ตราประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทย No 923353


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

ตราประจำจังหวัดในภาคเหนือ
    ตราประจำจังหวัดของภาคเหนือ 16 จังหวัด
    

1.ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร เป็นรูปกำแพงเมืองมีใบเสมา เพชรมีประกายแสงในวงกลม

2.ตราประจำจังหวัดเชียงราย ตราประจำจังหวัดเชียงรายรูปช้างสีขาวใต้เมฆ

3.ตราประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปช้างเผือกหันหน้าตรงในเรือนแก้ว

4.ตราประจำจังหวัดตาก รูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงช้างเหนือ ครุฑทรงหลั่งทักษิโณทก

5.ตราประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรูปวิมาน

6.ตราประจำจังหวัดน่าน เป็นรูปพระธาตุแช่แห้งบนหลังโคอุสุภราช 

7.ตราประจำจังหวัดพะเยา เป็นรูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ มีลายกระหนกเปลว บนพื้นเบื้องหลังองค์พระพุทธรูป

                                      และมีช่อรวงข้าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง  
8.ตราประจำจังหวัดพิจิตร
เป็นรูปสระและต้นโพธิ์ 

9.ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นรูปพระพุทธชินราช 

10.ตราประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรูปเพชรกับภูเขาและไร่ยาสูบ อยู่ในวงกลมมีลาย กระหนกไทยล้อม โดยรอบเพชร

                                               เจียระไนเป็นรูปหัวแหวน รูปคล้ายสามเหลี่ยม หัวกลับลงดินลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือ

                                               ภูเขา พื้นดินเป็นไร่ยาสูบ และมีอักษรเขียนว่า “จังหวัดเพชรบูรณ์” 

11.ตราประจำจังหวัดแพร่ เป็นรูปม้ายืน มีพระธาตุช่อแฮอยู่บนหลัง 

12.ตราประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นรูปช้างในท้องน้ำ 

13.ตราประจำจังหวัดลำปาง เป็นรูปไก่สีขาวยืนอยู่ในซุ้มประตูพระธาตุลำปางหลวง 

14.ตราประจำจังหวัดลำพูน เป็นรูปพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด

                                       ลำพูน พื้นสีฟ้า ปักด้วยสีทอง

15.ตราประจำจังหวัดสุโขทัย เป็นรูปพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงประทับ

                                         บนพระแท่นมนังคศิลา  

16.ตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นรูปพระแท่นศิลาอาสน์ ในพระมณฑปบนเขาซอก  

ตราประจำจังหวัดในภาคอีสาน

   ตราประจำจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด

1. ตราประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรูปบึงใหญ่ ตฤณชาติ และเมฆพยับฝน   

2. ตราประจำจังหวัดขอนแก่น เป็นรูปเจดีย์ประดิษฐานบนตอไม้

3. ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นรูปธงสามชาย หมายถึงธงแห่งชัยชนะ   

4. ตราประจำจังหวัดนครพนม เป็นรูปพระธาตุพนม

5. ตราประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นรูปท้าวสุรนารี และซุ้มประตูชุมพล

6. ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นรูปปราสาทพนมรุ้ง และภาพเทวดาร่ายรำ   

7. ตราประจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นรูปต้นไม้ใหญ่และนาข้าว

8. ตราประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นรูปปราสาท ภายในปราสาทองค์กลางมี แก้วมุกดาหารอยู่บนพาน ใต้พานมีผ้าทิพย์
  
                                           
รองรับ   

9. ตราประจำจังหวัดยโสธร เป็นรูปสิงห์ 2 ตัว หันหน้าเข้าหาพระเจดีย์ และฐานมีรูปดอกบัวอยู่ใต้ฐาน  

10. ตราประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสัญลักษณ์รูปบึงพลาญชัย ศาลหลักเมือง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตัวเลข

                                           101 และรวงข้าวหอมมะลิ

11. ตราประจำจังหวัดเลย เป็นรูปพระธาตุศรีสองรัก ลักษณะอุเทสิกเจดีย์   

12. ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปปรางค์กู่ มีภาพต้นลำดวนเป็นองค์ประกอบ 2 ข้างของปรางค์กู่ และด้านล่าง

                                             ของภาพปราสาทเป็นภาพดอกลำดวน มีใบ 6 ใบ 

13. ตราประจำจังหวัดสกลนคร  พระธาตุเชิงชุม  

14. ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นรูปพระอินทร์ประทับขัดสมาธิบนหลังช้าง หัตถ์ขวาทรงตรี หัตถ์ซ้ายทรงพระแสงขอ

                                          ช้าง มีภาพปราสาทสลักปรักพังเป็นฉากเบื้องหลัง และมีครุฑพ่าห์อยู่ด้านหน้า

15. ตราประจำจังหวัดหนองคาย เป็นรูปหนองน้ำ กอไผ่ และดอกบัว  

16. ตราประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ ทรง

                                                  ยืนหน้าศาล  

17. ตราประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นรูปท้าวเวสุวัณ หรือท้าวกุเวร ทรงยืนถือกระบอง  

18. ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรูปดอกบัวตูมและดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ

19. ตราประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นรูปพระมงคลมิ่งเมือง มีแสงฉัพพรรณรังสี เปล่งรัศมีโดยรอบพระเศียร ซ้าย

                                                  ขวา มีต้นไม้อยู่ 2 ข้าง ถัดไปเป็นกลุ่มเมฆ   

ตราประจำจังหวัดในภาคกลาง

 ตราประจำจังหวัดของภาคกลาง  22 จังหวัด

1.ตราประจำจังหวัดกาญจนบุรีี เป็นรูปเจดีย์สามองค์   

2.ตราประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นรูปพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร  

3.ตราประจำจังหวัดชัยนาท เป็นรูปพระธรรมจักร รองรับด้วยพญาครุฑ เบื้องหลังเป็นแม่น้ำ และภูเขา     

4.ตราประจำจังหวัดนครนายก   เป็นรูปช้างชูรวงข้าว มีกองฟางอยู่เบื้องหลัง    

5.ตราประจำจังหวัดนครปฐม เป็นรูปเจดีย์ใหญ่และมีมงกุฎประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์       

6.ตราประจำจังหวัดนนทบุรีี เป็นรูปหม้อน้ำลายวิจิตร    

7.ตราจังหวัดปทุมธานี  เป็นรูปวงกลมมีสัญลักษณ์ของบัวหลวงสีชมพูอยู่ตรงกลาง และมีรวงข้าวสีทองอยู่ 2 ข้าง

                                     ดอกบัวหลวงและต้นข้าว     

8.ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นรูปพลับพลาจตุรมุข เบื้องหลังพลับพลาจตุรมุข เป็นภาพทะเลและเกาะ 2

                                                     เกาะ ได้แก่ เกาะหลักและเกาะแรด 

9.ตราประจำจังหวัดปราจีนบุรี เป็นรูปต้นโพธิ์ เป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนนี้ มีรูป

                                             ครุฑและแถบชื่อจังหวัดอยู่ตอนล่างของดวงตรา     

10.ตราประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นรูปสังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานอยู่บนพานทอง ภายในปราสาท 1 หลัง

                                                        ใต้ต้นหมัน    

11.ตราประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นรูปเขาวัง ผืนนา และต้นตาลโตนด   

12.ตราประจำจังหวัดราชบุรี เป็นรูปพระแสงขรรค์ชัยศรี ประดิษฐานอยู่บนบันไดแก้ว และฉลองพระบาทคู่ประดิษฐาน

                                         อยู่บนพานทองขอบตราเป็นลายกระหนก   

13.ตราประจำจังหวัดลพบุรี เป็นรูปพระนารายณ์และพระปรางค์ สามยอด   

14.ตราจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรูปพระสมุทรเจดีย์และพระอุโบสถที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร  

15.ตราประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นรูปกลองลอยน้ำ สองฝั่งแม่น้ำเป็นต้นมะพร้าว   

16.ตราประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรูปเรือสำเภาจีนแล่นอยู่ในทะเล ด้านหลังเป็นโรงงานและปล่องไฟ  

17.ตราประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นรูปสระน้ำมีดอกบัว ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ ตอนกลางเป็นภาพ

                                           โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ำฝน ทรง

                                            ยืนบนดอกบัว    

18.ตราประจำจังหวัดสระบุรี เป็นรูปมณฑป คือ มณฑปที่ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งปลูกครอบรอยพระ

                                        พุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้    

19.ตราประจำจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นภาพงานประติมากรรม 11 วีรชนสีดำ อยู่บนพื้นสีแดงภายในโล่ ชนิดกลม ขอบโล่ถัด

                                         จากพื้นสีแดง มีวงกลมสีขาว สีน้ำเงิน และสีแดง ใต้ภาพงานประติมากรรมวีรชน มีข้อ

                                          ความ จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอักษรสีดำโค้งไปตามส่วนล่างของขอบโล่     

20.ตราประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรูปพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา

                                              แห่งพม่า    

21.ตราประจำจังหวัดอ่างทอง เป็นรูปอ่างสีน้ำตาล ในอ่างมีใบข้าวสีเขียวสลับไขว้ไปมา มีรวงข้าวสุกสีเหลือง 4 รวง

                                           อยู่ภายในวงกลมพื้นสีเขียวอ่อน ขอบนอกวงกลมสีน้ำตาล ขอบในสีขาว ด้านล่างของ

                                            อ่าง ภายในวงกลมมีลายไทยสีเหลืองประกอบ และมีตัวหนังสือคำว่า จังหวัดอ่างทอง

                                             อยู่ภายใน  

22.ตราประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นรูปพลับพลาจัตุรมุข หน้าบันประดิษฐานตราจักรี เป็นที่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระ

                                            ปฐมบรมมหาชนก ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช ตั้งอยู่บนยอด

                                             เขาแก้ว (เขาสะแกกรัง)  

ตราประจำจังหวัดในตะวันออก
 ตราประจำจังหวัดของภาคตะวันออก   4    จังหวัด

1.ตราประจำจังหวัดระยอง เป็นรูปเกาะเสม็ด ต้นมะพร้าวและพลับพลารัชกาลที่ 5   

2.ตราประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นรูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่ง แสงเป็นประกาย  

3.ตราประจำจังหวัดชลบุรี   เป็นรูปภูเขาอยู่ริมทะเล     

4.ตราประจำจังหวัดตราด  ภาพโป้ะ เรือใบ และเกาะช้างอยู่ด้านหลัง    

ตราประจำจังหวัดในภาคใต้

 ตราประจำจังหวัดของภาคใต้จำนวน 14 จังหวัด

1.ตราประจำจังหวัดกระบี่ เป็นรูปกระบี่ไขว้เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล   

2.ตราประจำจังหวัดชุมพร เป็นรูปคนยืน ค่าย หอรบ และต้นไม้ทั้งสองข้าง    

3.ตราประจำจังหวัดตรัง เป็นรูปสะพานกระโจมไฟ และลูกคลื่น   

4.ตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์ มีรูปสัตว์ตามปีนักษัตรล้อมรอบ   

5.ตราประจำจังหวัดนราธิวาส รูปเรือใบแล่นกางใบ ตรงกลางใบมีรูปช้างเผือกประดับเครื่องคชาภรณ์ 

6.ตราประจำจังหวัดปัตตานี เป็นรูปปืนใหญ่          

8.ตราประจำจังหวัดพัทลุง

9.ตราประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นรูปอนุสาวรีย์สองวีรสตรีท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร  

10.ตราประจำจังหวัดยะลา เป็นรูปเหมืองแร่ดีบุก

11.ตราประจำจังหวัดระนอง เป็นรูปปราสาทตั้งอยู่บนภูเขา มีรูปเลข 5 ประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า 

12.ตราประจำจังหวัดสงขลา เป็นรูปหอยสังข์อยู่ในพานแว่นฟ้า   

13.ตราประจำจังหวัดสตูล เป็นรูปพระสมุทรเทวาสถิตอยู่บนบัลลังก์หินกลางทะเล เบื้องหลังมีพระ

                                         อาทิตย์อัสดง 

14.ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นรูปพระบรมธาตุไชยา    

เป็นรูปภูเขาอกทะลุ           

7.ตราประจำจังหวัดพังงา เป็นรูปเขาตะปู รูปเรือขุดแร่และรูปเขาช้างอยู่ด้านหลัง

  
 
 
  
PS.  ฉันเป็นโอทาคุบ้าการ์ตูน บ้าanime อ่านY แต่งคอสเพลย์ ชอบฮารุอิ รักมิคางามิ กิ๊กมินะ คลั่งสาวแว่น ติดฟิกเกอร์มันผิดตรงไหน Y.Y

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เวลา 14:21 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

3 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เป็นความรู้มากๆเลย ขอบจัยจ้า อื้ม บางจังหวัดใช้สถานที่ท่องเที่ยวดังๆไปเป็นตราเลย จะได้มีคนมาเที่ยวเยอะๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  2
  ลลิตา
  ลลิตา 203.172.245.83
  21 ส.ค. 50 11:58 น.
  คิดถึงจัง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  ธัญญา
  ธัญญา 1.4.145.143
  28 ก.ค. 55 14:21 น.
  อยากให้อัพโหลดเป็นรูปภาพด้วย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 923353
ชื่อกระทู้ : ตราประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศไทย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: