ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายก <<< No 672841


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

> >> ตะลึง ตึง ตึง ตึง ตึง ตึง ตะลึง ตึง ตึง ตะลึง ตะลึง ตะลึง ตึง
ตึง.......แว๊กกกกกก....... โอ้คุณพระช่วย......!!!!!!!!!
> >>
> >>>>ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายก(บาท)

> >>>>1. เงินสด 1,000,000.00
> >>>>
> >>>>2. เงินฝาก
> >>>>2.1 ธนาคารพาณิชย์ 20 บัญชี ได้แก่ ธนาคาร/สาขา/ประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
> >>>>2.1.1 เพื่อการเกษตร/สำนักงานใหญ่ 000-2-07686-3 895,559.13
> >>>>2.1.2 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-21722-2 158,461,586.67
> >>>>2.1.3 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-17939-3 0.00
> >>>>2.1.4 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-2-19844-4 5,070,583.58
> >>>>2.1.5  ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-2-00065-1 2,082,143.30
> >>>>2.1.6 ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-2-13152-5 528,064.81
> >>>>2.1.7 ไทยพาณิชย์/สภากาชาดไทย 045-2-44644-6 894,651.88
> >>>>2.1.8 ไทยพาณิชย์/ศรีนครพิงค์ 549-2-23234-8 42,566.68
> >>>>2.1.9 ไทยพาณิชย์/ซอยอารีย์ 056-3-00505-2 2,000.00
> >>>>2.1.10 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-3-02030-1 0.00
> >>>>2.1.11 ไทยพาณิชย์/สภากาชาดไทย 045-3-02929-7 7,491.68
> >>>>2.1.12 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-03165-7 200,100,690.62
> >>>>2.1.13ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-04128-8 5,000,000.00
> >>>>2.1.14 ไทยพาณิชย์/สำนักรัชโยธิน 111-1-04129-6 5,000,000.00
> >>>>2.1.15 กรุงเทพ/ราชวัตร 146-0-52282-2 1,295,328.50
> >>>>2.1.16 กรุงเทพ/ราชวัตร 146-0-44839-0  12,969,676.08
> >>>>2.1.17 กรุงเทพ/บางละมุง 342-0-54070-4 450.23
> >>>>2.1.18 กรุงเทพ/ถนนสุขสวัสดิ์ 164-2-28388-9 10,000,000.00
> >>>>2.1.19 กรุงศรีอยุธยา/สะพานควาย 013-2-08229-9 20,569,090.89
> >>>>2.1.20 ศรีนคร/สะพานควาย 008-3-09761-2 1,032,889.51
> >>>>รวม 423,952,773.56
> >>>>
> >>>>2.2 สถาบันการเงินอื่น 2 แห่ง ได้แก่ ชื่อสถาบันการเงิน
> >>>>2.2.1 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย 50,570,112.55
> >>>>2.2.2 เงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ 10,231,421.23
> >>>>รวม 60,801,533.73
> >>>>
> >>>>3. เงินลงทุน
> >>>>3.1 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐบาลค้ำประกัน
> >>>>3.2 หลักทรัพย์จดทะเบียนรับอนุญาต 4 แห่ง ได้แก่ ชื่อบริษัท จำนวนเงิน
>  >>>>(บาท) 3.2.1 (ข้อมูลหาย).........698,009.94
> >>>>3.2.2 กองทุนรวม ธนาคารทหารไทย จำนวน 20,000,000 หุ้น 201,400,000.00
> >>>>3.2.3 หุ้นธนาคารกสิกรไทย จำนวน 18,000 หุ้น 18,000,000.00
> >>>>3.2.4 เงินทุนหลักทรัพย์นครหลวงเครดิต จำนวน 800 หุ้น 8,000.00 รวม
220,106,009.94
> >>>>
> >>>>3.3 หลักทรัพย์อื่น 22 แห่ง ได้แก่ ชื่อบริษัทื่
> >>>>3.3.1 โอ เอ ไอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 10,980,000 หุ้น
109,800,000.00 3.3.2 โอ เอ ไอ ลิสซิ่ง จำกัด จำนวน 100 หุ้น 1,000.00
> >>>>3.3.3 โอ เอ ไอ แอสเสท จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น 10,000.00
> >>>>3.3.4 เอส ซี เค เอสเทต จำกัด จำนวน 1,550,000 หุ้น 15,500,000.00
3.3.5 เอส ซี ออฟฟิช พลาซ่า จำกัด จำนวน 10,000 หุ้น 100,000.00
>  >>>>3.3.6 บี พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 16,817,500 หุ้น 168,175,000.00
> >>>>3.3.7 พี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด จำนวน 9,990,000 หุ้น 99,900,000.00
3.3.8 อัพ
> >> คันทรี่ แลนด์ จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น 10,000.00
> >>>>3.3.9 ประไหมสุหรี พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 4,900 หุ้น 490,000.00
3.3.10 เวิร์ธ ซัพพลายส์ จำกัด จำนวน 3,559,900 หุ้น 35,599,000.00
3.3.11 โอ
> >> เอ ไอ คอนซัลแตนท์ แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 47,999,950 หุ้น
479,999,500.00
> >>>>3.3.12 วี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จำนวน 4,999 หุ้น 499,900.00
3.3.13 โอ เอ ไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จำนวน 22,499,997 หุ้น
75,924,970.00 3.3.14 ทุนนวัตกรรม จำกัด จำนวน 1,877,993 หุ้น
5,624,979.00
> >>>>3.3.15 พัฒนาการเวชกิจ จำกัด จำนวน  1,550,000 หุ้น 15,500,000.00
3.3.16 เดอะ เพนนินซูล่า ทราวเวล เซอร์วิส จำกัด จำนวน 20,000 หุ้น
200,000.00
> >>>>3.3.17 โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด จำนวน 935,000 หุ้น 93,500,000.00
3.3.18 โรงพยาบาลหิริภูญชัย เมโมเรียน จำกัด จำนวน 100,000 หุ้น
> >> 1,000,000.00 3.3.19 อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด จำนวน
24,899,987 หุ้น 166,666,580.00
> >>>>3.3.20 บางกอก เทเลคอม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 999,994 หุ้น
9,999,940.00 3.3.21 อุดมวรรณ จำกัด จำนวน 994 หุ้น 994,000.00 3.3.22
AIG ASIA DIRECT INVESTMENT FUND LTD 1,000,000 หุ้น 42,870,000.00 รวม
1,322,364,869.00
> >>>>
> >>>>4. เงินให้กู้ยืม 10 ราย ได้แก่ ชื่อผู้กู้ยืมเงิน
> >>>>4.1 บริษัท  โอเอไอ พร็อพเพอร์ตรี้ จำกัด 800,000,000.00
> >>>>4.2 บริษัทอัพคันทรี แลนด์ จำกัด 110,000,000.00
> >>>>4.3 บริษัทโอเอไอ คอนซัลแตนท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด 32,000,000.00
4.4 บริษัทเอสซี แอสเสท จำกัด 18,000,000.00
> >>>>4.5 บริษัทเจ้าคุณอุตสาหกรรมและการเกษตร จำกัด 160,250,000.00
> >>>>4.6 บริษัทมิเลนเนียม เฮ้าส์ จำกัด 38,654,158.90
> >>>>4.7 นางบุษบา ดามาพงศ์ 18,999,970.00
> >>>>4.8 นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ 450,385,225.00
> >>>>4.9 นายพานทองแท้ ชินวัตร 5,056,348,840.00 (ลูกหนี้รายใหญ่ที่สุด)
4.10 นายประทักษ์ ลิขิตเลอทรวง น.ส.กัลยารัตน์ พนิชย์สกุล 3,000,000.00

> >>>> รวม 6,787,638,193.90


> >>>>5. จำนวนเงิน (บาท) เลขที่เอกสารสิทธิ เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตรว.)
>  >>>>5.1 ฉ. 101707 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 2
> >>>>5.2 ฉ. 101710 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 6
> >>>>5.3 ฉ. 102845 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.4 ฉ. 101714 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 1 - 10.4
> >>>>5.5 ฉ. 101715 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 22
> >>>>5.6 ฉ. 27870 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 2
> >>>>5.7 ฉ. 101716 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.8 ฉ. 102832 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 14
> >>>>5.9 ฉ. 102833 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 17
> >>>>5.10 ฉ. 102834 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 17
> >>>>5.11 ฉ. 102836 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 10
> >>>>5.12 ฉ. 102837 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.13 ฉ. 102838 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 9
> >>>>5.14 ฉ. 102841 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 -  3
> >>>>5.15 ฉ. 102842 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 3 - 25
> >>>>5.16 ฉ. 5196 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 5
> >>>>5.17 ฉ. 2784 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.18 ฉ. 102846 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 4.5
> >>>>5.19 ฉ. 101711 เขตดุสิต กรุงเทพ 0 - 0 - 6.6
> >>>>5.20 ฉ. 108088 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 13
> >>>>5.21 ฉ. 108089 เขตดุสิต กรุงเทพ 0- 0 - 14
> >>>>5.22 ฉ. 39774 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 50.5
> >>>>5.23 ฉ. 39775 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 48
> >>>>5.24 ฉ. 734 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 1 - 0 - 40
> >>>>5.25 ฉ. 11301 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 7
> >>>>5.26 ฉ. 11303 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 2 - 57
> >>>>5.27 ฉ. 32729 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 75
>  >>>>5.28 ฉ. 90970 เขตดุสิต กรุงเทพ 1- 0 - 36.5
> >>>>5.29 ฉ. 42988 บางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 20.4
> >>>>5.30 ฉ. 42989 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 20.3
> >>>>5.31 ฉ. 42990 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 20.3
> >>>>5.32 ฉ. 1070 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.33 ฉ. 1071 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.34 ฉ. 1072 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.35 ฉ. 1073 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.36 ฉ. 223782 เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 0 - 0 - 20
> >>>>5.37 ฉ. 92780 อ. เมือง จ. นนทบุรี 0 - 0 - 20
> >>>>5.38 ฉ. 78735 อ. เมือง จ. นนทบุรี 0 - 0 - 23
> >>>>5.39 ฉ. 8095 อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 0 - 1 - 79
> >>>>5.40 ฉ. 16311 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 0 - 1 -  26
> >>>>5.41 ฉ. 16312 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 1 - 0 - 96
> >>>>5.42 ฉ. 16313 อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 1 - 1 - 44
> >>>>5.43 ฉ. 7049 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 0 - 0 - 89
> >>>>5.44 ฉ. 22079 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 2 - 0 - 04
> >>>>5.45 ฉ. 22786 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 0 - 3 - 79
> >>>>5.46 ฉ. 22787 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่. 1 - 0 - 04
> >>>>5.47 ฉ. 22788 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 1 - 2 - 25
> >>>>5.48 ฉ. 22789 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 2 - 44
> >>>>5.49 ฉ. 24215 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3 - 3 - 25
> >>>>5.50 ฉ. 22074 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 3 - 22
> >>>>5.51 ฉ. 22073 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1- 1 - 48
> >>>>5.52 ฉ.  22072 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 4 - 0 - 0
> >>>>5.53 ฉ. 22071 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 0- 3 - 44
> >>>>5.54 ฉ. 22070 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 4 - 3 - 19
> >>>>5.55 ฉ. 22075 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1- 2 - 79
> >>>>5.56 ฉ. 22076 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 3 - 71
> >>>>5.57 ฉ. 22077 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 2 - 37
> >>>>5.58 ฉ. 22090 ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ 1 - 2 - 16
> >>>>5.59 ฉ. 22078 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 - 3 - 69
> >>>>5.60 ฉ. 121439 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0- 2- 0
> >>>>5.61 ฉ. 121438 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0 -2- 24
> >>>>5.62 ฉ. 3831 เขตหนองจอก กรุงเทพ 5 - 0- 0
> >>>>5.63 ฉ. 48752 อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 2- 0 - 0
>  >>>>5.64 ฉ. 641 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 1- 1 - 32
> >>>>5.65 ฉ. 13277 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 93
> >>>>5.66 ฉ. 13278 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 97
> >>>>5.67 ฉ. 13279 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 0 - 0 - 98
> >>>>5.68 ฉ. 11302 บางกอกน้อย กรุงเทพ 0- 0 - 3
> >>>>5.69 ฉ. 30950 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0- 1 - 0
> >>>>5.70 ฉ. 30949 เขตพระโขนง กรุงเทพ 0 - 1 - 0
> >>>>5.71 ฉ. 66549 อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 4- 3 - 82
> >>>>5.72 ฉ. 55419 อ. ไทรน้อย จ. นนทบุรี 3 - 0 - 40
> >>>>5.73 ฉ. 16743 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ 0- 0 - 8
> >>>>5.74 ฉ. 65340 อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 4- 0 - 89
> >>>>5.75 ฉ. 1582 อ. กะทู้ จ. ภูเก็ต 0 - 3 - 93
> >>>>5.76 ฉ. 19 อ. เขาคิชฌผมฏ จ. จันทบุรี 2- 0 -  93.6
> >>>>5.77 ฉ. 20 อ. เขาคิชฌผมฏ จ. จันทบุรี 2 - 0 - 16.6
> >>>>5.78 ฉ. 22045 อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 36 - 0- 50
> >>>>5.79 ฉ. 9672 ต.ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 1- 0 - 42
> >>>>5.80 ฉ. 9673 ต. ชะอำ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี 1- 0 - 32
> >>>>5.81 ฉ. 2461 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 34 - 2 - 96
> >>>>5.82 ฉ. 5756 อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 0- 0 - 68.33
> >>>>5.83 ฉ. 10751 อ. บางกอกน้อย จ. ธนบุรี 0- 0 - 15.66
> >>>>5.84 ฉ. 10752 อ. บางกอกน้อย จ. ธนบุรี 0 - 0 - 17
> >>>>5.86 ฉ. 5268 เขตหนองจอก กรุงเทพ 30 - 1 - 36
> >>>>5.87 ฉ. 10420 เขตบางพลัด กรุงเทพ 1 -0 - 99
> >>>>5.88 ฉ. 10421 เขตบางพลัด กรุงเทพ 1- 0 - 70.4
> >>>>5.89 ฉ. 10422 เขตบางพลัด กรุงเทพ. 1- 0 - 29.4
> >>>>5.90 ฉ.  10423 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0 - 3 - 49.4
> >>>>5.91 ฉ. 10424 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0- 3 - 12
> >>>>5.92 ฉ. 10425 เขตบางพลัด กรุงเทพ 0 - 2 - 59.2
> >>>>5.93 ฉ. 50301 อ. เมือง จ. ชุมพร 4- 1 - 27
> >>>>5.94 ฉ. 46741 อ. เมือง จ. ชุมพร 10- 2 - 47
> >>>>5.95 ฉ. 50302 อ. เมือง จ. ชุมพร 6 - 0 - 64.5
> >>>>5.96 ฉ. 46740 อ. เมือง จ. ชุมพร 1- 0 - 39.6
> >>>>5.97 ฉ. 46739 อ. เมือง จ. ชุมพร 10 - 1 - 41.3
> >>>>5.98 ฉ. 46742 อ. เมือง จ. ชุมพร 2- 1 - 57.6
> >>>>5.99 ฉ. 46743 อ. เมือง จ. ชุมพร 6- 3- 81.1
> >>>>5.100 ฉ. 4098 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -0- 85
> >>>>5.101 ฉ. 7788 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2- 2- 71
> >>>>5.102 ฉ. 7789 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -3- 40
> >>>>5.103 ฉ.  7790 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -2- 59
> >>>>5.104 ฉ. 7791 อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 2 -2- 10
> >>>>5.105 ฉ. 52335 เขตบางเขน กรุงเทพ 0 -0- 99
> >>>>5.106 ฉ. 34271 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0- 3- 59
> >>>>5.107 ฉ. 425111 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0 -1- 15
> >>>>5.108 ฉ. 69685 อ. เมือง จ. ปทุมธานี 0 - 0- 54
> >>>>
> >>>>6. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
> >>>>6.1 บ้านอาศัย 4 หลัง ได้แก่ บ้านเลขที่
> >>>>6.1.1 256-7 ม.3 โครงการเชียงใหม่กรีนวัลเลย์ อ.แม่ริม เชียงใหมุ่
50,000,000.00
> >>>>6.1.2 472,474 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 บางพลัด กทม. 153,000,000.00
> >>>>6.1.3 1446/22 ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 93,000,000.00
> >>>>6.1.4 299-299/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 บางพลัด กทม.  28,000,000.00 รวม
324,000,000.00
> >>>>
> >>>>6.2 สิ่งปลูกสร้างอื่น 35 หลัง ได้แก่ ประเภทสิ่งปลูกสร้าง
> >>>>6.2.1 อาคาร 2 ชั้น 1268 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.2 อาคาร 2 ชั้น 1264-1266 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00 6.2.3
อาคาร 2 ชั้น 534 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.4 อาคาร 2 ชั้น 536 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.5 อาคาร 2 ชั้น 520 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.6 อาคาร 2 ชั้น 526 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.7 อาคาร 2 ชั้น 528 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.8 อาคาร 2 ชั้น 530 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.9 อาคาร 2 ชั้น 1376/1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 1,000,000.00
>  >>>>6.2.10 อาคาร 2 ชั้น 1276 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 5,000,000.00
> >>>>6.2.11 อาคาร 2 ชั้น 532 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.13 ตึกแถว 2 ชั้น 552 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.14 ตึกแถว 2 ชั้น 554 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.15 ตึก 2 ชั้น 558/75 หรือ 72/4 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 1,000,000.00
6.2.16 ตึก 2 ชั้น 1156/10 เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.17 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/670 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
6.2.18 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/671 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.19 ตึกแถว 3 ชั้น 1875/672 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.20 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/8 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
1,000,000.00
> >> 6.2.21 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/9 โชคชัย  4 เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.22 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/10 โชคชัย 4
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.23 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 33/11
โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.24 ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น  33/12 โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว
         กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >> 6.2.25 ตึกแถว 1 ชั้น 72/229 อ.เมือง จ.นนทบุรี
1,000,000.00
> >>>>6.2.26 ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 16/156 อ.เมือง นนทบุรี 1,000,000.00 6.2.27
บ้าน 2 ชั้น 158/2 ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1,000,000.00
> >>>>6.2.28 บ้าน 1 ชั้น 402/29 บางละมุง ชลบุรี 1,000,000.00
> >>>>6.2.29 บ้าน 2 ชั้น 99/18 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1,000,000.00
> >>>>6.2.30 ห้องชุดรอยัลปาร์ค 41/2-3 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 41 พญาไท กรุงเทพ
1,500,000.00
>  >>>>6.2.31 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/22 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง ชลบุรี
> >>>>5,564,152.00
> >>>>6.2.32 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/23 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง
ชลบุรี 3,615,616.00
> >>>>6.2.33 ห้องชุดสราญชลพัทยา 312/24 ชั้น 10 อาคารเลขที่ 1 บางละมุง
ชลบุรี 9,000,000.00
> >>>>6.2.34 ห้องชุดเซ็นจูรี่ไฮทส์-1 51/33 ชั้น 12 อาคารเลขที่ 1 คลองเตย
กรุงเทพฯ 8,650,000.00
> >>>>6.2.35 ห้องชุดสุขุมวิทเฮ้าส์ 128/32 ชั้น 3 อาคารเลขที่ 1 คลองตัน
กรุงเทพฯ 4,000,000.00
> >>>>รวม 110,329,768.00
> >>>>
> >>>>7. ยานพาหนะ 14 คัน ได้แก่ ประเภท/ยี่ห้อ
> >>>>7.1 รถยนต์/BMW 29999 กรุงเทพมหานคร 1,500,000.00
> >>>>7.2 รถยนต์/  TOYOTA 43003 กรุงเทพมหานคร 30,000.00
> >>>>7.3 รถยนต์ /TOYOTA ผฉ 5511 กรุงเทพมหานคร 90,000.00
> >>>>7.4 รถยนต์/ TOYOTA พบ 2299 กรุงเทพมหานคร 1,500,000.00
> >>>>7.5 รถยนต์/MITSUBISHI พน 6789 กรุงเทพมหานคร 700,000.00
> >>>>7.6 รถยนต์/PORSCHE พน 222 กรุงเทพมหานคร 4,000,000.00
> >>>>7.7 รถยนต์/FERRARI พท 355 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.8 รถยนต์/BENZ ภข 888 กรุงเทพมหานคร 7,500,000.00
> >>>>7.9 รถยนต์/BENZ จจ 999 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.10 รถยนต์/BENZ ภษ 9999 กรุงเทพมหานคร 8,000,000.00
> >>>>7.11 รถยนต์/BMW กันกระสุน 15 ล้าน
> >>>>7.12 รถยนต์/BMW กันC4 15 ล้านพ
> >>>>7.13 รถยนต์/เฟอร์รารี่ 14 ล้านม
> >>>>7.14 รถยนต์/โรสรอย 50 ล้าน
> >>>>7.15 เครื่องบินส่วนตัว  125 ล้าน
> >>>>รวม 263,020,000
> >>>>
> >>>>8. ทรัพย์สินอื่น 276,380,000.00
> >>>>
> >>>>รวมมูลค่าตัวเลขทั้งหมด =9,789,593,148.1 เอ๊งงงงงงงงงงงงง

 
**  ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายกมากมายเหลือเกิน มีความคิดเห็นกันยังไงเม้นด้วยเน้อ  **


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 21:59 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

21 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  แหะๆๆ
  แหะๆๆ 203.113.77.68
  2 ต.ค. 49 13:04 น.
  ชาตินี้มันใช้ก็คงจะไม่หมด ไม่แน่ตายไป 10 ชาติก็ไม่หมดหรอก  ไปไปซะได้ก็ดีแล้ว ให้ชาติได้เจริญขึ้นบ้างนะ  เอาไปซะเยอะแยะเชียวนะ บั่กเหลี่ยมเอ้ยยยยย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  มีมาก
  มีมาก 203.151.2.158
  2 ต.ค. 49 13:11 น.
  สำคัญที่ว่าหามาได้ ก่อน หรือ หลัง เป็นนายก  นักธุรกิจสกุลใหญ่ ก้มีมากมายอย่างนี้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เอิ้กส์ๆ ขอสลบซักเฮือกนึงก่อน เหอๆๆ มากมายอลังการณ์งานสร้างมาก
  PS.  | | K o R e a _ D i S C i p L e z : : กำ ลั ง ติ ด ไ ข้ K o r e a F e v e r อ ยู่ . . อ ย่ า อ ยู่ ใ ก ล้ น ะ . . ก ลั ว เ ดี๋ ย ว จ ะ ติ ด ต า ม น่ ะ ค รั บ . . อิ อิ ! | |
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  +++
  2 ต.ค. 49 13:17 น.
  เค้าทามทุระกิจของเค้าอ่ะ

  ทามตั้งแต่ก่อนเปนนายกอีก

  แรวที่บอกว่าเค้าโกง ถึงเค้าจาโกงเค้าก้พัฒนาประเทศ เค้าทามงานอ่ะ  อีกฝ่ายแม่งก้โกงแต่โกงแรวไม่ทามงาน  อานหนายดีก่ากานมิทราบว้า ถามหน่อย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  2 ต.ค. 49 13:17 น.
  โห้....ถ้ายังไม่ออกคงมากกว่านี้  ชีวิตพอเพียงอ่ะมีบ้างป่ะ


  PS.  อย่าคาดหวังกับ คน 1 คนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่างได้ตามต้องการ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ปอนด์
  ปอนด์ 202.29.82.21
  2 ต.ค. 49 13:21 น.
  อู้ยยยยยยยยยยยยย  เราขอสักล้านจิ  5555++++++++
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  2 ต.ค. 49 13:31 น.
  ชีวิตพอเพียง คือไว้ใช้สำหรับคนที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวนะครับ  ระดับนี้เค้าร่ำรวยอยู่แล้ว


  PS.  [G] r e a t  [G] a m b l e  [G] o d s

  P O D S C O R B

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกัน แต่ก้อยากกำจัดพวกโง่ออกจา
  ไม่อยากให้คนไทยทะเลาะกัน แต่ก้อยากกำจัดพวกโง่ออกจา 58.64.105.206
  2 ต.ค. 49 13:34 น.
  คห.4 ใช้ไรคิด ถามจิงเหอะ

  พวกโกงแต่ไม่ทำงาน มันโกงแต่ก้ไม่เอาเยอะ

  ไอเหลี่ยมทำงาน ใช่มันทำ พอมันโกง ก้เอาไปอีก 10 เท่าของที่มันทำงาน  ทุกคนบนโลกนี้หวังผลตอบแทน โดยเฉพาะมัน เงินที่มันเสียไปกะการซื้อเสียง มันก้เอาคืน  พอมันเอาคืนครบหมด มันก้โกงเหมือนเปนกำไรเพิ่ม  สงสัยจังว่าเมื่อไรพวกโง่ๆ จะตาสว่าง และทำตัวเหมือนคนมีการศึกษาซะที
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  มะบอก
  มะบอก 203.113.76.13
  2 ต.ค. 49 13:55 น.
  เด๋วของทั้งหมดก้อจะเปงของหลวงอิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โหย!!! เยอะมากเลย เอามาแบ่งๆกันซัก10ล้าน20ล้านก็ดี -*-

  เราว่านะ ริมมาเป็นของหลวงมาพัฒนาประเทศ เอาไปให้หนี้ของประเทศเลย ท่าจะดี

  มัน(นายก)ออกๆไปได้ซะก็ดี หนักแผ่นดิน

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ร๊ากกกในหลวงค่ะ
  ร๊ากกกในหลวงค่ะ 203.188.3.149
  2 ต.ค. 49 15:43 น.
  เห็นด้วยกับคห.ที่8 อย่างมากมาย

  เราเลยไม่พูดอะไรล่ะ หนับหนุนคห.8 ก็พอแล้วดีกว่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ดาว
  2 ต.ค. 49 17:16 น.
  จะโลภมากไปถึงไหน...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  คนคห.ที่4ว่ะ
  คนคห.ที่4ว่ะ 210.86.215.252
  2 ต.ค. 49 20:49 น.
  คห.ที่ 8 ใช้รายคิดอ่ะ  แรวรุได้ไงว่า คนอื่นที่เค้าโกงโกงน้อยกว่า  เปนญาติก่าเค้าออไง ถึงรุว่าอีกฝ่ายโกงน้อยก่า  ฮะ ตอบหน่อยสิ  แรวที่ว่าโง่ไม่มีการศึกษา ตัวเองมีตายล่ะ  สาดดดดดดดดดดด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เออออจิงว่ะ
  เออออจิงว่ะ 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:25 น.
  เราเหนด้วยกับ คห. 4น่ะ คห.8 นี่จิงๆเลยจะไปเถียงเขาทําไมคับ ทักษิณดีออก  ...รัฐบาล ทักษิณนี้เปนรัฐบาล อี-กัฟเวิร์นเมนต์ ยุคของการทําธุรกิจแบบ อี-คอมเมิร์ซ...(อืมม ไฮเทคจิงๆ)  ...ดําเนินธุรกรรม การเงินแบบ อี-แบงกิ้ง ประมูล แบบ อีออฟชั่น...(เยี่ยมยอด)  ...วางแผนอนาคตของชาติ แบบ พึ่งหมอดู อี-ที(หมอพม่า)?????????????????????????

  แต่เอ๋ คุนคห. 4 อันท้ายนี่คืออะไรหรอ หรือว่าคุนจะเปน... อี-ที
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  มัน ห-อ-น อย่างนี่อ่ะ
  มัน ห-อ-น อย่างนี่อ่ะ 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:27 น.
  .....  แด่คห. 4 ผู้มีทักษิณเปนพระเจ้าในดวงใจ  พระเจ้า ทักษิณ ของคุน ที่ประทับอยู่ ณ อังกิด...แล้วผมเหนเขา 2 ครั้ง คือตอนที่ลงมาจากเครื่องบิน กับ จูงลูกสาวขึ้นราชรถ แล้วก้อไม่ได้พูดอะไรเลย ไม่เหนเก่งเหมือนตอนที่อยู่ไทยเลย ห-อ-น เอาๆ ..... “บางคนที่มีอาวุธอยู่ต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาล่าหาอาวุธก็ยังประมาท มีคลังอาวุธอยู่ แล้วประมาท และมีทหารอยู่ทั้งกองพันยังประมาทอยู่ ก็ถือว่า สมควร สมควร สมควรตาย” .....ไม่ทราบว่านี่หรอ พระเจ้าทักษิณที่ประเสริฐของพวกคุนควรพูด เป็นวาทะเริ่มแรกภายหลังเกิดเหตุปล้นปืนที่กองพันพัฒนา 4 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ที่ทำให้สังคมแตกฮือ และตัดกับความรู้สึกสูญเสียของญาติ 4 ทหารเกณฑ์และประชาชนไทยทั่วประเทศ ด้วยท่าทีที่สะท้อนการดูแคลนข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ก้าวร้าว และเย่อหยิ่ง                 ในขณะที่ก่อนหน้านั้น วาทะทำนอง “ความจริงเราเอาอยู่ แต่พอไปตื่นเต้นเป็นข่าว เรื่องโจรห้าร้อย ก็ไปพูดให้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นข่าวพาดหัว” ซึ่งให้นิยามผู้ก่อการประหนึ่ง “โจรกระจอก” เป็นคำอธิบายหลักของท่านผู้นำ  แล้ว ทักษิณก้อยังพูดต่อไปอีกว่า“สถานการณ์ภาคใต้ดีขึ้น รัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว จะไม่มีการปรับปรุงแผนการใหม่อะไรอีก” ที่กล่าวไว้ในวันที่ 20 ก.ย.47 ยังไม่นับคำยืนยันว่า “....เรารู้ตัวแล้ว...” ที่ได้เพียงแต่พ่นออกมาเป็นระยะๆ อย่างไร้ความรับผิดชอบ หลายครั้งที่น้ำลายของเขายังเปรียบเหมือนน้ำมันที่ราดรดลงในกองไฟ ไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ รังแต่จะทำให้สถานการณ์ตรึงเครียดขึ้นอีก เป็นบทสะท้อนความไม่เข้าใจประชาชน ไม่เข้าใจสงครามอุดมการณ์ หรือถึงขั้นไม่เข้าใจธรรมเนียมการทูตในบางครั้ง อันเป็นข้ออ่อนด้อยของรัฐไทยในการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้...และพระเจ้า  ทักษิณของพวกคุน อาจเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ผู้มีอุดมการณ์รัฐปาตานีดารุสสลามต้องการให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะไม่เพียงแต่สร้างความอ่อนแอให้กับสังคมไทยแล้ว ยังทำให้รูปธรรมของ “รัฐอิสระ” ของพวกเขาเข้าใกล้ความจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย...ระเบิดใต้ถามหน่อยเถอะ ว่าทักษิณมันโผล่หัวไปใยดีไหม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ว่ายังไงที่รัก
  ว่ายังไงที่รัก 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:29 น.
  - เจตนาซุกหุ้น มิใช่บกพร่องโดยสุจริต  - พานทองแท้ถูกจับข้อหา โกงข้อสอบรามคำแหง แต่ก็เรียนจบโดยไม่มีการกล่าว  ถึงความผิดดังกล่าว  - พินทองทา ได้รับเกียรตินิยม ไม่โปร่งใส  (เป็นนักศึกษาภาคพิเศษของ ม.เกษตรศาสตร์ ย้ายไปเป็นภาคปกติได้ยังไง?)  (เคยติด F, ร ในเทอมแรกตามกฎต้องไม่มีมีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยมอีกด้วย)  - ลูกสาวคนเล็ก Entrance เข้าจุฬา ได้แบบคนกังขากันค่อนประเทศ  - ห้อยสั่งซื้อเสียง (ถูกแอบอัดเทปเสียงห้อยได้)  - โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทไม่กี่บริษัท มูลค่า 120,000 ล้าน  - การทุจริตโครงการถนนวงแหวนด้านใต้ มูลค่า 15,300 ล้านบาท  - การออก พ.ร.ก.แก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อเอื้อธุรกิจมือถือ มูลค่า 100,000 ล้านบาท  - โครงการอิลิทการ์ดที่เป็นโครงการบัตรเทวดาผลาญงบประเทศ มูลค่า 4,000 ล้านบาท  - โครงการสายการบินอภิสิทธิ์ แอร์เอเชีย ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - โครงการก่อสร้างถนนสายรัชดา-รามอินทรา เพื่อเอื้อธุรกิจครอบครัวของนายกรัฐมนตรี มูลค่า 240 ล้านบาท  - โครงการโซล่าร์โฮม มูลค่า 7,631 ล้านบาท  - การเช่าคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่า 3,000 ล้านบาท  - การขายที่ดินกองทุนฟื้นฟูให้ พจมาน ชินวัตร ไม่โปร่งใส มูลค่า 1,228 ล้านบาท  - การหาผลประโยชน์ของโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - การหาผลประโยชน์ในสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - ผลประโยชน์ทับซ้อนเอฟทีเอ ซึ่งประเมินมูลค่าความเสียหายไม่ได้  - ทุจริตจัดซื้อรถพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 500 ล้านบาท  - ทุจริตจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในกระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 900 ล้านบาท(ของเจ๊สุ)  - การปล่อยเงินกู้ให้พม่าโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน มูลค่า 4,000 ล้านบาท  - บีโอไอยกเว้นภาษีไอพีสตาร์ มูลค่า 16,000 ล้านบาท  - อนุมัติบริษัทจีนต่อเรือตรวจการณ์แลกผลประโยชน์ดาวเทียม มูลค่า 3,500 ล้านบาท  - กรณีการแก้สัญญาสัมปทานไอทีวี มูลค่า 17,410 ล้านบาท  - ทุจริตจำนำพืชผลการเกษตร เช่น ลำไย จัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ปลอม มูลค่า 10,067 ล้านบาท  - ทุจริตโครงการสร้างโรงงานผลิตยากระทรวงสาธารณสุข มูลค่า 525 ล้าน  - การตักตวงผลกำไรจากค่าเงินจำนวนหลายหมื่นล้านบาท ด้วยการเป็นนกรู้ในการลอยตัวค่าเงินบาท บน “ความทุกข์ยากของคนทั้งประเทศ”  - การเข้ามามีอำนาจรัฐด้วยการแปดเปื้อนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางคน เพื่อให้พ้นผิดกรณี "ซุกหุ้น"  - การเข้ามาบริหารบ้านเมืองด้วยการทำลายหลักการใช้จ่ายเงินของประเทศ ด้วยการโยกเงินงบประมาณไปไว้ในกองกลางที่ยากต่อการตรวจสอบ  - การทำตัวเยี่ยงนารายณ์อวตาร เอาเงินภาษี (ของประชาชน) ไปโปรดชาวบ้านอย่างเลือกปฏิบัติ โดยใช้ความชอบ ไม่ชอบ ของ X ทรราชเป็นบรรทัดฐานแล้วมองข้ามระบบราชการที่มีกลไกการตรวจสอบในตัวไปอย่างสิ้นเชิง  - การล้มตายของผู้คนในปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้ ที่มีแนวโน้มว่า จะลุกลามออกไปอีก  - การเข้าแทรกแซงในวงการศาสนา ก่อสังฆเภท  พยายามแสวงหาผลประโยชน์ในที่ดินสงฆ์ ทำลายจารีตด้วยการตั้งสังฆราชซ้อน ล่าสุด  การทำลายความมั่นคงของประเทศด้วยการแต่งตั้งพวกและสมุนให้กินตำแหน่งในกระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  - ความพยายามขายสมบัติของชาติ เช่น กิจการไฟฟ้าและประปา อันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเพียงเพื่อที่มันกับพวกจะได้กอบโกยได้ในตลาดหลักทรัพย์  - การทำลายกระบวนการตรวจสอบด้วยการแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ โดยการครอบงำวุฒิสภาของ X ทรราช  - การท้าทายสถาบันกษัตริย์กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ตัวอย่างเช่น  --- การประพฤติตรงกันข้ามกับแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องของพระเจ้าอยู่หัว และ  การแสดงความเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวพระราชดำริมาตลอด  --- การไม่ให้งบประมาณซื้อเครื่องบินราชพาหนะ แต่ตัวมันเอง กลับเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อ แอร์ฟอร์ซวัน  --- การให้สมุนของ X ทรราช (ดุสิต และสมัคร จากค่ายซีพี) มารุมจิกด่า ดร.สุเมธ คนของพระเจ้าอยู่หัว แม้เพียงเผยอปากติติงเรื่องการคอร์รัปชั่น  --- ความพยายามที่จะขจัดคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา แม้รู้ทั้งรู้ว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ได้รับการเลื่อนชั้นเครื่องราชอิสริยา ภรณ์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  X ทรราชก็ไมได้กริ่งเกรง เพียงเพื่อให้พ้นจากช่องทางการตรวจสอบ  คุน คห.4 ตอบคําถามข้างต้นให้ ทีละข้อด้วยน่ะจ๊ะที่รัก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  บังเอิญอ่ะ
  บังเอิญอ่ะ 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:31 น.
  ก้อมีเรื่องบังเอิญมาให้อ่านกัน

  ก็บอกแล้วบังเอิญเจอ มีคนโพสน่ะ เลยเอามาให้อ่านกัน  1. บังเอิญมากเลยที่วรเดชเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของนายก  2. บังเอิญมากที่นายกเป็นเสนอชื่อส่งมาคุม สกอ.เองตอนปฏิรูประบบราชการ  3. บังเอิญมากที่เปิดข้อสอบวิชาภาษาไทยกับสังคม ทำไมไม่เปิดวิชาอื่น  4. บังเอิญมากที่ลูกใครไม่รู้อ่อนวิชาภาษาไทยกับสังคมมาก  5. เหมือนเรื่องอื่นที่บังเอิญแล้วธุรกิจของใครได้ประโยชน์  6. บังเอิญมากที่ไทยอ่อนข้อพม่าเรื่องการปะทะที่ชายแดน  7. แล้วบังเอิญปลด ผบ.ทบ. คนที่พม่าไม่ชอบ  8. แล้วบังเอิญพม่าก็ตกลงเช่าช่องสัญญาดาวเทียมของบริษัทหนึ่ง  9.บังเอิญที่ใครไม่รู้สั่งหน่วยงานของรัฐหาทางผ่อนผันให้เคเบิลทีวีบางแห่งมีโฆษณาได้  10. แล้วบังเอิญต่อมา ทีวีก็ชนะในอนุญาโตตุลาการเพราะอ้าง ว่า  เคเบิลทีวีบางแห่งมีโฆษณา  11. บังเอิญที่ลูกชายใครไม่รู้เปิดบริษัทแอนนิเมชั่น  12.แล้วบังเอิญรัฐบาลเกิดอยากส่งเสริมแอนนิเมชั่นขึ้นมาโดยให้เงินพันล้านเพื่อ  ป้อนงานให้บริษัทแอนนิเมชั่นของคนไทย  13. บังเอิญที่ใครไม่รู้เปิดสายการบินต้นทุนต่ำ  14. แล้วบังเอิญเกิดอยากออกเงินงบประมาณเป็นค่าฝึกนักบิน  กับแอร์โฮสเตสเอื้ออาทรเพื่อให้สายการบินเอกชนเอาไปใช้  โดยไม่ต้องลงทุนเองหลายร้อยหลายพันล้าน  15. บังเอิญใครไม่รู้ไปซื้อโรงพยาบาลเอกชนไว้เยอะ  16.แล้วบังเอิญรัฐบาลก็คิดจะลงทุนใช้งบประมาณหลายพันล้านโปรโมทเมืองไทยเป็น  ศูนย์กลางสุขภาพเอเชีย  17.บังเอิญลูกชายใครไปถือหุ้นแบงก์อ่อนแห่งหนึ่งจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่แบงก์ฐานะไม่ดีอาจจะแย่  18. แล้วบังเอิญรัฐบาลก็มีนโยบายให้แบงก์รวมกันขึ้นมา  แล้วบังคับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัฐกับแบงก์เอกชนที่ฐานะยังดีอยู่ให้มารวมกับแบงก์อ่อนที่ฐานะไม่ดีโดยแบงก์อ่อนเป็นแกนทำ  ให้แบงก์แย่กลายเป็นแบงก์ดี  ผู้ถือหุ้นแบงอ่อนก็ได้ผลประโยชน์เป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่สถาบันการเงินดีๆของรัฐซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนก็อ่อนลง  19. ยังมีเรื่องบังเอิญแบบนี้อีกไม่รู้กี่เรื่อง

  20. มีแต่เรื่องบังเอิญทั้งนั้น  21.แต่บังเอิญว่ามีคนกลุ่มเดียวที่ได้ประโยชน์จากความบังเอิญแต่ประเทศชาติประชาชน  เสียหายในสิ่งที่ไม่ควรเสีย…  22. บังเอิญที่วันก่อตั้งพรรคไทยรักไทย 14 ก.ค. 2541  ตรงกับวันชาติฝรั่งเศส  ซึ่งชาวฝั่งเศสล้มล้างระบอบกษัตริย์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  การแทรกแซง
  การแทรกแซง 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:36 น.
  พูดไปแล้วจากที่ดูการมา...เตรียมทหาร 10 ของท่านทักษิณ ผงาดกันขึ้นมาทั้งนั้นเลย แล้วเตรียมทหาร 7 8 9 ไปไหนหรอ ข้ามหัวกันไปเลยเนอะ จึงอยากจะถามว่าทามไม เตรียมทหาร 10 (ทหาร-ตํารวจ) จึงขึ้นมาคุมอํานาจกองกําลังและหน่วยงานหลักเปนส่วนใหญ่ จิงๆการคัดเลือกดูที่ความเหมาะสมและความสามารถแต่... เตรียมทหาร 7 8 9 ไม่มีความสามารถกันเลยหรอ มีแต่รุ่น 10(รุ่นเดียวกับทักษิณ) ที่ขึ้นมาคุ้มหน่วยงานหลัก และกองกําลังหลักทั้งนั้นเลย...เพื่ออะไรหรอ หรอว่าจะเพื่อความ (สะดวก) ในการ (ทํางาน)...งานอะไรน่ะจึงขึ้นกันมาทั้งรุ่น...ท่านพลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน (เตรียมทหาร 6 ) ได้เคยบอกไว้ว่า การคัดเลือกทหารควรเปนไปตามผลงานและหน้าที่ความถนัดของแต่ละคน และการคัดเลือกโผทหาร ตํารวจ ไม่ควรมีการแทรกแซงจากรัฐบาล หรือกลุ่มทางการเมือง(เพื่อแสวงหาผลประโยชน์)...ท่าน พลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน ท่านคงมีเหตุผลที่ต้องปฎิวัติ เพื่อต่อต้านการแทรกแซงบางอย่างที่ ขยายวงกว้างไปถึง องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และบางที...ศาล...

  เตรียมทหาร 10 ของท่านทักษิณ ผงาดกันขึ้นมาทั้งนั้นเลย แล้วเตรียมทหาร 7 8 9 ไปไหนหรอ ข้ามหัวกันไปเลยเนอะ จึงอยากจะถามว่าทามไม เตรียมทหาร 10 (ทหาร-ตํารวจ) จึงขึ้นมาคุมอํานาจกองกําลังและหน่วยงานหลักเปนส่วนใหญ่ จิงๆการคัดเลือกดูที่ความเหมาะสมและความสามารถแต่... เตรียมทหาร 7 8 9 ไม่มีความสามารถกันเลยหรอ มีแต่รุ่น 10(รุ่นเดียวกับทักษิณ) ที่ขึ้นมาคุ้มหน่วยงานหลัก และกองกําลังหลักทั้งนั้นเลย...เพื่ออะไรหรอ หรอว่าจะเพื่อความ (สะดวก) ในการ (ทํางาน)...งานอะไรน่ะจึงขึ้นกันมาทั้งรุ่น...ท่านพลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน (เตรียมทหาร 6 ) ได้เคยบอกไว้ว่า การคัดเลือกทหารควรเปนไปตามผลงานและหน้าที่ความถนัดของแต่ละคน และการคัดเลือกโผทหาร ตํารวจ ไม่ควรมีการแทรกแซงจากรัฐบาล หรือกลุ่มทางการเมือง(เพื่อแสวงหาผลประโยชน์)...ท่าน พลเอก สนธิ บุญรัตนกลิน ท่านคงมีเหตุผลที่ต้องปฎิวัติ เพื่อต่อต้านการแทรกแซงบางอย่างที่ ขยายวงกว้างไปถึง องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และบางที...ศาล...  มันยิ่งกว่าที่เรากลัวอีกน่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  ...
  4 ต.ค. 49 06:45 น.
  งง ไหมว่าทามไมขายหุ้นแล้วไม่เสียภาษี ถ้าคุนติดตามข่าว(อย่าไปติดตาม สํานักข่าว ทักษิณน่ะดูไม่รู้เรื่องหรอก) ขายหุ้มให้ เท มา เซ็ง (สิงค์โปร์) เปนเงิน 73000 ล้านโดยไม่เสียภาษีแม้แดงเดียว แต่เคยมีข่าวว่า มีคนไปแจ้งต่อศาลให้กรม สรรพกรม(หรือสรรพสามิต เนี่ยและ) ให้เก็บภาษีของตน(แต่ของเขาเปนเงินไม่หมื่น) เนื่องจากว่าการเสียภาษีของเขามันไปคล้ายกับ กรณีของท่านทักษิณ แล้วเสนอหน้าออกข่าวว่า ผมวางมือจากทางธุรกิจแล้วไม่มีส่วน รับรู้หรือเกี่ยวข้อง กิจการนั้นลูกๆ(ผู้น่ารัก) ไปดําเนินการกันเอง ผมไม่รับรู้...เอออออ มึ-งไม่รู้ เพราะมึ-งเกี่ยวเต็มที่เลย    X เอาสมบัติชาติปายของเนี่ย แล้วต่อมาให้หลังยังมาพูดอีกว่า อิจฉาละดิ เงินเยอะ อิจฉาสิคับ ผมยอมรับว่าเสียประโยขน์ อย่างที่คนรัก ทักษิณบอกว่ามีแต่คนเสียผลประโยชน์ที่ออกมาพูด แต่นั้นมันผลประโยชน์ชาติ ดาวเทียมดวงนั้นมันเปนข้อมูลของประเทศ แล้วที่คนรักทักษิณ ออกมาพูดว่า มีแต่เสียผลประโยชน์ ก้อคนกลุ่มนั้นได้ยินท่าน ทักษิณ พูดประกาศในวันเดียวที่พูด กับคําว่า เงินเยอะอ่ะสิอิจฉา.....สนามบินมันสร้างและมีโครงการมาตั้งแต่ นายก บรรหารแล้ว แต่มันเล่นอ้างว่าเปนผลงานของ ข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อย่างกับ พระเอกหนังโป๊ ที่บอกว่าหนัง กอ-อู นั้น กอ-กู มีลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพราะมัน มีหน้า กอ-อู อยู่ หนังอีกเรื่องที่มันแสดงคือ หนี้ IMF ของอเมริกา มันเหลือแค่ 50000 ล้านโว้-ย พรรคก่อนเขาสลายหนี้ไปรู้เท่าไร ต่อเท่าไรซึ่ง ท่านทักษิณก้อยอมรับ แต่ ศิกยานุศิกย์ ของท่านทักษักเกิดอาการหน้ามืด เหมาว่า พระเจ้า ทักษิณ ปลดหนี้ได้ เลยชมชอบกับขนมหวานที่ ท่านทักษิณ โปรยให้กินกันใหญ่ จน ขอ สระ อี ไม้โท ขี้ ไม่ออกกัน 3 วัน เยี่ย-วเหนียวติดกางเกงกันเปงแถว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  ลองไปหาคลิปดูจิ
  ลองไปหาคลิปดูจิ 125.24.244.134
  4 ต.ค. 49 06:49 น.
  จากข้างบน แต่ก้องงกับ สรรพสามิต(สรรพสามิตหรือสรรพกร ก้อไม้รู้และฟังไม่ชัด)เหมือนกัน เพราะหลังจากไปแจ้งความต่อศาล สรรพสามิตส่งหนังสือมา บอกว่า คุนไม่ต้องเสียภาษีแล้ว เออออออออออออออ สรรพสามิต ดีจิงๆๆ มาจากข่าววันใหม่ ที่ออกประมาณตี 4-5 เนี่ยและ ของเมื่อวันที่ 3 ต.ค
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 672841
ชื่อกระทู้ : ทรัพย์สินของท่าน(อดีต)นายก <<<

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: