/>
ซ่อน
แสดง

โรงเรียนน่าอยู่ (228) : โรงเรียนดาราวิทยาลัย (ด.ว.) []

วิว
        สวัสดีน้องๆ ชาว Dek-D.com ค่ะ ห่างหายจากรีวิวโรงเรียนไปนาน วันนี้พี่มิ้นท์มีหนึ่งโรงเรียนจาก จ.เชียงใหม่ ที่ตอนนี้นำเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียนเยอะมากๆ จนรู้สึกอิจฉาน้องๆ ในโรงเรียนเลยค่ะ นั่นก็คือ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ นั่นเอง ว่าแล้วก็ลองไปดูบรรยากาศในโรงเรียนและห้องเรียนกันเลย
 


โรงเรียนดาราวิทยาลัย (ด.ว.)
 
    นี่แหละโรงเรียนเรา
      (1) ประเภทโรงเรียน >> ปัจจุบัน โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      (2) ประวัติความเป็นมา >> เริ่มก่อตั้งโดย นางโซเฟีย บรัดเลย์ แมคกิลวารี มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาเผยแพร่คริสตศาสนาในประเทศไทย  และได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้หญิงเชียงใหม่ ซึ่งขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา จึงได้เริ่มนําเด็กผู้หญิงมาสอนการอ่านเขียน การดูแลบ้านเรือน การเย็บปักถักร้อย และสอนพระคัมภีร์ กระทั่งได้รับการ ยอมรับและจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้หญิง ใช้ชื่อว่า Chiang mai Girls’School เมื่อปี ค.ศ. 1879

 

        วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ.1909 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน และคณะผู้บริหารโรงเรียนในขณะนั้นทูลขอพระราชทานนามของโรงเรียน ซึ่งต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้นําเรื่องดังกล่าวทูลขอต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และทรงมีพระราชโทรเลขตอบกลับมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1909 ให้เรียกชื่อโรงเรียนผู้หญิงว่า “โรงเรียนพระราชชายา” (Prarachaya School)
 

        โรงเรียนได้เปิดดําเนินการจนมีจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนจึงได้ขอจัดตั้งโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง บริเวณถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดสระเกษ (วัดเกตในปัจจุบัน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “ดารา วิทยาลัย”  ซึ่งเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบรับเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1924 และมีประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1924
        (3) อักษรย่อโรงเรียน >> ด.ว. (D.R.A.)
       (4) ที่ตั้งโรงเรียน >> ตั้งอยู่เลขที่ 196 ถ.แก้วนวรัฐ  ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
       (5) เว็บไซต์โรงเรียน >> www.dara.ac.th

 

       (6) จำนวนนักเรียน >> 5,895 คน

       (7) จุดเด่นของโรงเรียน >> เป็นผู้นําด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
        - กิจกรรม Creative Classroom นักเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงาน สะอาด Thailand Green Mech Contest 2017 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

      - กิจกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นักเรียนดาราวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันรายการ North Thailand World Robot Games 2017 ประเภท หุ่นยนต์ดับเพลิง รุ่น Junior อายุไม่เกิน 14 ปี   
 

     - กิจกรรมห้องเรียน Pop Arts Studio (PAS) เป็นการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Project-Based Learning ในสไตล์ของ Apple ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตามแนวคิดในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานหลักการทํางานของสมอง ที่แตกต่างกันในเด็กแต่ละคน
 

 

      ห้องเรียนแห่งอนาคต Pop Arts Studio (ป๊อปอาร์ตสตูดิโอ) หรือ PAS นับว่าเป็นจุดเด่นของโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นที่ซึ่งเด็กๆ เข้าถึงใช้หาความรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีอย่างเป็นลำดับขั้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดได้ในอนาคต
 
---------------------------------------------------------------------------------------
น้องๆ ที่สนใจรีวิวโรงเรียนตัวเองแบบนี้ เขียนจัดเต็มมาได้เลย!

หรือ

 
ดาวน์โหลดไฟล์คำถามได้ที่นี่ โรงเรียนน่าอยู่ (193) : โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี (สว.ลบ.)

ส่งมาได้ที่ kamonkarn@dek-d.com
ส่งก่อนได้ขึ้นเว็บก่อนนะคะ
------------------------------------------------------------------------------------
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#การศึกษา #เจาะลึกโรงเรียน #โรงเรียนน่าอยู่ #โรงเรียนดาราวิทยาลัย #ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ #ด.ว. #D.R.A

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?