/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

เตรียมอุดมฯ รับ ม.4 ปี 60 (1,480 คน+ มีแผนภาษาเกาหลี) []

วิว
     สวัสดีค่ะน้อง Dek-D.com อัพเดทข่าวรับสมัคร ม.1 ม.4 วันนี้ มาจากโรงเรียนที่น้องๆ หลายคนรอคอยค่ะ นั่นก็คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นั่นเอง รอบนี้รับสมัครน้องๆ ทั่วไปค่ะ รวมทั้งมีข่าวดีสำหรับคนที่ชอบโอปป้า ซารางเฮ อยากเรียนภาษาเกาหลี เตรียมอุดมฯ เปิดแผนการเรียนใหม่ "ภาษา - เกาหลี" มาแล้ว อย่ารอช้า ไปดูรายละเอียดกันค่ะ
 

 
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
จำนวน 1,480 คน ตามแผนการเรียนดังต่อไปนี้
1. วิทย์ - คณิต จำนวน 1,000 คน 
2. ภาษา - คณิต จำนวน 120 คน 
3. ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 80 คน 
4. ภาษา - เยอรมัน จำนวน 80 คน 
5. ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 80 คน 
6. ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
7. ภาษา - จีน จำนวน 60 คน
8. ภาษา - เกาหลี จำนวน 35 คน


ประเภทและเกณฑ์การรับนักเรียน
 
     1. ประเภทโควตาจังหวัด จำนวน 296 คน 

     คุณสมบัติ
     เป็นไปตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้าจังหวัด คลิกที่นี่
 
     2. ประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 1,184 คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

     2.1 กลุ่มประเภทความสามารถพิเศษ (จำนวน 74 คน)

     2.1.1 ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ 

     คุณสมบัติทั่วไป
1. กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559
2. มีความประพฤติเรียบร้อย
3. เป็นโสด
4. มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     คุณสมบัติเฉพาะ  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง
1. อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. หรือ สอวน. ดังต่อไปนี้ ข้อใดข้อหนึ่ง
     ก. อยู่ระหว่างหรือเคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สสวท. 
     ข. เคยเข้าค่าย 2 สอวน. และได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
     ค. อยู่ระหว่าเข้าค่าย 2 สอวน. และเคยเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ที่มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
2 . ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง หรือเทียบเท่าจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติซึ่งประเทศไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันและมีประเทศเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ
3. ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ผู้สมัครต้องนำหนังสือรับรองผลการทดสอบ O-NET ที่ออกโดย สทศ. และหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะไปยื่นในวันสมัครและวันคัดเลือก โดยยื่นสำเนาในวันสมัครและยื่นฉบับจริงในวันคัดเลือก

      2.1.2 ความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ แบ่งเป็น
- ประเภทกีฬา ได้แก่ ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ยิงปืน เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยิมนาสติกลีลา และแบดมินตัน
- ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทยร่วมสมัย และขับร้องเพลงไทย
- ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ไทย 
- ความสามารถพิเศษด้านดนตรีดุริยางค์ 
- ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ  

     ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่


     กำหนดการรับสมัคร
     ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทาง http://apply2017.triamudom.ac.th 
     ลงทะเบียนอ่านคู่มือเรื่องที่ควรทราบด้วยเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลของผู้ สมัครทาง http://apply2017.triamudom.ac.th ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2560
      - ยื่นสมัครทาง http://apply2017.triamudom.ac.th 
        ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2560
      - ยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติเฉพาะ (ด้วยตนเอง)
        ระหว่างวันที 27 - 28 มีนาคม 2560
      - การคัดเลือก (ผู้สมัครต้องไปรับการคัดเลือก)
        วันที่ 30 มีนาคม 2560 รายงานตัว 7.00 น.
      - ประกาศผลและรายงานตัว
        วันที่ 31 มีนาคม 2560
      - มอบตัว 
        วันที่ 20 เมษายน 2560

     ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


     2.2 กลุ่มสอบคัดเลือกทั่วไป จำนวน 1,110 คน
วิทย์ - คณิต จำนวน 750 คน
ภาษา - คณิต จำนวน 70 คน 
ภาษา - ฝรั่งเศส จำนวน 60 คน 
ภาษา - เยอรมัน จำนวน 55 คน 
ภาษา - ญี่ปุ่น จำนวน 55 คน 
ภาษา - สเปน จำนวน 25 คน 
ภาษา - จีน จำนวน 60 คน 
ภาษา - เกาหลี จำนวน 35 คน

     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ทุกข้อ
     1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2559
     2. มีความประพฤติเรียบร้อย
     3. เป็นโสด
     4. มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     กำหนดการรับสมัคร
     ผู้สมัครต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทาง http://apply2017.triamudom.ac.th 
     ลงทะเบียนอ่านคู่มือเรื่องที่ควรทราบด้วยเลขประจำตัวประชาชนและอีเมลของผู้สมัครทาง http://apply2017.triamudom.ac.th ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2560

     - กรอกข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานประกอบการสมัครยื่นสมัคร       
        ทาง http://apply2017.triamudom.ac.th 
        ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2560
     - ยืนยันการสมัครทาง http://apply2017.triamudom.ac.th 
        ภายในวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560
     - ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ
        วันที่ 31 มีนาคม 2560
     - สอบคัดเลือก
        วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี
     - ประกาศผลและรายงานตัว
        วันที่ 6 เมษายน 256
     - มอบตัว 
        วันที่ 20 เมษายน 2560
     ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
     
     น้องๆ ที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.triamudom.ac.th/ ค่ะ

     น้องๆ คนไหนที่สนใจ ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ตามลิงก์ที่พี่แนนบอกไว้นะคะ แล้วก็เตรียมตัว เตรียมใจ อ่านหนังสือเยอะๆ จะได้พร้อมค่ะ ส่วนรุ่นพี่ ต.อ. มารอรับน้อง หรือแอบบอกแนวข้อสอบน้องๆ กันได้เลยนะคะ
ข้อมูลอ้างอิง : www.triamudom.ac.th
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nan

พี่แนน - ผู้เขียน

พี่ใหญ่ฝ่ายกิจกรรมด้านการศึกษา และฝ่ายดูแลสุขภาพจิตของน้องๆ ในทีมให้เป็นปกติ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับสมัคร ม.4 #สอบเข้า ม.4 #เตรียมอุดมศึกษา #สอบเข้าเตรียม #สมัครเตรียม #สอบเตรียม #แผนภาษาเกาหลี

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป