ปรับสีเว็บเป็นปกติ

กรอบเลื่อน : : กล่องข้อความแบบเลื่อนได้ ภาพแนวอาร์ทๆ โดยซาหลิ่มโค๊ด No 916709


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

อยากให้ทุกคนแต่งไดสวยๆ เหมือนกะเว็บซาหลิ่ม  เรามาทำไดอารี่สวยๆพร้อมๆกันนะค่ะ  ยังมีอีกเยอะนะค่ะ  ลองแวะเข้าไปชมดู  เว็บของเราได้ค่ะ

 http://www.zalim-code.com

      ซาหลิ่ม!โค๊ด       เวปสวยๆดีๆน่ารักๆๆ  ใสๆพร้อมของแต่งได โค๊ดแต่งได โค๊ดเพลง tipดีดี  มากมาย ว่างๆก้อเชิญแวะเข้ามาชมนะค่ะ มีของน่ารักๆอีกเพียบบบ

<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 370px; HEIGHT: 269px" height=269 width=370 background=http://tinypic.com/inxqfd.gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21>
<P align=center>&nbsp; </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=8 height=225>
<P align=center>&nbsp;</P></TD>
<TD width=198 height=225>
<P align=center>&nbsp;</P></TD>
<TD width=136 height=225>
<P align=center>&nbsp;</P>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000; LEFT: 306px; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 158px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #ffffff; HEIGHT: 194px">
<P align=center><FONT color=#ffffff>ใส่ข้อความที่นี่</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffffff></FONT></P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

 

 

<DIV align=center>
<TABLE height=400 width=300 background=http://tinypic.com/inxpvs.gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width=8 height=225></TD>
<TD width=198 height=225>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></TD>
<TD width=136 height=225>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ff0000; FLOAT: right; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 287px; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #993366; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #ff0000; HEIGHT: 208px">
<P align=center><FONT face="Geneva, Arial, Sans-serif" color=#ffffff size=2><STRONG>พิมข้อความที่นี่คะ</STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Geneva, Arial, Sans-serif" color=#ffffff size=2><STRONG></STRONG></FONT></P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ffffff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ffffff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ffffff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center><STRONG><FONT face=Arial color=#ffffff size=2></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P align=center>&nbsp;</P></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21>
<FONT color=#000000><U>.</U></FONT></A> </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

.
 
 
 
 
  

<DIV align=center>
<TABLE height=400 width=340 background=http://tinypic.com/inx44o.gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width=8 height=225>&nbsp;&nbsp;</TD>
<TD width=198 height=225>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #993366; FLOAT: left; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 225px; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #993366; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #000000; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000; HEIGHT: 199px">
<P align=center><FONT face="Geneva, Arial, Sans-serif" color=#ffffff size=2><STRONG>พิมข้อความได้เยย </STRONG></FONT></P>
<P align=center><FONT face="Geneva, Arial, Sans-serif" color=#ffffff size=2><STRONG></STRONG></FONT></P></DIV></TD>
<TD width=136 height=225>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width=336 colSpan=3 height=21>
<FONT color=#000000><U>.</U></FONT></A> </TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

 
.

 

                            

<P align=center><TABLE height=100 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=450 background=http://i14.photobucket.com/albums/a308/pretty_little_22/billabongbabe.gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=23 height=10>
<P>&nbsp;</P></TD>
<TD width=194 height=10>
<P>&nbsp;</P></TD>
<TD width=25 height=10>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width=23 height=157>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P></TD>
<TD vAlign=top width=194 height=157>
<P>&nbsp;</P>
<DIV align=center>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000; LEFT: 306px; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 293px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #000000; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000; HEIGHT: 283px">
<P align=center><FONT color=#ffffff size=4>พิมข้อความได้เยย</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffffff size=4>
<FONT face="Trebuchet MS" color=#000000 size=2>
<TD width=25 height=153>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR>
<TR>
<TD width=23 height=66></TD>
<TD width=194 height=66></TD>
<TD width=25 height=66>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE>

 

  

<P align=center>
<TABLE height=100 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=250 background=http://i14.photobucket.com/albums/a308/pretty_little_22/gifted.gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=23 height=10>
<TD width=194 height=10>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<TD width=25 height=10>
<P>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD width=23 height=157>
<TD vAlign=top width=194 height=157>
<TD width=25 height=153></TD></TR>
<TR>
<TD width=23 height=66></TD>
<TD width=194 height=66>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P></TD>
<TD width=25 height=66>
<P>&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #f00f00; LEFT: 306px; FLOAT: right; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 243px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #f00f00; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #f00f00; HEIGHT: 95px">
<P align=center><FONT color=#ffffff size=4>พิมข้อความได้เยย</FONT></P>
<P align=center><FONT color=#ffffff size=4></FONT></A></FONT></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P></DIV>

   
 

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 background=http://i1.tinypic.com/mt5aah.gif border=0 width="371" height="210">
<TBODY>
<TR>
<TD width=23 height=1>&nbsp;</TD>
<TD width=164 height=1>&nbsp;</TD>
<TD width=184 height=124 rowSpan=2>&nbsp;</TD></TR>
<TR>
<TD width=23 height=124><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif" color=#892592 size=1>&nbsp;</FONT></TD>
<TD width=164 height=124>
<DIV align=center>
<DIV style="border:0px solid #ffffff; SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; LEFT: 306px; OVERFLOW-X: hidden; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #ffffff; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 161; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ff6eb4; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #ffffff; HEIGHT: 80">
<font face="Century Gothic" size="1" color="#808080">พิมข้อความได้เรย</font></DIV></DIV>
</TD></TR>
<tr>
<TD width=23 height=288>&nbsp;</TD>
<TD width=164 height=288>
<P>&nbsp;</P>
</FONT></TD>
<TD width=184 height=288>&nbsp;</TD>
</tr>
</TBODY></TABLE>

 

 

 

 

<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 210px; HEIGHT: 340px" height=340 cellPadding=0 width=210 background=http://www.brookes.ac.uk/student/services/osmhn/assets/notebook-pages(small).gif border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=550 height=72>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD>
<TD width=550 height=72>
<P>&nbsp; </P>
<P>&nbsp;</P></TD></TR>
<TR>
<TD width=550 height=95>
<DIV align=center>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></DIV></TD></TD>
<TD width=650 height=95><FONT color=#33cccc>&nbsp;
<DIV align=center>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; LEFT: 306px; OVERFLOW-X: hidden; VERTICAL-ALIGN: middle; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 150px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; HEIGHT: 206px">
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#000080>พิมข้อความได้เยย</FONT></P></DIV></DIV></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD width=650 height=24><FONT color=#ffffff>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></FONT></TD>
<TD width=400 height=24>
<P align=left>&nbsp;<FONT color=#ffffff> </FONT></P>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<DIV align=center>&nbsp;</DIV>

 

 

<DIV align=center>
<TABLE style="BACKGROUND-POSITION: center center; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat" height=300 width=300 background=http://i48.photobucket.com/albums/f235/winterlalapaper/acb362e9.gif>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 14px; FILTER: Glow(color=ffffff ,strength=10); COLOR: #ff0033; FONT-FAMILY: Arial; HEIGHT: 26px"><BR><BR>
<DIV style="FILTER: Chroma(Color=green); WIDTH: 270px; HEIGHT: 79px">
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: green; OVERFLOW-X: hidden; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #fc4800; OVERFLOW: auto; WIDTH: 219px; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: green; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #fc4800; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: red; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #fc4800; HEIGHT: 238px">
<P align=center>Your Words be </P>
<P align=center>Here</P>


</DIV></DIV></SPAN>


</TD></TR></TBODY>


</TABLE></DIV>


 
 
 <DIV>&nbsp;</DIV>
<DIV align=center>
<TABLE style="BACKGROUND-POSITION: center center; BACKGROUND-REPEAT: no-repeat" height=225 width=300 background=http://i26.photobucket.com/albums/c147/wintercoolala/52430194.gif>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=center align=right>
<DIV align=center>
<DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ff3366; FLOAT: right; OVERFLOW-X: hidden; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 110px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #efaece; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-BASE-COLOR: #ffd7e7; HEIGHT: 170px">
<DIV align=center><FONT color=#ff00ff>Your words be</FONT></DIV>
<DIV align=center><FONT color=#ff00ff>HERE!!</FONT></SPAN>

</DIV></DIV>

</DIV></TD>

</TR></TBODY>

</TABLE></DIV>

 
 


  
 
       ซาหลิ่ม!โค๊ด     


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2555 เวลา 20:42 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

20 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  .........
  ......... 124.157.185.14
  8 ส.ค. 50 06:41 น.
  มานเอาไว้ทามรายอะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นกรอบสำหรับเขียนข้อความไง
  เอาไว้ใส่ในบล็อกหรือสเปซได้
  ไว้ตกแต่งสวยงามและประหยัดพื้นที่
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากนะค่ะ
  PS.  :: Baby Maybe :: หัวใจนี้ แลกมา...เพื่อรักเธอ (นายศิลา) http://my.dek-d.com/yushika/story/view.php?id=324256
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ~ขอบคุณมากๆ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุงมากๆๆๆค่า
  PS.  ดงบังจูเนียน่ารักมากๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  สวยมากมาย
  ป.ล.ห้ามก๊อปรูปน่ะค่ะ
  PS.  ชีวิตแค่โดนทำร้าย แต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทำลาย แค่วันนี้หัวใจสลาย เตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวด ไม่มีค่า ให้มันทำลายชีวิตไม่ได้
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  7
  minna no tabo
  minna no tabo 58.8.29.140
  26 พ.ย. 50 21:05 น.
  ขอบคุณมากๆๆนะคะ ทำง่ายๆ ไม่ยาก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  plaundaannedy
  plaundaannedy 89.149.224.80
  30 เม.ย. 51 01:52 น.
  <a href=http://www.flashsupport.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1878>Casino Games</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10682>Top Online Casinos</a>
  <a href=http://www.ncsli.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=86>Keno</a>
  <a href=http://www.catholic-pages.com/forum/topic.asp?topic_id=10346>Play Poker</a>
  <a href=http://www.deforum.org/forums/topic.asp?TOPIC_ID=3723>Poker Online</a>
  <a href=http://www.catholic-pages.com/forum/topic.asp?topic_id=10348>Online Gambling</a>
  <a href=http://www.flashsupport.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1864>Online Poker Sites</a>
  <a href=http://www.ncsli.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62>Free Slots</a>

  <a href=http://groups.msn.com/Phenterminemostpowerfulldietpill>phentermine</a>
  <a href=http://groups.msn.com/fastandeasycashadvance/>cash advance</a>
  <a href=http://groups.msn.com/Cialis-cheapestpricesEver>cialis</a>
  <a href=http://groups.msn.com/bestpaydayloan/>payday loan</a>
  <a href=http://groups.msn.com/bestautoloan/>auto loan</a>
  <a href=http://groups.msn.com/Tramadolhydrochloride-Online>tramadol</a>
  <a href=http://groups.msn.com/besthomeequitylineofcredit/>home equity line of credit</a>
  <a href=http://groups.msn.com/besthomeequityloan/>home equity loan</a>
  <a href=http://groups.msn.com/bestmortgagerefinancing/>mortgage refinancing</a>
  <a href=http://groups.msn.com/bestautoinsurancequote/>auto insurance quote</a>

  <a href=http://www.simpairs.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=174>Estate nebraska omaha real</a>
  <a href=http://www.simpairs.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=211>Internet casino</a>
  <a href=http://www.simpairs.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=145>Australia casino hotel</a>
  <a href=http://www.simpairs.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=188>Free online casino game</a>
  <a href=http://www.simpairs.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=204>Game poker</a>

  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10632>Low income bad credit auto loan</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10594>Fast cash loan</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10504>Bad credit auto loan in ny</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10502>Bad credit auto loan in claifornia</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10570>Consolidation debt loan</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10483>Auto loan with bad credit</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10493>Bad credit auto loan application</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10476>Apply online for credit card</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10548>Car loans bad credit california</a>
  <a href=http://www.cba.edu.kw/gne/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10679>Uk mortgage</a>
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  8duguherhv
  8duguherhv 195.2.252.180
  11 พ.ค. 51 12:04 น.
  u0rb65zx40w46nr8y <a href = http://www.621997.com/670633.html > z7gp6xd92 </a> [URL=http://www.204574.com/350468.html] kdas1501p [/URL] 74sxjaa5ldj33nnec
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  8duguherhv
  8duguherhv 195.2.252.180
  11 พ.ค. 51 12:04 น.
  7gjnlxtxeg7gjnlxtxeg <a href="http://w971938.a110558.com/859141.html">u52ryb3qhs</a> 5agsuox1j35agsuox1j3 <a href="http://w966320.a513129.com/852286.html">ckgdd2xtau</a> jmu9ijv0mfjmu9ijv0mf <a href="http://w882001.a196785.com/950311.html">3jypgownp5</a> td44rzs0matd44rzs0ma <a href="http://w958683.a649886.com/372925.html">c09km60l47</a> n023qvet6zn023qvet6z <a href="http://w768136.a1001688.com/334129.html">vkr4m4gw5v</a> uuwmrhdotkuuwmrhdotk <a href="http://w831815.a476034.com/215275.html">gr02iysk73</a> p7xsfvnt46p7xsfvnt46 <a href="http://w880784.a570595.com/1090677.html">u92zjspac3</a> hru0sl6hf3hru0sl6hf3 <a href="http://w554498.a218372.com/681681.html">zwlqeynps3</a> zeeiyk6qhdzeeiyk6qhd <a href="http://w795245.a152118.com/914056.html">ibtelb2u32</a> rf27j46aiprf27j46aip <a href="http://w362389.a1004425.com/356041.html">sg20l2q9ew</a>  1210510406
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  11
  8duguherhv
  8duguherhv 195.2.252.180
  11 พ.ค. 51 12:04 น.
  6enn3tr9hy6enn3tr9hy <a href="http://w127831.a621457.com/1037855.html">5btx5iohar</a> ns2sj0hiv5ns2sj0hiv5 <a href="http://w820451.a931871.com/1049401.html">azg1mwk6p2</a> kls0creu86kls0creu86 <a href="http://w1039920.a260415.com/238692.html">f9walpyllq</a> ghck4qfd77ghck4qfd77 <a href="http://w510545.a135480.com/330958.html">ukij0kl5o7</a> bdciv3nqogbdciv3nqog <a href="http://w817513.a641228.com/931085.html">zyb8c6enlf</a>  1210510407
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  12
  8duguherhv
  8duguherhv 195.2.252.180
  11 พ.ค. 51 12:04 น.
  n9u3ntnr31n9u3ntnr31 <a href="http://w173620.a753806.com/1023279.html">7dvrl6bsn8</a>  1210510408
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ๊าก >O<  ขอบคุณมากมายจ้า


  PS.  เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือ ....... อ๊ากแวะมาเยี่ยมกันบ้างน่ะค่ะ>.< โดยเฉพาะแฟนการ์ตูนทั้งหลาย เน้น!!เน้น!! แฟนปริ๊นคร้า~^ o ^ เล่ม 41 ออกแล้ว ไปอยากให้เล่ม 42 ออกเลย งั้นก็จบแล้วงิ ToT
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  Ppmn8
  31 มี.ค. 53 17:00 น.

   

  <DIV align=center>
  <TABLE style="WIDTH: 210px; HEIGHT: 340px" height=340 cellPad

  Display JINJIN

   

    จะได้รับเวลา 6 โมงเย็น พร้อมกัน

   รั บ ทำ ดิ ส เ พ ล ย์ ไ ม่  ใ ช้ เ ว็ บ ฝี  มื อ ล้ ว น ๆ

     อ ง ใ ค ร ที่    ม่ ไ ด้  ทำ  ใ ห้  มา  เ ตื อ น ด้ ว ย ที่ M y   I D

   มี ปั ญ หา อะ ไร แ อ๊ ด มา ไ ด้ ที่ chrome_8888@hotmail.com  

   ข อ ขอบ คุณ ทุก คน ที่ เข้า มา สั่ง  ไม่ เข้า มา ส่อง!  สั่ง กัน เยอะ ๆ นะ ไม่ สวย แต่ ทำ ด้วย ใจ

  ding=0 width=210 background=http://www.brookes.ac.uk/student/services/osmhn/assets/notebook-pages(small).gif border=0>
  <TBODY>
  <TR>
  <TD width=550 height=72>
  <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD>
  <TD width=550 height=72>
  <P>&nbsp; </P>
  <P>&nbsp;</P></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=550 height=95>
  <DIV align=center>
  <DIV align=center>&nbsp;</DIV></DIV></TD></TD>
  <TD width=650 height=95><FONT color=#33cccc>&nbsp;
  <DIV align=center>
  <DIV style="SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; LEFT: 306px; OVERFLOW-X: hidden; VERTICAL-ALIGN: middle; OVERFLOW: scroll; WIDTH: 150px; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #ffffff; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #000000; HEIGHT: 206px">
  <P>&nbsp;</P>
  <P><FONT color=#000080>พิมข้อความได้เยย</FONT></P></DIV></DIV></FONT></TD></TR>
  <TR>
  <TD width=650 height=24><FONT color=#ffffff>
  <DIV align=center>&nbsp;</DIV></FONT></TD>
  <TD width=400 height=24>
  <P align=left>&nbsp;<FONT color=#ffffff> </FONT></P>
  <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
  <DIV align=center>&nbsp;</DIV>

   

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  Ppmn8
  31 มี.ค. 53 17:01 น.

  สั่งที่นี่ !

     คะแนนเห็นด้วย 0

   

  ก่อนสั่งเลือกแบบก่อนนะ

   

  แบบที่ 1 ไม่กระพริบใส่กรอบ

  แบบที่ 2 ไม่กระพริบไม่ใส่กรอบ

  แบบที่ 3 กระพริบไม่ใส่กรอบ

  แบบที่ 4 กระพริบใส่กรอบ

   


  ก่อนสั่งเลือกแบบก่อนนะ

   

  แบบที่ 1 ไม่กระพริบใส่กรอบ

  แบบที่ 2 ไม่กระพริบไม่ใส่กรอบ

  แบบที่ 3 กระพริบไม่ใส่กรอบ

  แบบที่ 4 กระพริบใส่กรอบ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณค่ะ


  PS.  KIHAE ONLY
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะ

  PS.  ยินดีต้อบรับ รักคนที่มาเม้นท์ให้^^ ว่างๆลองไปอ่านนิยายที่เรากับน้องสาวแต่งกันสนุกมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยแหละ อ่านแล้วอย่าลืมเม้นท์ให้น้า มีอะไรคุยได้ทุกเรื่องนะคะ>O<
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณครับ
  PS.  ยินดีที่ไม่รู้จักครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 916709
ชื่อกระทู้ : กรอบเลื่อน : : กล่องข้อความแบบเลื่อนได้ ภาพแนวอาร์ทๆ โดยซาหลิ่มโค๊ด

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: