ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ชุดนักศึกษาวาบหวิว No 914960


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

จาก มติชน

คอลัมน์ วัยทวีนส์

โดย เอกลักษณ์ ยิ้มวิไลประเด็นเรื่องการแต่งตัววาบหวิวของนักศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงเป็นข้อถกเถียงจนยากที่จะหาที่สิ้นสุด ซึ่งแนวความคิดด้านการจัดระเบียบชุดนักศึกษาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ได้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการศึกษาต่างๆ แต่ปัญหากลับอยู่ที่การเอาจริงเอาจัง ความเด็ดขาด และการมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายออกมารองรับอีกทีหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดความคิดซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้วด้วยกัน

ฝ่ายแรกเห็นว่า ควรมีการจัดระเบียบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเครื่องแบบนักศึกษาที่ฟิตรัดติ้วจนถึงขั้นโป๊ ซึ่งเน้นการโชว์สรีระ ส่วนอีกฟากหนึ่งกลับมีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร

วันนี้ ผมขออนุญาตนำเสนอผลงานวิจัยที่จะช่วยให้ท่านผู้อ่านพิจารณาว่า หลักการดังกล่าวมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ก่อนจะพูดในเชิงสถิติ ขอพูดถึงความหมายของคำว่า "ยูนิฟอร์ม" (Uniform) ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจชัดเจนเสียก่อนว่ายูนิฟอร์มนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กรหรือสถาบันต่างๆ

สำหรับตัวผมเอง ยูนิฟอร์ม คือ เครื่องแบบที่นำเสนอความเป็นมาตรฐาน กล่าวคือ ผู้ใดที่สวมใส่ยูนิฟอร์มจะทราบกันดีว่าสังกัดกลุ่มใด สถาบันไหน เป็นคนของมหาวิทยาลัยที่ไหน และที่สำคัญคือเป็นการนำเสนอความเป็นเอกภาพของสถาบันนั้นๆ


ส่วนในด้านสปิริตแล้วนั้นยูนิฟอร์มมีความสัมพันธ์กับศักดิ์ศรี เป็นการให้เกียรติต่อสถาบันที่เราพึ่งพาอาศัย ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแสดงออกในด้านการจงรักภักดีนั่นเองครับ

ดังนั้น ยูนิฟอร์มจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญดั่งธงชาติของประเทศนั้นๆ แต่ในปัจจุบันความหมายของยูนิฟอร์มกลับผิดเพี้ยนไปเพราะเป็นเรื่องของการออกนอกกรอบ การสร้างความแตกต่าง กลายเป็นกระแสแฟชั่น

แต่ถ้าจะให้พูดตามเนื้อผ้าแล้วนั้นยูนิฟอร์มใช่ว่าต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เคร่งครัดซะทีเดียว แน่นอนที่สุดว่ายุคสมัยย่อมเปลี่ยนไป ความคิดของคนและความเชื่อในอิสระเสรีภาพเป็นสิ่งสำคัญท่ามกลางสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้น ถ้าโป๊เกินไปอาจแลดูไม่เหมาะสม ส่วนเข้มงวดเกินไปอาจเป็นการบังคับ ผมว่าเจอกันตรงกลางน่าจะเหมาะสมมากกว่า จึงพอสรุปได้ว่ายูนิฟอร์มสามารถเปลี่ยนเป็นแฟชั่นได้ แต่ต้องมีมาตรฐานเหมาะสมต่อคนส่วนมาก

นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ค่านิยมของการแต่งชุดนักศึกษาที่วาบหวิวนั้นทางสถาบันการศึกษาทั้งหลายต่างพยายามปรับเปลี่ยน ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แต่ปัญหาคือควบคุมไม่ได้เพราะสถาบันไม่เข้มงวด สถาบันบางแห่งก็มีความเป็นทุนนิยมมากเกินไป


กล่าวคือ มองนักศึกษาเป็นดังลูกค้าที่ต้องตามใจ มิเช่นนั้นถ้ามีใครพูดว่าสถาบันแห่งนี้เชยไม่ทันสมัยแล้วใครจะมาเรียน

ทั้งนี้ เรื่องราวและเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กระทรวงวัฒนธรรมเกิดการตื่นตัว และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้อยู่ในวาระแห่งชาติเลยทีเดียว

ส่วนในเชิงสถิติที่เป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ให้ข้อสรุปว่า การแต่งกายของนิสิตนักศึกษาจะก่อให้เกิดผลเสียหรือปัญหาอาชญากรรม อาทิ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืนมากถึงร้อยละ 59.9 รองลงมาคือ เสื่อมเสียต่อสถาบันและตนเองร้อยละ 17.8 และก่อปัญหาจี้ปล้นวิ่งราวทรัพย์ร้อยละ 5.10

ส่วนมาตรการที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขนั้น นิสิตนักศึกษาร้อยละ 47.5 เห็นว่าควรใช้กฎระเบียบสถาบันการศึกษามาเป็นตัวบังคับอย่างจริงจัง ร้อยละ 30.2 ใช้การรณรงค์หรือชักจูงใจให้นิสิตนักศึกษาหันมาแต่งกายให้เหมาะสม ร้อยละ 15.7 เห็นควรใช้มาตรการทางกฎหมายในการบังคับให้ผู้ผลิตเลิกผลิตเสื้อนักศึกษาที่ฟิตโป๊ หรือมีขนาดเล็กเกินไป

แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเมื่อร้อยละ 60 กลับเชื่อว่าปัญหาเรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมยังคงมีอยู่ ซึ่งร้อยละ 22.3 เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถหมดไปได้

ส่วนผลงานวิจัยอีกประเภทหนึ่งในหัวข้อ "ความคิดเห็นต่อปัญหาการแต่งกายของนิสิต" โดยเก็บข้อมูลจากนิสิต นักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาจากสถาบันการศึกษารัฐและเอกชนทั่วประเทศ 19 แห่ง จำนวน 1,743 คน เพศชายร้อยละ 36.9 เพศหญิง 63.1 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2550 สรุปผลได้ดังนี้

การแต่งกายนิสิต นักศึกษาในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีนิสิต นักศึกษาเห็นด้วยร้อยละ 72.6 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 12.8 ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 14.6 และถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงร้อยละ 54.2

สุดท้ายก่อนจากกันไปในวันนี้ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องของความเหมาะสมเป็นสิ่งที่ควรเจอกันตรงกลาง ไม่เคร่งเกินไป และไม่ฟรีจนเกินไป

แต่อย่างน้อยขอให้เรารับรู้ว่าความหมายของยูนิฟอร์มภายใต้สถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่นั้น มีความสำคัญมากกว่าค่านิยมที่ผิดๆ ดังที่เป็นแฟชั่นอยู่ทุกวันนี้ เพราะการที่เราไม่ได้ให้เกียรติยูนิฟอร์มอาจทำให้คนอื่นเขามองว่าเราไม่ให้เกียรติต่อตนเองและสถาบันการศึกษาที่เราสังกัดอยู่นะครับ
PS.  สาวกอาวุโสบอร์ดASKMEDIA.CO.THรอบรู้เกือบทุกอย่างเรื่องตำนานเทพกรีก อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเทพกรีก ถามมาได้ แต่ตอบได้หรือไม่อีกเรื่อง(แล้วตกลงมันรู้จริงๆหรือเปล่าเนี่ย)

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 13:57 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

10 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  ไข่จิ้งจกฟักตัว -*-
  ไข่จิ้งจกฟักตัว -*- 125.25.94.112
  5 ส.ค. 50 09:11 น.
  เหอะๆ เดี๋ยวกระดุมหลุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  น่ากลัวว่าจะโดนข่มขืนนะคะเนี่ย ถ้าคนสวยจริงไม่ใส่สั้น ใส่โป๊ก็มีคนมองค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ....
  5 ส.ค. 50 12:14 น.
  ไม่ต่างอะไรกับการดูหนังโป๊เรื่องหนึ่ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  คืดดูขนาดผู้หญิงเห็นยังเกิดอารมณ์เลย
  แล้วผู้ชายจาขนาดไหน

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  แร๊ด
  แร๊ด 125.26.12.180
  6 ส.ค. 50 22:26 น.
  อยากโชว์ดีนั้นขอให้โดนข่มขืนแมร่งให้หมดเลย เสื้อผ้าชุดนสิตดีดีน่าภูมิจัยออกที่ได้ใส่แต่นี้มันม่ายใช่ชุดนิสิตที่ดีหรอก    ปัญญาชนที่มีการศึกษาเค้าก็น่าจะรู้ว่าชุดนิสิตจริงๆเค้าใส่กันแบบไหน แบบนี้มันบ่งบอกถึงคนใส่ได้เลยว่าเป็นยังงัย มันม่ายต่างจากพวกโสเภณีเท่าไหร่หรอก ถ้าจะใส่แบบนี้ก็ม่ายต้องติดเข็มสถาบันด้วยเสื่อมหมดอับอายขายขี่หน้าสถาบัน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ไม่แก้ผ้ามาเรียนเลยละ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  เด็กแหล่ม
  เด็กแหล่ม 58.8.12.220
  16 ส.ค. 50 17:57 น.
  กรูโคตรชอบ เด็ดๆ แหล่ม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  มนุษย์เดินดิน
  มนุษย์เดินดิน 125.26.231.63
  29 ส.ค. 50 13:57 น.
  เอามันเลยมั้ย....ก้อแต่งอย่างนี้เพื่อจุดประสงค์นี้ไม่ใช่เหรอ.....พวกกะหรี่ทั้งหลายแหล.555555  กระหรี่เท่านั้นที่ทำ....100  บาท  สนใจมั้ย55555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 914960
ชื่อกระทู้ : ชุดนักศึกษาวาบหวิว

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: