Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหิดล ได้อันดับดีขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking 2021 (มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 8 แห่ง)

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ และมหิดล ได้อันดับดีขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดย QS World University Ranking 2021
มหาวิทยาลัยไทย 8 แห่ง ที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
อันดับที่ 208 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 252 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 561-570 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 601-650 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 801-1000 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 1000 ขึ้นไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันอุดมศึกษา 5 อันดับแรกของโลก ได้แก่
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. Stanford University
3. Harvard University
4. California Institute of Technology (Caltech)
5. University of Oxford
การจัดอันดับ QS World University Ranking 2021 พิจารณาจากตัวชี้วัดดังนี้
1. Academic reputation : ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (40%)
2. Employer Reputation : การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (10%)
3. Faculty Student : สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (20%)
4. Citations per Faculty : ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (20%)
5. International Faculty : สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (5%)
6. International Student : สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (5%)
ภาพ QS 
ข้อมูล Facebook จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ Chula Thammasat 

แสดงความคิดเห็น

>