/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

สวนกุหลาบรับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ) []

วิว
     มาอัพเดทกันอีกแล้วจ้า สำหรับข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ของปี 2557 ซึ่งครั้งที่แล้ว พี่แนนอัพเดทการรับสมัครของโรงเรียนหญิงล้วนไปแล้ว วันนี้เอาใจน้องๆ ผู้ชายกันบ้าง กับโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ชื่อฝั่งปากคลองตลาด!!
     นันก็คือ โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย นั่นเองค่ะ ซึ่งได้มีประกาศรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในโครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และด้านสายวิทย์ ซึ่งรายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลยจ้า


การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  
โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
(Gifted and Talented Education Program : GATE Program) 
     
     จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร :  144 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2.ไม่จำกัดอายุ 
     3.เพศชาย 
     4.เป็นโสด 

หลักฐานการสมัคร 

     1. ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้นำตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเนาหลักฐานที่ แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า(ผู้ปกครองลงนามรับรอง) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

คุณสมบัติพิเศษ
 
     - คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 
     - คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 (หลักฐานตามข้อ 1 และ 2 สำเนา 1 ชุด ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     - ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา  
กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร 
     วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     สอบคัดเลือก 
     วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
(วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 
     ประกาศผลสอบ 
     วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     รายงานตัว 
     วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     มอบตัว 
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 


 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
     
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร : 30 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เพศชาย 
     4. เป็นโสด 

หลักฐานการสมัคร 

     1. ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจ านงทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2557) 
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุดผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า (ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

คุณสมบัติและวันเวลา 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00 
     - ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา 

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร 
     วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 

     สอบคัดเลือก 
     วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
(วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 
     ประกาศผล 
     วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     รายงานตัว 
     วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     มอบตัว 
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     น้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sk.ac.th


     น้องๆ ที่เรียน ป.6 และ ม.3 ที่สอบถามกันมาถึงกำหนดการรับสมัครภาคปกติ อดใจรออีกไม่นาน พี่แนนจะรีบทะยอยนำมาอัพเดทให้น้องๆ ได้ทราบกันค่ะ ส่วนใครที่เล็งโรงเรียนไหนไว้ อย่าพลาดรับข่าวรับกันที่ Dek-D.com แห่งนี้นะคะ รับรองว่า พี่แนนจะรีบนำมาบอกกันไม่ให้พลาดกันอย่างแน่นอน!!

 
ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.sk.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สวนกุหลาบ #โรงเรียนชายล้วน #ส.ก.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป