ซ่อน
แสดง

ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ? []

วิว
                สวัสดีพี่น้องชาว Dek-D ที่น่ารักทุกคน วันนี้พี่เกียรติมีเรื่องมาเล่า เนื่องจากเมื่อเดือนที่แล้ว พี่เกียรติได้ไปหอสมุดมา หวังว่าจะไปหานิยายเบาๆ สมองอ่านสักเล่มสองเล่ม แต่บังเอิญไปเดินผิดชั้น เลยไม่เจอนิยายแต่เจอหนังสือชื่อย๊าวยาวแทน ชื่อว่า คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ เปิดผ่านๆ เจอเรื่องของฟินแลนด์ ประเทศที่ได้ชื่อว่าติดอันดับด้านการศึกษาดีที่สุดในโลกมาหลายสมัย พี่เกียรติเองก็เรียนด้านการศึกษามา ยังเคยฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปสัมผัสระบบการศึกษาของฟินแลนด์เขาเลย ตอนนี้จึงขอสัมผัสผ่านหนังสือเล่มนี้ก่อน และนำมาเล่าให้น้องๆ ฟังว่า ทำไมเด็กฟินแลนด์ถึงฉลาดติดอันดับโลกจ้า


ผลการสอบ PISA โดย OECD
ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?

             

           ประเทศฟินแลนด์อยู่ในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ทางตอนเหนือของประเทศยุโรป ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Evangelical Lutheran Church ภาษาราชการ คือ ฟินแลนด์และสวีเดน คุณลักษณะเด่นของชาวฟินแลนด์ คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย องค์กรโปร่งใส ติดอันดับประเทศที่ฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุดในโลก แล้วฟินแลนด์มีอะไร? ที่ทำให้เด็กฉลาด!##สีของหัวสไลด์
1=ส้ม
2=ฟ้า
3=ชมพู
4=ม่วง
5=ฟ้า
6=เขียว##
ใส่สีเลขสีที่นี่หลังเครื่องหมายดอกจันทร์ห้ามมีเว้นวรรคนะ-> *3
4 ปัจจัยที่ทำให้เด็กฟินแลนด์ฉลาด!ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?


Original image:  Suviko, flickr.com1.บ้าน

ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?

           สิ่งที่ช่วยให้เด็กชาวฟินแลนด์เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดี คือ สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง พ่อแม่จะฝึกความรับผิดชอบให้แก่เด็ก เปิดโอกาสให้เด็กคิด และทำเอง

         พ่อแม่ให้อิสระทางความคิด เด็กฟินแลนด์เลือกชุดแต่งตัวเองตั้งแต่อนุบาลด้วยซ้ำ ไม่นิยมให้ลูกดูโทรทัศน์ แต่จะอ่านหนังสือให้ฟังแทน และเด็กทุกคนก็จะได้บัตรห้องสมุดสาธารณะให้ไปหาหนังสืออ่านเองได้ พออายุใกล้ๆ 18 ปี ก็จะกระตุ้นให้ออกไปรับผิดชอบตัวเอง แยกออกไปอยู่ได้ เน้นให้มีความรับผิดชอบและมีมีอิสระ

2.โรงเรียน

ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?


Image:  Leo-setä, flickr.com

            โรงเรียนในฟินแลนด์ไม่ว่าเมืองหรือชนบทคุณภาพใกล้เคียงกัน มีความพร้อมด้านครูอาจารย์ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐเท่าเทียมกัน เด็กๆ ฟินแลนด์เข้าเรียนช้า คือ อายุประมาณ 6 ขวบ และพ่อแม่ต้องส่งลูกไปเรียนโรงเรียนใกล้บ้านที่สุด เลือกโรงเรียนไม่ได้ แต่ถ้าโรงเรียนที่ใกล้บ้านที่สุดยังห่างมากกว่า 5 กิโลเมตรขึ้นไป รัฐก็จะจัดรถรับส่งมาให้บริการ แต่ปรากฏว่าไม่มีโรงเรียนที่ห่างบ้านเลย ฮ่าๆ เด็กๆ จึงได้เดินหรือขี่จักรยานไปเรียนเองทุกคน ไม่ต้องออกมาผจญรถติดเพื่อไปโรงเรียน(ที่ว่า)ดีที่สุดอย่างในตัวเมืองของเรา ฟินแลนด์เรียนฟรีตลอดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นสอนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ภาษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ ดนตรี ศิลปะ พละ มีกลุ่มฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ตอนมัธยมต้น ส่วนมัธยมปลายก็มีสายสามัญหรือสายอาชีพเช่นเดียวกัน เลือกเรียนได้ตามความสนใจไม่มีแบ่งแยกระดับการเรียนหรือค่านิยมอ่อนด้อยต่างๆ 

               มีหลักสูตรวิชาศาสนาที่สอนให้เข้าใจศาสนาที่นับถือ และเข้าใจเพื่อนต่างศาสนา และหากผู้ปกครองไม่ต้องการให้เด็กเรียนวิชาศาสนา โรงเรียนก็จะจัดให้มีการสอนจริยธรรมแทน เรียกว่าวิชาปรัชญาชีวิต ว่าด้วยเรื่องสิงผิด ชอบ ชั่ว ดี ผู้สอนอาจเป็นนักการศาสนา หรือผู้ที่ได้รับการอบรมพิเศษในเรื่องจริยธรรม วิชาปรัชญาชีวิตนี้เด็กๆ ฟินแลนด์ชอบเรียนมาก เพราะมีวิธีการสอนที่หลากหลายและเน้นให้แลกเปลีย่นความคิดอย่างอิสระ (น่าจะคล้ายๆ วิชา IS ที่หลอกหลอนน้องๆ ม.ปลายหลายๆ คนอยู่ตอนนี้นะ อิอิ) 

รายละเอียดเพิ่มเติม "ฟินแลนด์" ทำไมจึงมีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก ?! โดยพี่เป้จ้า

3. ผู้ใหญ่

ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?
     

    Image:  Emery Co Photo, flickr.com

               ผู้ใหญ่จะไม่ลงโทษทางร่างกายกับเด็ก แต่จะใช้การอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผิดอะไร ให้เหตุผล แสดงตัวอย่างและบอกผลกระทบต่อตัวเองและคนอื่นอย่างชัดเจน   ผู้ใหญ่ต้องไม่ยอมรับ และสอนให้เด็กไม่ยอมรับการโกงทุกอย่าง ผู้ที่โกงในการสอบต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรง โดยจะถูกให้ออกจากโรงเรียน 1 ปี หากเป็นระดับมหาวิทยาลัยคนที่โกงจะถูกห้ามสอบตลอดชีวิต  

     ครูจะเน้นให้นักเรียนสรุปความรู้ด้วยตัวเองมากกว่าให้นักเรียนนั่งฟังฝ่ายเดียว ซึ่งต่างจากสังคมแบบไทยๆ เราที่แม้จะพยายามให้แสดงความคิดเห็น แต่ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ยังไม่ค่อยชอบแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา

4. สังคม

นอกจากครอบครัว โรงเรียน ศาสนาแล้ว ก็ยังมีองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีบทบาทต่อการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมของเด็กๆ อีก โดยรัฐสนับสนุนองค์กรเหล่านี้ เช่น องค์กรลูกเสือ องค์กรสิทธิการเมืองของเด็ก องค์กรกีฬา ซึ่งองค์กรที่มีสมาชิกมากที่สุด คือ ลูกเสือและเนตรนารี และองค์กรเยาวชนที่มีบทบาทมากที่สุดคือองค์กรสิทธิการเมือง

ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?

Image:  Sergey Ivanov, flickr.com

สรุป
ทำไม! เด็กฟินแลนด์จึงฉลาดติดอันดับโลก...แล้วเราล่ะ?

             เราจะเห็นว่า ระบบการเลี้ยงดูและการศึกษาของฟินแลนด์ เน้นเรื่องความคิด ความรับผิดชอบ สิ่งถูกผิดในสังคม มากกว่าไปเน้นย้ำเรื่องเกรดสวยๆ อาชีพหรูๆ แต่ผลการสอบระดับนานาชาติด้านวิชาการของเด็กฟินแลนด์ก็ติดอันดับต้นๆ ของโลกทุกครั้ง 

           
 
               และที่พี่สรุปมาทั้งหมดนี้ ไม่ได้ต้องการยกย่องหรือเปรียบเทียบว่าฟินแลนด์ดีกว่าเราทุกประการนะคะ เราเองก็มีปัจจัยต่างๆ และสถานการณ์แตกต่าง ที่เมื่อนำวิธีการของฟินแลนด์หรือชาติอื่นๆ มาใช้แล้ว ก็ไม่ได้ผลในไทยเหมือนกัน เช่น เรื่องไม่ลงโทษทางร่างกาย เราไม่ให้ใช้ไม้เรียวแล้ว แต่แทนที่ครูจะอธิบายว่าเด็กผิดอะไรจริงๆ แล้วหาวิธีการลงโทษแบบอื่นๆ ให้เหมาะสม กลับกลายเป็นว่าครูพูดไปเด็กก็ไม่ค่อยอย่าฟังหาว่าครูจู้จี้ หรือบางทีก็ครูนี่แหละที่ไม่มีวิธีการพูดอย่างมีเหตุผลเพียงพอ พูดไปพูดมากลายเป็นเรื่องเด็กต้องฟังผู้ใหญ่เท่านั้นไปเสียอีก ทั้งนี้เราไม่ได้มีวัฒนธรรมการยอมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังด้วย กว่าเราจะยอมรับอะไรกันสักอย่างต้องใช้การรวมตัวเรียกร้องกันเสมอไปเนอะ  ข้อมูลเหล่านี้สรุปมาจากหนังสือนะจ๊ะ เรื่องจริงเท็จเป็นอย่างไร ใครจะไปเรียนที่ฟินแลนด์เพื่อพิสูจน์ดูก็ได้นะ

         

         ถ้าจะบอกว่า "ฉลาดฟินแลนด์คือฉลาดใช้ชีวิต ฉลาดไทยแลนด์คือฉลาดเกรดสวย" ก็น่าจะถูกใช่ไหมคะ 


ชวนชาว Dek-D ที่น่ารักมาแลกเปลี่ยนกันดีกว่า
เราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนฉลาดอย่างใช้ชีวิตเป็นอย่างไรดี! 

หลากหลายให้วัยรุ่นอ่านเพื่อเติมพลังให้สมอง "คอลัมน์พัฒนาสมอง/งานอดิเรก"
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
รวมเด็ด! วิธีจำคำไทย จากจำยาก เป็นจำแม่น!
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
การสอบที่ให้เด็กอายุ 15 ตัดสินเศรษฐกิจทั้งประเทศ
เด็กดีดอทคอม :: โหวตเลย เรื่องเพศพูดได้ไหม!
วิธีง่ายๆ ทำได้ในชีวิตประจำวัน แค่ทำก็สมองปิ๊งเลย! 
เด็กดีดอทคอม :: โปรดเข้าใจ! ในลีลาของวัยรุ่น เมื่อรุ่นใหญ่ปะปะรุ่นเล็ก!
หยุดปัญหาบานปลาย ที่ทำให้เด็กไทยชอบต่อต้าน


เด็กดีดอทคอม :: โปรดเข้าใจ! ในลีลาของวัยรุ่น เมื่อรุ่นใหญ่ปะปะรุ่นเล็ก!
Twitter @kiatkarine

แหล่งข้อมูล, ภาพประกอบ:
เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์. รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศต่างๆ. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม และ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2550
    - guardian.co.uk/news/datablog/2010/dec/07/world-education-rankings-maths-science-reading#data
    - flickr.com/photos/mediumpanda/6113379712/sizes/m/in/photostream/
    - flickr.com/photos/uncle-leo/4601492261/sizes/m/in/photostream/
    - flickr.com/photos/suviko/3472894894/sizes/m/in/photostream/
    - flickr.com/photos/uncle-leo/4602105600/sizes/m/in/photostream/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kiat

พี่เกียรติ - ผู้เขียน

ถนัดแฝงตัวตามกระทู้เด็กดี มีความสนใจเป็นล้านเรื่องขึ้นอยู่กับดราม่าขณะนั้น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ชวนคิด #การศึกษาไทย #พัฒนาสมอง #ฟินแลนด์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป