ก-ฮ หน้าที่ของการเป็นแฟนที่ดี No 805612


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ

ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า

ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า

ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด

จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ

ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า

ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า

ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ

ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า

ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า

ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข

ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป

ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า

น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า

บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า

ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ

ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ

ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า

พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า

ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ

ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า

ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า

ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า

ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า

ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า

ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า

ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า

ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า

ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า

อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ

ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า

----------------------------------------------------------------------------------

ใครมีแฟนอย่างนี้ แม่งรักตาย


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 27 สิงหาคม 2554 เวลา 15:27 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

14 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  Grim reaper
  13 มี.ค. 50 18:08 น.
  ...เอ่อ...ไม่มีแฟนอ่ะค่ะ...- -"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่มีใครทำได้หมดนี่หรอก ถ้ามีขอดูหน้าหน่อย
  PS.  แ ล้ ว เ ธ อ จ ะ ไ ด้ ยิ น ฉั น ไ ห ม ? ก็ เ สี ย ง หั ว ใ จ ที่ มั น ร่ำ ร้ อ ง - -
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  SepZaa
  13 มี.ค. 50 18:37 น.
  นั่นสินะ ให้เราทำเองยังทำไม่ได้เลย - -"
  PS.  เหนื่อย เครียด ดองงาน!!! ฆ่าช้าน ฆ่าช้านให้ตายดีกว่าาาาาาา.....(วิบัติตามอารมณ์)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขาด....... ข.ขวด ค.คน ฌ.กระเฌอ ญ.หญิง ฎ.ชฎา ฏ.ปฏัก ฐ.ฐาน ฑ.มลโฑ ฒ.ผู้เฒ่า ณ.เณร ฬ.จุฬา
  PS.  ฮาๆ โหดๆ หื่นๆ เป็นบางครั้งบางคราว
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่านะ ถ้าใครมีคุณสมบัติขนาดนี้คนแบบว่าสุดยอด!!!

  เอ่อ... เคนนี่ ถ้าเอาตัวพวกนั้นด้วยแล้วจะอธิบายไงล่ะกั๊บ _ _"
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  สุดยอดแฟนในฝันเลยอย่างนี้


  PS.  เรียน เครียด กินหญ้า!!!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  [Z]e[L]es
  15 มี.ค. 50 12:17 น.

  สุดยอด เทวดารึไง
  เห็นแต่แฟนพี่โรคจิต
  งอน
  เลิก
  ง้อ
  เลิก
  งอน

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ฟ้า
  ฟ้า 61.19.66.160
  21 ส.ค. 51 13:48 น.
  ถ้าฉันมีใครอีกคน...เธอจะเกลียดฉันไหม
  ขอโทษนะที่นอกใจเทอร์เวลาเหงา14
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  ต้น
  ต้น 61.19.66.160
  21 ส.ค. 51 13:51 น.
  ถ้าอยากเป็นคนที่ดีของใครที่เรารักต้องทำตามนี้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คิดเหมือน คห.9 เรยอ่ะ

  อยากที่จะเป็นฝ่ายทำแบบนี้ก่อน ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  ์NF
  21 พ.ย. 52 22:12 น.
  เรามีแฟนแบบนี้ด้วยนะ

  รักเธอจังเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ดี้รักทอม
  ดี้รักทอม 203.172.164.3
  23 พ.ย. 52 15:04 น.
  ประมาณว่าแฟนเราเป็นเกือบจะทุกข้อยกเว้นข้ออ.กับง.
  เซ็งมากๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ลููก...
  ลููก... 118.173.53.216
  13 ธ.ค. 53 20:10 น.
  รักเธอนะแชมป์

                                      จาก ลูก...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เอ๋
  เอ๋ 58.9.98.90
  27 ส.ค. 54 15:27 น.
  แฟนเราเป็นแบบนี้ทุกอย่าง  น่ารักมาก อย่างงี้รักตายเลยว่ามั๊ย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 805612
ชื่อกระทู้ : ก-ฮ หน้าที่ของการเป็นแฟนที่ดี

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: