ซ่อน
แสดง

10 Checklist เปลี่ยนรายงานเดิมๆ ให้ Perfect + ส่งทันเวลา []

วิว
10 Checklist เปลี่ยนรายงานเดิมๆ ให้ Perfect + ส่งทันเวลา
          สวัสดีค่ะ ช่วงนี้คงเป็นเวลาที่น้องๆ มัธยมฯ ฟิตปั่นเกรดการน่าดู นอกจากการตั้งใจเรียนในห้อง และอ่านหนังสือทบทวนทุกวันจะทำให้คะแนนสอบเราดีแล้ว ยังมีคะแนนอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกรดเราออกมาหน้าตาสวยงามด้วย “คะแนนเก็บ” นั่นเอง
          คะแนนเก็บแต่ละวิชาก็ไม่เหมือนกัน บางวิชามาเป็นสอบย่อย แต่บางวิชาก็มาในรูปแบบรายงานที่เก็บคะแนนสูงมากกก บางคนเจอวิชาละ 1 เล่ม 30 คะแนน หรือ 1 - 2 เล่ม 50 คะแนนก็มี ยังไม่รวมวิชาอื่นๆ อีกนะคะ เรียกได้ว่าทำจนตาแฉะ เมื่อยมือเลยทีเดียว

          วันนี้พี่เมก้าเลยมี
10 Checklist เพื่อการทำรายงานที่เพอร์เฟคท์ + ส่งทันเวลา มาฝาก ถ้าได้รับงานร้อนมาแล้วยังทำอะไรไม่ถูก ตามเช็กไปพร้อมกันเลยค่ะ

Checklist 1 : เกณฑ์การให้คะแนน
          ก่อนทำรายงาน เราต้องรู้ว่าส่วนไหนในเล่มที่คะแนนเทไปเยอะมาก เราจะได้ให้ความสำคัญตรงส่วนนี้เป็นพิเศษ (ถ้าลืมทำ คะแนนหายยกชุดแน่) ยกตัวอย่าง รายงานวิชาการประเภทค้นคว้าข้อมูล น้ำหนักคะแนนที่เยอะหน่อยก็จะอยู่ในส่วนของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานวิทยาศาสตร์ น้ำหนักคะแนนก็จะอยู่ในส่วนของผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง ต้องละเอียดรอบคอบ ชัดเจนที่สุด ถ้าไม่มั่นใจว่าเข้าใจถูกไหมให้รีเช็กกับเอกสารที่ครูแจกตอนมอบหมายงาน หรือสอบถามคุณครูเพิ่มเติมอีกรอบหนึ่งค่ะ

Checklist 2 : ส่วนประกอบต้องครบ
          ส่วนประกอบในการทำรายงานที่ครูต้องการมีอะไรบ้าง ลิสต์ไว้ก่อนเลยค่ะ บางวิชาครูอาจจะอนุโลมให้ ไม่ต้องมาแบบจัดเต็ม แต่บางวิชาก็ต้องทำตามฟอร์มเลย ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปหักคะแนนระนาว มาดูกันว่าส่วนประกอบพื้นฐานควรมีอะไร

          ส่วนนำ
          - ปกนอก
          - ใบรองปกใน
          - ปกใน
          - คำนำ
          - สารบัญ


          ส่วนเนื้อความ
          - บทนำ
          - เนื้อหา
          - สรุป

          ส่วนอ้างอิง
          - บรรณานุกรม
          - ภาคผนวก

          ในส่วนประกอบนี้ อาจมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาอีก เช่น การลำดับหน้า การแบ่งบทและหัวข้อในบท ตัวพิมพ์ และรูปแบบการพิมพ์ ต้องใช้อักษรตัวเข้ม หรือขีดเส้นใต้ ฯลฯ ถ้าน้องๆ ทำได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ครูต้องการ คะแนนก็จะครบตามไปด้วยค่ะ


Checklist 3 : เลือกหัวข้อที่ปัง
          หัวข้อทำรายงานที่ดีต้องน่าสนใจและท้าทายตัวเราเองค่ะ ที่บอกว่าต้องน่าสนใจ เพราะเกิดเป็นหัวข้อที่ทำแล้วเรายังเอียนหรือเบื่อเอง จะไปรอดไหมเนี่ย? ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดี เบื้องต้นอาจจะเริ่มจากเรื่องที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียนของเราก่อนก็ได้ หรือจะมองจากประเด็นที่กำลังเป็นกระแสสังคมอยู่ตอนนี้ เรามีความเข้าใจในระดับหนึ่ง และมีความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอแง่มุมนี้ให้ครูได้เห็น สิ่งสำคัญคือขอบเขตของการเลือกหัวข้อทำรายงานต้องเหมาะสมกับระยะเวลาด้วยค่ะ ไม่ยากไปหรือง่ายเกินไป

Checklist 4 : สำรวจข้อมูล
          เมื่อได้หัวข้อที่สนใจมาแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือ “สำรวจข้อมูล” ลองดูซิว่าหัวข้อนี้ไปใกล้เคียงกับรายงานใคร หรือเคยมีใครนำร่องทำไว้แล้วหรือเปล่า ที่ดูไม่ใช่ให้ลอกนะคะ แต่เราจะได้หันมาเจาะประเด็นเพิ่มในอีกแง่มุมที่คนอื่นยังไม่ได้ทำ การสำรวจข้อมูลจะทำให้รู้ด้วยว่าเรื่องที่เราจะหยิบยกมานำเสนอในรายงานนั้น ประเด็นใหญ่เกินหรือแคบเกินไป ถ้าใหญ่ ยังพอจำกัดขอบเขตด้วยการปรับหัวข้อให้เล็กลงได้ แต่ถ้าแคบเกินไปอาจมีปัญหาภายหลัง คือข้อมูลไม่มากพอให้ศึกษา และอาจไม่มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือมาประกอบการเขียนรายงาน

Checklist 5 : ทำเค้าโครงรายงาน
          ปกติก่อนทำรายงาน ครูมักจะให้ใบ Outline หรือเค้าโครงของโครงงานมาให้เราได้ทำก่อนอยู่แล้ว  ตรงส่วนนี้ก็จะง่ายเลยค่ะ น้องๆ จะรู้ขอบเขตว่าเราต้องทำอะไรบ้าง แล้วก็ทำไปตามขั้นตอนให้ครบ บางคนบอกว่ายุ่งตั้งแต่เลือกหัวข้อจนถึงเค้าโครงเลย เพราะครูไม่ให้ผ่านสักที T T

          คำแนะนำคือให้น้องๆ กำหนดสัดส่วนเนื้อหาต่างๆ ไว้เลย ปกติเค้าโครงจะประกอบด้วย
          - หัวข้อรายงาน
          - วัตถุประสงค์รายงาน
          - โครงเรื่องรายงาน

          หัวข้อต้องมีความชัดเจนว่าเราจะทำเรื่องอะไร ส่วนวัตถุประสงค์ก็ควรกำหนดให้เรียบร้อยว่าเราจะศึกษาหัวข้อนั้นในด้านใด จุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่ออะไร ทั้งนี้เพราะเนื้อหาสำคัญของรายงานจะต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ค่ะ สุดท้ายโครงเรื่องรายงาน จะเป็นกรอบที่เราต้องวางเนื้อหาส่วนต่างๆ ไว้ว่าจะเขียนเรื่องใดบ้าง ตรงส่วนนี้จะใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานต่อไปด้วย เราจึงควรกำหนดเป็นหัวข้อใหญ่ หัวข้อรอง และหัวข้อย่อยไว้ก่อน เช่น

          หัวข้อ : วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
          วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
                              2. เพื่อนำบทบาทด้านต่างๆ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
          เค้าโครง :      1. บทนำ
                              2. สภาพสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา
                              3. สตรีไทยที่มีบทบาทสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
                                  3.1 สมเด็จพระศรีสุริโยทัย
                                  3.2 ท้าวศรีสุดาจันทร์
                                  3.3 พระสุพรรณกัลยา
                              4. วิเคราะห์บทบาทของสตรีไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
                                  4.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรม
                                  4.2 ด้านการเมืองการปกครอง
                                  4.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
                              5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
                                   
          ควรเรียบเรียงโครงเรื่องให้สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความสับสนในการนำเสนอข้อมูลค่ะ 


Checklist 6 : ข้อมูลน่าเชื่อถือ
          ขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนของการนำข้อมูลมาใช้ค่ะ ควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่านั่งทางในแล้วมโนขึ้นมาเอง น้องๆ อาจจะอ้างอิงจากผลงานวิชาการ งานวิจัย หนังสือ หรือตำราต่างๆ ที่มีการศึกษามาเป็นอย่างดี ถ้าเป็นรายงานที่ต้องใช้ทฤษฎีเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็ต้องค้นคว้าข้อมูลเยอะๆ เพื่อนำแนวคิดหรือทฤษฎีที่ใกล้เคียงกับงานที่เราจะทำมากที่สุดมาใช้
          อย่า Copy Paste ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต หรือในหนังสือมาใส่ในรายงานรวดเดียว! ให้ใช้วิธีอ่านจับใจความสำคัญ แล้วนำมาเรียบเรียงสรุปเป็นภาษาของตัวเองค่ะ ถ้าต้องการหยิบยกข้อความมา ก็อย่าลืมเขียนอ้างอิงในเนื้อหารายงานนะคะ ส่วนการอ้างอิงท้ายเล่มให้ดูลักษณะการเขียนบรรณานุกรมตามแบบแผนที่ครูกำหนดไว้ก่อนค่ะ โดยทั่วไปรูปแบบก็จะประมาณนี้

แหล่งข้อมูลจากหนังสือ
          ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์
          วัลลภา รุ่งศิริแสงรัตน์. (2545). บรรพบุรุษไทย: สมัยอยุธยา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกณ์มหาวิทยาลัย.

แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์
          ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เขียน). ชื่อเรื่อง. [ออนไลน์]. ได้จาก: URL. [สืบค้นเมื่อ : ว/ด/ป].
          อภิสิทธิ์ บุพสิริ. (2558). พัฒนาการด้านสังคมสมัยอยุธยา. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://historytactic.blogspot.com/2015/08/blog-post_27.html. [สืบค้นเมื่อ : วันที่ 27 สิงหาคม  2558].


Checklist 7 : การนำเสนอสุดว้าว
          นอกจากเนื้อหารายงานจะต้องเรียงลำดับอย่างเหมาะสมแล้ว การนำเสนอก็ควรมีอะไรให้คุณครูได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจด้วยนะคะ ครูบางท่านอาจเกิดอาการมึนเพราะตัวอักษรลายตาเต็มหน้ากระดาษ อย่างน้อยเว้นช่องไฟสักนิด หรือสอดแทรกภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเข้ามา ถ้าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ ภาพประกอบการทดลองนำมาใส่ได้ ถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขควรจัดใส่ตารางหรือสร้างกราฟให้เรียบร้อย โดยขนาดและการจัดวางภาพก็ต้องอยู่ในองค์ประกอบที่เหมาะสมด้วยค่ะ

Checklist 8 : ใช้ภาษาอย่างมีระดับ
          ภาษาที่ใช้ในการเขียนรายงาน ต้องไม่เพ้อฝันเหมือนเขียนนิยาย แล้วก็ไม่ฮาแตกเหมือนเม้าท์กับเพื่อน ประมาณว่า “สมัยอยุธยานะเธอ มีการจัดเก็บภาษีอากรที่รุ่งเรืองมาก ผู้คนนี่แต่งกายกันอู้ฟู่ ใช้เงินเป็นเบี้ยเลยจ้า” ครูอ่านแล้วคงฮากริบ ให้สวมบทว่าเรากำลังเขียนหนังสือเรียนสักเล่ม ภาษาที่ใช้ก็ต้องออกมาแบบทางการเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือค่ะ อีกอย่างอย่าเขียนแต่น้ำวกไปวนมาต้องใส่เนื้อๆ ที่แสดงถึงการคิดวิเคราะห์ของเราเข้าไปด้วย พวกคำฟุ่มเฟือย เช่น ทำการ ในการ มีความ ฯลฯ ตัดออกได้ตัดค่ะ  

Checklist 9 : สรุปกระชับประทับใจ
          เมื่อถึงข้อสรุป น้องๆ จะต้องรวบรวมประเด็นสำคัญ แล้วเขียนออกมาให้ครูอ่านแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งค่ะว่ารายงานเล่มนี้ศึกษาอะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง อย่าให้ครูหาข้อสรุปเองเด็ดขาด เพราะถ้าออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ คะแนนอาจจะติดลบได้ T T ท่องไว้ “สรุปกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย”

Checklist 10 : เช็กเวลาส่งรายงาน
          รายงานเพอร์เฟคท์แล้วก็ต้องมาทันเวลาที่ใช่ด้วยค่ะ “ห้ามลืมเช็กเวลาส่งเด็ดขาด!” เพราะถ้าเกิดส่งไม่ตรงเวลา ส่วนใหญ่ครูมักจะหักคะแนนเราไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะ แล้วคิดดูว่าขนาดยังไม่ได้ตรวจเนื้อหาในเล่มยังโดนหักซะเยอะ ถ้าตรวจเพิ่มแล้วเจอส่วนที่ผิดพลาดอีก คะแนนจะเหลือเท่าไหร่ ดังนั้น ได้รับมอบหมายการบ้านมาปุ๊บ รีบมาร์กดาววันที่ส่งลงปฏิทินเลย จะได้จัดตารางเวลาทำรายงานได้ถูก   

          นี่ก็เป็น Checklist การทำรายงานแบบคร่าวๆ ที่พี่เมก้านำมาฝากนะคะ โดยรวมถ้าทำได้ครบตามนี้ ก็ไม่น่าจะมีจุดไหนให้ครูมาหักคะแนนเราได้แล้ว น้องคนไหนทำรายงานบ่อยจนคล่องมือ อยากจะแนะนำทริกดีๆ เพิ่มเติมให้เพื่อน เข้ามาแชร์กันได้ค่ะ  

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.aresearchguide.com/1steps.html
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mayka

พี่เมก้า - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา ที่มีความสุขกับการแต่งฟิค อ่านฟิค เพ้อถึงยัมมี่ฟู้ดไปวันๆ

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รายงาน #การบ้าน #ทำรายงาน #Checklist #ฟิตเกรด #การศึกษา #การศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?