เลือกกลุ่มที่ต้องการจะเข้าร่วม

สามารถสมัครได้มากกว่า 1 กลุ่ม

แพครีรัน กลุ่มที่ 1

ทีมเสื้อกาวน์

แพทยฯ ทันตฯ สัตวแพทยฯ เภสัชฯ เทคนิคการแพทย์

3 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563

แพครีรัน กลุ่มที่ 2

ทีมรวมท็อป

วิศวฯ วิทยาศาสตร์ พยาบาล จิตวิทยา บัญชี-บริหารธุรกิจ

3 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563

แพครีรัน กลุ่มที่ 3

ทีมNoเลข

อักษรฯ-มนุษยฯ-ศิลปศาสตร์ นิติฯ รัฐศาสตร์ นิเทศฯ-วารสารฯ ครุฯ-ศึกษาศาสตร์

3 ส.ค. - 31 ธ.ค. 2563

เพียง 499 บาท จาก 567 บาท เมื่อสมัครพร้อมกันทั้ง 3 กลุ่ม/คน ในครั้งเดียว

วิธีการชำระเงิน
 • เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 • ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  1. - เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  2. - เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  3. - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 • หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 • เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง,ยกเลิกหรือคืนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 • ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง และเผยแพร่วิดีโอหรือเนื้อหาในค่ายคนค้นคณะ Aftercamp สู่ที่สาธารณะ เพราะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
เงื่อนไขการสมัครค่าย
 • ผู้สมัคร สามารถสมัครค่ายได้สูงสุด 3 กลุ่ม
 • เมื่อสมัครสำเร็จจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายกลุ่มได้ หากต้องการย้ายกลุ่มต้องทำการสมัครใหม่ในกลุ่มนั้น
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน
เงื่อนไขการได้รับส่วนลด
 • สำหรับผู้ที่สมัครแพคทั้ง 3 กลุ่มในครั้งเดียว เหลือเพียง 499 บาท จากราคาปกติ 567 บาท
 • สำหรับผู้ที่เคยสมัครค่ายคนค้นคณะ รอบ พ.ค. 63 และสมัครแพคทั้ง 3 กลุ่มในครั้งเดียว เหลือเพียง 299 บาท จากราคาปกติ 387 บาท
 • สำหรับผู้ที่สมัครกลุ่มใดๆ ใน 3 วันแรก จะได้ส่วนลดเพิ่ม 30 บาท ต่อคน (31 ก.ค. - 2 ส.ค. 63) เมื่อใส่รหัสคูปอง EARLY30
 • ส่วนลดจะปรากฏท้ายใบเสร็จรับเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงิน