Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา 21st BIO Contest [ยินดีให้แชร์]

วิว
#พระราชทาน #แข่งขัน #biocontest #ชีววิทยา
​แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาครั้งที่   21ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา "21st BIO Contest" ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทางชีววิทยาและพัฒนาศักยภาพของตน ให้สูงยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันร่วมกับเยาวชนที่มีความสามารถทางชีววิทยาจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
๒. เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการระหว่างนักเรียนและนิสิตรุ่นพี่ ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐานและมีศักยภาพที่ยิ่งขึ้น เพื่อให้ตอบรับกับเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน
๓. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านกิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดทักษะในกระบวนการคิด การวางแผน การดาเนินงาน การทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทางาน
๔. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเยาวชนที่มีความสนใจทางชีววิทยาเหมือนกัน
๕. เพื่อให้เยาวชนมีประสบการณ์ในการสอบแข่งขัน โดยมีคณะกรรมการและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้ตรวจสอบ คัดกรองข้อสอบ ให้มีความถูกต้อง และมีมาตรฐานที่เหมาะสม กับการแข่งขัน
๖. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็น ที่รู้จักในระดับประเทศ
๗. นิสิตได้มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓- ๖

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทบุคคล ไม่จำกัดจำนวนต่อโรงเรียน

กำหนดการ วัน และเวลาสอบ
๑. รับสมัคร วันที่ ๒๖ ตุลาคม – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. สอบรอบคัดเลือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. สอบรอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วิธีการสมัครสอบ
๑. สมัครผ่านอินเตอร์เน็ต   เข้าสมัครที่เว็บไซต์ www.biocontest.website/register
ก่อนสมัครอ่านรายละเอียดโครงการและวิธีรับสมัคร จากนั้นเลือกสมัครออนไลน์ และกรอกข้อมูลการสมัครพร้อมกับชำระเงินค่าสมัครสอบ ๒๐๐ บาท เลขที่บัญชี : 425-079225-7 (บัญชีออมทรัพย์)
ชื่อบัญชี : นางสาว กัญญารัตน์ คำจริง
ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.biocontest.website หลังการสมัครโดยสมบูรณ์แล้ว ๓ – ๗ วัน

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ชุมนุมนิสิตภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๙๘-๔๗๐-๔๙๗๕ (พี่อุ้ม) , ๐๙๓-๐๑๕-๗๓๕๔ (พี่เนม)
E-mail : biocontest21@gmail.com
Facebook : www.facebook.com.biocontest.ku
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

บทความที่นิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป