรับผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าที่มี GPA ไม่น้อยกว่า 2.75 โดยหากสนใจในการเข้าศึกษาต่อก็สามารถสมัครทางออนไลน์หรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันนี้ หรือติดต่อขอรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ชั้น 2 ห้อง 0212 อาคารสุโขทัย โทร. 02-310-8906-7 หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.opto.ru.ac.th และเฟสบุค "คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

>>>ความโดดเด่นของคณะทัศนมาตรศาสตร์ และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เป็นหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หลักสูตรแรกในประเทศไทย
- เป็นหลักสูตรแรกที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์กับต่างประเทศทั้งในเอเซียและสหรัฐอเมริกา
- เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนลักษณะเดียวกันกับหลักสูตรสาขาวิชาชีพนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- เป็นหลักสูตรแรกระดับ Doctor of Optometry ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองเทียบเท่าในระดับสากล
- เป็นหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวที่ผ่านการพิจารณาของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
- เป็นหลักสูตรแรกที่ผลิตบัณฑิตและได้รับสิทธิ์ในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
- เป็นหลักสูตรแรกที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิและฐานเงินเดือนค่าตอบแทนทางราชการจากคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

2 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป