/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เกษตรแปลงใหญ่ โมเดลพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน [ยินดีให้แชร์]

วิว
#เกษตรกรรม #เกษตรแปลงใหญ่
เกษตรแปลงใหญ่ โมเดลพัฒนาเกษตรกรสู่ความยั่งยืน

     ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นอาชีพหลักของประเทศ  ด้วยภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ GDP ภาคเกษตรกรรมติดลบ 5% (ปี 2563)    ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทย มีเกษตรกรทั้งสิ้น 8,094,954 ครัวเรือน 9,368,245 ราย  มีเกษตรกรมากถึง4,900,875 ราย เป็นเกษตรกรที่หาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกพืช เป็นหลัก

ทำไมเกษตรกรไทยถึงจน และแก้ไขได้อย่างไร

ภาคเกษตรยังสำคัญในระบบเศรษฐกิจสังคมไทย เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่คนจำนวนมาก แม้ว่าสัดส่วนแรงงานการเกษตรกรลดลง และภาคเกษตร มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมต่ำ แต่นั่นเป็นเพียงวิธีการคำนวณเชิงปริมาณแบบแยกส่วน ถ้ามองเศรษฐกิจที่เป็นจริงแบบเชื่อมโยงกัน คนไทยส่วนใหญ่ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า การบริการยังพึ่งพาอาหารและรายได้ที่หมายถึงอำนาจซื้อด้วยจากภาคเกษตรมาก

ทางแก้ไขคือ ต้องผลักดันการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปการเกษตรขนานใหญ่ พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ จัดตั้งกลุ่มองค์กรร่วมมือกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองและเรียกร้องผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ  จึงถือเป็นที่มาของ "โมเดลเกษตรแปลงใหญ่" ในปัจจุบัน

             สำหรับเกษตรแปลงใหญ่ คือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหาร จัดการร่วมกัน ทำให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน
2) เพื่อให้ เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น .

โดยนำต้นแบบ โครงการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่’ (Mega Farm Enterprise) จาก 9 เอกชน ใน 10 แปลงต้นแบบ สานนโยบายประชารัฐรวมกลุ่มเกษตรกร ได้แก่ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง 'สยามคูโบต้า
แปลงใหญ่อ้อยโรงงาน 'น้ำตาลมิตรผล
แปลงใหญ่สับปะรด 'สวิฟท์
แปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์ 'เอฟแอนด์เอ็น
แปลงเกษตรผสมผสาน 'สวิฟท์-ซี.พี. อินเตอร์เทรด-แดรี่โฮม
แปลงโคนม 'แดรี่พลัส'
แปลงใหญ่ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 'เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง'
แปลงใหญ่ข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 'ข้าว ซีพี'  เป็นต้น
   
ภาพรวมจุดเริ่มต้นของเกษตรแปลงใหญ่นี้  เป็นการ Kick off แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ประชาชน และภาคเอกชน  โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ "สร้างความมั่นคง" แก่พี่น้องเกษตรได้อย่างยั่งยืน  ถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องเกษตรกรไทยกับความมั่นคงทางรายได้ในอนาคต ต่อไป


 
------------------------------
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป