ปรับสีเว็บเป็นปกติ

คิดอย่างไรกับเขาว่าโลกของวัยรุ่น โทรศัพท์มือถือคือ "พระเจ้า" No 760754


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

จากข่าวที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนหนึ่ง ออกมาประท้วงอาจารย์ และผู้บริหารโรงเรียน เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบการห้ามใช้ "โทรศัพท์มือถือ" ในห้องเรียนนั้น แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นยุคปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถืออย่างยิ่ง ถึงขนาดที่คิดว่าโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตที่ขาดไม่ได้ เกิดเป็นความหลงใหลในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบ "ไร้สาย" จนกลายเป็นความคลั่งไคล้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ "ไร้สติ" ขาดความพอดี และความพอเพียง

ในสายตาของวัยรุ่น โทรศัพท์มือถือมิได้มีฐานะเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารที่ย่นระยะทาง และระยะเวลาในการสนทนาระหว่างกันและกันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นสิ่งที่วัยรุ่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนผ่านการเลือกภาพพักหน้าจอที่แปลกใหม่ การใช้เสียงเรียกเข้า (Ringtone) ที่ทันสมัย และไม่ซ้ำใคร การเลือกเสียงรอสาย (Calling Melody) ที่ตรงกับความชอบ และการเลือกใช้กรอบมือถือที่แสดงบุคลิก และความเป็นตัวตนของพวกเขา

โทรศัพท์มือถือ ยังเป็นเครื่องมือแสดงสถานะทางสังคม ที่สร้างความภูมิใจ และความโก้เก๋ให้แก่วัยรุ่น การเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่อยากใช้โทรศัพท์ที่ตกรุ่น เพราะกลัวจะไม่ทัดเทียมกับเพื่อนนั้น ฟังดูจะคุ้นชินจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา (ที่ไม่ธรรมดา) ที่วัยรุ่นต้องพยายามเกาะกระแสให้ทัน

นอกจากนี้ วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยยังใช้เวลาในแต่ละวัน สาละวนอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากกว่าที่จะใช้เวลากับพ่อแม่ ญาติพี่น้องเสียด้วยซ้ำ ทั้งการใช้พูดคุยกับเพื่อน/แฟน เล่นเกม ฟังเพลงถ่ายรูป ฯลฯ สรุปได้ว่า ทุกวันนี้ วัยรุ่นจำนวนมากคิดว่า "โทรศัพท์มือถือคือพระเจ้า" ซึ่งเป็นแทบทุกอย่างสำหรับพวกเขา ทั้งเครื่องมือแก้เหงา เครื่องมือคลายเครียด เครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน และแฟน ฯลฯ

วัยรุ่นจึงให้ความสำคัญกับโทรศัพท์มือถือมากจนอาจเกินความจำเป็น ส่งผลให้เกิดประเด็นปัญหาทางสังคมตามมา คือมารยาทในการใช้มือถือ และการติดมือถือ จนผู้ใหญ่ต้องพยายามหาวิธีการต่างๆ เพื่อลดทอนความสำคัญ และบทบาทของโทรศัพท์มือถือต่อการใช้ชีวิตของวัยรุ่น เกิดเป็นกฎเกณฑ์การห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน สร้างความไม่พอใจให้กับนักเรียนทั้งหลาย จนต้องออกมาประท้วงกันยกใหญ่ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

แม้ว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์มากมาย โทรศัพท์มือถือก็ยังเปรียบเสมือนดาบสองคม พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในทางลบ หรือผิดวัตถุประสงค์นั้น ปรากฏให้เห็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพลามกอนาจาร รวมทั้ง คลิปวิดีโอที่มีความรุนแรง และส่งต่อกันไปเครื่องต่อเครื่อง ทำให้ภาพดังกล่าวแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โทรศัพท์มือถือจึงกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการถ่ายทอดค่านิยมที่ผิดๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมโดยไม่สามารถสกัดกั้น หรือป้องกันได้

ในแง่ของการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่สามารถเห็นหน้าค่าตากันได้นั้น ทำให้เกิด "วัฒนธรรมการโป้ปด" และ "การหลอกลวง" จนติดเป็นนิสัย ทำให้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกหลายคนนำไปใช้เพื่อโกหกหลอกหลวง นอกจากนั้น พฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนเกินพอดี และมารยาทในการใช้โทรศัพท์มือถือนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง

ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่โทรศัพท์มือถือทำหน้าที่ในการสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม โทรศัพท์มือถือก็สามารถลดทอนความสัมพันธ์ของคนที่อยู่รอบข้างได้ ทุกวันนี้ผู้คนใช้เวลาในการคุยโทรศัพท์มือถือกับผู้ที่อยู่ห่างไกลกันมาก จนเกือบจะไม่เห็นความสำคัญของคนที่อยู่ใกล้ตัว หลายคนใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยกับคนอื่นเพื่อแก้ขัดเขิน เมื่อต้องอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่สนิท หรือไม่คุ้นเคย ซึ่งเป็นเหมือนการก่อกำแพงในการสานความสัมพันธ์ หรือผูกมิตรกับคนอื่น มิตรภาพผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดูเหมือนว่านับวันจะทวีความสำคัญมากขึ้นจนเทียบเท่า หรือแซงหน้ามิตรภาพผ่านการสื่อสารระหว่างบุคคล

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ขณะที่มนุษย์จำนวนไม่น้อยใช้โทรศัพท์มือถือในการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยนั้น ในทางตรงข้ามโทรศัพท์มือถือนั่นเองที่เป็นมูลเหตุหนึ่งที่ของความไม่ปลอดภัย ด้วยเหตุผลที่โทรศัพท์มือถือเป็นวัตถุมีค่า และสามารถฉกฉวยได้โดยง่าย จึงเป็นสิ่งล่อตาล่อใจมิจฉาชีพ ส่งผลให้อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กที่ยังขาดวุฒิภาวะในการป้องกันตนเอง และการระวังภัย ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายได้

หากจะหาคำตอบแบบฟันธงจากคำถามที่ว่า "โทรศัพท์มือถือคือพระเจ้า" จริงหรือไม่อย่างไรนั้น อาจต้องพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งในแง่ของคุณประโยชน์ และในแง่ของผลกระทบของโทรศัพท์มือถือต่อมนุษย์ และสังคม ซึ่งสิ่งที่สำคัญไปกว่าการหาคำตอบดังกล่าว น่าจะเป็นการหาวิธีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่น และเยาวชนในสังคมไทยได้รู้จักการใช้โทรศัพท์มือถืออย่าง "พอเพียง" และรู้จักความ "เพียงพอ" ในการ "พึ่งพาอาศัย" เทคโนโลยีไร้สายนี้ ไม่ให้กลายเป็น "การพึ่งพิง" จนทำให้ตกเป็น "ทาสมือถือ" อย่างที่เป็นอยู่

และจะแบ่งเบาภาระไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ต้องปวดหัวกับการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาเดินขบวนประท้วงดังที่เป็นข่าวอยู่นี้อย่างแน่นอน

หมายเหตุ : ข้อมูลส่วนหนึ่งในบทความเรื่องนี้มาจากผลการวิจัยเรื่อง "วัฒนธรรมหนี้กับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนชาวนครปฐม" นำเสนอในที่ประชุมวิชาการภาษาวัฒนธรรมและการพัฒนา เรื่อง "วัฒนธรรมหนี้ในสังคมไทย" จัดโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2549


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 18:07 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

7 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เรายังไม่มีมือถือเลย อีกอย่างมันแล้วแต่คน เราโทรศัพท์สาธารณะคือเพื่อนแท้ยามทุกข์เข็ญ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โทรศัพท์มือถือมันก็สำคัญนะ  แต่ไม่ถึงขนาดพระเจ้าหรอก

  เหอๆ มันก็จำเป็นในบางเรื่อง แต่ถ้าคุยนานๆไปมานก็ไม่ดีหรอก

  เสียสุขภาพอ่า

  สำหรับเรา "คิระ คือ พระเจ้าแห่งโลกใหม่"

  555555555555+ (เกี่ยวมั้ยเนี่ย - -)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  อะไรกันว๊ะเนี่ยยยย!!!!
  อะไรกันว๊ะเนี่ยยยย!!!! 58.8.45.24
  25 ม.ค. 50 04:14 น.
  แค่เมื่อกี้ยืมของแม่โทรหาเพื่อนไม่ถึง 2 นาที

  เค้าด่าเราซะเสียหมาเลย  ธ่อ!! วันหลังไม่ยืมก็ได้ -"-
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  นานา
  นานา 58.8.171.204
  9 พ.ย. 51 15:55 น.
  โทรศัพท์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย
  แล้วแต่คนจะจะนะ
  แต่เราว่า ถ้าคนเรามันรู้จักคิดบ้างคิดลึกๆอ่ะแล้วก็ใช้ให้มันถูกอ่ะ
  มันก็ไม่มีข้อเสียหรอกนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  คิมลีเฮ
  คิมลีเฮ 203.146.63.185
  20 มิ.ย. 52 14:16 น.
  เราไม่ชอบเวลามีคนเบอร์แปลกโทรมาเลยไม่ค่อยชอบพกเท่าไร1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  รถถัง
  รถถัง 118.173.49.148
  11 ธ.ค. 52 15:53 น.
  เมื่อก่อนเห็น i phone ฮิตเลยซื้อมาใช้ด้วย  แต่ใช้สัพพักก็เบื่อ  ตอนนี้เลยใช้ nokia 5800  แทน แต่บางทีเราก็ใช้สลับกันบ้างน่ะ
  แต่เมื่อวานพี่เราที่อยู่เมืองนอกพึ่งซื้อ bb ให้ เผื่อได้เล่น bbm กับพี่ตอนพี่เรียนอยู่เมืองนอกบ้าง แต่ว่าเหลือเวลาอีกเทอมเดียวเราก็ต้องไปเรียนเมืองนอกกับพี่แล้วล่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  คนชอบเงิน
  คนชอบเงิน 222.123.250.45
  28 มิ.ย. 53 18:07 น.
  พระเจ้าต้องเป็นเงินดิ ใช้ซื้อมือถือ ซื้อได้หลายอย่าง  อิอิ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 760754
ชื่อกระทู้ : คิดอย่างไรกับเขาว่าโลกของวัยรุ่น โทรศัพท์มือถือคือ "พระเจ้า"

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: