362 โรงเรียนยอดนิยม No 738296


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

มาดูกันค่ะว่าโรงเรียนเราอยู่ใน '362' โรงเรียนยอดนิยมกานบ้างรึเปล่า

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 ได้แก่ สวนกุหลาบวิทยาลัย,เบญจมราชาลัย, วัดราชบพิธ, สตรีวิทยา, โยธินบูรณะ, เทพศิรินทร์, สายปัญญา, สตรีวัดมหาพฤฒาราม,ไตรมิตรวิทยาลัย, วัดสุทธิวราราม, สตรีศรีสุริโยทัย, ยานนาเวศวิทยาคม, นนทรีวิทยา,ศรีอยุธยา, สามเสนวิทยาลัย, ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2, สุรศักดิ์มนตรี, ราชวินิตมัธยม, สายน้ำผึ้ง, ปทุมคงคา, พระโขนงพิทยาลัย, วชิรธรรมสาธิต, สิริรัตนาธร,สันติราษฎร์วิทยาลัย และ มัธยมวัดธาตุทอง
กทม.เขต 2
ฤทธิยะวรรณาลัย 2, มัธยมวัดบึงทองหลาง, เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า,เทพลีลา, ราชดำริ, ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, หอวัง, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2,ราชวินิตบางเขน, เทพศิรินทร์ร่มเกล้า, เศรษฐบุตรบำเพ็ญ, นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ, สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, ลาดปลาเค้าพิทยาคม, รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง, พรตพิทยพยัต,บางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, นวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา, นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย, ฤทธิยะวรรณาลัย, มัธยมวัดหนองจอก, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)4, นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า, ดอนเมืองจาตุรจินดา, บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี), บางกะปิ, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา, สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์), รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน, สตรีวิทยา 2, สารวิทยา,ศรีพฤฒา, จันทร์หุ่นบำเพ็ญ และ พิบูลอุปถัมภ์
กทม.เขต 3
มัธยมวัดสิงห์, ทวีธาภิเศก, มัธยมวัดดุสิตาราม, มัธยมวัดนายโรง, โพธิสารพิทยากร, ศึกษานารี, ชิโนรสวิทยาลัย, วัดนวลนรดิศ, จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม,วัดอินทาราม, สตรีวัดระฆัง, สุวรรณารามวิทยาคม, วัดราชโอรส, นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยา พุทธมณฑล, บางปะกอกวิทยาคม, "บางมดวิทยา" "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์", วัดพุทธบูชา,อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน, ศึกษานารีวิทยา, สตรีวัดอัปสรรสวรรค์, ปัญญาวรคุณ และ มัธยมวัดหนองแขม
กระบี่ อำมาตย์พานิชนุกูล
, เมืองกระบี่ และ อ่าวลึกประชาสรรค์
กาญจนบุรี เขต 1
กาญจนานุเคราะห์, วิสุทธรังสี และ ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และ อนุกูลนารี
กาฬสินธุ์ เขต 2
ยางตลาดวิทยาคาร
กาฬสินธุ์ เขต 3
บัวขาว, สมเด็จพิทยาคม
กำแพงเพชร เขต 1
วัชรวิทยา, วชิรปราการวิทยาคม และ กำแพงเพชรพิทยาคม
ขอนแก่น เขต 1
แก่นนครวิทยาลัย, กัลป์ยาณวัตร, ขอนแก่นวิทยายน, ขามแก่นนครและนครขอนแก่น
ขอนแก่น เขต 2
บ้านไผ่ และ มัญจาศึกษา
ขอนแก่น เขต 3
เมืองพลพิทยาคม
ขอนแก่น เขต 4
น้ำพองศึกษา และศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่น เขต 5
ชุมแพศึกษา
จันทบุรี เขต 1
ศรียานุสรณ์, เบญจมราชูทิศ
ฉะเชิงเทรา เขต 1
เบญจมราชรังสฤษฎิ์,เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, ดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา เขต 2
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ชลบุรี เขต 1
ชลราษฎรอำรุง, ชลกันยานุกูล, "บ้านบึง" "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
ชลบุรี เขต 2
พนัสวิทยาคาร, พานทอง
ชลบุรี เขต 3
ศรีราชา, โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร, บางละมุง
ชัยนาท ชัยนาทพิทยาคม

ชัยภูมิ เขต 1
ชัยภูมิภักดีชุมพล, สตรีชัยภูมิ, เมืองพญาแลวิทยา
ชัยภูมิ เขต 2
ภูเขียว, แก้งคร้อวิทยา
ชุมพร เขต 1
ศรียาภัย, สะอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร เขต 2
สวนศรีวิทยา, สวีวิทยา
เชียงราย เขต 1
สามัคคีวิทยาคม, ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงรายเขต 2
พานพิทยาคม
เชียงราย เขต 3
เชียงแสนวิทยาคม, แม่จันวิทยาคม
เชียงราย เขต 4
เทิงวิทยาคม
เชียงใหม่ เขต 1
ยุพราชวิทยาลัย, วัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่ เขต 2
นวมินทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่ เขต 4
สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่ เขต 5
จอมทอง
ตรัง เขต 1
สภาราชินี, วิเชียรมาตุ, ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
ตรัง เขต 2
ห้วยยอด
ตราด สตรีประเสริฐศิลป์, ตราษตระการคุณ  (
ß โรงเรียนเราเอง)
ตาก เขต 1 ผดุงปัญญา, ตากพิทยาคม,สามเงาวิทยาคม
ตาก เขต 2
สรรพวิทยาคม
นครนายก นครนายกวิทยาคม
, บ้านนา "นายกพิทยากร"
นครปฐม เขต 1
พระปฐมวิทยาลัย,ราชินีบูรณะ, ศรีวิชัยวิทยา, มัธยมฐานบินกำแพงแสน
นครปฐม เขต 2
วัดไร่ขิงวิทยา, รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา
นครพนม เขต 1
ปิยะมหาราชาลัย
นครราชสีมา เขต 1
สุรนารีวิทยา,ราชสีมาวิทยาลัย 2, สุรธรรมพิทักษ์, ราชสีมาวิทยาลัย,บุญวัฒนา
นครราชสีมา เขต 3
ปักธงชัยประชานิรมิต
นครราชสีมา เขต 4
ปากช่อง, "สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
นครราชสีมา เขต 7
ชุมพวงศึกษา, พิมายวิทยา, ประทาย
นครศรีธรรมราช เขต 1
เบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช เขต 2
สตรีทุ่งสง, ทุ่งสง, ฉวางรัชดาภิเษก
นครศรีธรรมราช เขต 3
ปากพนัง, สตรีปากพนัง,ชะอวด
นครศรีธรรมราช เขต 4
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

นครสวรรค์ เขต 1
นครสวรรค์, สตรีนครสวรรค์, นวมินทราชูทิศ มัชณิม
นครสวรรค์ เขต 3
ตาคลีประชาสรรค์
นนทบุรี เขต 1
ศรีบุณยานนท์, สตรีนนทบุรี, วัดเขมาภิรตาราม,รัตนาธิเบศร์, เบญจมราชานุสรณ์, เทพศิรินทร์ นนทบุรี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่
นนทบุรี เขต 2
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, นวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี,ปากเกร็ด
น่าน เขต 1
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร, สตรีศรีน่าน
น่าน เขต 2
ปัว, ท่าวังผาพิทยาคม
บุรีรัมย์ เขต 1
บุรีรัมย์พิทยาคม, ลำปลายมาศ
บุรีรัมย์ เขต 2
ประโคนชัยพิทยาคม
บุรีรัมย์ เขต 3
นางรอง, หนองกี่พิทยาคม, ละหานทรายรัชดาภิเษก
ปทุมธานี เขต 1
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี, ปทุมวิไล, สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต, ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ปทุมธานี เขต 2 ธัญรัตน์, ธัญบุรี, สายปัญญารังสิต, เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบปทุมธานี, เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
, หนองเสือวิทยาค
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจวบวิทยาลัย, บางสะพานวิทยา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
หัวหิน
ปราจีนบุรี ปราจีนราษฎรอำรุง

ปัตตานี เขต 1
เบญจมราชูทิศ ปัตตานี, เดชะปัตตนยานุกูล
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จอมสุรางค์อุปถัมภ์, อยุธยาวิทยาลัย, อยุธยาอนุสรณ์
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
เสนา "เสนาประสิทธิ์", บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1"
พะเยา เขต 1
พะเยาพิทยาคม
พังงา ดีบุกพังงาวิทยายน
, ตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
พัทลุง พัทลุง
, สตรีพัทลุง
พิจิตร เขต 1
พิจิตรพิทยาคม
พิจิตร เขต 2
บางมูลนากภูมิวิทยาคม
พิษณุโลก เขต
1 พิษณุโลกพิทยาคม, เฉลิมขวัญสตรี, จ่านกร้อง, พุทธชินราชพิทยา
เพชรบุรีเขต 1
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
เพชรบูรณ์ เขต 1
วิทยานุกูลนารี, เพชรพิทยาคม
เพชรบูรณ์ เขต 2
หล่มสักวิทยาคม, หล่มเก่าพิทยาคม
เพชรบูรณ์ เขต 3
หนองไผ่

แพร่ เขต 1
พิริยาลัยจังหวัดแพร่, นารีรัตน์จังหวัดแพร่
ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย
, สตรีภูเก็ต
มหาสารคาม เขต 1
สารคามพิทยาคม, ผดุงนารี
มหาสารคาม เขต 2
วาปีปทุม
มุกดาหาร มุกดาหาร

ยโสธร เขต 1
ยโสธรพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ยโสธร เขต 2
เลิงนกทา
ยะลา เขต 1
สตรียะลา, คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
ร้อยเอ็ด เขต 1
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, สตรีศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2
สุวรรณภูมิพิทยไพศาลระนอง พิชัยรัตนคาร, สตรีระนอง
ระยอง เขต 1
ระยองวิทยาคม, บ้านค่าย, ปลวกแดงพิทยาคม
ระยอง เขต 2
แกลง "วิทยสถาวร"
ราชบุรี เขต 1
เบญจมราชูทิศ, ราชโบริกานุเคราะห์,คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
ราชบุรี เขต 2
รัตนราษฎร์บำรุง, โพธาวัฒนาเสนี, สายธรรมจันทร์
ลพบุรี เขต 1
พระนารายณ์, เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
ลพบุรี เขต 2
ชัยบาดาลวิทยา,พัฒนานิคม
ลำปาง เขต 1
บุญวาทย์วิทยาลัย, ลำปางกัลยาณี
ลำพูน เขต 1
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน, จักรคำคณาทร
เลย เขต 1
เลยพิทยาคม
เลย เขต 2
ศรีสงครามวิทยา
ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษวิทยาลัย, กันทรารมณ์, สตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษ เขต 2
กำแพง
ศรีสะเกษ เขต 3
ขุขันธ์
ศรีสะเกษ เขต 4
กันทรลักษณ์วิทยา
สกลนคร เขต 1
สกลราชวิทยานุกูล
สงขลา เขต 1
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา, วรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลา, นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
สงขลา เขต 2
หาดใหญ่วิทยาลัย, หาดใหญ่วิทยาลัย 2, หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์,หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สตูล พิมานพิทยาสรรค์

สมุทรปราการ เขต 1
สมุทรปราการ, สตรีสมุทรปราการ, นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ, มัธยมด่านสำโรง, ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาฯ, วัดทรงธรรม, วิสุทธิกษัตรี, ป้อมนาคราชสวาทยานนท์
สมุทรปราการ เขต 2
ราชวินิตบางแก้ว, นวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, บางพลีราษฎร์บำรุง
สมุทรสงคราม ถาวรานุกูล
, ศรัทธาสมุทร
สมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ
, สมุทรสาครวิทยาลัย
สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว, วังน้ำเย็นวิทยาคม
สระบุรี เขต 1
สระบุรีวิทยาคม, เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล",เทพศิรินทร์ พุแค
สระบุรี เขต 2
แก่งคอย, ประเทียบวิทยาทาน
สิงห์บุรี สิงห์บุรี

สุโขทัย เขต 1
สุโขทัยวิทยาคม, อุดมดรุณี
สุโขทัย เขต 2
สวรรค์อนันต์วิทยา
สุพรรณบุรี เขต 1
กรรณสูตศึกษาลัย, สงวนหญิง
สุพรรณบุรี เขต 2
อู่ทอง
สุพรรณบุรี เขต 3
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3, ธรรมโชติศึกษาลัย, สามชุกรัตนโภคาราม
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์พิทยา, สุราษฎร์ธานี 2, เมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี เขต 2 พุนพินพิทยาคม
, ไชยาวิทยา
สุราษฎร์ธานี เขต 3
บ้านนาสาร, เวียงสระ, พระแสงวิทยา
สุรินทร์ เขต 1
สิรินธร, สุรวิทยาคาร
สุรินทร์ เขต 2 รัตนบุรี

สุรินทร์ เขต 3
ประสาทวิทยาคาร, สังขะ
หนองคาย เขต 1
ปทุมเทพวิทยาคาร
อ่างทอง อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
, สตรีอ่างทอง
อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ

อุดรธานี เขต 1
อุดรพิทยานุกูล, สตรีราชินูทิศ, อุดรพิชัยรักษ์, ประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานี เขต 2
กุมภวาปี
อุตรดิตถ์ เขต 1
อุตรดิตถ์,อุตรดิตถ์ดรุณี, พิชัย
อุทัยธานี หนองฉางวิทยา

อุบลราชธานี เขต 1
เบ็ญจะมะมหาราช,นารีนุกูล
อุบลราชธานี เขต 4 ลือคำหาญวารินชำราบ

มีคัยอยู่ในโรงเรียนยอดนิยมกานบ้างเอ่ยแก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 28 ธันวาคม 2549 / 10:12

PS.  *-* ภาษารักสอนจัย *-* ภาษาไทยสอนเทอ *-* ภาษาพ่อเมิงเหรอ *-* สอนหั้ยเทอหลายจัย *-*

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 19:26 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

578 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  NanzS
  28 ธ.ค. 49 10:25 น.
  Yeah!!!!! ดอนเมืองจาตุรจินดา
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  เด็กเซนต์ฟรัง
  เด็กเซนต์ฟรัง 203.188.55.121
  28 ธ.ค. 49 10:29 น.
  แงแงแงแงแงแงแงแงแงแง

        ทามไมไม่มีโรงเรียนเรา ( เซนต์ฟรัง ) ไม่ติด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อิอิ เราอยู่ ชลบุรี ชลกันยานุกูลติดด้วย เอิ๊กๆ


  PS.  เค้าว่ากันว่า 'ที่สูง วิวสวย' มันจริงหรือเปล่า sa.silver_thread@hotmail.com แอดมาน้า เมลใหม่ค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  พริกหวาน
  พริกหวาน 222.123.60.47
  28 ธ.ค. 49 10:44 น.
  นครราชสีมา เขต 1 สุรนารีวิทยา<ญ.ล้วน>,ราชสีมาวิทยาลัย 2, สุรธรรมพิทักษ์, ราชสีมาวิทยาลัย<ช.ล้วน>,บุญวัฒนา
  นครราชสีมา เขต 3
  ปักธงชัยประชานิรมิต
  นครราชสีมา เขต 4
  ปากช่อง, "สีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
  นครราชสีมา เขต 7
  ชุมพวงศึกษา, พิมายวิทยา, ประทาย 
   
  เย้!..มีโรงเรียนเราด้วย เขต1 สุรนารีวิทยา  นครราชสีมาเขต1 เรารู้จักหมดเลย มีแต่ ร.ร.เรียนเด่นๆ

  แต่เขต 3-4-7 เราไม่รู้จักซักโรงเรียนเลยอ่ะ 

  เลือด น้ำเงิน-ขาว สู้ตายค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เขต2 ทำไม ฤ.ว.2 นำ ฤ.ว. ไปเล่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  34649
  28 ธ.ค. 49 10:46 น.

  ติดๆๆๆ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  -*-
  28 ธ.ค. 49 10:47 น.
  -*-   มั่วปะเนี่ย   สวนกุหลาบไม่ติดได้ไงฟะ   -*-   ไม่จิงๆๆๆๆๆ   ออกจาดัง  เข้ายากชิบหาย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ เบญจมเทพอุทิศเพชรบุรีก้อติดน้า
  PS.  ขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักครั้ง เพลงนี้เปนเพลงแรกและเปนเพลงสุกท้ายที่ฉันได้ร้อง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  เพเดพเ
  เพเดพเ 124.157.174.7
  28 ธ.ค. 49 10:58 น.
  ก้แค่ยอดนิยม   บางรรไม่เหนจาดีเล้ย    ดีจัยกันทัมมัย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  อิมจ้า
  อิมจ้า 125.25.198.189
  28 ธ.ค. 49 10:59 น.
  คืออยากรู้ว่าวัดจากอ่ะไร ?  ทำไมมันแปลกๆ ขอที่มาได้มั๊ยคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ใครจัดเนี่ย!! ไม่เห็นมี รร.เราเล๊ยยย
  PS.   • รักพาเราไปสู่จักรวาลแห่งรัก • PatFCC#4630 คิดถึงเทอทุกที...ที่อยู่คนเดียว ``นส.สาธิดา สื่อประเสริฐสุข,,นส.พัดชา เอนกอายุวัฒน์,,`` รักกันๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำไมไม่มีสาธิตเลยอ่ะ ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  หามาแล้ว (ร.รเรารับน้อยนิน่า"- -)

  รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูงที่รับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1
  โดยใช้ X ส่วน 50 : 50
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2550

  http://doc.obec.go.th/Rubstudent_web/pic_pagad/school_sob50_new.htm
  PS.  เด็กหญิงเล่นกับเด็กชายข้างบ้านมานาน จนแอบรักเค้า วันหนึ่งเด็กชายก็ไม่พูดด้วย แล้วไม่นานเด็กชายก็ย้ายบ้านไป เด้กหญิงกลายเป็นนางสาว ที่รอว่า เมื่อไหร่ .. ที่เค้าจะกลับมา ** อยากบอกว่ารักบอส
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โรงเรียนเราติดด้วยแฮะ
  แบบว่ามาได้ไงวะ -*-
  เฮ้ย ไม่น่าเชื่อ,,,,

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  มิ้นท์
  มิ้นท์ 203.113.51.103
  28 ธ.ค. 49 11:10 น.
  อ่า

  ทำไมไม่มีอัสสัมซักจ.เลยอ่ะ

  อัสสัมลำปางก็ม่าติดเร๋อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  ปอน*
  ปอน* 202.12.97.116
  28 ธ.ค. 49 11:15 น.
  กาฬสินพิท โฮะ ๆ ๆ

  ติดเหมือนกาน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ๆ วัดนวลนรดิศ อิอิ ว่าแล้วต้องมี กทม.เขต3

  116 ปี แล้วนะค้าบบ


  PS.  เคยมั๊ย เคยรอใครซักคนมาช่วยทำให้อะไรๆ ดีขึ้น แล้วเมื่อไหร่ล่ะ เค้าถึงจะมาถึง~-ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน-~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  เหอะๆ
  เหอะๆ 125.24.160.92
  28 ธ.ค. 49 11:19 น.
  ทำไมนครราชสีมาไมอัสสัมชัญอ่า รร ออกจาดังง่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  แน็ค
  แน็ค 203.188.47.70
  28 ธ.ค. 49 11:20 น.
  เท่าที่สังเกตุดูไม่มีรร.เอกชนครับ เลยไม่มีพวก อสช.เเละ รร.เอกชนต่างๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  GElL
  28 ธ.ค. 49 11:23 น.
  แล้ว เซนต์ปอลคอนแวนต์  ชลบุรี(ศรีราชา)

  ไม่ติดเหยอ

  เหอะๆได้ไงเนี่ยะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 738296
ชื่อกระทู้ : 362 โรงเรียนยอดนิยม

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: