***ผลจาก WEB ม.ศ.ว. *** ทุกคณะ+++ No 485114


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
สาขาวิชา: วรรณกรรมสำหรับเด็ก - ศศ.บ.

สภาพ: ปกติ

เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
0102010510008 น.ส.ทิพรัตน์ รัตนวิเชียร สอบผ่าน
0102010510017 น.ส.สุดาพร เอกสรกุล สอบผ่าน
0102010510056 น.ส.พันพิสสา โป๊ะลำพงษ์ สอบผ่าน
0102010510057 น.ส.ชลธร พิพิธเวช สอบผ่าน
0102010510078 น.ส.พรทิพา ศรีถาพร สอบผ่าน
0102010510106 น.ส.ดวงพร กิตติสุนทร สอบผ่าน
0102010510114 น.ส.ชิตินันท์ ศรีขจร สอบผ่าน
0102010510120 น.ส.กรแก้ว พงศ์ถาวรภิญโญ สอบผ่าน
0102010510137 น.ส.สัญชนก เหล่าวีรวัฒน์ สอบผ่าน
0102010510141 น.ส.ประภัสสรา หวินหาร สอบผ่าน
0102010510152 น.ส.ทัดทอง นาวิกมูล สอบผ่าน
0102010510155 น.ส.ภาณิน ชินวัตร สอบผ่าน
0102010510156 น.ส.จุติมาพร แจ่มใส สอบผ่าน
0102010510158 น.ส.ปรีชญา สอยเหลือง สอบผ่าน
0102010510160 น.ส.อุมาพร กมลคนธ์ สอบผ่าน
0102010510205 น.ส.วิมลิน กาญจนะโภคิน สอบผ่าน
0102010510216 นายอภิลักษณ์ ธัญประทีป สอบผ่าน
0102010510219 น.ส.นีรนุช คุณากร สอบผ่าน
0102010510222 นายอดิศร ชัยมงคล สอบผ่าน
0102010510240 น.ส.จุฑามาศ ศรีวิพัฒน์ สอบผ่าน
0102010510253 น.ส.ณัฏฐาพัชร มาสดับ สอบผ่าน
0102010510289 นายพีรภูมิ เนียมหอม สอบผ่าน
0102010510304 น.ส.นภัสสร ไตรภาควาสิน สอบผ่าน
0102010510337 น.ส.ภาวิณี สืบสุรีย์กุล สอบผ่าน


( รวมจำนวนทั้งหมด : 24 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 543 เวลา 00:00 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

32 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:41 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: ปรัชญาและศาสนา - ศศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0102110510011 น.ส.จิวัสสา กายา สอบผ่าน
  0102110510012 น.ส.เพชรรัตน์ พรหมนาร์ท สอบผ่าน
  0102110510029 น.ส.เดือน ยงหนู สอบผ่าน
  0102110510034 นายรนยุทธ ตันเจริญ สอบผ่าน
  0102110510042 นายทวีศักดิ์ เสรีธรรมานุวัฒน์ สอบผ่าน
  0102110510048 น.ส.ทิตา กนิษฐานนท์ สอบผ่าน
  0102110510055 น.ส.ธันย์ชนก สิทธิพิทยา สอบผ่าน
  0102110510058 น.ส.ปรารถนา ธรรมศรี สอบผ่าน
  0102110510072 น.ส.วาศินี คูศรัณย์กุล สอบผ่าน
  0102110510073 นายรณสร เขียวแก้ว สอบผ่าน
  0102110510087 น.ส.พันธุ์ทิพย์ รัตนรุ่งรังษี สอบผ่าน
  0102110510109 น.ส.นิดา สมบูรณ์ผล สอบผ่าน
  0102110510144 น.ส.สิฐา เมฆวิวรรธน์ สอบผ่าน
  0102110510146 น.ส.ณัฐพร ไชยกันยา สอบผ่าน
  0102110510153 น.ส.ชโลทร เจริญรัตน์ปัญญา สอบผ่าน
  0102110510161 น.ส.อารยา ศรีศาสตร์สม สอบผ่าน
  0102110510166 น.ส.สัญชนัท เหล่าวีรวัฒน์ สอบผ่าน
  0102110510169 น.ส.สุภร ตันติวงศ์สถาพร สอบผ่าน
  0102110510181 น.ส.มนณิชา โหมดม่วง สอบผ่าน
  0102110510186 น.ส.ภาสิตา พลยุทธ สอบผ่าน
  0102110510188 น.ส.ณัฏฐาภา อนันต์สิทธิโชค สอบผ่าน
  0102110510189 น.ส.มณีรัตน์ ชัยธีระพันธุ์กุล สอบผ่าน
  0102110510191 น.ส.ปิยาวี รัตนมโนชัย สอบผ่าน
  0102110510210 น.ส.ธนันดา หวลนิวัติวงษ์ สอบผ่าน
  0102110510229 น.ส.วราภรณ์ เลาหวรรณธนะ สอบผ่าน
  0102110510230 น.ส.กณภา สุทัศน์ ณ อยุธยา สอบผ่าน
  0102110510233 น.ส.จุลมาศ ศรีสิทธุ์ชัย สอบผ่าน
  0102110510250 นายธีระ คงเมือง สอบผ่าน
  0102110510258 น.ส.นิตยศิริ ศิริชัย สอบผ่าน
  0102110510265 น.ส.อัฏฐพร ชัยศักดิ์ศิริ สอบผ่าน
  0102110510266 น.ส.พิมพ์พิชญ์ สวัสดิ์วรรณ สอบผ่าน
  0102110510267 น.ส.อมราภรณ์ จริงจิตร สอบผ่าน
  0102110510270 น.ส.ชนัญญา เภกะนันทน์ สอบผ่าน
  0102110510282 นายอมตะ ร่มแสง สอบผ่าน
  0102110510285 นายชลธีร์ เวศยาภรณ์ สอบผ่าน
  0102110510286 น.ส.ภณพร สิงหรา ณ อยุธยา สอบผ่าน
  0102110510287 น.ส.มานิตา ห้วยหงษ์ทอง สอบผ่าน
  0102110510298 น.ส.จริสา มูลแก้ว สอบผ่าน
  0102110510313 นายธนพล ประทีปเวฬุริย สอบผ่าน
  0102110510316 น.ส.สุจิตรา จุลละวานิช สอบผ่าน
  0102110510324 น.ส.จีริสุดา ศรีวัฒน์ สอบผ่าน
  0102110510365 นายกฤษดา น้อยพิทักษ์ สอบผ่าน
  0102110510413 น.ส.ธาริณี สุรวรนนท์ สอบผ่าน
  0102110510439 นายอรรถพล วงศ์บุปผา สอบผ่าน
  0102110510458 น.ส.พนิตา เกตุสิริ สอบผ่าน
  0102110510463 นายธนากร ฝั้นคำสาย สอบผ่าน
  0102110510475 น.ส.นงนุช อัตโณ สอบผ่าน
  0102110510476 น.ส.ภาริณี สนั่นไหว สอบผ่าน
  0102110510479 น.ส.ปิยภรณ์ ชอบทำกิจ สอบผ่าน
  0102110510485 น.ส.สนติกาญจน์ กลิ่นสุวรรณ สอบผ่าน
  0102110510496 นายธนุกิตต์ สุริยวัฒนสิน สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 51 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:41 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: ภาษาเพื่ออาชีพ - ศศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0102210510013 น.ส.ธนพร พงศ์บุญชู สอบผ่าน
  0102210510050 น.ส.รุ่งทิพย์ ตันติสิทธิกมล สอบผ่าน
  0102210510193 น.ส.ประภาศรี ชาติกุลวัฒน์ สอบผ่าน
  0102210510329 น.ส.พิสินี เยาวสกุลมาศ สอบผ่าน
  0102210510371 น.ส.ยุติกา ลิมปนานุเคราะห์ สอบผ่าน
  0102210510381 น.ส.ไอรดา สถาพรพิทักษ์ สอบผ่าน
  0102210510391 น.ส.นวลอนงค์ แก้วงามอรุณ สอบผ่าน
  0102210510400 น.ส.มีมนต์ สุทธิเวช สอบผ่าน
  0102210510404 น.ส.ธนพร สุรวิชัย สอบผ่าน
  0102210510450 น.ส.ยศวดี อยู่นิรันดร สอบผ่าน
  0102210510513 น.ส.อังศนา ฐิตวัฒนกุล สอบผ่าน
  0102210510582 น.ส.รัตตัญญู ศิริอารยา สอบผ่าน
  0102210510595 น.ส.อรฉัตร พรมโชติ สอบผ่าน
  0102210510603 นายอรัญ หงษถาวิช สอบผ่าน
  0102210510632 น.ส.จันทนี ศิลปวิทยาดิลก สอบผ่าน
  0102210510637 น.ส.ขวัญฤดี เลิศจันทึก สอบผ่าน
  0102210510678 น.ส.ดวงพร สมบัติเจริญสุข สอบผ่าน
  0102210510682 น.ส.วรรรณพรรษ เอกจรรยา สอบผ่าน
  0102210510687 น.ส.ฑีฆายุ จีนจันทร์ สอบผ่าน
  0102210510701 น.ส.ปัญญ์ชลี ทองพานิช สอบผ่าน
  0102210510711 น.ส.ปาวีณ รัสมี สอบผ่าน
  0102210510762 น.ส.นฤทัย หวังยืนยง สอบผ่าน
  0102210510764 น.ส.นวณัฐ ปิ่นอ่อน สอบผ่าน
  0102210510812 น.ส.ญาณิศา ไตรญาณ สอบผ่าน
  0102210510826 น.ส.กมลชนก หมั่นผดุงกิจ สอบผ่าน
  0102210510828 น.ส.อัมภิรา บัวคลี่ สอบผ่าน
  0102210510848 น.ส.ศศธร ชัยจิตร์วิไล สอบผ่าน
  0102210510874 น.ส.วลีวีทิพย์ เอื้อพงศ์ธเนศ สอบผ่าน
  0102210510954 นายสุเวช ไกรสุทรังค์ สอบผ่าน
  0102210510966 น.ส.พิรยา พลสมบัติ สอบผ่าน
  0102210510985 น.ส.อารีย์พันธุ์ อิ้งจะนิล สอบผ่าน
  0102210510993 น.ส.ศศินันท์ พัฒนะ สอบผ่าน
  0102210511049 น.ส.สิลาพร เจริญสาธิต สอบผ่าน
  0102210511056 น.ส.พรพรรณ พิริยะสุรวงศ์ สอบผ่าน
  0102210511076 น.ส.นิธิญญาภรณ์ วชิรกิตติโสธร สอบผ่าน
  0102210511094 น.ส.จินต์จุฑา เนียมศรี สอบผ่าน
  0102210511253 น.ส.พรรณระพี หวังมนตรี สอบผ่าน
  0102210511362 น.ส.สมวิภา เคารพาพงศ์ สอบผ่าน
  0102210511429 นายสุทธิพงษ์ อัชฌาพงศ์ สอบผ่าน
  0102210511610 นายณัฐกิตติ์ จรัสจรรยาวงศ์ สอบผ่าน
  0102210511708 น.ส.ศุภรักษ์ จำรัสวิมลรัตน์ สอบผ่าน
  0102210511715 น.ส.ธันย์ชนก เมธากุล สอบผ่าน
  0102210511727 น.ส.ณัฐรี ตั้งถาวรธรรม สอบผ่าน
  0102210511770 น.ส.หฤทัย เหลืองภูมิยุทธ สอบผ่าน
  0102210511791 น.ส.เนียลิสา แซ่พั่ว สอบผ่าน
  0102210511810 น.ส.สุนิสา สุริโย สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 46 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:42 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ศศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0102410510001 น.ส.ปัญชลี เรืองสมุทร สอบผ่าน
  0102410510013 นายกริช ปรัชญาวาทิน สอบผ่าน
  0102410510024 น.ส.วรัษฐา เสรีวิวัฒนา สอบผ่าน
  0102410510030 น.ส.นริศรา ธีระพันธ์ศิลปิน สอบผ่าน
  0102410510035 น.ส.ธัชรินทร์ ศิริวรรณ์ สอบผ่าน
  0102410510037 นายอานนท์ ถาวรวัฒนะ สอบผ่าน
  0102410510043 นายวิภัทรพล โกวิทยะวงศ์ สอบผ่าน
  0102410510065 น.ส.รัชฎาพร อนันตกิจโกศล สอบผ่าน
  0102410510066 นายเมธา ก้าวงามพาณิชย์ สอบผ่าน
  0102410510078 น.ส.ดวงรัตน์ จุลหิรัญ สอบผ่าน
  0102410510083 น.ส.นันทิวา สันทศนะสุวรรณ สอบผ่าน
  0102410510084 น.ส.เกศริน รัตนพรรณทอง สอบผ่าน
  0102410510105 นายดลธกร เตชะเสริมวัฒนากุล สอบผ่าน
  0102410510123 นายมนต์ชัย เจริญนิติกุล สอบผ่าน
  0102410510131 น.ส.ธัญญาภรณ์ โพธิบุตรา สอบผ่าน
  0102410510136 นายธีรวุฒิ เรืองสุวรรณ สอบผ่าน
  0102410510141 น.ส.ดวงกมล โชติวาทิน สอบผ่าน
  0102410510157 นายไชยนันท์ แคนยุกต์ สอบผ่าน
  0102410510180 นายอินทร อุมา สอบผ่าน
  0102410510212 น.ส.อันนา สถิตย์ถวิลวงศ์ สอบผ่าน
  0102410510214 น.ส.สรัญญา เกษสาคร สอบผ่าน
  0102410510216 น.ส.อรจิตรา เครือวิทวัส สอบผ่าน
  0102410510218 น.ส.จิรวดี มีมั่งคั่ง สอบผ่าน
  0102410510236 นายรชต คงพิทักษ์สกุล สอบผ่าน
  0102410510238 น.ส.ปรางสุรางค์ โชติชัชวาลย์กุล สอบผ่าน
  0102410510241 นายณัฐพล มีมารยาตร์ สอบผ่าน
  0102410510242 น.ส.กาญจนา พู่กลั่น สอบผ่าน
  0102410510246 น.ส.ภัทรส อินทนิน สอบผ่าน
  0102410510248 นายภรณ์สุระ โล่ห์วชิรหัตถ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 29 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:42 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ - วท.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0201010210005 นายสุรพงศ์ ตั้งสัตยวาที สอบผ่าน
  0201010210025 น.ส.สินทิพย์ รวงผึ้ง สอบผ่าน
  0201010210028 นายวุฒิกร คงประสพกิจ สอบผ่าน
  0201010210029 นายชูพงศ์ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ สอบผ่าน
  0201010210074 นายศิรวิทย์ ประดิษฐ์กุล สอบผ่าน
  0201010210075 น.ส.พลอยสุดา อร่ามรส สอบผ่าน
  0201010210089 นายธนกฤต สภาวรศีลพร สอบผ่าน
  0201010210091 นายวันนิวัติ กองอำนวยสุข สอบผ่าน
  0201010210093 นายศุภฤกษ์ ศรีแสง สอบผ่าน
  0201010210103 น.ส.กรกช รุ่งรักษ์อดิศัย สอบผ่าน
  0201010210104 น.ส.นรารัตน์ สวนศิริ สอบผ่าน
  0201010210107 น.ส.ปริญญาพร อาภาสุธีรัตน์ สอบผ่าน
  0201010210116 น.ส.ปาริฉัตร จันทร์กลม สอบผ่าน
  0201010210118 น.ส.ณฐชนก ธีรานุกูลชัย สอบผ่าน
  0201010210122 น.ส.กรวรรณ ลีลางาม สอบผ่าน
  0201010210128 นายพรวินิต สัตยมงคล สอบผ่าน
  0201010210140 นายสิทธีร์ ธีรกุลชน สอบผ่าน
  0201010210146 น.ส.ภัสนันท์ เหลืองอิงคะสุต สอบผ่าน
  0201010210149 น.ส.วิมลมาศ อเนกพูนสิริ สอบผ่าน
  0201010210203 น.ส.ฉัตรหทัย จองบุญวัฒนา สอบผ่าน
  0201010210224 น.ส.ดวงตา วังศรีวิวัฒน์ สอบผ่าน
  0201010210225 น.ส.อิริยพร ธนานุภาพพันธุ์ สอบผ่าน
  0201010210267 น.ส.พรทิพย์ พงศ์วิรัตน์ สอบผ่าน
  0201010210286 น.ส.ขวัญหทัย เลิศนภาวิไล สอบผ่าน
  0201010210330 น.ส.เกตุนภา วิไลประสิทธิ์พร สอบผ่าน
  0201010210367 น.ส.จุฑามาศ อัคควัสกุล สอบผ่าน
  0201010210391 นายจิรภัทร ทองศักดิ์ สอบผ่าน
  0201010210402 นายชยานนท์ ลีลาตระกูล สอบผ่าน
  0201010210404 นายเลอฤทธิ์ นักสอน สอบผ่าน
  0201010210433 นายภัทรชัย ไชยมงคล สอบผ่าน
  0201010210446 นายธีรภัทร์ สินธพเรืองชัย สอบผ่าน
  0201010210454 น.ส.วัลภา เลาหะวลีสันติ์ สอบผ่าน
  0201010210463 น.ส.นันตรัตน์ เพลงจันทร์ สอบผ่าน
  0201010210523 นายธนพล เณรศิริ สอบผ่าน
  0201010210533 น.ส.ภัทริน แซ่ตั้ง สอบผ่าน
  0201010210535 น.ส.พัฐสุดา วิทยานนท์เอกทวี สอบผ่าน
  0201010210565 นายจิตติพล อยู่ร่มเย็น สอบผ่าน
  0201010210577 น.ส.กัญญณิช บูรณะโอสถ สอบผ่าน
  0201010210581 น.ส.วิณฑิกา ภัทรเลาหะ สอบผ่าน
  0201010210584 น.ส.ประภัสสร ไตรแสงรุจิระ สอบผ่าน
  0201010210591 นายรัติสุข รติสุขพิมล สอบผ่าน
  0201010210597 นายภควัต เลิศกูลประหยัด สอบผ่าน
  0201010210600 นายไพโรจน์ บุญเจริญกิจการ สอบผ่าน
  0201010210613 น.ส.ปิยพร ชาดี สอบผ่าน
  0201010210615 น.ส.บุษราภรณ์ เมฆานิมิตดี สอบผ่าน
  0201010210621 น.ส.จิรดา แซ่อึ้ง สอบผ่าน
  0201010210635 น.ส.พจนา กิจเจริญการกุล สอบผ่าน
  0201010210642 น.ส.ชาริญ ถิ่นพังงา สอบผ่าน
  0201010210666 น.ส.ปิยะวรรณ สูนาสวน สอบผ่าน
  0201010210695 น.ส.กษมาภรณ์ หุตะจินดา สอบผ่าน
  0201010210705 น.ส.ภิรดี จันทร์ส่องแสง สอบผ่าน
  0201010210712 น.ส.เมษศจี ศิริรุ่งเรือง สอบผ่าน
  0201010210720 น.ส.จันทิภรณ์ คล้ำเหลือ สอบผ่าน
  0201010210722 น.ส.วิริยาภา ธนลาภเจริญ สอบผ่าน
  0201010210726 นายวัชรพันธุ์ อินธิพรวิทูร สอบผ่าน
  0201010210740 น.ส.ฝากฝัน ศรีสันติสุข สอบผ่าน
  0201010210745 นายวัลลภ ศิริสุขเจริญพร สอบผ่าน
  0201010210746 น.ส.ภัศรา พิริยมานันท์ สอบผ่าน
  0201010210755 น.ส.ธนาภรณ์ กังพานิชกุล สอบผ่าน
  0201010210775 นายสุทธิเกียรติ นิติบุญญาสัย สอบผ่าน
  0201010210778 นายโฆษิต ศิริพิพัฒน์ไพบูลย์ สอบผ่าน
  0201010210781 นายธเนศ วรชินพันธุ์ สอบผ่าน
  0201010210784 นายเจษฎา คงประกายวุฒิ สอบผ่าน
  0201010210785 น.ส.วิลาสินี พรมศรี สอบผ่าน
  0201010210787 นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ประสงค์สุข สอบผ่าน
  0201010210798 นายณัฐ วีระวรรณ์ สอบผ่าน
  0201010210805 น.ส.ฐานิตา ทวีศรีอำนวย สอบผ่าน
  0201010210812 น.ส.กณิศา กระถินทอง สอบผ่าน
  0201010210813 น.ส.นทธนิศร์ คชาชีวะ สอบผ่าน
  0201010210829 น.ส.อรณิช กระโห้ สอบผ่าน
  0201010210981 นายไตรธนิตย์ ห่วงศรี สอบผ่าน
  0201010210992 นายทรงพล เหล่าวานิชย์ สอบผ่าน
  0201010210999 นายสมภพ กุละปาลานนท์ สอบผ่าน
  0201010211009 น.ส.ปัทมาภรณ์ จริยเดชกุศล สอบผ่าน
  0201010211049 น.ส.การัญญา จารุธาณินทร์ สอบผ่าน
  0201010211063 นายชลัท วัฒนาลัย สอบผ่าน
  0201010211070 นายณัฐนนท์ ลาภล้นเหลือหลาย สอบผ่าน
  0201010211076 นายสุริยะ เจียมใจ สอบผ่าน
  0201010211093 น.ส.สุวดี กาญจนโอฬารศิริ สอบผ่าน
  0201010211106 นายมหรรณพ ชาญเชิงพานิช สอบผ่าน
  0201010211157 น.ส.เกศิณี สุนทรกวีกิจ สอบผ่าน
  0201010211227 น.ส.จตุพร ไตละนันทน์ สอบผ่าน
  0201010211242 นายพสุ พรรณพลีวรรณ สอบผ่าน
  0201010211254 น.ส.เพชรจุฑา เนตรงาม สอบผ่าน
  0201010211281 น.ส.นทีพิทย์ หาญมงคลศิลป์ สอบผ่าน
  0201010211308 น.ส.บดีมาศ เหมะธุรินทร์ สอบผ่าน
  0201010211316 น.ส.พัณนิดา เบ็ญจอิสินทร สอบผ่าน
  0201010211317 น.ส.ธนาพร ลีห์อร่ามรัตน์ สอบผ่าน
  0201010211318 น.ส.นุชนาฎ ฐานโพธิ์ สอบผ่าน
  0201010211328 น.ส.ณัฐพร น้อยธง สอบผ่าน
  0201010211349 นายวรเชษฐ์ แสงปราบ สอบผ่าน
  0201010211353 นายสุรวิชญ์ วงศ์คำจันทร์ สอบผ่าน
  0201010211364 นายพีระ ทั้งสุข สอบผ่าน
  0201010211435 น.ส.ศิริมล วระมาน สอบผ่าน
  0201010211445 น.ส.ชยานันทน์ วีรชัย สอบผ่าน
  0201010211461 น.ส.อลิสา ตวงทอง สอบผ่าน
  0201010211472 นายศุภชัย จันทรเศธร สอบผ่าน
  0201010211473 นายวศรัญ วัฒนธีรางกูร สอบผ่าน
  0201010211511 นายวสันต์ เกียรติแสงทอง สอบผ่าน
  0201010211556 นายสิทธิกร จัรทร์ส่องรัศมี สอบผ่าน
  0201010211557 นายรทร มานุพีรพันธ์ สอบผ่าน
  0201010211565 น.ส.นันทวัน โรจน์วัชรเสวี สอบผ่าน
  0201010211639 นายวศิน เสนีดิลก สอบผ่าน
  0201010211675 น.ส.มนวิภา พันธุนิล สอบผ่าน
  0201010211680 นายนิติภูมิ รุ่งนาวา สอบผ่าน
  0201010211701 นายสาริษฐ์ อุดมเจียระไน สอบผ่าน
  0201010211703 นายศุภวิช วิไลลักษณ์ สอบผ่าน
  0201010211718 นายสิโรตม์ เนาวรัตน์ สอบผ่าน
  0201010211750 น.ส.จิตวิภา ยูวะเวส สอบผ่าน
  0201010211755 น.ส.ขัตติยา ธีรวิทยาวุฒิ สอบผ่าน
  0201010211758 นายสุพัฒน์ ตากสุนทร สอบผ่าน
  0201010211763 นายประพัทธ์ ชื่นชุมศรี สอบผ่าน
  0201010211766 นายนิธิ เจริญมิน สอบผ่าน
  0201010211782 นายธันยพจน์ อมรทวิชกุล สอบผ่าน
  0201010211784 นายนัยฤทธิ์ แสนพล สอบผ่าน
  0201010211797 นายวุฒิชัย หวังดีกลาง สอบผ่าน
  0201010211816 นายกานนท์ วัฒนะพยุงกุล สอบผ่าน
  0201010211836 น.ส.ชินิกา นันทวงศ์ สอบผ่าน
  0201010211859 นายวิทวัส กัทลีพันธ์ สอบผ่าน
  0201010211882 น.ส.ชุติมา กลั่นสุภา สอบผ่าน
  0201010211893 นายปริญญา ศิริชนวันต์ สอบผ่าน
  0201010211946 นายณัฐวุฒิ สุฉันทบุตร สอบผ่าน
  0201010211951 น.ส.จิรัญญา นันทนาเนตร สอบผ่าน
  0201010211953 นายสุกฤษฏ์ สังคะหะ สอบผ่าน
  0201010212001 นายอรรจน์พล ผาประจง สอบผ่าน
  0201010212002 นายนิธิพัฒน์ ชูวงษ์วัฒนะ สอบผ่าน
  0201010212008 นายเอกพงษ์ รัตนภาณุมงคล สอบผ่าน
  0201010212047 น.ส.ณัฏฐ์ธิดา รัตนานันท์ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 128 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:42 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: การพัฒนาชุมชนเมือง - ศศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0300610510001 น.ส.1อติภา มีมุฑา สอบผ่าน
  0300610510028 น.ส.วรรณปรีชา จันทรมาศ สอบผ่าน
  0300610510038 น.ส.ชุลี ใจดี สอบผ่าน
  0300610510067 น.ส.ปวีณ์สุดา ขยันการ สอบผ่าน
  0300610510069 นายชลธีร์ เวศยาภรณ์ สอบผ่าน
  0300610510071 นายกิตตินันท์ พงษ์สนิท สอบผ่าน
  0300610510072 น.ส.ธิดา มณีกอง สอบผ่าน
  0300610510088 น.ส.สุรีพร บัวแก้ว สอบผ่าน
  0300610510111 น.ส.วิมลทิพย์ หลำธนู สอบผ่าน
  0300610510159 น.ส.ฐนิสา ศิริภาคย์ สอบผ่าน
  0300610510174 น.ส.ประภาศรี เกษรสิริธร สอบผ่าน
  0300610510188 น.ส.ทวิตา พงษ์สูงเนิน สอบผ่าน
  0300610510189 น.ส.สุดารัตน์ ขจรวุฒิเดช สอบผ่าน
  0300610510193 น.ส.ขวัญตา เสกทวีลาภ สอบผ่าน
  0300610510199 นายธเนศ มาไพศาลทรัพย์ สอบผ่าน
  0300610510200 น.ส.กนกพร เจริญแสนสวย สอบผ่าน
  0300610510201 น.ส.ภาริณี สนั่นไหว สอบผ่าน
  0300610510241 นายปัญญา ศิริพิศ สอบผ่าน
  0300610510281 น.ส.นัชชา กองอังกาพ สอบผ่าน
  0300610510297 น.ส.ปัณฑารีย์ ธรรมสกุล สอบผ่าน
  0300610510339 น.ส.เนติลักษณ์ กล้วยไม้ ณ อยุธยา สอบผ่าน
  0300610510345 นายทศพล พันธุ์แก้ว สอบผ่าน
  0300610510350 นายเชาว์วัฒน์ แสงทอง สอบผ่าน
  0300610510424 น.ส.เฉลิมขวัญ โชครัตนาเจริญ สอบผ่าน
  0300610510426 นายพชร จันทร์เพิ่มทรัพย์ สอบผ่าน
  0300610510437 น.ส.ณัฐสุดา อัคราวัฒนา สอบผ่าน
  0300610510456 นายเอกชัย ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ สอบผ่าน
  0300610510458 นายดนวัฒน์ สุขสำเนียง สอบผ่าน
  0300610510465 น.ส.อนัญญา แสงมณีเสถียร สอบผ่าน
  0300610510475 น.ส.ปาริฉัตร ขจรเพชร สอบผ่าน
  0300610510561 น.ส.สิปราง ศรีนรินทรานนท์ สอบผ่าน
  0300610510602 น.ส.วรัญญาภรณ์ ชนะสาธิตการย์ สอบผ่าน
  0300610510618 นายประภัสร์พงศ์ มาวเร่อร์ สอบผ่าน
  0300610510629 น.ส.ภัคจิรา เขียวสำราญ สอบผ่าน
  0300610510634 น.ส.ภัททิรา โล่อธิกุล สอบผ่าน
  0300610510658 น.ส.ฤดีมาศ ตะวันเย็น สอบผ่าน
  0300610510660 น.ส.ปิยภรณ์ ชอบทำกิจ สอบผ่าน
  0300610510736 น.ส.ปัจฉิมา พบพืช สอบผ่าน
  0300610510768 น.ส.อาบทิพย์ ด่านพนัง สอบผ่าน
  0300610510772 น.ส.ชญานิษฐ์ ลีลานุวัฒน์กุล สอบผ่าน
  0300610510817 นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ สอบผ่าน
  0300610510823 น.ส.รัชชพร ทารุวัสตร์ สอบผ่าน
  0300610510843 น.ส.ชฎารัตน์ แสงนิล สอบผ่าน
  0300610510854 น.ส.พิณ วินิจผล สอบผ่าน
  0300610510859 น.ส.อัญชลี เกศฉิม สอบผ่าน
  0300610510860 น.ส.กรหทัย ศรีปฐมณรงค์ สอบผ่าน
  0300610510874 นายเจษฎา เนตะวงศ์ สอบผ่าน
  0300610510954 น.ส.ธมน วิเชียรสรรค์ สอบผ่าน
  0300610510970 น.ส.วินิดชยา พรมสวะนา สอบผ่าน
  0300610510994 นายพสุ พรรณพลีวรรณ สอบผ่าน
  0300610511020 น.ส.ปรตา หวังดุล สอบผ่าน
  0300610511036 น.ส.นิรดา จรูญศักดิ์ สอบผ่าน
  0300610511044 น.ส.น้ำฝน เทียนหิรัญชัยกุล สอบผ่าน
  0300610511045 น.ส.เพ็ญนภาทิพย์ โชควิริยะมงคล สอบผ่าน
  0300610511066 น.ส.สุทธิดา โตสุวรรณ สอบผ่าน
  0300610511069 น.ส.มัณฑนา วิศิษฐ์ชัยยากุล สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 56 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:43 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: พลศึกษา - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0400109710006 นายนฤพล พูลผล สอบผ่าน
  0400109710011 นายชุติกร ตันติวิศาลเกษตร สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 2 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:43 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: สุขศึกษา - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0400309710001 น.ส.ดวงกมล เพ็ชร์ชะ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 1 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:44 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: การแนะแนว - กศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0500410010006 นายโชติธัช โกสินทรานนท์ สอบผ่าน
  0500410010007 น.ส.กมลวรรณ ประพันธ์สันติ สอบผ่าน
  0500410010011 น.ส.สุกฤตา พิบูลย็ลาภอุดม สอบผ่าน
  0500410010015 น.ส.สุพรรณา สุทธิประเสริฐกุล สอบผ่าน
  0500410010017 น.ส.เศรณี ลิ้มรักษ์ สอบผ่าน
  0500410010018 นายพงศ์พล ปฏิบัติสรกิจ สอบผ่าน
  0500410010020 นายธนวัฒน์ ตั้งกิตติพงษ์ สอบผ่าน
  0500410010021 นายพชรพงศ์ อโนมกิติ สอบผ่าน
  0500410010023 นายจิรวุฒิ กิจการุณ สอบผ่าน
  0500410010026 นายธนะกันต์ เทียนศรี สอบผ่าน
  0500410010030 น.ส.จรรยา อมรพิพัฒนานนท์ สอบผ่าน
  0500410010042 น.ส.เบญญา ดุษณีนภดล สอบผ่าน
  0500410010057 น.ส.สุพัตรา สุขสนิท สอบผ่าน
  0500410010063 น.ส.สารภี น้ำหนัก สอบผ่าน
  0500410010066 น.ส.วีรดา พิกุลเวชช สอบผ่าน
  0500410010076 นายพีรพันธ์ ธนะเจตนารมย์ สอบผ่าน
  0500410010090 น.ส.สัญชนก เหล่าวีรวัฒน์ สอบผ่าน
  0500410010091 น.ส.ปองธิดา มณีพงศ์ สอบผ่าน
  0500410010107 นายรุ่งโรจน์ เจริญไทย สอบผ่าน
  0500410010109 น.ส.วิไล เอี่ยมสำอาง สอบผ่าน
  0500410010116 น.ส.พรศิริ ศรีพรหม สอบผ่าน
  0500410010121 น.ส.มยุราพร มินา สอบผ่าน
  0500410010143 น.ส.สมฤทัย สกุลมั่น สอบผ่าน
  0500410010159 น.ส.สุทธิชา ไชยวงศ์ สอบผ่าน
  0500410010161 น.ส.ทิพวรรณ ตุ้มทอง สอบผ่าน
  0500410010170 น.ส.วรุณรัตน์ จุฬารัตน์ สอบผ่าน
  0500410010172 น.ส.อุบลสรี รัตนภพ สอบผ่าน
  0500410010182 น.ส.ติยาภรณ์ คุ้มคำ สอบผ่าน
  0500410010185 นายธงชัย สุทธิพรวรากุล สอบผ่าน
  0500410010191 น.ส.สิริลักษณ์ วนพร สอบผ่าน
  0500410010194 น.ส.จันทิรา แก้วอรสาร สอบผ่าน
  0500410010195 น.ส.ชลกร ศิริประภา สอบผ่าน
  0500410010209 นายถิรวุฒิ หนูเสน สอบผ่าน
  0500410010240 น.ส.ไปรยา ผ่องถวิล สอบผ่าน
  0500410010246 น.ส.ปัณฑิตา สุภารัตน์ สอบผ่าน
  0500410010247 น.ส.จันทพิมพ์ พิมพ์สกุล สอบผ่าน
  0500410010257 นายพงษธัช โชติชัยวงศ์ สอบผ่าน
  0500410010273 น.ส.พิมลพร สวรรณยานุกิจ สอบผ่าน
  0500410010292 นายบัลลังก์ อัมมะนคร สอบผ่าน
  0500410010302 น.ส.วัลลดา ก้อนศิลา สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 40 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:45 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา - กศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0504210010032 น.ส.ธนัชพร ชำนาญ สอบผ่าน
  0504210010097 น.ส.สุพิชฌาย์ พิบูลย์ลาภอุดม สอบผ่าน
  0504210010103 น.ส.พรรณวดี ประยงค์จินดา สอบผ่าน
  0504210010166 น.ส.วิรัตนสรา ใหญ่น้ำ สอบผ่าน
  0504210010191 นายอดิเรก หลิมรัตน์ สอบผ่าน
  0504210010202 น.ส.วรรษมน จันทร์สมวงศ์ สอบผ่าน
  0504210010252 น.ส.ปิยรัตน์ แก่นสูงเนิน สอบผ่าน
  0504210010258 นายภรรทพล ประภาสุมณี สอบผ่าน
  0504210010269 น.ส.สิริชา ปริสัญูญุตานนท์ สอบผ่าน
  0504210010274 น.ส.นพมาศ ว่องวิทยสกุล สอบผ่าน
  0504210010295 น.ส.ศิริพร ศิริรัตน์ สอบผ่าน
  0504210010367 น.ส.ชิสาณัฏฐ์ เอี่ยมชีรางกูร สอบผ่าน
  0504210010407 น.ส.นริศรา เหลืองประไพกิจ สอบผ่าน
  0504210010414 น.ส.มนสิการ มะประเสริฐ สอบผ่าน
  0504210010415 น.ส.ชาลิสา รัตนาวิบูลย์ สอบผ่าน
  0504210010605 น.ส.ทิตสา ธนุภาพรังสรรค์ สอบผ่าน
  0504210010658 น.ส.หนึ่งธิดา ช่างตีทอง สอบผ่าน
  0504210010681 น.ส.กัญญาพัชร ชีวประภาวงศ์ สอบผ่าน
  0504210010692 น.ส.วยุวรรณ ไชยะเดชะ สอบผ่าน
  0504210010696 น.ส.วิธธิรา เลาหวิชัยรัชต์ สอบผ่าน
  0504210010700 น.ส.พรพิมล บุตรทุมพันธ์ สอบผ่าน
  0504210010703 น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข สอบผ่าน
  0504210010773 น.ส.ณิชา วงศ์หล่อ สอบผ่าน
  0504210010778 น.ส.ปิยาภรณ์ วชิรนันทากร สอบผ่าน
  0504210010811 น.ส.อาภาพิมพ์ ศรีโสภณ สอบผ่าน
  0504210010865 น.ส.เจษฎาพร บุญญาวิโรจน์ สอบผ่าน
  0504210010919 นายอุดมศักดิ์ กองสุข สอบผ่าน
  0504210010943 นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร สอบผ่าน
  0504210010981 น.ส.คันธวรรณ เลียวตระกูล สอบผ่าน
  0504210010990 น.ส.พรทิพย์ เกษมล้นนภา สอบผ่าน
  0504210010999 น.ส.หทัยกานต์ หุตานุวัตร สอบผ่าน
  0504210011102 น.ส.วรรณฤดี เหมือนทอง สอบผ่าน
  0504210011205 น.ส.ณัฐพร เปรมศรี สอบผ่าน
  0504210011259 น.ส.ปัญญาพร ยงตาบ สอบผ่าน
  0504210011422 นายอภิชาติ ติณสูลานนท์ สอบผ่าน
  0504210011430 นายณัฐวีร์ คุสินธุ์ สอบผ่าน
  0504210011433 น.ส.ศรินทิพย์ วัฒนพันธุ์ สอบผ่าน
  0504210011550 นายอภิวัชร์ สายสกล สอบผ่าน
  0504210011640 น.ส.ณัชชา คิดดี สอบผ่าน
  0504210011732 นายฑิฆัมพร สมรูป สอบผ่าน
  0504210011761 น.ส.เกวลี ศรีตลาลัย สอบผ่าน
  0504210011772 น.ส.วันใหม่ เพียรใหม่ สอบผ่าน
  0504210011773 น.ส.พลอยภัสสร นพวงศ์ ณ อยุธยา สอบผ่าน
  0504210011962 น.ส.โศภิษฐา แห่งวงศ์งาม สอบผ่าน
  0504210011998 นายธเนศ สุขะปานนท์ สอบผ่าน
  0504210012093 น.ส.กรรณิการ์ ศรีสมุทรนาค สอบผ่าน
  0504210012200 น.ส.รวีวรรณ นุชน้อย สอบผ่าน
  0504210012340 น.ส.โชติรส ถาวรวัฒนะ สอบผ่าน
  0504210012358 น.ส.ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา สอบผ่าน
  0504210012411 น.ส.วรินทรา ว่องวิกย์การ สอบผ่าน
  0504210012467 น.ส.พิมพ์มาต ดาวเรือง สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 51 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:45 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา - กศ.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0504210010032 น.ส.ธนัชพร ชำนาญ สอบผ่าน
  0504210010097 น.ส.สุพิชฌาย์ พิบูลย์ลาภอุดม สอบผ่าน
  0504210010103 น.ส.พรรณวดี ประยงค์จินดา สอบผ่าน
  0504210010166 น.ส.วิรัตนสรา ใหญ่น้ำ สอบผ่าน
  0504210010191 นายอดิเรก หลิมรัตน์ สอบผ่าน
  0504210010202 น.ส.วรรษมน จันทร์สมวงศ์ สอบผ่าน
  0504210010252 น.ส.ปิยรัตน์ แก่นสูงเนิน สอบผ่าน
  0504210010258 นายภรรทพล ประภาสุมณี สอบผ่าน
  0504210010269 น.ส.สิริชา ปริสัญูญุตานนท์ สอบผ่าน
  0504210010274 น.ส.นพมาศ ว่องวิทยสกุล สอบผ่าน
  0504210010295 น.ส.ศิริพร ศิริรัตน์ สอบผ่าน
  0504210010367 น.ส.ชิสาณัฏฐ์ เอี่ยมชีรางกูร สอบผ่าน
  0504210010407 น.ส.นริศรา เหลืองประไพกิจ สอบผ่าน
  0504210010414 น.ส.มนสิการ มะประเสริฐ สอบผ่าน
  0504210010415 น.ส.ชาลิสา รัตนาวิบูลย์ สอบผ่าน
  0504210010605 น.ส.ทิตสา ธนุภาพรังสรรค์ สอบผ่าน
  0504210010658 น.ส.หนึ่งธิดา ช่างตีทอง สอบผ่าน
  0504210010681 น.ส.กัญญาพัชร ชีวประภาวงศ์ สอบผ่าน
  0504210010692 น.ส.วยุวรรณ ไชยะเดชะ สอบผ่าน
  0504210010696 น.ส.วิธธิรา เลาหวิชัยรัชต์ สอบผ่าน
  0504210010700 น.ส.พรพิมล บุตรทุมพันธ์ สอบผ่าน
  0504210010703 น.ส.นภมณฑ์ เจียมสุข สอบผ่าน
  0504210010773 น.ส.ณิชา วงศ์หล่อ สอบผ่าน
  0504210010778 น.ส.ปิยาภรณ์ วชิรนันทากร สอบผ่าน
  0504210010811 น.ส.อาภาพิมพ์ ศรีโสภณ สอบผ่าน
  0504210010865 น.ส.เจษฎาพร บุญญาวิโรจน์ สอบผ่าน
  0504210010919 นายอุดมศักดิ์ กองสุข สอบผ่าน
  0504210010943 นายบุตราลักษณ์ สืบบุตร สอบผ่าน
  0504210010981 น.ส.คันธวรรณ เลียวตระกูล สอบผ่าน
  0504210010990 น.ส.พรทิพย์ เกษมล้นนภา สอบผ่าน
  0504210010999 น.ส.หทัยกานต์ หุตานุวัตร สอบผ่าน
  0504210011102 น.ส.วรรณฤดี เหมือนทอง สอบผ่าน
  0504210011205 น.ส.ณัฐพร เปรมศรี สอบผ่าน
  0504210011259 น.ส.ปัญญาพร ยงตาบ สอบผ่าน
  0504210011422 นายอภิชาติ ติณสูลานนท์ สอบผ่าน
  0504210011430 นายณัฐวีร์ คุสินธุ์ สอบผ่าน
  0504210011433 น.ส.ศรินทิพย์ วัฒนพันธุ์ สอบผ่าน
  0504210011550 นายอภิวัชร์ สายสกล สอบผ่าน
  0504210011640 น.ส.ณัชชา คิดดี สอบผ่าน
  0504210011732 นายฑิฆัมพร สมรูป สอบผ่าน
  0504210011761 น.ส.เกวลี ศรีตลาลัย สอบผ่าน
  0504210011772 น.ส.วันใหม่ เพียรใหม่ สอบผ่าน
  0504210011773 น.ส.พลอยภัสสร นพวงศ์ ณ อยุธยา สอบผ่าน
  0504210011962 น.ส.โศภิษฐา แห่งวงศ์งาม สอบผ่าน
  0504210011998 นายธเนศ สุขะปานนท์ สอบผ่าน
  0504210012093 น.ส.กรรณิการ์ ศรีสมุทรนาค สอบผ่าน
  0504210012200 น.ส.รวีวรรณ นุชน้อย สอบผ่าน
  0504210012340 น.ส.โชติรส ถาวรวัฒนะ สอบผ่าน
  0504210012358 น.ส.ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา สอบผ่าน
  0504210012411 น.ส.วรินทรา ว่องวิกย์การ สอบผ่าน
  0504210012467 น.ส.พิมพ์มาต ดาวเรือง สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 51 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:45 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์ - พย.บ. (เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน)

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0600101910021 น.ส.ปนัดดา คำแดง สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910028 น.ส.มุทิตา ผลภาษี สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910029 น.ส.พรทิพย์ แสงลบ สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910040 น.ส.ศิรประภา แพงทุย สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910050 น.ส.ศิรินภา สุขเจริญ สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910056 น.ส.วิริยา ใจแก้ว สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910061 น.ส.อาภาภรณ์ ดีไมล์ สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910070 น.ส.อนงค์นาถ ฉอ้อนจังหรีด สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910076 น.ส.ไพรินทร์ เสนอใจ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910077 น.ส.ช่อเพียว วชิรศิโรรัตน์ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910078 น.ส.เสาวลักษณ์ ดวนสันเทียะ สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910081 น.ส.ปิยวดี พจนาภิชาติ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910084 น.ส.ปนัดดา บำรุงกิจ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910085 น.ส.อรทัย เปี่ยมศิริ สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910090 น.ส.ชีวรัตน์ เพชรเสนา สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910092 น.ส.นิตยา ศรีสุข สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910093 น.ส.เพชรรัตน์ สว่างสุข สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910100 น.ส.ศิริกัญญา จำนงค์จิตต์ สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910107 น.ส.ภัศรา พรหมศร สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910113 น.ส.บุษกร ศรีพลากร สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910115 น.ส.อิงครัตน์ คำเต็ม สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910117 น.ส.พรพิมล ตระกูลเกิด สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910121 น.ส.มยุรี แก้วสิงห์โต สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910123 น.ส.ศิริธร ทองเสม สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910140 น.ส.พัชรินทร์ ธรรมดิษฐ์ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910141 น.ส.สุชาดา ตัญญาชัย สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910149 น.ส.ขัตติยา อาสนเสวตร์ สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910152 น.ส.จิราพร ฤษฎี สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910160 น.ส.รุ่งรัตน์ บุญสิทธิ์ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910162 น.ส.บุษยมาศ ทองเลิศ สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910165 น.ส.เฉลิมรัตน์ บุตรสาลี สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910171 นายพลพิธิต อุดมลาภ สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910172 น.ส.วราภรณ์ อรุณกิจสัมพันธ์ สอบผ่าน จังหวัดนครนายก
  0600101910177 น.ส.กรรณิกา ปักอินทรีย์ สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910179 น.ส.ศิริพร ทองสืบ สอบผ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
  0600101910184 น.ส.พิกุล นาบุญ สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910190 น.ส.พัชรินทร์ ปิยะภาคุณวัฒน์ สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910207 น.ส.จิราภา เดชประสงค์ สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว
  0600101910217 น.ส.ภรณี ภมรสูตร สอบผ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
  0600101910226 น.ส.อนงรัตน์ สวัสดี สอบผ่าน จังหวัดสระแก้ว


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 40 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:46 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: วิศวกรรมศาสตร์ - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0900009710001 นายภัทรพงศ์ เอี่ยมอาจหาญ สอบผ่าน
  0900009710002 นายเจนณรงค์ บำรุงจิตต์ สอบผ่าน
  0900009710025 นายจักรพันธ์ เทศศิริ สอบผ่าน
  0900009710026 นายณัฐพงศ์ สอนขำ สอบผ่าน
  0900009710027 น.ส.ศิริพร เดชฐิติ สอบผ่าน
  0900009710028 นายณัฐภัทร ณ อัมพร สอบผ่าน
  0900009710030 น.ส.อัจฉราพรรณ อ่อนคูณ สอบผ่าน
  0900009710031 นายเฉลิมเกียรติ ประภานวรัตน์ สอบผ่าน
  0900009710032 นายกิตติพงษ์ สวัสดี สอบผ่าน
  0900009710033 นายชัยพงศ์ บุญเคลิ้ม สอบผ่าน
  0900009710035 นายฤกษ์ชัย บุดดา สอบผ่าน
  0900009710037 น.ส.มาลิณี หอมนาน สอบผ่าน
  0900009710042 นายอานุภาพ สุขศรี สอบผ่าน
  0900009710043 นายชนะพล บุญโคตร สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 14 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:47 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. เคมี

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  0900100910008 นายไพโรจน์ บุตรดีวงษ์ สอบผ่าน
  0900100910009 นายปัชฌา ปราชญาวงศ์ สอบผ่าน
  0900100910018 นายจิระวัฒน์ ชัยประเสริฐ สอบผ่าน
  0900100910019 นายอภิณัฐ รอดวรรณะ สอบผ่าน
  0900100910035 น.ส.นฤมล ประทุมรัตน์ สอบผ่าน
  0900100910037 น.ส.ฐิตาพร เจียรพัฒนาคม สอบผ่าน
  0900100910038 น.ส.ศิริกาญจน์ โรจนสาโรช สอบผ่าน
  0900100910040 นายศุภรักษ์ สร้างสัมพันธ์ สอบผ่าน
  0900100910041 น.ส.กาญจนา วงศ์โชควัฒนา สอบผ่าน
  0900100910049 นายกิตติภพ โกศล สอบผ่าน
  0900100910054 นายยุทธศักดิ์ โสภิญสวัสดิ์รัตน์ สอบผ่าน
  0900100910103 นายขจรพงศ์ ชินวงศ์สกุล สอบผ่าน
  0900100910112 นายราชศักดิ์ ชินวรรังสี สอบผ่าน
  0900100910113 น.ส.วิรัตตา ลีลาประเทือง สอบผ่าน
  0900100910116 น.ส.อรพิณ จารุมณีโรจน์ สอบผ่าน
  0900100910119 นายมรุต ทองปาน สอบผ่าน
  0900100910123 น.ส.เพ็ญพิรุฬห์ ปิ่นคล้าย สอบผ่าน
  0900100910137 นายณัฐเนตร นามจัด สอบผ่าน
  0900100910142 น.ส.เกษศรินทร์ วริทธิ์อุดมชัย สอบผ่าน
  0900100910150 น.ส.ปนัดดา ประธรรมเต สอบผ่าน
  0900100910157 นายธรรมนันท์ ชัยอินชะ สอบผ่าน
  0900100910178 น.ส.พรรณธิดา บรรจง สอบผ่าน
  0900100910179 นายพุฒิพงศ์ สถิตย์พัฒนพงศา สอบผ่าน
  0900100910182 นายกวิน บุญณายานนท์ สอบผ่าน
  0900100910191 นายอมล วิศิษฐ์ซึ้งตระกูล สอบผ่าน
  0900100910192 นายนิกร เจียมวรพงศ์ สอบผ่าน
  0900100910209 นายลิขสิทธิ์ โสนันทะ สอบผ่าน
  0900100910211 นายเพิ่มพงษ์ เหมวราพรชัย สอบผ่าน
  0900100910223 นายพัชรพงษ์ สอนอาจ สอบผ่าน
  0900100910244 น.ส.เมตจุฑา พัฒมุข สอบผ่าน
  0900100910249 น.ส.ปาลีรัตน์ วัฒกชัย สอบผ่าน
  0900100910252 น.ส.ชุติภา กีรติขจรชัย สอบผ่าน
  0900100910261 นายโชติมันต์ ชินวรารักษ์ สอบผ่าน
  0900100910266 น.ส.พิชญา เณรรักษา สอบผ่าน
  0900100910268 นายธิตินนท์ จงตั้งปิติ สอบผ่าน
  0900100910271 นายธนัช สิงหราช สอบผ่าน
  0900100910272 นายเอกฉกาจ ตันสกุล สอบผ่าน
  0900100910274 น.ส.ณัฏฐนันท์ โชติวิรัตน์ สอบผ่าน
  0900100910276 น.ส.อิ่มใจ มงคลธนารักษ์ สอบผ่าน
  0900100910293 น.ส.นัชชา เจริญจรัสฤกษ์ สอบผ่าน
  0900100910295 น.ส.โศภิน ถนอมเพ็ชรสง่า สอบผ่าน
  0900100910302 นายภานุพงศ์ ฉัตรอารียกุล สอบผ่าน
  0900100910318 น.ส.ศศิตา จริงวัฒนเศรษฐ สอบผ่าน
  0900100910319 น.ส.ภารวี เมษพันธุ์ สอบผ่าน
  0900100910325 น.ส.ชนม์ชนก วิจักษณาพงษ์ สอบผ่าน
  0900100910327 น.ส.สุพัตรา ปวีณกิตติพร สอบผ่าน
  0900100910337 น.ส.พนิดา วงศ์แสนสุข สอบผ่าน
  0900100910341 น.ส.ธนัญธร เตรียมศศิธร สอบผ่าน
  0900100910366 น.ส.พรรณีย์ เจริญมี สอบผ่าน
  0900100910372 น.ส.บุณฑริกา กลีบบัว สอบผ่าน
  0900100910379 นายสุวัฒน์ ตันเฉลิมชัย สอบผ่าน
  0900100910400 น.ส.ชนิกา สูนานนท์ สอบผ่าน
  0900100910401 นายวีรพล โอฬารเลิศปัญญา สอบผ่าน
  0900100910407 น.ส.กมลสิริ กมลขันติกุล สอบผ่าน
  0900100910409 น.ส.กนกพร ตันรัตนาวงศ์ สอบผ่าน
  0900100910416 น.ส.นันทนา จำปา สอบผ่าน
  0900100910432 นายพีรพัฒน์ กรัมศ์ประเสริฐ สอบผ่าน
  0900100910433 น.ส.สุริลักษณ์ ปัญจไชยวงศ์ สอบผ่าน
  0900100910437 น.ส.นันทริยา พสุวณิชย์กุล สอบผ่าน
  0900100910440 นายอภิชาติ คงเพชร สอบผ่าน
  0900100910450 นายศรัณย์ พร้อมศรีทอง สอบผ่าน
  0900100910452 นายศุภศักดิ์ บุญนิธิยิ่งยง สอบผ่าน
  0900100910458 นายเดชาวัต แตงตั้งนิรันดร์ สอบผ่าน
  0900100910460 นายพงศ์ธรรศ ธนพงศ์รพี สอบผ่าน
  0900100910466 น.ส.พิชชา วงษ์แก้ว สอบผ่าน
  0900100910477 น.ส.อมลวรรณ สายะศิริ สอบผ่าน
  0900100910489 น.ส.อากรรัตน์ ตันกิตติวนิตกุล สอบผ่าน
  0900100910496 น.ส.ระวีวรรณ ผดุงใจ สอบผ่าน
  0900100910498 นายภานุพงษ์ รัตนวรรณี สอบผ่าน
  0900100910506 น.ส.รัติติยาภรณ์ พันธ์เหนือ สอบผ่าน
  0900100910508 น.ส.สุภัทรญาภรณ์ เผ่าพงษ์ไทย สอบผ่าน
  0900100910510 น.ส.พัทธมน ตันติรัสชัย สอบผ่าน
  0900100910512 น.ส.เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย สอบผ่าน
  0900100910525 นายธนวัฒน์ แก้วเจียรนัย สอบผ่าน
  0900100910528 น.ส.ปุณฑริกา วิวัฒน์ สอบผ่าน
  0900100910534 นายอภิรัฐ ชัยธนฤทธิ์ สอบผ่าน
  0900100910551 น.ส.รัชนัน ชำนาญหมอ สอบผ่าน
  0900100910554 น.ส.นันทวรรณ ธรรมาภรณ์พัฒนา สอบผ่าน
  0900100910555 น.ส.สุภัทรา ลือชาติเมธิกุล สอบผ่าน
  0900100910556 นายสิทธิโชค ลีลาวัฒน์ สอบผ่าน
  0900100910557 น.ส.เจนจิรา ถาวรทิวานนท์ สอบผ่าน
  0900100910559 น.ส.แสงเดือน จันทร์คง สอบผ่าน
  0900100910569 นายณัฐดนย์ วงษ์ประกอบ สอบผ่าน
  0900100910576 นายเขมพันธุ์ ดวงพรอนันต์ สอบผ่าน
  0900100910587 น.ส.สุขฤทัย ทรัพย์นิวัตต์ สอบผ่าน
  0900100910593 นายธีรภัทร์ ทิพยอมร สอบผ่าน
  0900100910612 นายวสุพล คุณาวุฒิ สอบผ่าน
  0900100910630 นายณัฐพร ศรีทอง สอบผ่าน
  0900100910647 น.ส.วีรวรรณ พงศ์ประเสริฐสิน สอบผ่าน
  0900100910680 น.ส.กมลพร ปัญจะ สอบผ่าน
  0900100910684 น.ส.ฉัทชนันท์ ด้วงคำจันทร์ สอบผ่าน
  0900100910685 น.ส.จินต์จุฑา พรหมรักษ์ สอบผ่าน
  0900100910688 น.ส.ณัฐธิดา ปิตธารากร สอบผ่าน
  0900100910706 น.ส.ชุติมา อารีรอบ สอบผ่าน
  0900100910735 นายศิวกานต์ อาศัยพานิชย์ สอบผ่าน
  0900100910738 นายวีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์ สอบผ่าน
  0900100910743 นายแสงเสน่ห์ หาญอุดมลาภ สอบผ่าน
  0900100910744 น.ส.พิมลพรรณ วิเสสสาระกูล สอบผ่าน
  0900100910747 น.ส.กรัณฑรัตน์ สัจวุฒิ สอบผ่าน
  0900100910769 นายอนิวัฒน์ ยอดนางรอง สอบผ่าน
  0900100910775 นายศราวุฒิ เพ็ชรไทย สอบผ่าน
  0900100910782 น.ส.วรรณพร พูลธนะนันท์ สอบผ่าน
  0900100910784 น.ส.เพียงฤทัย ฤกษ์สมโภชน์ สอบผ่าน
  0900100910786 นายธเนศ ตันติอริยทรัพย์ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 104 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:47 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1000109710006 น.ส.อุษณิษา พลศิลป สอบผ่าน
  1000109710007 นายมาโนชญ์ ขันคามโภชก์ สอบผ่าน
  1000109710008 น.ส.กรานต์ชนก ชยุตสาหกิจ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 3 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:48 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1000609710004 นายปานเทพ ศรศิลป์ สอบผ่าน
  1000609710009 น.ส.สุวิภา ศรีอิทธิยาเวทย์ สอบผ่าน
  1000609710010 น.ส.ชลฎา หิงห้อยทอง สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 3 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:48 น.
  +++++++++++++++++ บางคณะ ไม่ มี อย่าว่า กัน นะ เพราะ เรา กด แล้ว มัน ไม่ ขึ้น งะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:49 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: ดุริยางคศาสตร์สากล - ศป.บ.

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1000711810001 น.ส.ธนพร จุฑาชาลาทิพย์ สอบผ่าน
  1000711810002 น.ส.วรนาถ มณีนิล สอบผ่าน
  1000711810005 นายเอกภพ เวียงแก้ว สอบผ่าน
  1000711810006 น.ส.วศินี ศรีสินธารากุล สอบผ่าน
  1000711810008 น.ส.พิมพนิต การุณยวนิช สอบผ่าน
  1000711810013 น.ส.วาลปัทม์ ศรีมงคล สอบผ่าน
  1000711810015 นายภากร เจตภรณ์ สอบผ่าน
  1000711810017 นายวีรวัตร แสงรุ่ง สอบผ่าน
  1000711810019 นายไพรัชน์ เทพชัย สอบผ่าน
  1000711810020 น.ส.ศิรินภา นรสาร สอบผ่าน
  1000711810021 นายณัฐธวัช ชื่นตา สอบผ่าน
  1000711810022 น.ส.อวัสดา ภูมี สอบผ่าน
  1000711810029 น.ส.วรรณา จำปี สอบผ่าน
  1000711810030 น.ส.กานต์ธิดา วรพงศ์ สอบผ่าน
  1000711810035 น.ส.สราทร กิจจุลลจาริต สอบผ่าน
  1000711810038 นายกานต์ เลิศไกร สอบผ่าน
  1000711810042 นายสุธางค์ ทัพวัฒน์ สอบผ่าน
  1000711810044 นายพิชญุตม์ ศรีพุทธิรัตน์ สอบผ่าน
  1000711810046 น.ส.ภคมน บุณยะภูติ สอบผ่าน
  1000711810047 นายกิรกานต์ กนกแก้ว สอบผ่าน
  1000711810049 นายปพนธร์ เกษมวุฒิ สอบผ่าน
  1000711810050 นายกิตติ ลักษมีวัฒนา สอบผ่าน
  1000711810054 น.ส.ศิริวรรณ แดงน้อย สอบผ่าน
  1000711810057 นายธนพล เสงี่ยมศักดิ์ สอบผ่าน
  1000711810063 นายนราธิป คลองน้อย สอบผ่าน
  1000711810064 นายอรรฆพร คำมีผล สอบผ่าน
  1000711810065 น.ส.อรวรรณ สุระขันธ์ สอบผ่าน
  1000711810066 น.ส.ขนิษฐา คานบุตตะ สอบผ่าน
  1000711810071 นายวิทยา เภสัชชา สอบผ่าน
  1000711810072 น.ส.สุณีย์ วาจาสุวิมล สอบผ่าน
  1000711810073 นายกิตติคุณ บุญแฝง สอบผ่าน
  1000711810074 น.ส.กัญณภัทร บุญยัง สอบผ่าน
  1000711810077 นายจักรกฤษณ์ กลัดแก้ว สอบผ่าน
  1000711810079 นายชานน สืบสม สอบผ่าน
  1000711810081 นายเกษมวุฒิ บึงจันทร์ สอบผ่าน
  1000711810083 น.ส.ฐิติพร สมสกิจ สอบผ่าน
  1000711810084 น.ส.ลลิตา ถือธรรม สอบผ่าน
  1000711810085 นายสุทธิพล ปิ่นจุฑารัตน์ สอบผ่าน
  1000711810086 นายชลวิทย์ โกเมนกุล สอบผ่าน
  1000711810087 น.ส.นิดา แสงเจริญ สอบผ่าน
  1000711810092 นายบดินทร์ มีบุญญา สอบผ่าน
  1000711810096 นายเฉลิมวุฒิ สุทธิวงค์ สอบผ่าน
  1000711810098 นายเอกวิชญ์ นาชัยสิทธิ์ สอบผ่าน
  1000711810099 นายพีรเดช โอสถิกานนท์ สอบผ่าน
  1000711810100 นายจัตุรถา ยืนยงสุวรรณ สอบผ่าน
  1000711810101 น.ส.จีรวรรณ บำเริบ สอบผ่าน
  1000711810104 น.ส.สิริทรัพย์ พันธุ์ช่างทอง สอบผ่าน
  1000711810111 นายณัฐนนท์ เต็มภาชนะ สอบผ่าน
  1000711810116 น.ส.ณัฐพร ขวัญใจการค้า สอบผ่าน
  1000711810117 น.ส.มนตรา ม่วงไตรรัตน์ สอบผ่าน
  1000711810121 นายเอกพันธ์ ตัณฑุลกาญจน์ สอบผ่าน
  1000711810123 นายรุจเนศ โสภณจริยาวัตร สอบผ่าน
  1000711810125 นายธีระศักดิ์ ธีรวัจณนาภา สอบผ่าน
  1000711810127 นายเกริกเกียรติ การเกษ สอบผ่าน
  1000711810128 นายกีรติ มีสมพืชน์ สอบผ่าน
  1000711810130 น.ส.รงรอง เหล่าก้องกิจ สอบผ่าน
  1000711810131 นายปนัสฐ์ นาครำไพ สอบผ่าน
  1000711810132 นายศีลภัทร ตั้งสุขนิรันดร สอบผ่าน
  1000711810133 นายภูรี อินทศรี สอบผ่าน
  1000711810138 น.ส.ภริตา ทิมขำ สอบผ่าน
  1000711810140 น.ส.สุกัญญา ศรีสุข สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 61 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:49 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1001109710002 นายรัฐฉัตร เนียมสุวรรณ สอบผ่าน
  1001109710003 น.ส.รัชนีกร แสงสว่าง สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 2 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:49 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1001209710001 น.ส.ขวัญสวรรค์ น้อยผาง สอบผ่าน
  1001209710004 นายสมิตร ช่วยชาติ สอบผ่าน
  1001209710006 นายกันติทัต สุนทรินทร สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 3 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  ** สมองไร้ยัก **
  ** สมองไร้ยัก ** 61.90.12.157
  2 ธ.ค. 48 02:50 น.
  ระดับ : ปริญญาตรี (ปี 1) ภาคการศึกษา 1/2549 รอบที่ 2
  การประกาศผล : สอบผ่านข้อเขียน
  สาขาวิชา: การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น - โควตานครนายก

  สภาพ: ปกติ

  เลขที่นั่งสอบ ชื่อ - นามสกุล ผลการสอบ หมายเหตุ
  1001309710001 น.ส.วิชุดา เพ็งปฐม สอบผ่าน
  1001309710003 น.ส.ศิริจิตต์ เหลือวัฒนพาณิช สอบผ่าน
  1001309710004 นายจิตติพงษ์ ศรีคร่ำ สอบผ่าน


  ( รวมจำนวนทั้งหมด : 3 คน หน้า : 1/1 ) |<< < 1 > >>|
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 485114
ชื่อกระทู้ : ***ผลจาก WEB ม.ศ.ว. *** ทุกคณะ+++

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: