ซ่อน
แสดง

จากข่าวดัง สู่งานวิจัย! "โรคหลงตัวเอง" เคยมั้ย? ที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินความเป็นจริง []

วิว
Big Story ที่จะหาคำตอบกับเรื่องนี้
- จากข่าวดัง ทำให้เรารู้ว่าอาการนี้ คือโรคชนิดหนึ่ง
- "หลงตัวเอง" VS "มั่นใจตัวเอง" คือคนละโรคกัน
- เช็คลิสต์เข้าข่ายโรคนี้ไหม ? ผ่าน 9 อาการ
- งานวิจัยชี้ หากถูกชมเกินความจำเป็นบ่อยๆ เสี่ยง

 
จากข่าวดัง สู่งานวิจัย! "โรคหลงตัวเอง" เคยมั้ย? ที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินความเป็นจริง

           "เคยไหม? ที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินความเป็นจริง ?" จากคำถามนี้ เรามีคำตอบให้ตัวเองยังไงครับ ? หากตอบว่าใช่ อย่าเพิ่งตกใจไปครับ เพราะจากข้อมูลคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต พบว่านี่คือ อาการส่วนหนึ่งของ "โรคหลงตัวเอง" ซึ่งต่างจาก "โรคมั่นใจในตัวเอง" วันนี้ #dekdBigStory เราจะมาหาคำตอบกับอาการเหล่านี้กัน

คนเป็นคิดอยู่ 3 อย่าง สำเร็จ+อำนาจ+รูปลักษณ์
           "โรคหลงตัวเอง" หรืออาการความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (Narcissistic personality disorder, NPD) เป็นความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่ส่งผลให้พฤติกรรมผิดปกติในระยะยาว อาการมีหลายแบบ ได้แก่ การรู้สึกว่าตัวเองสำคัญมากกว่าความเป็นจริง มีความต้องการถูกชมเชยมากเกินปกติ และการไม่เข้าใจความรู้สึกผู้อื่น ตามข้อมูลระบุว่าคนที่เป็นโรคนี้ จะเสียเวลากับการคิดเกี่ยวกับความสำเร็จ ความมีอำนาจ หรือเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของตน พวกเขามักเอาเปรียบคนรอบข้าง พฤติกรรมมักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นและเกิดขึ้นได้ในหลายเหตุการณ์

           
ทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้สาเหตุของโรคหลงตัวเองอย่างแน่ชัด แต่คู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตจัดให้โรคนี้อยู่ในกลุ่ม B โรคที่ถูกวินิฉัยด้วยการสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ซึ่งโรคนี้ต่างจากอาการฟุ้งพล่าน หรืออาการติดยา

ภายนอกโอ้อวด ภายในอ่อนแอ
           คนที่เป็นโรคหลงตัวเองจะชอบโอ้อวด ต้องการให้คนอื่นชม ชอบเหยียดหยามผู้อื่น และขาดความร่วมรู้สึกต่อผู้อื่น ทำให้ผู้เป็นโรคหลงตัวเองดูเหมือนมีพฤติกรรมที่ดื้อรั้น รู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น และมักคอยหาทางควบคุมผู้อื่นหรือใช้อำนาจแบบผิดๆ โรคหลงตัวเองต่างกับความมั่นใจในตนเอง โดยคนเป็นโรคนี้มักให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าผู้อื่น และมักไม่เอาใจใส่ความรู้สึกหรือความต้องการของคนรอบข้าง รวมถึงคาดหวังว่าตนเองจะได้รับการปฏิบัติที่เหนือกว่า โดยไม่คำนึงถึงสถานะความสำเร็จที่แท้จริงของตน นอกจากนี้ผู้เป็นโรคนี้มักมีอาการอัตตาอ่อนแอ ทำให้ไม่สามารถทนต่อคำวิจารณ์ของคนอื่น และมักดูถูกคนอื่นเพื่อให้รู้สึกว่าตนเหนือกว่า
 
จากข่าวดัง สู่งานวิจัย! "โรคหลงตัวเอง" เคยมั้ย? ที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินความเป็นจริง

9 เช็คลิสต์เข้าข่ายโรคนี้
           ในคู่มือการวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต พิมพ์ครั้งที่ 5 ระบุว่าบุคคลที่เป็นโรคหลงตัวเองมักมีอาการบางข้อ หรือทุกข้อต่อไปนี้..
1.โอ้อวดเพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติราวกับตนอย่างอยู่เหนือกว่า
2.คงอยู่กับจินตนาการเกี่ยวกับอำนาจ ความฉลาด ความมีเสน่ห์
3.มองว่าตัวเองพิเศษ เหนือกว่าผู้อื่น และเกี่ยวข้องกับคนหรือสถาบันดัง
4.ต้องการให้คนอื่นชื่นชมตลอดเวลา
5.รู้สึกว่าตนเองควรได้รับการปฏิบัติแบบพิเศษและผู้อื่นควรเชื่อฟังตน
6.เอาเปรียบผู้อื่นเพื่อผลดีต่อตนเอง
7.ไม่ยอมเข้าใจความรู้สึก ความต้องการ และความจำเป็นของผู้อื่น
8.อิจฉาผู้อื่นและเชื่อว่าผู้อื่นก็อิจฉาตนเช่นกัน
9.ขี้โม้และมีพฤติกรรมดื้อรั้น

           
ทางด้านการรักษายังไม่มีการถูกศึกษามากนัก การบำบัดมักเป็นไปได้ยากเนื่องจากคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาด้านโรคนี้ เชื่อกันว่าคนประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นโรคนี้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต โรคนี้มักเกิดขึ้นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงและในคนหนุ่มสาวมากกว่าคนมีอายุ ด้านสาเหตุนั้นก็ไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุของโรคหลงตัวเอง ผู้เชี่ยวชาญมักใช้แบบจำลองชีวจิตสังคม (biopsychosocial model) ของสาเหตุ ซึ่งพบว่าปัจจัยทางสภาพแวดล้อม สังคม พันธุกรรม และชีวประสาท ล้วนมีผลต่อบุคลิกภาพหลงตัวเอง

 
จากข่าวดัง สู่งานวิจัย! "โรคหลงตัวเอง" เคยมั้ย? ที่รู้สึกว่าตัวเองสำคัญเกินความเป็นจริง

วิจัยชี้ชมเกินความจำเป็นบ่อยๆ เสี่ยง
           หลายข้อมูลยืนยันว่า ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและสังคมก็มีส่วนก่อให้เกิดโรคหลงตัวเองในบางคน โรคอาจพัฒนาจากความสัมพันธ์ที่บกพร่องของผู้ปกครอง สิ่งนี้อาจส่งผลให้เด็กมองตนเองว่าไม่สำคัญและขาดการเชื่อมต่อกับผู้อื่น และมักเชื่อว่าตนเองมีบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่ปกติทำให้พวกเขาไม่มีค่า และไม่เป็นที่ต้องการ เชื่อว่าผู้ปกครองที่ตามใจมากเกินไปหรือที่ใจร้ายและบังคับมากเกินไปอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผล

นักวิจัย Leonard Groopman และ Arnold Cooper ได้ระบุปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคหลงตัวเอง
-พื้นนิสัยที่อ่อนไหวมากเกินไปซึ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด
-การชื่นชมเกินจริงที่ไม่เคยถูกดุลด้วยความคิดเห็นที่เป็นจริง
-การชื่นชมพฤติกรรมดี หรือการวิจารณ์พฤติกรรมไม่ดีที่มากเกินไป 
-การที่ผู้ปกครอง ญาติ หรือเพื่อนตามใจและประเมินค่าสูงไป
-ถูกผู้ใหญ่ชมว่ามีทักษะหรือหน้าตาดี
-การทารุณกรรมทางอารมณ์อย่างรุนแรงในวัยเด็ก
-การดูแลที่ไม่สม่ำเสมอจากผู้ปกครอง
-การเรียนรู้พฤติกรรมชักจูงจากผู้ปกครองหรือเพื่อน
-ถูกให้ความสำคัญจากผู้ปกครองเพราะพวกเขาต้องการเพิ่มความมั่นใจตนเอง
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=latae

พี่ลาเต้ - ผู้เขียน

นักข่าวสายการศึกษา เกาะติดทุกข่าวแทนน้องๆ ตัวถีบ ตัวดันให้ ม.6 สอบติด

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#การศึกษา #โรคหลงตัวเอง #โรค NPD #โรคมั่นใจตัวเอง

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?