สวนกุหลาบรับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ) []

รร.ชายล้วนรับโครงการพิเศษเน้น Eng. และสายวิทย์ รีบมาดูด่วน!!
60,065 12
     มาอัพเดทกันอีกแล้วจ้า สำหรับข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ของปี 2557 ซึ่งครั้งที่แล้ว พี่แนนอัพเดทการรับสมัครของโรงเรียนหญิงล้วนไปแล้ว วันนี้เอาใจน้องๆ ผู้ชายกันบ้าง กับโรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ชื่อฝั่งปากคลองตลาด!!
     นันก็คือ โรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย นั่นเองค่ะ ซึ่งได้มีประกาศรับสมัครน้องๆ เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ในโครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และด้านสายวิทย์ ซึ่งรายละเอียดการรับสมัคร และกำหนดการจะเป็นอย่างไร ไปดูกันได้เลยจ้า

สวนกุหลาบรับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ)

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557  
โครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
(Gifted and Talented Education Program : GATE Program) 
     
     จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร :  144 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2.ไม่จำกัดอายุ 
     3.เพศชาย 
     4.เป็นโสด 

หลักฐานการสมัคร 

     1. ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจำนงทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2557)
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้นำตัวจริงมาแสดง พร้อมสำเนาเอกสาร 1 ชุด ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเนาหลักฐานที่ แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า(ผู้ปกครองลงนามรับรอง) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

คุณสมบัติพิเศษ
 
     - คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 รวมไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 
     - คะแนนเฉลี่ยระดับประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 3.00 หรือร้อยละ 70 (หลักฐานตามข้อ 1 และ 2 สำเนา 1 ชุด ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     - ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา 


สวนกุหลาบรับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ)
 
กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร 
     วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

     สอบคัดเลือก 
     วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
(วิชาที่สอบ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 
     ประกาศผลสอบ 
     วันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     รายงานตัว 
     วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     มอบตัว 
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

สวนกุหลาบรับ ม.1 ม.4 (โครงการพิเศษ)
 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
     
จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร : 30 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า 
     2. ไม่จำกัดอายุ 
     3. เพศชาย 
     4. เป็นโสด 

หลักฐานการสมัคร 

     1. ใบสมัครเปิดให้แจ้งความจ านงทางเว็บไซต์ http://samak.sk.ac.th หรือทาง www.sk.ac.th และพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (วันที่ 10 - 24 กุมภาพันธ์ 2557) 
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ให้น าตัวจริงมาแสดง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุดผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     3. สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือสำเนาหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 หรือเทียบเท่า (ผู้ปกครองลงนามรับรอง) 
     4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (รูปถ่ายปัจจุบัน แต่งเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

คุณสมบัติและวันเวลา 

     - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และรวมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เทอม 1) ไม่ต่ำกว่า 3.00 และในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิชาละไม่ต่ำกว่า 3.00 
     - ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดเวลาที่ศึกษา 

กำหนดการรับสมัคร

     รับสมัคร 
     วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ 

     สอบคัดเลือก 
     วันที่ 2 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 
(วิชาที่สอบ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ใช้ข้อสอบของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 
     ประกาศผล 
     วันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     รายงานตัว 
     วันที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     มอบตัว 
     วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. 

     น้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sk.ac.th


     น้องๆ ที่เรียน ป.6 และ ม.3 ที่สอบถามกันมาถึงกำหนดการรับสมัครภาคปกติ อดใจรออีกไม่นาน พี่แนนจะรีบทะยอยนำมาอัพเดทให้น้องๆ ได้ทราบกันค่ะ ส่วนใครที่เล็งโรงเรียนไหนไว้ อย่าพลาดรับข่าวรับกันที่ Dek-D.com แห่งนี้นะคะ รับรองว่า พี่แนนจะรีบนำมาบอกกันไม่ให้พลาดกันอย่างแน่นอน!!

 
ข้อมูลอ้างอิง,ภาพประกอบ : www.sk.ac.th
#สอบเข้า ม.1 #สอบเข้า ม.4 #สมัคร ม.1 #สมัคร ม.4 #เรียนต่อ ม.1 #เรียนต่อ ม.4 #สวนกุหลาบ #โรงเรียนชายล้วน #ส.ก.

บทความที่นิยมอ่านต่อ

11 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?