/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัคร ม.1+ม.4 ปี 56 []

วิว

     มาอีกหนึ่งโรงเรียนชายล้วน ที่มีประกาศรับสมัครออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ สำหรับน้องๆ หนุ่มๆ ชาว Dek-D.com คนไหนที่รอคอย วันนี้พี่แนนมีอัพเดทการรับสมัครจากโรงเรียนชายล้วนชื่อดังมาฝากกัน

     
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มีประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งแบบพื้นที่บริการ สอบเข้า และความสามารถพิเศษค่ะ ซึ่งรับจำนวนไม่มาก หากอยากเข้าเรียนต่อที่นี่ ต้องรีบมาดูค่ะ!!ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

     รับนักเรียน จำนวน 324 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท 

     1) นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 160 คน
     2) นักเรียนทั่วไปจากการสอบคัดเลือก จำนวน 160 คน
     3) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน 4 คน

คุณสมบัติทั่วไป

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า
     2.ไม่จำกัดอายุ
     3.เพศชาย
     4.เป็นโสด

 ประเภทการรับสมัคร 

1.นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการ สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O - NET

     พื้นที่บริการ - เขตพระนคร เฉพาะแขวงวังบูรพาภิรมย์ และแขวงสำราญราษฎร์

     คุณสมบัติเฉพาะนักเรียนพื้นที่บริการ

     * นักเรียนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โดยต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านที่มีหลักฐานสิทธิอยู่อาศัยชัดเจนอย่างน้อย 2 ปี นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 และจะต้องมีหลักฐานแสดงวันที่ เดือน ปีของการเริ่มต้นเป็นเจ้าบ้าน

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค.- 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.2.นักเรียนประเภททั่วไป ใช้คะแนนจากข้อสอบของโรงเรียน และใช้คะแนน O - NET

    ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค. - 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.


3.นักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

     3.1 มีความสามารถพิเศษกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 2 คน
     3.2 มีความสามารถพิเศษดนตรีไทย จำนวน 2 คน
         - ระนาดเอก จำนวน 1 คน
         - ฆ้องวง จำนวน 1 คน

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค. - 15 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 15 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 - 16.30 น.

คัดเลือก
     วันที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. (รายงานตัว เวลา 08.00 – 09.00 น. คัดเลือกภาคปฏิบัติ เวลา 09.00 น.)

ประกาศผลและรายงานตัว
     วันที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

มอบตัว
     วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.


     รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้น ม.1   คลิกที่นี่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

     1.โครงสร้างภาษาจีน จำนวน 15 คน
     2.โครงสร้างภาษาฝรั่งเศส จำนวน 15 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 หรือเทียบเท่า
     โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ 2.75
     2.ไม่จำกัดอายุ
     3.เพศชาย
     4.เป็นโสด


 การรับสมัคร 

     ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ที่ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ วันที่ 4 มี.ค.- 18 มี.ค. 2556

รับสมัคร
     วันที่ 14 มีนาคม - 18 มีนาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก
     วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ประกาศผล
     วันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น.

รายงานตัว
     วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

มอบตัว
     วันที 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

     รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้น ม.4   คลิกที่นี่  

     รายละเอียดการรับสมัคร และอัพเดทการสมัคร สามารถเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.sk.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-2255605-8 ต่อ 612,613 และ 614 ค่ะ


     โรงเรียนนี้พี่แนนได้เคยเข้าไปแอบดูน้องๆ มาครั้งหนึ่ง เพราะได้ไปตามติดชีวิตเด็กแอดมิชชั่น นั่นก็คือ กัปตันพีแห่งโครงการ BRAND'S Admission Reality ปี 4 ที่ตอนนี้กำลังจะกลายเป็นศิษย์เก่าไปแล้ว  ฮ่าๆ  บรรยากาศในโรงเรียนก็คึกคักตามแบบชายล้วน สนุกดีค่ะ น้องๆ Dek-D.com คนไหนสนใจ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปสมัครกันนะคะ!!

ข้อมูลอ้างอิง : www.sk.ac.th

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สวนกุหลาบ #สก. #ชายล้วน #สมัครเข้า ม.1 #สมัครเข้า ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป