ปรับสีเว็บเป็นปกติ

การรับโทรศัพท์ No 649743


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

> > > > >>การรับโทรศัพท์นั้น จริง ๆ แล้วสามารถบ่งบอกถึงอุปนิสัยคร่าว
> > > > > >>ของผู้นั้นได้เหมือนกัน
> > > > > >>ลองมาทดสอบด้วยตัวคุณเองดีกว่า
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>-รับโดยบอกชื่อตัวเอง : คนที่รับโทรศัพท์
> > > > > >>โดยบอกชื่อของตัวเองเป็นอย่างแรก
> > > > >
>>แทนที่จะพูดทักทายว่าสวัสดีหรือฮัลโหลเช่นที่คนทั่วไปชอบใช้กัน
> > > > > >>บ่งบอกว่าเป็นคนที่มีนิสัยชอบความชัดเจนและตรงไปตรงมามาก
> > > > > >>ทั้งยังเป็นคนที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของเวลาอีกด้วย
> > > > > >>โดยจะไม่ยอมปล่อยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เด็ดขาด
> > > > >
>>นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ใดๆเอาเสียเลย
> > > > > >>โดยเฉพาะสิ่งเก่าๆ
> > > > > >>มักจะแสวงหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ให้กับตัวเองเสมอ
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>-รับโดยพูดอะไรแผลงๆ :
คนที่เวลารับโทรศัพท์แล้วมักจะพูดอะไรที่แผลงๆ
> > > > > >>คือแทนที่จะบอกว่าที่นี่เบอร์โทรนี้นะ
กลับพูดไปว่าที่นี่ตลาดสด
> > > > > >>อะไรเช่นนี้เป็นต้น
> > > > > >>บ่งบอกถึงนิสัยของการที่มองโลกในแง่ดีเอามากๆ
> > > > > >>และชอบหาความสนุกสนานให้กับชีวิตของตนในทุกครั้งที่มีโอกาส
> > > > > >>ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกอบอุ่น
เป็นกันเองกันคนง่าย
> > > > > >>ไม่มีมาดหรือฟอร์มใดๆทั้งสิ้น
> > > > > >>ชอบการเปิดเผยตัวเองกับทุกคน และยังเป็นคนใจกว้าง
> > > > > >>สามารถยอมรับความคิดเห็นของคนได้ทุกเพศทุกวัย
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>- รับโดยถามธุระทันที :
> > > > >

> > > >
> >
>>คนที่เวลารับโทรศัพท์โดยไม่ยอมทักทายใดๆทั้งสิ้นนอกจากถามถึงเหตุธุระที่คนๆ
> > > > >
> > > > > >>นั้นโทรมาหา
อุปนิสัยมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอยู่สักหน่อย
> > > > > >>เมื่อจะลงมือกระทำอะไรสักอย่าง
> > > > > >>ก็จะพุ่งตรงไปสู่สิ่งนั้นให้ได้โดยเร็วที่สุด
> > > > > >>โดยจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆเลย
> > > > > >>นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีบุคลิกเย็นชา มักไม่มีคนเข้าใกล้
> > > > > >>ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่คนใจแข็งอะไรเลย
> > > > > >>ออกจะซื่อๆและไม่รู้เรื่องมากกว่า
> > > > > >>ในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
> > > > > >>ชอบให้มีคนเอาอกเอาใจอยู่เคียงข้าง
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>-รับโดยการทักทายสั้นๆ :
> > > > > >>คนที่รับโทรศัพท์โดยการใช้คำทักทายที่สั้นๆง่ายๆ
> > > > > >>เป็นที่สุดนั้น
> > > > > >>บอกถึงนิสัยที่เป็นคนมีน้ำใจ ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆคน
> > > > > >>เห็นอกเห็นใจใครต่อใครไปหมด
> > > > > >>ปฏิเสธความช่วยเหลือใครไม่ค่อยเป็น เป็นที่พึ่งได้กับทุกๆคน
> > > > > >>นอกจากนี้ยังมีความเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอีกด้วย
> > > > > >>จะไม่นินทาว่าร้ายใครโดยเด็ดขาด
> > > > > >>และยังมีความอดทนในการกระทำที่แย่ๆของคนอื่นได้อีกด้วย
> > > > > >>ในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน
> > > > > >>ชอบชีวิตที่รื่นเริง และชอบให้คนรักใคร่สามัคคีกัน
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>-รับโดยถามว่ามีอะไรให้รับใช้ : ส่วนคนที่รับโทรศัพท์
> > > > > >>โดยหลังจากทักทายแล้วก็ถามไปว่ามีอะไรจะให้รับใช้
> > > > > >>ทำนองเช่นนี้ บ่งบอกถึงนิสัยที่เป็นคนมองโลกในแง่ดี
> > > > > >>ชอบชีวิตที่มีความสะดวกสบาย
> > > > > >>ใจกว้าง เปิดเผย
> > > > > >>และมีความไว้วางใจคนง่าย
> ทั้งยังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่น
> > > > > >>จะเป็นคนที่หวังดีต่อทุกๆตน
> > > > > >>โดยไม่เคยมองถึงความเลวร้ายของใคร
> > > > > >>แต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่กระทบกระเทือนใจได้ง่าย
> > > > > >>หากความหวังดีที่ตนมีให้คนๆหนึ่ง ถูกมองข้ามไป
> > > > > >>หรือถูกแปรความหมายไปในทางผิดๆ
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>รับอย่างเป็นทางการ : คนที่เวลารับโทรศัพท์แล้ว
> > > > > >>พูดจาอย่างเป็นทางการมาก
> > > > > >>โดยเริ่มจากบอกว่าที่นี่เบอร์โทรอะไร และชื่อของตัวเอง
> > > > > >>แล้วถามกลับไปว่าใครโทรมา เช่นนี้เป็นต้น
> > > > > >>จะเป็นคนที่มีกาละเทศะระเบียบแบบแผนมาก
> > > > > >>และให้ความสนใจต่อคนใกล้ชิดมากจนเกินไป
> > > > > >>ชอบชีวิตในกรอบที่ตัวเองสร้างขึ้นมา
> > > > > >>และไม่อาจยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้นัก
> > > > > >>ทั้งยังเป็นคนที่ไม่ชอบการเสี่ยงภัยใดๆทั้งสิ้น
> > > > > >>แต่จะมีความอดทนหนักแน่นสูงต่อชีวิตครอบครัว
> > > > > >>ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อตัวเองมาก
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>รับโดยถามทุกข์สุข
> > > > >

>>คนที่รับโทรศัพท์โดยการเอ่ยถามสารทุกข์สุขดิบของคนที่โทรมาหาตนนั้น
> > > > > >>จะมีนิสัยของคนที่อ่อนโยน ใจดี มีความละมุนละไมอยู่ในบุคลิก
> > > > > >>และมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
> > > > > >>จึงเป็นคนที่เข้ากับใครๆได้โดยง่าย
> > > > > >>นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มองทุกอย่างบนโลกในแง่ที่ดีงามเสมอ
> > > > > >>เพราะเป็นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งต่อเรื่องที่โหดร้ายทารุณ
> > > > > >>รวมทั้งเกลียดการทะเลาะเบาะแว้งี่ด่าทอกันด้วยคำหยาบคาย
> > > > > >>จึงเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่ง
> > > > > >>จะไม่แสดงความไม่ชอบใจของตนออกมาเลย
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>
> > > > > >>รับโดยใช้คำทักทายธรรมดา :
คนที่รับโทรศัพท์โดยใช้คำทักทายธรรมดาๆ
> > > > > >>ที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน เช่นสวัสดี
> > > > > >>หรือฮัลโหลนั้น อุปนิสัยจะเป็นคนที่มีบุคลิกง่ายๆ ธรรมดาๆ
> > > > > >>ไม่ชอบการโอ้อวดตน
> > > > > >>หรือทำตัวโดดเด่นใดๆทั้งสิ้น
รวมทั้งไม่ชอบการแสดงออกเท่าที่ควร
> > > > > >>และเป็นคนทำอะไรช้า
> > > > > >>แต่ว่าก็จะได้ผลแน่นอน และสามารถไว้วางใจได้
> > > > > >>นอกจากนี้เป็นคนที่มีความอดทนสูงต่อการเรียนรู้
> > > > > >>โดยเฉพาะในเรื่องที่คนอื่นเห็นว่าเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่าย
> > > > > >>และชื่นชอบกับการได้อยู่ในแวดวงของคนที่ตนคุ้นเคยเป็นที่สุด
> >

PS.  เรื่องดีๆ มักเกิดขึ้นในชีวิตเสมอ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 19:26 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

6 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  *~Eclipse~*
  31 ส.ค. 49 19:26 น.
  รับแล้วชอบพูดว่า "ว่างาย" หรือ "มีไร" จัดว่ารับแล้วถามธุระทันทีรึเปล่าน้า?????
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรารับว่า "ฮัลโหล"อ่ะ
  แต่จาทำเสียงแบบโหดๆ เหมือนเซงๆไรอยู่อ่ะนะ
  เพื่อนเลยม่ะค่อยกล้าโทมาเท่าไหร่ 55


  PS.  [][] %!!!~ P|2inCe$s oF pUn|< ~!!!% [][] แวะมาหากันได้ 24 ช.ม. ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ตรงดีอ่ะนะ
  PS.  http://www.me4cute.com
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  life_fern
  31 ส.ค. 49 16:33 น.
  ตรงดีค่ะ น่ารักดีนะ มันก็ตรงดีอะ ส่วนมากก็ชอบพูดฮัลโหลหรือไม่ก็สวัสดี เพราะว่าบางทีถ้าเป็นคนรู้จักก็จะฮัลโหลเสียส่วนใหญ่ แต่ถ้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักหรือคนที่ไม่รู้จักก็จะสวัสดีอะ แต่คำทายก็น่ารักดีนะ...อิอิอิ
  PS.  KA KA
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อืม ตรงๆมากๆ ว่างๆมาเยี่ยมเราก้อจะดีมากมายเลยอ่ะ บายจร้า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  คนแรก
  คนแรก 58.9.92.47
  31 ส.ค. 49 15:21 น.
  ส่วนมากเรารับว่า เหวย กับ หกสิบ อะนะ  ข้อไหนดีอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 649743
ชื่อกระทู้ : การรับโทรศัพท์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: