/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

โครงการ วมว. รับ ม.4 ปี 58 (16 ร.ร.) []

วิว
     สวัสดีจ้าน้องๆ ชาว Dek-D.com เป็นธรรมเนียมและปกติแล้วสำหรับน้องๆ ที่อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 ที่จะต้องเริ่มวางแผน และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะหลายโรงเรียน หลายโครงการ เริ่มมีประกาศรับสมัครกันแล้ว โดยเฉพาะโครงการพิเศษต่างๆ ที่เน้นด้านพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

     วันนี้ พี่แนนมีอีก 1 โครงการที่เน้นเฉพาะทางด้านวิทย์-คณิต กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ ม.3 เข้าเรียนต่อ ม.4 อยู่ ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะมีการคัดเลือก 2 รอบ ในโรงเรียนทั้ง 16 แห่งของโครงการ จํานวน 18 ห้องเรียน (30 คน/ห้องเรียน) รวม 540 คน มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ


ภาพประกอบ facebook.com/scius.most
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2557
     1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

     1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน)
     1.4 ไม่เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
     1.5 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจําได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต

2. ระยะเวลาการสมัคร

     เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557

3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน

     นักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคนสามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการได้ (ไม่กําหนดพื้นที่รับสมัคร) โดยให้สิทธิการเลือกโรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

     3.1 รูปแบบที่ 1 ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แห่งเท่านั้น หรือ
     3.2 รูปแบบที่ 2 ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. 1 แห่งและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์(นักเรียนสามารถผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 2 โรงเรียน)
 
4. โรงเรียนในโครงการ/จำนวนรับ


 

5. วิธีการและรายละเอียดการสมัคร

     นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้ ให้นักเรียนสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง และเลือกลิงค์ของโรงเรียนที่ต้องการสมัคร แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย (ชุดนักเรียนครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา) ละส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชําระเงินที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่

6. กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

     วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-15.30 น

7. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก

     ภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 (ณ เว็บไซต์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ)
     *นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรกจะต้องไปเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558 

8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

     ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม และสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

     สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถดูรายชื่อโรงเรียน เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ได้จากลิงก์ด้านบนค่ะ ย้ำว่าการสอบมี 2 รอบนะคะ ถ้าผ่านรอบแรกแล้ว ยังต้องสอบรอบ 2 อีกครั้ง จึงประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า วางแผนกันให้ดีๆ จะได้ไม่พลาดกัน พี่แนนขอให้ทุกคนโชคดีจ้า

 
ข้อมูลอ้างอิง : http://scius.most.go.th
ภาพประกอบ :www.human.cmu.ac.th,www.facebook.com/scius.most
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับ ม.4 #สอบเข้า ม.4 #โครงการ วมว. #สาธิต มช. #สมัคร ม.4 #0[ #จบ ม.3 ต่อ ม.4 #วิทยาศาสตร์ #คณิตศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป