เลือกกลุ่มที่ต้องการจะเข้าร่วม

ค่าสมัครกลุ่มละ 365 บาท

สามารถสมัครได้มากกว่า 1 กลุ่ม

ลดเพิ่ม! เมื่อสมัคร 3 กลุ่มพร้อมกัน เหลือ 895 บาท (ปกติ 1,095 บาท)

วิธีการชำระเงิน
 • ข้อมูลผู้สมัครเข้าค่ายต้องถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำไปแสดงบนเกียรติบัตร
 • เมื่อทำรายการ ถึงขั้นสุดท้าย " รับใบชำระเงิน " แล้วจะไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ หากต้องการยกเลิก ให้ปล่อยใบสมัครหมดอายุ จึงจะเริ่มทำการสมัครใหม่ได้
 • ชำระค่าสมัครในเวลาที่กำหนด หากเกินเวลารายการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ ต้องทำการสมัครใหม่
  1. - เลือกโอนเงินด้วย QR code ใบชำระเงินมีอายุ 10 นาที
  2. - เลือกชำระผ่าน 7-11 ใบชำระเงินมีอายุ 24 ชม.
  3. - เลือกชำระผ่าน บัตรเครดิต ใบชำระเงินมีอายุ 30 นาที
 • หลังชำระแล้ว ไม่ต้องส่งหลักฐานชำระ เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถเข้าสู่ระบบหน้า "เช็คสถานะ" เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้เลย หากพบปัญหา โปรดติดต่อทีมงาน เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ก่อนการปิดรับสมัคร
 • เมื่อทำการชำระแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือคืนเป็นเงินสดได้ ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ กรณีสุดวิสัยในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
เงื่อนไขการสมัครค่าย
 • ผู้สมัคร สามารถสมัครค่ายได้สูงสุด 3 กลุ่ม
 • เมื่อสมัครสำเร็จจะไม่สามารถเปลี่ยนหรือย้ายกลุ่มได้ หากต้องการย้ายกลุ่มต้องทำการสมัครใหม่ในกลุ่มนั้น
 • ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมและทำกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ทางค่ายกำหนดให้ครบ เพื่อรับเกียรติบัตร
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนชำระเงิน
เงื่อนไขการได้รับส่วนลด
 • สำหรับผู้ที่สมัครค่ายทั้ง 3 กลุ่มในครั้งเดียว จะได้รับส่วนลด 200 บาท
 • สำหรับผู้ที่สมัครกลุ่มใดๆ ใน 3 วันแรก จะได้ส่วนลดเพิ่ม 30 บาท ต่อคนเมื่อใส่โค้ดส่วนลด ( 2-4 เมษายน 64 ) ใส่รหัสคูปอง EARLY30
 • ส่วนลดจะปรากฏท้ายใบเสร็จรับเงิน โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนการชำระเงิน