/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

กำหนดการรับ ม.1 ม.4 ปี 57 ร.ร.เครือกาญจนาภิเษกฯ(ทั่วประเทศ) []

วิว
     มาแล้วจ้า อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ทั้วประเทศ ที่พี่แนนรีบนำมาบอกชาว Dek-D.com กันโดยเฉพาะ สำหรับวันนี้ มีข่าวรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากเรียนต่อโรงเรียนในเครือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั่วประเทศ ที่มีประกาศรับมาแล้วทั้ง ม.1 และ ม.4 ค่ะ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีประกาศการรับนักเรียนรับสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
พื้นที่บริการของโรงเรียน

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยมีพื้นที่บริการแต่ละโรงเรียน  ดังนี้

     1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์  

     2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี รับนักเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง และกระบี่

     3.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ รับนักเรียนในจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา ระนอง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช และพัทลุง

     4.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี รับนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรีกาญจนบุรี ลพบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  สิงห์บุรี และอ่างทอง

     5.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี รับนักเรียนในจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน        

     6.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รับนักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก เลย พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย

     7.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  กาฬสินธุ์ รับนักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานีนครพนม มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ สกลนคร และอุดรธานี

     8.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิ  นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  และขอนแก่น

     9.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา รับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว 
     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 8 โรง ยกเว้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนปกติ
1. รับนักเรียนโควตาทุกจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 20
2.  รับนักเรียนโควตาทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 25
3. รับนักเรียนในพื้นที่บ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
4. รับนักเรียนสอบคัดเลือก ร้อยละ 45

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องปกติ
     รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี  เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแลแก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง

ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รับนักเรียนสอบคัดเลือก

     การรับนักเรียนของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการกำหนดสัดส่วน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร รับนักเรียนจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบบุตรข้าราชบริพาร บุตรข้าราชการครูและลูกจ้างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม บุตรทหารที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน และบุตรตำรวจตระเวนชายแดน (ต.ช.ด.) ที่กำลังปฏิบัติราชการเป็นประจำที่ชายแดน ร้อยละ 30
     2. ประเภทนักเรียนในพื้นที่ใกล้โรงเรียน ร้อยละ 10
     3. ประเภทสอบคัดเลือก ร้อยละ 45
     4. ประเภทโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดในเขตพื้นที่บริการ ร้อยละ 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเข้าเรียนโดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา อย่างจริงจัง 
คุณสมบัติของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ไม่ต่ำกว่า 2.50

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า

     2. มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่จะมีการสอบคัดเลือก)

     3. มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     4. สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

     5. ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่


กำหนดวันและเวลา

รับสมัคร  

วันที่  20-24  กุมภาพันธ์  2557 เวลา 8.30-16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศผล  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

รายงานตัว  

ภายในวันที่  9  มีนาคม 2557  เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว  

ภายในวันที่ 10  เมษายน เวลา 9.00-16.30 น.

     จำนวนรับของแต่ละโรงเรียน และรายละเอียดต่าง ๆ น้อง ๆ สามารถดูได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.obec.go.th ค่ะ

     สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนต่อในโรงเรียนเครือกาญนาภิเษกวิทยาลัย ลองตรวจสอบจังหวัด และรายละเอียดการรับให้สมัครให้ดีนะคะ หากผ่านตามคุณสมบัติก็รีบสมัครได้ตามวันเวลาที่กำหนดไว้

     ส่วนโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ที่เปิดรับสมัคร ม.1 ม.4 ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ ,โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย,โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  ฯลฯ พี่แนนจะทะยอยนำข่าวอัพเดทให้น้องๆ ติดตามกันเรื่อยๆ นะคะ ติดตามกันได้เลย!!!


ข้อมูลอ้างอิง : http://www.obec.go.th/
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #ร.ร.กาญจนาภิเษก #กาญจนาภิเษกวิทยาลัย

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป