ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี []

วิว
ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี

          สวัสดีน้อง ๆ ชาว Dek-D ที่รัก เมื่อเกือบ 6 ปีก่อนพี่เกียรติได้ขอข้อมูลการเรียนสายอาชีพ/อาชีวะ ปวช. จากน้องออยในบทความ "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชื่อหรูดูเท่ รู้ไหมเรียนอะไรบ้าง" จากวันนั้นถึงวันนี้ "น้องออย" เด็ก ปวช. กลายมาเป็น "พี่ออย" ที่กำลังจะจบปริญญาตรีสายตรงด้านอาชีวะนี้แล้วจ้า พี่เกียรติจึงไม่รอช้าขอตามไปดูหน่อยว่า ตลอดเกือบ 8 ปีที่ผ่านมานี้พี่ออยเรียนอะไรมาบ้างค่ะ
 
ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี

แนะนำตัว
    สวัสดีค่ะ ชื่อ ออย นะคะ ตอนนี้กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งตอน ปวส. และ ปวช. ออยเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ในสาขาเดียวกันนี้ค่ะ

ปวช ต่างจาก ปวส. อย่างไร
    ปวช. คือ  คือวุฒิเทียบเท่า ม.6 แต่เป็นสายอาชีพ รับผู้เรียนจบม.3 มาศึกษาต่อสายอาชีพอีก 3 ปี เพื่อจบหลักสูตร
    ตอนเรียน ปวช. ปีแรก จะได้เรียนหลากหลายวิชา มีรายวิชาจากสาขาอื่น ๆ มาปะปน เพื่อเราจะได้ค้นพบตัวเองว่าเราชอบเส้นทางไหน เราจะสามารถเปลี่ยนสาขาตอน ปวช.2 ได้ สำหรับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะบทเรียน Basic เรียนพิมพ์ดีด ใช้ Microsoft office ภาษา C รวมไปถึงเริ่มต้นฝึกเขียน ภาษา HTML ด้วย Notepad เมื่ออยู่ ปวช.3 จะได้ออกฝึกงาน 3 เดือน (ปัจจุบันเปลี่ยนหลักสูตรเป็นฝึกงาน 5 เดือน) และทำโครงการ 5 บท ถึงจบ ปวช. ค่ะ

 

ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี
ตอนจบ ปวช.

    ปวส. คือ  วุฒิระดับอนุปริญญา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6 แล้วมาศึกษาต่อในระดับ ปวส.อีก 2 ปี  ซึ่งหลักสูตร ปวส.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื้อหาจะคล้ายคลึงเดิมแต่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ คือจะเน้นไปที่คอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยตรง จะได้เรียนการประกอบคอมพิวเตอร์ เขียนเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Dreamweaver การตัดต่อ กราฟิก สื่อมัลติมีเดีย อย่าง Adobe Photoshop Adobe flash professional และ Corel VideoStudio น้ำตาจะไหลค่ะ ฮ่าๆ

    แต่หลักสูตรระหว่างคนที่จบ ม.6 มาต่อ ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะแตกต่างกับคนที่จบ ปวช.มานะคะ คนที่จบ ม.6 มาจะได้เรียนหนักกว่าคนที่จบ ปวช. เนื่องจากต้องเรียนความรู้พื้นฐานใหม่หมด ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ดีด ใช้ Microsoft office ภาษา C รวมไปถึงเริ่มต้นฝึกเขียน ภาษา HTML ด้วย Notepad รวมไปถึงรายวิชาจากสาขาอื่นด้วย แล้วค่อยตามด้วย การประกอบคอมพิวเตอร์ เขียนเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ตบท้ายเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อขึ้น ปี 2 ก็จะได้ออกฝึกงาน ระยะเวลา 5 เดือน (ปัจจุบันเปลี่ยนหลักสูตรเป็นระบบทวิภาคี เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี) และกลับมาทำโครงการ 5 บท ถึงจบ ปวส. เหมือนกันค่ะ  
 

ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี
ตอนจบ ปวส.

ตอนเรียน ปวช. และ ปวส. ต่างจากการเรียน ป.ตรี ตอนนี้อย่างไร
    ตอนนี้ออยเรียน ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องรับเฉพาะผู้ที่จบ ปวส. ค่ะ

     เป็นการเรียนระบบทวิภาคี เรียน 1 ปี ฝึกงาน 1 ปี เราก็สามารถทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยพร้อมกันได้เลย เนื่องจากจะได้เรียนเฉพาะภาคค่ำ 17:30 น. – 21:30 น. และวันอาทิตย์เรียน 8.30 น. - 17:00 น. หลักสูตรก็จะ advance มากขึ้น!!

     เรียนเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงค่ะ ได้เรียนเขียนโปรแกรม JAVA script เรียน Dreamweaver ทำสื่อมัลติมีเดีย สื่อโฆษณาและสื่อการเรียนการสอนด้วย Sony Vegas, captivate และเรียนการสร้างเว็บไซต์ขายและสั่งซื้อสินค้าอย่าง  Xampp ,Wordpress  รวม ๆ แล้วเป็นวิชาที่เจ๋งมากเลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากทำเว็บไซต์ขายสินค้าเป็นของตัวเอง และแต่ละวิชาจะเน้นการนำเสนอมากขึ้นค่ะ (เซียน PowerPoint ก็ตอนนี้แหละ 55555 ) เป็นการฝึกให้กล้าแสดงออกไปในตัว

ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี

     การฝึกงาน เราสามารถเลือกที่ฝึกงานเองได้ แต่ต้องเกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองเรียนค่ะ เนื่องจากสถาบันจะแบ่งเป็นรายวิชาออกเป็น 2 เทอม เทอมละ 4 วิชา หากสถานที่ฝึกงานเรามีสาระการฝึกงานไม่ครบตามรายวิชา เราต้องหาที่ฝึกงานเสริมเพิ่มค่ะ โดยมีระยะการฝึกงาน 1 ปี ระหว่างฝึกงานเราต้องบันทึกสิ่งที่ทำในแต่ละวัน และงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาไปด้วย เมื่อฝึกงานเสร็จก็ต้องรวบรวมเอกสาร ทำ Portfolio และ PowerPoint เพื่อนำเสนอสถาบันให้พิจารณาว่างานที่เราได้ฝึกมานั้นผ่านหรือไม่ค่ะ

ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี
    วิจัย เราต้องทำวิจัยจบค่ะ และต้องเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่ค่ะ เน้นเป็นการพัฒนาสำนักงานที่เราทำอยู่ ยกตัวอย่าง เช่น นายต่อ ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย งานวิจัยที่ควรทำคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เป็นต้นค่ะ

จบสาขานี้ไปทำอะไร
    ส่วนใหญ่รุ่นพี่ที่จบสาขานี้ จะทำงานด้าน IT  Implementer ERP (งานจัดการโปรแกรมช่วยบริการงานและธุรกิจในองค์การ)  และงาน Office เกี่ยวกับเอกสารเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากชำนาญด้านการใช้ Microsoft office มากค่ะ  แต่ไม่ว่าจะจบสาขาไหน เวลาไปทำงานก็ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ เพราะการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ ชีวิตไม่มีความแน่นอน

ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี

จากวันแรกที่เลือกเรียน ปวช. จนวันนี้ที่กำลังจะจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยีแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง

    เป็นโอกาสดี ที่ทำให้ออยได้เจอประสบการณ์หลากหลาย โดยเฉพาะประสบการณ์ทำงาน ทำให้เราได้ฝึกความอดทน ได้พบปะเพื่อน  การปรับตัวและเรียนรู้ทัศนคติของแต่ละคน กล้าแสดงออก มีเงินเก็บเป็นของตัวเอง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายคุณพ่อคุณแม่ ทำให้เราเป็นผู้ใหญ่และรู้จักวางแผนการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะ อยากให้มาเรียนอาชีวะกัน ออยไม่เสียใจที่เลือกสายอาชีพค่ะ หลายคนอาจจะมองว่ามันไม่ดี แต่เราได้ประโยชน์จริง ๆ อย่ามองแค่ตา หรือฟังจากคนรอบข้างพูด เราต้องมาสัมผัสเองค่ะ แล้วจะรู้ว่าสายอาชีพมีดีกว่าที่คุณคิด คุณจะไม่เสียใจแน่นอน


ครบกระบวนความอาชีวะ! เรียนอะไรใน "คอมพิวเตอร์ธุรกิจ" จากวันแรก ถึงวันจบ ป.ตรีสายเทคโนโลยี

               จริง ๆ แล้วทางเลือกในการเรียนต่อมีหลากหลายเส้นทางค่ะ สายอาชีพ สายสามัญ หลายสาขา วิทย์ ศิลป์ วิชาชีพเฉพาะ ซึ่งพี่เกียรติเชื่อว่าประตูความสำเร็จอยู่ที่ก้าวแรกของการเลือกเรียนของตัวเรานี่แหละค่ะ ไม่ว่าเราจะเลือกเรียนอะไร ถ้าเราตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นไป มันก็จะสำเร็จแน่นอนค่ะ อย่าลืม !!! ขอให้สายอาชีพ/อาชีวะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับทุกคนนะคะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=kiat

พี่เกียรติ - ผู้เขียน

ถนัดแฝงตัวตามกระทู้เด็กดี มีความสนใจเป็นล้านเรื่องขึ้นอยู่กับดราม่าขณะนั้น

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คอมธุรกิจ #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #อาชีวะ #ปริญญาตรีสายอาชีพ #ปริญญาตรีต่อเนื่อง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป