คุณรู้จักบุคคลผู้นี้ดีหรือยัง ถ้ายังควรอ่านอย่างยิ่ง No 799454


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

           ชวน  หลีกภัย

            ประวัติ

เกิดวันที่ 28 กรกฎาคม 2481 ต.ท้ายพรุ อ.เมือง จ.ตรัง

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ
มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ  และโรงเรียนตรังวิทยา
เตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรม และปฏิมากรรม

อุดมศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2505
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัย 17
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2528  มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2536

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พ.ศ. 2541
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู พ.ศ. 2542

ตำแหน่งหน้าที่การงาน (ด้านการเมืองและอื่น ๆ)
ทนายความ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยแรก) พ.ศ. 2512
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค.2535)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย.2535)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค.2538)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย.2539)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค.2544)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525-2526
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526-2529
ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529-2531
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531-2532
รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2532 - 26 ส.ค.2533
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.-ธ.ค.2533)
นายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535 (23 ก.ย.2535 - 20 ก.ค.2538)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค.2538)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค.2539)

นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย.2540 - 18 ก.พ.2544)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย.2540-18 ก.พ.2544)
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค.2544)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 - 4 พ.ค. 2546)
ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน)

ตำแหน่งหน้าที่ด้านการเมืองในปัจจุบัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
ประธานสภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์
ตำแหน่งหน้าที่งานด้านอื่นๆ ในปัจจุบัน
1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. อาจารย์พิเศษแผนกนิติเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       ผลงานที่ผ่านมา

หลายครั้งหลายครา ที่ฝ่ายตรงข้ามจะยกเรื่องผลงานมาโจมตีรัฐบาลประชาธิปัตย์ ว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่มีผลงาน เพราะฝ่ายตรงข้ามรู้ดีว่า ผลงานของรัฐบาลประชาธิปัตย์นั้น มักจะอยู่ในรูปการพัฒนาคุณภาพชีวิตมากกว่าวัตถุ เช่นเรื่องการศึกษา สาธารณสุข

คำถามคือ เราต้องการวัตถุ หรือคุณภาพชีวิตมากกว่ากัน?

ที่สำคัญคือ ประชาธิปัตย์มักเข้ามาเป็นรัฐบาลในช่วงที่ต้องเข้ามา "แก้ปัญหา" โอกาสสร้างสรรค์งานใหม่ๆ อาจมีน้อย เช่นตอนเศษรฐกิจฟองสบู่ พลเอก เชาวลิต ลงจากตำแหน่งนายก ฯ นายชวน หลีกภัย ขึ้นมาแทน ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเศษรฐกิจที่ทุกคนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด

แต่แล้ว...ระหว่างที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดย นายชวน หลีกภัย กำลังเก็บเงินเพื่อใช้หนี้ IMF ก็มีเหตุให้ต้องลงจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี จนในที่สุด ทักษิณ ก็ขึ้นมา เอาเงินที่ "ยังไม่จำเป็นต้องใช้หนี้คืนIMF เพราะยังไม่ถึงกำหนด" ไปใช้คืนเขา เพื่อสร้างกระแสความนิยมให้ตัวเอง เพื่อที่จะบอกได้ว่า "เราใช้คืนก่อนกำหนดอีกนะครับ ผมเก่งมั้ย ?"

ถ้าจะพูดถึง นายชวน หลีกภัย คนจะนึกถึงความสมถะ ความพอดี พอเพียง คนดีที่มีคนไม่ค่อยดีล้อมรอบ ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นการสร้างภาพ บางคนก็เชื่อว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆ

ท่านชวน หลีกภัย เคย ถูกในหลวงทรงชมว่า เป็นคนที่มีความพอเพียงจริงๆ ซึ่งเราประชาชน อาจเห็นท่านชวน หลีกภัย ในมุมหนึ่ง ในหลวงก็ทรงมองได้อีกมุมหนึ่ง แต่ภาพลักษณ์จากคำพูดของพระองค์ก็สื่อได้ตรงกับที่คนธรรมดารู้สึกกับ ท่านชวน  หลีกภัย นี่ก็เป็นภาษี เป็นราคาของท่านข้อหนึ่งแล้ว

พระมหากษัตริย์ของเรามีพระราชดำริให้ประชาชนพอเพียง นายก ฯ ที่มีหน้าที่นำพระราชดำรินั้น มาปฏิบัติจริง ให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริง ก็ควรดำเนินการในความพอเพียง และเข้าใจความพอเพียง จึงจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนได้

แต่ลองกลับมองดูสภาพสังคมทุกวันนี้ ในตัวเมืองมีวัยรุ่นสักกี่คนที่ไม่มีมือถือ เทคโนโลยีก้าวไกล บ้านเมืองพัฒนาในด้านวัตถุ มีคอมพิวเตอร์ใช้ถ้วนหน้า

อย่างล่าสุด เหตุการณ์ที่ผ่านๆมา ทำให้เรารู้ได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า "เลือกตั้งคือประชาธิปไตย" ทั้งที่จริงๆแล้วประชาธิปไตยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น... เลือกตั้งเป็นวิธีการที่ดีก็จริง แต่หากดำเนินไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรม ก็ไม่ต่างอะไรกับเผด็จการ

ผลงานของ ท่านชวน หลีกภัย ส่วนหนึ่งเท่าที่พอจะมีข้อมูลบันทึกไว้ (เฉพาะประมาณช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี) งานบางอย่างท่านก็ทำไว้ สมัยดำรงตำแหน่งอื่นๆ ก่อนหน้านั้นด้วย   ถ้าคิดดูให้ดี จะเห็นภาพรวม ว่าท่านพัฒนาคนไม่มีความรู้ คนจน ให้ค่อยได้ยกระดับความเป็นอยู่ขึ้นมาตามแต่รัฐบาลจะมีงบ ส่วนคนที่เก่ง ท่านก็ทำโครงการสนับสนุน เพื่อให้เป็นกำลังสมองของประเทศ ปัญหาที่เรื้อรังก็ค่อยๆแก้ อย่างไม่ฝืนธรรมชาติ และยังห่วงใยความเข้าใจของประชาชนใน เรื่องประชาธิปไตย อีกด้วย แล้วคุณจะรู้ว่า ทำไมถึงได้มีคนกล่าวว่า "นายชวน หลีกภัย จะเป็นนายกที่ดีที่สุด หากบ้านเมืองยังสงบเรียบร้อย" นั่นเพราะท่านชวนเป็นนายกที่เหมาะกับคนไทย และประเทศไทย ที่ค่อยเป็นค่อยไปนั่นเอง (แต่คนไทยใจร้อน มองว่าท่านช้า อยากได้เร็วๆ เราเลยต้องมาทนกับสุดยอดความวุ่นวายจากรัฐบาลทักษิณอยู่เช่นทุกวันนี้...)
    ตัวอย่างผลงานของท่าน ชวนหลีกภัย สมัยดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี

1. เป็นผู้ริเริ่มให้มีการวางแผนการพัฒนาศาลและกระทรวงยุติธรรมขึ้น อย่างมีระบบ และได้ถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน

2. ริเริ่มโครงการศูนย์ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของอาเซียน

3. เสนอปรับลดภาษีขาออกให้เกษตรกรเมื่อตอนปี2524 ซึ่งมีผลประโยชน์ถึงเกษตรกรจนทุกวันนี้

4. ริเริ่มและสนับสนุนให้ประชาชนเรียนขั้นพื้นฐานถึงม.3

5. ริเริ่มพัฒนาโครงการอนุบาลชนบท เพื่อขยายการศึกษาไปยังชนบท เป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการจัดการศึกษาระดับอนุบาลเป็นครั้งแรกในรอบ40ปี

6. สนับสนุนโครงการเพื่อการรู้หนังสือ ทำให้ไทยมีคนอ่านออกเขียนได้เพิ่มอีกหนึ่งล้านคนในสมัยนั้น จนได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก

7. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กชนบท ผลักดันงบประมาณเพิ่มปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละร้อย (เท่าตัว) จนโรงเรียนสามารถจัดหาอาหารให้นักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทั่วประเทศเป็นครั้งแรก

8. สนับสนุนโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับม.ปลาย-ป.โท

9.เป็นผู้ริเริ่มการจัดตั้งกองทุนให้ นักเรียนยากจนในชนบท เป็นผลมาจนถึงทุกวันนี้

10. กำหนดนโยบายให้มีกิจกรรมและการสอนเรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน

11. สนับสนุนโครงการสังคายนาพระธรรมวินัย

12. ทำให้มีโครงการอาชีวศึกษา เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชนบท เพื่อให้เด็กได้เรียนด้านเกษตรกรรมเพิ่มเติมหลังงานเก็บเกี่ยว

13. ทำให้มีโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ทำให้ภิกษุสามเณรมีหนังสืออ่านเรียนรู้ และประชาชนก็มาอ่านได้ด้วย

14. สนับสนุนให้มีวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่ 2 เมษายน (วันเกิดพระเทพ) และวันศิลปินแห่งชาติ ในวันที่24 กุมภาพันธ์

15. เป็นผู้เสนอให้วิทยาลัยครูเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพอื่นได้

16. เพิ่มเงินกองทุนสงเคราะห์สวนยาง

17. เร่งรัดปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

18. สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ โดยให้ตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น

19. สนับสนุนประชาชนและส่วนราชการอื่นให้เข้ามาช่วยกันดูแลป่าไม้

20. สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน และปะการัง

21. พัฒนาแหล่งน้ำ14จังหวัดภาคใต้ หลังจากที่ถูกละเลยมานาน (นี่ไง ใครบอกว่าชวนไม่เคยทำอะไรให้คนใต้? ท่านช่วยเหลือทุกภาคนั่นแหละ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เลือกท่านหรือไม่ นี่ต่างหากประชาธิปไตย)

22. ให้ผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิอะไรในการรักษา และเด็กประถม ได้รับการรักษาพยาบาลฟรี

23. ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชน แม้มีกระแสต้านทานจากคนบางกลุ่ม และกำหนดปี 2535 เป็นปีต่อต้านโรคเอดส์

24. โรคขาดสารไอโอดีนในภาคเหนือที่มีผลให้เด็กสมองพิการ โรคพยาธิปากขอโรคเฉพาะถิ่นภาคใต้ พยาธิใบไม้ในตับที่เป็นปัญหาสำคัญภาคอีสาน รัฐบาลชวนเป็นคนเดินหน้าแก้ไข

25. ให้เลิกใช้ยาเตตราไซคลินในเด็ก เพราะมีผลกระทบต่อฟัน

26. ริเริ่มไม่ให้ใช้ยาแก้ปวดที่มีผสมคาเฟอีน เพราะประชาชนใช้เหมือนเป็นยาเสพติด และทำให้กระเพาะทะลุ และประชาชนเสียรายได้เพื่อซื้อไปเสพ

27. ผลักดันให้มีพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย(สารเสพติด)

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ

ข้อดีของนิสัยท่านชวน หลีกภัย

1. สมถะ เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความพอเพียง(หันไปมองท่านทักษิณ)

2. เป็นตัวอย่างที่ดีในความสุภาพในการพูด (หันไปมองท่านทักษิณ)

3. มีอุดมการณ์ (คนเรามันดีไม่ได้หรอก ถ้าเราไม่มีอุดมการณ์... อย่ามองอุดมการณ์เป็นเรื่องไร้สาระ ถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ เราคงไม่มีตำรวจ ทหาร ครู...และอื่นๆ)

4. มองการณ์ไกล...ไกลมากกกกก ดูได้จากการที่ท่านวางฐานหลายๆอย่างเอาไว้ให้ประชาชน แต่ประชาชนเขามองไม่ออกหรอก เขากลับมองว่าท่านช้า แล้วไล่ท่านให้ลงจากตำแหน่ง

5. และอื่นๆ นิสัยดีๆของท่านมีอีกเยอะ


PS.   สวัสดีครับ ไหน ๆ ก็เข้ามาอ่านกระทู้ แล้ว ฝากไอดี ด้วย นะครับ ว่าด้วยเรื่องการเมือง มีสาระมาก ๆ มีข้อแนะนำดี ก็แนะนำได้เสมอนะครับ ยินดีต้อนรับเสมอครับ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 22 เมษายน 2550 เวลา 19:57 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

1 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ชั่วกันทั้งสองพรรคอ่ะ  ไม่มีนายกคนไหนไม่โกงกินบ้านเมืองหรอกอ่ะ  เราว่า 
  PS.  โอ้ความเหงา มันช่างหนาว มันช่างยาวนานและทุกข์ทน รอคอยใครบางคนมาหยุดมัน~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 799454
ชื่อกระทู้ : คุณรู้จักบุคคลผู้นี้ดีหรือยัง ถ้ายังควรอ่านอย่างยิ่ง

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: