ปรับสีเว็บเป็นปกติ

สิ่งมีชีวิตพื้นฐาน เรื่องเซลล์ No 895290


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ประกอบด้วยเซลล์ ( CELL ) ซึ่งเป็น หน่วยที่เล็กที่สุด ที่สามารถแสดงคุณสมบัติและความเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ คุณทราบหรือไม่ว่า
นักวิทยาศาสตร์คนใดที่ค้นพบหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต และเรียกหน่วยเล็กๆนั้นว่า เซลล์ ( CELL )
โรเบิร์ต ฮุค (Robert Hooke ) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง ไปทดลองส่องดูชิ้นไม้คอร์กที่เฉือนเป็นชิ้นบางๆพบว่ามีลักษณะเป็นช่องเล็กๆจำนวนมากเขาเรียกช่องเล็กๆนี้ว่า เซลล์ ( CELL )
เขาจึงเป็นคนที่ใช้คำว่าเซลล์ซึ่งแปลว่าห้องเล็กๆเป็นคนแรก เมื่อปี ค.ศ. 1665
เซลล์ของพืชแต่ละชนิดจะมีรูปร่างแตกต่างกันแต่โดยทั่วๆไปเซลล์ของพืชจะมีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนเซลล์สัตว์จะมีรูปร่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเซลล์นั้นๆ ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลมหรือรี ภายในเซลล์แต่ละเซลล์จะประกอบด้วยส่วนประกอบคล้ายๆกัน เราจะเข้าไปทำศึกษาทีละส่วนกันเลยนะ
ส่วนประกอบของเซลล์
1. ผนังเซลล์ ( Cell Wall ) เป็นส่วนประกอบชั้นนอกสุดของเซลล์พืช และเป็นส่วนที่ไม่มีชีวิต ประกอบด้วยสารหลายชนิดเช่น เซลลูโลส,คิวติน,เพกติน ลิกนิน ,ซูเบอริน ผนังเซลล์มีลักษณะเป็นรูพรุน ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ ทำให้เซลล์
คงรูปร่างได้ ผนังเซลล์มีสมบัติยอมให้สารแทบทุกชนิด ผ่านเข้าออกได้และมีเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น
2. เยื่อหุ้มเซลล์ ( Cell membrane หรือ plasma membrane ) มีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ประกอบด้วยสารไขมันและโปรตีน เยื่อหุ้มเซลล์มีรูเล็ก ๆ ทำให้สามารถจำกัดขนาดของโมเลกุลของสารที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์จึงมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน หรือเซมิเพอเมียเบิลเมมเบรน ( Semipermeable membrane )
เยื่อหุ้มเซลล์มีหน้าที่
1. ห่อหุ้มส่วนประกอบภายในเซลล์ให้คงรูป อยู่ได้
2. ควบคุมปริมาณและชนิดของสารที่ผ่านเข้าและออกจากเซลล์ทำให้ปริมาณของสารต่าง ๆ ภายใน เซลล์พอเหมาะ
3. เป็นตำแหน่งที่มีการติดต่อระหว่างเซลล์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
3. โปรโทพลาซึม (protoplasm ) คือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งหมด ประกอบด้วยไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
3.1 ไซโทพลาซึม ( Cytoplasm )
มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารที่สำคัญปนอยู่คือ โปรตีน ไขมัน
คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่าง ๆ รวมทั้งของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึมเป็นศูนย์กลางการทำงานของเซลล์ เกี่ยวกับเมตาโบลิซึม ทั้งกระบวนการสร้างและสลายอินทรียสาร
ไซโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนประกอบภายในที่อาจเรียกว่าอวัยวะของเซลล์ ( organelle )
มีหน้าที่แตกต่างกันที่สำคัญได้แก่
1. ร่างแหเอนโดพลาซึมหรือเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม ( endoplasmic reticulum )
มีทั้งชนิดเรียบและชนิดขรุขระ ทำหน้าที่ขนส่งสารภายในเซลล์
2. ไรโบโซม ( ribosome ) เป็นแหล่งสังเคราะห์โปรตีน
3. กอลจิคอมเพลกซ์ ( golgi complex หรือ golgi bodies หรือ golgi apparatus)
เป็นที่สะสมโปรตีนเพื่อส่งออกนอกเซลล์
4. ไมโทคอนเดรีย ( mitochondria ) มีหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์
5. คลอโรพลาสต์ ( chloroplast ) พบเฉพาะในเซลล์พืช มีหน้าที่ดูดพลังงานแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ( กระบวนการสร้างอาหารของพืช )
6. เซนตริโอ ( centriole ) พบเฉพาะในเซลล์สัตว์เท่านั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์
7. ไลโซโซม ( lysosome ) เป็นหน่วยกำจัดของเสีย มีลักษณะเป็นถุงบรรจุน้ำย่อย มีหน้าที่ย่อยสารและสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการ
8. แวคิวโอ ( vacuole ) มีขนาดใหญ่มากในเซลล์พืช เป็นที่สะสมสารต่างๆ มีน้ำ
เป็นส่วนใหญ่ เรียกเซลล์แซพ ( cell sap ) มีเกลือ, น้ำตาลและสารเคมีอื่นๆละลายอยู่ภายใน
3.2. นิวเคลียส ( Nucleus )
นิวเคลียส มีลักษณะค่อนข้างกลม เป็นโครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัดอยู่ตรงกลางเซลล์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุม กิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ถูกควบคุมโดยคำสั่งจากนิวเคลียส
มีส่วนประกอบคือ
1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส ( nuclear membrane)
2. นิวคลีโอพลาซึม ( nucleoplasm ) คือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มนิวเคลียส ประกอบด้วย
- นิวคลิโอลัส ( Nucleolus ) เป็นแหล่งสังเคราะห์และรวบรวม
กรดไรโบนิวคลีอิค ( ribonucleic acid ) เรียกย่อว่า RNA ทำหน้าที่นำคำสั่งจากนิวเคลียสไปยังเซลล์ส่วนอื่นๆ และสร้างไรโบโซมเพื่อไปทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีน
- โครมาติน ( Chromatin ) คือร่างแหโครโมโซม
โครโมโซมประกอบด้วย DNA ( Deoxyribo nucleic acid ) หรือจีน ( Gene ) และโปรตีนหลายชนิด จีนเป็นตัวควบคุมการแสดงออกของลักษณะต่างๆในสิ่งมีชีวิตเป็นตัวถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน
หน้าที่ของนิวเคลียส
 เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์
 เป็นแหล่งสังเคราะห์ DNA และ RNA
 ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์
 ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลาน
ที่มา ( รูปเซลล์ ) หนังสือชุดขุมทรัพย์โลกวิทยาศาสตร์ ชุดโลกพืช

PS.  ใครชอบ ใครรัก ใครหลงน้องแฮมเตอร์เข้ามาที่ไอดีเรานะคะ ขอคำปรึกษาก็ได้ มาดูรูปน้องแฮมน่ารักๆก็ดี รวมรูปน้องแฮม จากทั่วทุกสารทิศค่ะ เม้นท์ด้วยก็ดีนะคะ แหะๆ

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 17:28 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

26 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  dest.
  30 มิ.ย. 50 23:37 น.
  กำลังต้องการอยุพอดีเลย ขอบคุนนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ฤ+ทฟ++ร
  ฤ+ทฟ++ร 125.25.156.164
  1 ก.ค. 50 11:38 น.
  ขอบคุณมากนะ พอดีเราลืมไปหมดแล้วอ่า
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  มายด์
  มายด์ 203.172.49.131
  18 ต.ค. 50 20:34 น.
  ถ้ามีรูปจะขอบคุณมากมาย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เราอยากได้รุปมากๆเลย จาทำรายงาน มีอะไรเพิ่มเติมไปที่เมลล์aam_za_1994@hotmail.com ot
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  แพรว
  แพรว 61.91.161.145
  8 ก.ค. 51 18:04 น.
  ดีมากที่มาเจอ  เพราะกำลังหาข้อมูลอยู่พอดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  6
  ดูที่เมล์
  ดูที่เมล์ 125.24.22.244
  17 พ.ย. 51 19:45 น.
  เราอยาไก้คำตอบว่า ถ้าใครเก่งก็ช่วยตอบด้วนนะสงสารด้วย

  1.ส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เหมื่อนผู้คัดเลือกสารเข้าออกเซลล์
  2.โครงสรางไดของเซลล์ที่พบเฉพาะเซลล์พืช อ๋อไม่ต้องตอบข้อ2 รู้เเล้วเเหะๆ
  3.เหตุใดเซลล์สัตว์จึงไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้
  อื้ม ผมละหนักใจ หาคำตอบไม่ได้ช่วยบอกที่นะคนเก่งเก่งอะ

  ขอทิงเมล์นะjack_ks_007@hotmail.com เล่น MSN

  ไปละคนเก่งเก่งช่วยหน่อยดิ4,5,11
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  มีนา
  มีนา 118.173.90.43
  13 ม.ค. 52 18:36 น.
  ดีจังเลยที่เจอ    ม้ายงั้นแย่แน่เลย0_o!!!!!!!!10
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  ไปร้
  ไปร้ 125.27.80.102
  21 ม.ค. 53 10:27 น.
  อยากมีเรื่องๆเซซล์
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  dsfdf
  dsfdf 183.89.87.24
  24 พ.ค. 53 18:19 น.
  เซงวะ  ไม่มีของ  ม.1เรียนเลยจากเดก  สวนกุหลาบ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  โจ้
  โจ้ 118.172.44.175
  20 มิ.ย. 53 19:36 น.
  อยากได้เพิ่มมากกว่านี้เหนื่อย เรา ม. 1 เรีียนเป็นภาษา อังกฤษ    จ.สกล
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  นนทิยา
  นนทิยา 125.25.220.151
  18 ก.ค. 53 15:38 น.
  ขอบคุณคนเก่ง  เพราะจะสอบแล้วเลยอยากได้เรื่องเซลล์อ่ะ
  ไปละคนเก่ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  ..ทอมคนหนึ่ง..
  ..ทอมคนหนึ่ง.. 125.26.149.216
  21 ก.ค. 53 18:05 น.
  ยังงัยก้อม่ายรุเรื่องอ่ะคร๊าฟ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  เหอ ๆ555
  เหอ ๆ555 125.25.140.216
  26 ก.ค. 53 12:18 น.
  ขอบคุนมากๆเน้อไม่งั้น แย่แน่ๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  เก่ง
  เก่ง 117.47.116.141
  28 ก.ค. 53 20:26 น.
  จาก คห.7คร้าบ

  1.ตอบ เยื่อหุ้มเซลล์คร้าบ เพราะเยื่อหุ้มเซลล์มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน คอยคัดสารก่อนจะเข้าสู่เซลล์
  3.ตอบ สัตว์สังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้ เพราะเซลล์สัตว์ไม่มีคลอโรพลาสต์ ซึ่งคลอโรพลาสต์ในพืชทำหน้าที่สังเคราะห์แสง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  ITALY
  8 ก.ย. 53 23:15 น.
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  กำลังหาอยู่พอดีเลย

  อิอิ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  >AToM~
  22 ต.ค. 53 23:21 น.
  ขอบคุณค่ะ เหมือนที่เราเรียน เป๊ะๆ เลย
                 มึนมาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  kkkkkkkkk
  kkkkkkkkk 125.27.43.223
  10 ก.พ. 54 20:04 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  น้อง เอ๋
  น้อง เอ๋ 182.52.208.177
  27 พ.ค. 54 09:19 น.
  กำลังอยากได้อยู่พอดี  ขอบคุณมาก  อิอิๆๆๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  บลาฟ
  บลาฟ 223.207.198.252
  2 มิ.ย. 55 14:53 น.
  กๅก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  สิรภพ
  สิรภพ 58.8.79.63
  3 ต.ค. 55 17:28 น.
  ถ้ามีรูปจะดีมากนะครับช่วยทำเรื่องนี้ด้วยนะคับผม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 895290
ชื่อกระทู้ : สิ่งมีชีวิตพื้นฐาน เรื่องเซลล์

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: