ปรับสีเว็บเป็นปกติ

กลอนสำหรับพวกชายนอกใจ พวกชายไม่เห็นค่าหญิง No 637643


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

      อันผู้ชายหลายจัยจัดว่า X 
 X มีเมียเป็นสิบๆ X ฉิบหาย
กูทั้งรักทั้งหลง X แทบตาย
คำสุดท้ายกูเกลียด X ซึ้งหรือยัง

 

ผู้ชายหลายจัย เหมือนผ้าอนาม้ยหลายยี่ห้อ ผู้ชายไม่ใช่พ่อจะไปง้อมันทำไม

คิดว่าหล่อแสนโก้โธ่...อีเปรต
ยิ่งกว่าเศษซากศพในสุสาน เขาไม่รักเมิงหรอก X สันดาน

เขาเกรียจเมิงยิ่งกว่า.... X ส้นตรีน
กูรัก X   X จะรู้บ้างไหมหนอ

ว่ากูรอ รอซักวัน X จาสน
กูก้อรอ ด้วยใจที่อดทน
ว่าซักวัน  X จาสนคนอย่างกูชอบๆๆทำไมเทอไม่รัก
ทักๆๆทำไมเทอไม่สน

คิดๆๆทำให้ใจวกวน

สนๆๆทำไมเทอไม่แคร์
รักเขา เข้าไม่รัก
น้ำต้มผักก็เลยขม

ชั่งเขาเราอย่าตรม

สมน้ำหน้าตาไม่ถึง

ผู้ชาย X พูดจานับแสน
บอกว่าไม่มีแฟน

ที่ควงแขนแฟนหรือหมาทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ

ทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ
ผู้ชาย X พูดจานับแสน
บอกว่าไม่มีแฟน

ที่ควงแขนแฟนหรือหมาทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ

ทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


ผู้ชายหลายจัย เหมือนผ้าอนาม้ยหลายยี่ห้อ ผู้ชายไม่ใช่พ่อจะไปง้อมันทำไม

คิดว่าหล่อแสนโก้โธ่...อีเปรต
ยิ่งกว่าเศษซากศพในสุสาน เขาไม่รักเมิงหรอก X สันดาน

เขาเกรียจเมิงยิ่งกว่า.... X ส้นตรีน
กูรัก X   X จะรู้บ้างไหมหนอ

ว่ากูรอ รอซักวัน X จาสน
กูก้อรอ ด้วยใจที่อดทน
ว่าซักวัน  X จาสนคนอย่างกูชอบๆๆทำไมเทอไม่รัก
ทักๆๆทำไมเทอไม่สน

คิดๆๆทำให้ใจวกวน

สนๆๆทำไมเทอไม่แคร์
รักเขา เข้าไม่รัก
น้ำต้มผักก็เลยขม

ชั่งเขาเราอย่าตรม

สมน้ำหน้าตาไม่ถึง

ผู้ชาย X พูดจานับแสน
บอกว่าไม่มีแฟน

ที่ควงแขนแฟนหรือหมาทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ

ทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ
ผู้ชาย X พูดจานับแสน
บอกว่าไม่มีแฟน

ที่ควงแขนแฟนหรือหมาทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ

ทั้งที่เทอก้มีเขาอยู่แล้ว.
แต่เทอก้ยังไม่แคล้วมาแกล้งฉัน

มาทำทีท่าเหมือนจะมีความผูกพัน...
เทอรู้บ้างไหมว่าฉันรู้สึกทรมานอันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะ


อันผู้ชายมีมากเหมือนตาแห
กูไม่แล X หรอกไอตาหวาน
กูไม่รัก X หรอกไอสันดาน
อีกไม่นาน X ก็แก่เหมือน X เป็นไงกินใจใครปะแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 00:54 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

13 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  บูเองนะ คอมเม้นท์ทีนะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เทพยุทธฤทธิ์
  เทพยุทธฤทธิ์ 202.139.211.254
  13 ส.ค. 49 12:11 น.
  ก็ดีนะ ได้ระบายอะไร ๆออกจากใจดี ดีละ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  อ้อกวาง
  อ้อกวาง 125.27.207.226
  10 มี.ค. 52 17:38 น.
  ไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลย(ป.ญ.อ)โครตๆ107
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ศรีอุทัย
  ศรีอุทัย 61.7.136.117
  13 ก.ค. 52 11:33 น.
  ผู้ชายหน้าตัวเมียกันทุกคน
  ผู้ชายก็เหมือนรองเท้า
  ผู้ชายหน้าส้นตีย
  นึกว่าหน้าตาดีเห็นแก่ตัว
  ชอบเอาเปรียบ
  ชอบฟันแล้วทิ้ง

  ชั่ว7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เธˆเน‹เธฒ
  เธˆเน‹เธฒ 118.175.131.89
  22 มิ.ย. 53 10:01 น.
  เธฃเธฑเธเนเธฅเน‰เธง   เธฃเธฑเธเน€เธฅเธข
  เน„เธกเนˆเน€เธ„เธข   เธฃเธฑเธเน€เธฅเนˆเธ™
  เน€เธฅเธดเธเธฃเธฑเธ   เน„เธกเนˆเน€เธ›เน‡เธ™
  เธฃเธฑเธเน€เธฅเนˆเธ™    เน„เธกเนˆเน€เธ„เธข                 เธฃเธฑเธเน€เธฅเนˆเธ™    เน„เธกเนˆเน€เธ„เธข
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  yuy
  2 ต.ค. 53 14:39 น.
  ชอบมากเพราะแฟนเราก้อชื่อ  xxxxxxx
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ไลฟ์
  ไลฟ์ 64.255.164.18
  31 ต.ค. 53 12:30 น.
  เธอนั้นจะรักใครฉันไม่ว่า แต่อย่ามาควงกันให้ฉันเห็น เพราะว่าฉันไม่ใช่คนใจเย็น อาจจะเป็นฆาตกรตอนเจอเธอ <ใครชอบจะเอาไปก็ได้นะ>
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ผึ้ง
  ผึ้ง 118.173.129.250
  1 ธ.ค. 53 15:49 น.
    โกรดหรอยเลยเเหละ  เยี่ยมจิงๆคิดได้ไง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ชานม
  ชานม 110.49.193.142
  25 ก.พ. 54 20:15 น.
  ครั้งแรกก็รักเรา
  พอได้กันทำเหินห่าง
  ทุกครั้งเห็นโทรมา
  พอได้กันก็เลิกโทร

  เกลียดผู้ชายโว้ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  เคียวโกะ
  เคียวโกะ 118.172.130.209
  26 ส.ค. 54 11:27 น.
  ซ้ำเยอะมากแต่ก้อดีอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  เอก
  เอก 49.228.72.247
  29 ต.ค. 54 07:35 น.
  อ่อนว่ะ  ชายเเรก คือ ความรุ้
                        ชายเจ้าชุ้ คือ วิชา
                       ชายต่อมา คือ ประสบการ
                       ชายตู_บาน เเน่นอน ( กระเทย ) ชัดเจน!!! 55555++  

                                                                                      
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  นัท
  นัท 125.25.195.254
  28 เม.ย. 55 00:54 น.
  วัฎจักร . . . ชีวิตคู่ !! จิงป่าว??

  เจอกัน__ทักทาย__รู้จัก__ขอจีบ__จดเบอร์__โทหา__บอกว่า__ชอบนะ__คิดถึง__รักนะ__มากด้วย__จับมือ__หอมมือ__กอดเอว__ลูบหลัง__ดมผม__กัดหู__หอมแก้ม__จูบปาก__ลากแขน__เข้าห้อง__ใส่กลอน__ปิดไฟ__ถอดเสื้อ__ถอดผ้า__ทั้งสอง__กอดกัน__ซอกไซร้__จับบีบ__ลงลิ้น__แลกลิ้น__สอดนิ้ว__1นิ้ว_2นิ้ว__พอก่อน__ยัดใส่__ชักออก__กินตับ__เสร็จแล้ว__เฉยๆ__ละเลย__หมดรัก__น่าเบื่อ__ทิ้งไป__555555+
  ........................................
  มาๆพิสูจณ์ ความมั่วด้าย — กับ บักความจำสั้น ขั้นเทพ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 637643
ชื่อกระทู้ : กลอนสำหรับพวกชายนอกใจ พวกชายไม่เห็นค่าหญิง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: