ปรับสีเว็บเป็นปกติ

~ที่สุดของประเทศในโลก!!!~ No 787486


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด


ที่สุดของประเทศในโลก

 

ประเทศ (Country) ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก

คือ ประเทศรัสเซีย (Russia) ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,075,400 ตารางกิโลเมตร (6,592,800 ตารางไมล์) คิดเป็นเนื้อที่ 11.5% ของเนื้อที่ทั้งหมดในโลก

ประเทศอิสระ (Independent country) ที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดในโลก

คือ นครรัฐวาติกัน (the State of the Vatican City) หรือ Holy See ซึ่งเป็นดินแดนที่มีประเทศอิตาลีล้อมรอบอยู่ มีพระสันตปาปาเป็นประมุข มีเนื้อที่ทั้งหมดเพียง 108.7 เอเคอร์

ประเทศสาธารณรัฐ (Republic country) ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

คือ สาธารณรัฐนาอูรู (Nauru) แถบมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีเนื้อที่ประเทศทั้งหมด 5,261 เอเคอร์

ประเทศในอาณานิคม (Colony) ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก

คือ ประเทศ Gibraltar ซึ่งเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษในคาบสมุทรไอบีเรีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 5.8 ตารางกิโลเมตร (2 1/4 ตารางไมล์)

ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศอื่นๆ มากที่สุดในโลก

คือ ประเทศจีน ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 15 ประเทศคือ Mongolia, Russia, North Korea, Macau, Vietnam, Laos, Myanmar, India, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan และ Kazakhstan

ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อระหว่างกันยาวที่สุดในโลก

คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันยาว 6,416 กิโลเมตร (3,987 ไมล์)

ประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลติดต่อระหว่างกันยาวที่สุดในโลก

คือ ประเทศแคนาดา และเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งมีพรมแดนติดต่อกันยาว 2,697 กิโลเมตร (1,676 ไมล์)

ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อระหว่างกันสั้นที่สุดในโลก

คือ ประเทศอิตาลี กับ นครรัฐวาติกัน มีพรมแดนติดต่อระหว่างกันยาวเพียง 4.07 กิโลเมตร (2 ไมล์ 933 หลา)

ประเทศที่มีจำนวนประชากร (Population) มากที่สุดในโลก

คือ ประเทศจีน จากสถิติกลางปี ค.ศ. 1996 จีนมีประชากรทั้งหมด 1.22 ล้านล้านคน โดยมีอัตราการเกิดเพิ่มขึ้นกว่า 12.1 ล้านคนต่อปี

ประเทศอิสระที่มีจำนวนประชากรน้อยที่สุดในโลก

คือ นครรัฐวาติกัน จากสถิติเมื่อปี ค.ศ. 1996 มีประชากรไม่ถึง 1,000 คน

ดินแดนที่มีเจ้าผู้ครองนคร (Principality) ที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในโลก

คือ นครโมนาโค (Monaco) ดินแดนทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ในเนื้อที่ประเทศเพียง 1.95 ตารางกิโลเมตร (0.75 ตารางไมล์) มีประชากรหนาแน่นถึง 30,500 คน (สถิติปี ค.ศ. 1996)

ประเทศที่มีอัตราการเกิด (Birth rate) สูงที่สุดในโลก

จากการสำรวจเมื่อปี ค.ศ. 1995 ประเทศที่มีอัตราการเกิดสูงที่สุด คือ ไนเจอร์ (Niger) มีอัตราการเกิด 55.2% ต่อประชากร 1,000 คน

ประเทศที่ประกอบการอุตสาหกรรม (Industrial country) มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศสโลวาเกีย (Slovakia) คิดเป็น 53% ของรายได้ของประชากรมาจากการประกอบอุตสาหกรรม

ประเทศที่ประกอบการกสิกรรม (Rural country) มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศโซมาเลีย (Somalia) คิดเป็น 65% ของรายได้ประชากรมาจากการเพาะปลูก

ประเทศที่มีแหล่งก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศรัฐเซีย คิดเป็นร้อยละ 41 ของ แหล่งก๊าซทั่วโลก

ประเทศที่ผลิต และมีปริมาณสำรองน้ำมันปิโตรเลียมมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศซาอุดิอาระเบีย คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 4 ของปริมาณน้ำมันของโลก สามารถผลิตได้ 7.867 ล้านบาร์เรล ต่อวัน

ประเทศที่มีภาษาพูดมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอินเดีย มีภาษาพูดมากกว่า 200 ภาษา

ประเทศที่มีทางรถไฟรวมกันแล้วยาวที่สุดในโลก

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีทางรถไฟรวมกันแล้วยาวกว่า 350,000 ไมล์

ประเทศที่มีรถไฟใต้ดิน รวมกันแล้วยาวที่สุดในโลก

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ทางรถไฟใต้ดินรวมกันแล้วยาว 462 ไมล์

ประเทศที่มีทางด่วนมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประมาณร้อยละ 65 ของความยาวของทางด่วนทั่วโลก

ประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อยที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 7,000 ครั้งต่อปี

ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก

คือ ประเทศฟิลิปปินส์ มีมากกว่า 7,100 เกาะ

ประเทศที่มีทะเลสาบมากที่สุดในโลก

คือ ประเทศฟินแลนด์ มีมากกว่า 60,000 แห่ง

ประเทศที่มีลำธารมากที่สุดในโลก

คือ ประเทศมาเลเซีย

ประเทศที่มีคลองมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอิตาลี

ประเทศที่มีฟยอร์ด (Fiord) มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์

ประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย

ประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก

คือ ประเทศธิเบต สูงกว่าระดับน้ำทะเล 12,087 ฟุต

ประเทศที่ผลิตเหล้าไวน์ (Wine) ได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอิตาลี คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของผลผลิตโลก

ประเทศที่ผลิตเหล้าองุ่นได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศที่มีทองคำมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอัฟริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 35 ของการผลิตทองคำของโลก มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก

ประเทศที่ผลิตแร่เงินได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของผลผลิตโลก

ประเทศที่มีแร่ดีบุกมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 15.7 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่มีผลผลิตยางพาราดิบมากที่สุดในโลก

คือ ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 28.7 ของผลผลิตโลก

ประเทศที่ผลิตถ่านหินลิกไนต์มากที่สุดในโลก

คือประเทศเยอรมนี คิดเป็นร้อยละ 30.4 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่ผลิตปูนซีเมนต์ได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่มีหินอ่อนคุณภาพดีที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอิตาลี

ประเทศที่ผลิตแร่เหล็กได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่ปลูกชามากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 29 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศบราซิล คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่ผลิตกระดาษได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศแคนาดา ปีหนึ่งผลิตได้มากกว่า 4 ล้านตัน

ประเทศที่ผลิตยาสูบได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ของผลผลิตโลก

ประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เป็นอันดับหนึ่งของโลก คิดเป็นร้อยละ 36.2 ของปริมาณการผลิตในโลก

ประเทศที่มีผลผลิตจากอุตสาหกรรมยางรถยนต์ได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เฉลี่ยปีละประมาณ 210,000 ตัน

ประเทศผลิตข้าวสาลีได้มากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศรัสเซีย คิดเป็นร้อยละ 18.1 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่มีผลผลิตจากเมล็ดฝ้ายมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 24 ของผลผลิตโลก

ประเทศที่ขุดน้ำมันดิบขายเป็นสินค้าออกมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศซาอุดิอารเบีย

ประเทศที่มีผลผลิตจากน้ำมันปาล์มมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 55 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่มีผลผลิตน้ำตาลมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศอินเดีย คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของผลผลิตในโลก

ประเทศที่มีผลผลิตผ้าไหมมากที่สุดในโลก

ได้แก่ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของผลผลิตในโลก

ขอบคุณ www.theyoung.net มากๆค่ะที่ให้ความรู้กับพวกเรา เม้นท์+โหวตเข้าคลังกระทู้ดีด้วยคะ เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกๆคนต่อไป

PS.  Someone miss you Someone miss two But I Miss U Miss U only ONE ความสำเร็จ ขึ้นอยู่กับการกระทำ ไม่ใช่การอธิษฐาน

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 10:17 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

11 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
   X <!--ไอ้-->หล่อ
   X <!--ไอ้-->หล่อ 124.121.140.70
  24 ก.พ. 50 21:22 น.
  ไหน  วะ  ไทย  - -*
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ทองเหม็น
  ทองเหม็น 58.8.60.106
  24 ก.พ. 50 21:59 น.
  ประเทศที่มีการปลูกข้าวเจ้ามากที่สุดในโลกกกกก     ได้แก่...   "ประเทศไทย"   เย้ๆๆๆๆ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านแล้วตาลายยยย เอิ้กกก แต่ก็อ่านจนจบ
  ไทยอยู่ไหนนนนนน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  Oh wow
  25 ก.พ. 50 00:20 น.
  Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  เห็นด้วยกะ ค.ห.ที่ 2

  Yeah!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  blessed
  25 ก.พ. 50 02:34 น.
  ประเทศที่มีการคอรัปชั่นมากที่สุดในโลก
  หวังว่าคงไม่ใช่ ประเทศไทย นะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  love danail
  love danail 118.174.210.207
  18 ส.ค. 51 08:34 น.
  noมีthailand
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  ผู้ก่อการดี
  ผู้ก่อการดี 117.47.66.162
  20 ต.ค. 51 21:09 น.
  ไทยอยู่ไหนอ่ะ

  ตาลายเลย

  แต่ก้อดีนะ

  เปงความรู้

  ของคุณนะ3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบใจน้า!!


  PS.  A Simple Guy :: คนชิว ๆ :: Bowvie จร่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ตั่ม
  ตั่ม 27.115.97.52
  31 ม.ค. 55 10:17 น.
  Macao ไม่ใช่ประเทศจีนตรงไหนครับ?
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  บอมเบ์
  บอมเบ์ 202.29.242.233
  29 ก.ค. 56 11:21 น.
  ประเทศไทยไม่มีหรอ เฮ้อๆแต่ก็ขอบคุรคับเยี่ยม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  Plamy Note
  Plamy Note 171.4.141.9
  29 ก.ค. 56 20:43 น.
  ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีเกาะเยอะที่สุดครับ มีถึง 17,508 เกาะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 787486
ชื่อกระทู้ : ~ที่สุดของประเทศในโลก!!!~

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: