ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ประวัติ กรุงเทพฯ No 716184


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า เมืองแห่งเทพ โดยมาจากชื่อเต็มว่า "กรุงเทพมหานคร *อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์" ซึ่งนับว่ากรุงเทพมหานคร เป็นชื่อสถานที่ที่มีความยาวมากที่สุดในโลก เมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ Krung Thep Maha Nakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udom Ratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanu Kamprasit (167 ตัวอักษร) ซึ่งยาวกว่า ชื่อ ภูเขา ในนิวซีแลนด์

ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงพระราชทามนาม บวรรัตนโกสินทร์ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนเป็น อมรรัตนโกสินทร์

กรุงเทพมหานครชื่อทางการ ถอดเป็นอักษรละตินคือ Krung Thep Maha Nakhon แต่ผู้พูดภาษาอังกฤษนิยมเรียกว่า Bangkok, ตามชื่อเดิมของกรุงเทพฯ คือ บางกอก

ประวัติ

กรุงเทพมหานครริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า "เมืองบางกอก" ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองบางกอกขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ แทนกรุงธนบุรี โดยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมจากกรุงศรีอยุธยา ทรงทำพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที ปีขาล จ.ศ. 1144 จัตวาศก หรือตรงกับวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 แล้วทรงเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2325 และพระราชทานนามพระนครนี้ว่า "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทราอยุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถานอมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์" ซึ่งมีความหมายว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร อันเป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้"

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเปลี่ยนชื่อพระนครจาก บวรรัตนโกสินทร์ เป็น อมรรัตนโกสินทร์ และมีฐานะในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น "จังหวัดพระนคร"

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2514 รัฐบาลได้รวม จังหวัดพระนคร และ จังหวัดธนบุรีเป็น นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และภายหลังการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 จึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร แต่นิยมเรียกกันว่ากรุงเทพฯ

การปกครอง

กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครองพิเศษ (หนึ่งในสองเขต อีกแห่งคือ พัทยา) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และมีการแต่งตั้งปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วย

ผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน และปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน

·        ตราของกรุงเทพมหานคร เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า ผู้ทรงออกตรานี้คือ สมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

·        ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

·        คำขวัญของกรุงเทพมหานคร :ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์

การปกครองในกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น 50 เขตการปกครอง

ภูมิอากาศ

สถิติภูมิอากาศในกรุงเทพ [1]

ตารางอากาศ

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ค่าเฉลี่ยนอุณหภูมิสูงสุด (°C)

32

33

34

35

34

33

32

32

32

31

31

31

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิต่ำสุด (°C)

20

22

24

25

25

24

24

24

24

24

22

22

ค่าเฉลี่ยปริมาณฝน

8

20

36

58

198

160

160

175

305

206

66

5

ค่าเฉลี่ยของวันที่ฝนตก

1

1

3

3

9

10

13

13

15

14

5

1

สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

กรุงเทพมหานครเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่ง โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ได้แก่ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระที่นั่งอนันตสมาคม ตึกใบหยก 2 (ตึกระฟ้า สูงอันดับที่ 26 ของโลก) นอกจากนี้แหล่งชอปปิ้งต่างๆ ได้แก่ ตลาดนัดจตุจักร มาบุญครอง สยามสแควร์ เยาวราช และแหล่งร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ถนนข้าวสาร พิพิธภัณฑ์ต่างๆในกรุงเทพ ได้แก่ ท้องฟ้าจำลอง นอกจากนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวมากมาย สำหรับพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งใช้ออกกำลังกายและพบปะสังสรรค์ ซึ่งได้แก่ สวนหลวง ร.9 สวนเบญจสิริ สวนลุมพินี เป็นต้น

ในช่วงวันพ่อแห่งชาติ บริเวณ ถนนราชดำเนิน และอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จะมีการจัดแต่งประดับไฟเพื่อเฉลิมฉลองอย่างสวยงาม

การคมนาคม

การจราจรในกรุงเทพมหานคร

เดิมทีกรุงเทพมหานครใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก โดยมีคลองมากจนได้ฉายาว่า เวนิซตะวันออก แต่ปัจจุบันได้ถมคลองเพื่อทำถนนและที่อยู่อาศัย การคมนาคมจึงเปลี่ยนมาเป็นทางบกแทน

กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่การจราจรติดขัดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ได้มีการแก้ไขปัญหาการจราจรมากมาย เช่น การสร้างทางด่วน หรือรถไฟฟ้า ขึ้น

พ.ศ. 2542 โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS - ย่อมาจาก Bangkok Transit System) ได้เปิดใช้งาน เป็นรถไฟระบบรางคู่ที่สร้างบนรางยกระดับ ในปัจจุบันกำลังเพิ่มเส้นทางในส่วนของฝั่งธนบุรี ซึ่งกำลังดำเนินงานก่อสร้างอยู่ ส่วนรถไฟใต้ดินเปิดบริการในพ.ศ. 2547 ในชื่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร (BMCL หรือ MRT) สายเฉลิมรัชมงคล

การคมนาคมในกรุงเทพฯ นั่นสามารถทำได้หลายทาง เช่น การนั่งรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์), แท็กซี่, รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

รถโดยสารประจำทางจะมีหลายสายเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้บริการในราคาย่อมเยา สำหรับรถโดยสารประจำทางจะเริ่มต้นที่ 7 บาท สำหรับรถพัดลมของขสมก. และ 11 บาทสำหรับรถปรับอากาศ และ 12 บาทสำหรับรถโดยสารปรับอากาศแบบ ยูโร 2

การนั่งรถแท็กซี่ ค่าโดยสารจะเริ่มต้นที่ 35 บาท ในระยะ 2 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไปจะราคา 4.50 บาท ไปจนถึง 10 กิโลเมตรแรก จากนั่น 20 กิโลเมตรขึ้นไป จะคิดกิโลเมตรละ 5.50 บาท

สำหรับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ราคาจะไม่แน่นอนแล้วแต่จุดที่จอด (วิน) โดยจะสังเกตได้จาก เสื้อกั๊กสีส้ม ของผู้ขับขี่

ทางรถยนต์

กรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นของถนนหลักของประเทศไทย ได้แก่ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4)

ทางรถไฟ

การเดินทางด้วยรถไฟสามารถทำได้ โดยมีสถานีรถไฟหลักสองแห่งคือ คือ สถานีกรุงเทพ (โดยทั่วไปคนนิยมเรียกว่าสถานีรถไฟหัวลำโพง) สำหรับเดินทางขึ้นเหนือ ไปภาคเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สถานีรถไฟบางกอกน้อย สำหรับเดินทางลงใต้ ไป ภาคใต้ และภาคตะวันตก

ทางเครื่องบิน

การเดินทางทางอากาศ ปัจจุบันใช้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดใช้เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 เวลา03.00 น โดยก่อนหน้านั้น การเดินทางทางอากาศได้ใช้สนามบินดอนเมือง (สนามบินกรุงเทพ) ซึ่งเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ.2457

ทางรถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารประจำทางหรือรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สำหรับเดินทางไปจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีสถานีหลักอยู่ที่

·        สถานีขนส่งหมอชิต สำหรับเดินทางขึ้นเหนือ ไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

·        สถานขนส่งเอกมัย สำหรับเดินทางไปภาคตะวันออก

·        สถานีขนส่งปิ่นเกล้า สำหรับเดินทางลงใต้ ไปภาคใต้ และภาคตะวันตกแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2549 / 17:19

PS.  คิดยังไงกับการที่พวกเราทุกๆปิดเทอมบ่าง !

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 15:44 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

10 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ฟะฟัน
  ฟะฟัน 124.121.9.97
  27 พ.ย. 49 20:25 น.
  เจ๋งความรู้ใหม่ๆก็มีด้วย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบใจจ้าสำหรับความรู้ดีๆ


  PS.  เคยมั๊ย เคยรอใครซักคนมาช่วยทำให้อะไรๆ ดีขึ้น แล้วเมื่อไหร่ล่ะ เค้าถึงจะมาถึง~-ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน-~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  may_guzaa
  11 ม.ค. 50 11:14 น.

  มันเจ๋งจิง  ลอกใครมาฮิฮิ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  คนรักในหลวงคนนึง
  คนรักในหลวงคนนึง 124.120.72.64
  12 ม.ค. 50 16:44 น.
  สุดยอดมาก มีสาระมีประโยชน์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  ไร้นาม
  ไร้นาม 58.8.184.143
  2 มี.ค. 50 15:53 น.
  วิกิพีเดียทั้งดุ้น
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  คนอยากร้อ่ะ
  คนอยากร้อ่ะ 125.24.158.131
  2 มี.ค. 52 17:13 น.
  น่าจะมีบุคคลสำคัญของกรุงเทพ7
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  noname
  5 ก.ค. 52 16:48 น.
  โห
  ก้อปมาเลย
  นึกว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมจากวิกิพีเดีย

  แต่ก็ขอบคุณมากๆนะจ้ะ10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใช้ได้นะนิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  poo
  9 ต.ค. 52 21:24 น.
  อยากรู้ว่าทำไมชื่อยาวจังอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  kon
  kon 58.137.15.2
  28 มี.ค. 54 15:44 น.
  คำขวัญกรุงเทพมหานคร ที่ว่า "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์"
  นั้น มันคือคำขวัญของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

  ไม่ใข่คำขวัญของ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ไม่ต้องตกใจไปเพราะเวปต่างๆในเมืองไทย ให้ข้อมูลผิดๆกันเช็ดเม็ดเต็มไปหมด

  คำขวัญที่ถูกต้อง อยู่ที่นี่
  http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000030082
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 716184
ชื่อกระทู้ : ประวัติ กรุงเทพฯ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: