/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯ รับ ม.1 ม.4 ปี 57 []

วิว
     มากันอีกหนึ่งอัพเดทข่าว รับ ม.1 ม.4 สำหรับชาว Dek-D.com โดยเฉพาะค่ะ สำหรับวันนี้พี่แนนมีข่าวรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในเครือโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557 มาฝากกันค่ะ
     โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดรับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำและไป-กลับ โดยมีโรงเรียนจำนวน 12 โรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ


 
พื้นที่บริการของโรงเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์มีพื้นที่บริการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้
     1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร รับนักเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร  นครปฐม  นนทบุรี  ปทุมธานี  และสมุทรปราการ  
     2.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  รับนักเรียนในจังหวัดยะลา นราธิวาส  ปัตตานี  และสตูล  
3.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นครศรีธรรมราช รับนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สงขลา  ชุมพร  พัทลุง และสุราษฎร์ธานี
     4.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ภูเก็ต  รับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ต  กระบี่ ตรัง พังงา และระนอง
     5.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี
     6.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ลพบุรี รับนักเรียนในจังหวัดลพบุรี  ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี  สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี    
     7.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  กำแพงเพชร รับนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร 
 เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และอุตรดิตถ์    
     8.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับนักเรียนในจังหวัดพะเยา เชียงใหม่เชียงราย น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน
     9.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู รับนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี  ขอนแก่น  เลย  สกลนคร หนองคาย  และบึงกาฬ  
     10.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด  รับนักเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  กาฬสินธุ์  นครพนม มหาสารคาม  มุกดาหาร  ยโสธร  และอำนาจเจริญ
     11.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ รับนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  และสุรินทร์
     12. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง รับนักเรียนในจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด  นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว

     - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต พะเยา และศรีสะเกษ  รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน  จำนวน 30 คน  

     - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และร้อยเอ็ด รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร GP โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน  

     - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ห้องเรียน  จำนวน 35 คน  และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ห้องเรียน จำนวน 72 คน      

     - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี และร้อยเอ็ด รับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตร GP โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MLP 1 ห้องเรียน จำนวน 36 คน และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ MLP 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน


 
สัดส่วนการรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     1. รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่บริการของโรงเรียน ร้อยละ 20  (ไม่รวมจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน)
     2.รับนักเรียนโควตาในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ ร้อยละ 20
     3.รับนักเรียนบ้านใกล้โรงเรียน ร้อยละ 20
     4.รับนักเรียนจากบุตรหลานทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดน และบุตรเจ้าหน้าที่โครงการแพทย์อาสาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร้อยละ 5
     5.รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือก ร้อยละ 35

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศักยภาพเหมาะสมของโรงเรียนเดิมเข้าเรียน โดยกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม เช่น พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ย ผลคะแนน O-NET คุณความดี เป็นต้น รวมทั้งให้มีโครงการช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเหมาะสมตามที่กำหนด และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนด้วย นอกจากนี้ให้โรงเรียนจัดการแนะแนวการศึกษาต่ออย่างกว้างขวาง โดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขปัญหา


 

คุณสมบัติของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556  หรือเทียบเท่า
     2.มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50  
     3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4.สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่

     นักเรียนโควตาจังหวัดและโควตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดที่ตั้ง  จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม  คือ มีผลการเรียนเป็นอันดับที่ 1-10 ของโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
     1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า
     2.มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 2.00
     3.มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
     4.สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
     5.ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่


 
กำหนดวันและเวลา
รับสมัคร  
     วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุด ราชการ)

สอบคัดเลือก 

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  1  มีนาคม  2557  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 2  มีนาคม  2557  เวลา 9.00-16.30 น.

ประกาศผล  
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่ 5  มีนาคม 2557
     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่ 6  มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

รายงานตัว  
     ภายในวันที่  9  มีนาคม 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

มอบตัว  
     ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 9.00-16.30 น.

     น้องๆ ที่สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.obec.go.th/ ค่ะ

     ช่วงนี้ โรงเรียนที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย มีในหลายๆ จังหวัด จะมีกำหนดการออกมาเยอะทีเดียวค่ะ ยังไงถ้ามีโรงเรียนไหนอยู่ในใจของน้องๆ ก็ลองไปสมัครกันดูนะคะ ส่วนใครที่รอของโรงเรียนไหนอยู่ อย่าพลาดตามข่าวนะคะ พี่แนนจะรีบนำมาอัพเดทให้น้อง ๆ ได้ทราบกันอย่างแน่นอนจ้า

ภาพประกอบ : www.swkj.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.1 #รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ #โควต้า ม.1 #โควต้า ม.4 #English Program

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป