/>

DPUIC วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัครแล้ว!! []

วิว

 

 

 

" หลักสูตรนานาชาติ "
DPU International College (DPUIC)
สถาบันที่ได้รับการการันตีคุณภาพ

 

            DPU International College (DPUIC) เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 และปัจจุบันได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนทั้งหมด 9 หลักสูตร

            โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา ได้แก่ English for Business Communication Hospitality & Tourism Management International Business และ Information Technology ระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา ได้แก่ Integrated Marketing Communications (IMC) ซึ่งเป็นหลักสูตร IMC นานาชาติแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย Business Administration และ Business Informatics และระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ได้แก่ Business Administration และ Business Informatics

             นอกจากนี้ DPUIC ยังมีแผนที่จะเปิดสอนหลักสูตรใหม่ในสาขาวิชา Strategy & Intelligence ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยจะเริ่มในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งนับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

 {pic-desc}

 

                 จุดเด่นประการแรกของหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนโดย DPUIC คือ ทุกหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของตลาด เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในการบูรณาการความรู้ที่ครอบคลุมหลายด้านเข้าด้วยกัน และไม่ลืมที่จะสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และเน้นการมุ่งนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

              นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาเพื่อฝึกการทำงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา และนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์อีกด้วย โดยในขณะนี้วิทยาลัยนานาชาติมีนักศึกษาที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสวีเดนและฝรั่งเศส

 

{pic-desc} 

 

             ความโดดเด่นประการที่สองคือหลักสูตรนานาชาติที่ DPUIC สอนโดยคณาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก DPUIC มีคณาจารย์ชาวต่างชาติจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป มาสอนนักศึกษาของเราถึงที่นี่ และมีอาจารย์ชาวไทยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาซึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นสูงมาจากต่างประเทศคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

              นอกจากนี้ การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศนำไปสู่หลักสูตรนานาชาติในลักษณะ dual degree program ซึ่งน่าดึงดูดใจมากขึ้นตรงที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองสถาบัน ปัจจุบันหลักสูตรที่ให้ปริญญา 2 ใบของ DPUIC คือ หลักสูตร MBA โดยความร่วมมือกับ University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย


            
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติถือเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล DPUIC ยินดีให้คำปรึกษาและแนะแนวการวางแผนครั้งสำคัญของชีวิต ผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ DPU International College (DPUIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 646 663 หรือ 704 อีเมล dpuic@dpu.ac.th และเว็บไซต์ www.dpu.ac.th/dpuic  

 


https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=june

พี่จูน - ผู้เขียน

บ.ก.บันเทิง/ไลฟ์สไตล์ ใจดีกว่าหน้าตา รักสัตว์ รักเด็ก อยากเป็นนางเอกและนางงาม

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ธุรกิจบัณฑิตย์ #ปริญญาโท #นานาชาติ #DPU International College #DPUIC

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?