ซ่อน
แสดง

หาคำตอบ "เรียนเอกไทย ทำไมคนมองล้าหลัง?" เพราะไม่สากล หรือคนไม่เห็นความสำคัญ []

วิว
Big Story ที่จะหาคำตอบกับเรื่องนี้
- ปรากฏการณ์ "เรียนเอกไทย" ทำไมคนมองล้าหลัง ?
- ตอบคำถามฮิต "เรียนทั้งที เรียนภาษาอื่นไม่ดีกว่าเหรอ ?"
- พาดูชีวิต 4 ปีในเอกภาษาไทย เรียนอะไรบ้าง ?
- อ่านแนวการสอนของเอกไทย ได้ทำงานในทุกอาชีพ
หาคำตอบ "เรียนเอกไทย ทำไมคนมองล้าหลัง?" เพราะไม่สากล หรือคนไม่เห็นความสำคัญ
 
            "ทำไมถึงเรียนเอกไทย ?" นี่คือคำถามยอดฮิตที่เหล่านิสิตนักศึกษาที่เรียนใน "สาขาวิชาภาษาไทย" มักพบเจออยู่บ่อยๆ วันนี้ #dekdBigStory เราจะมาดูชีวิตเด็กเอกภาษาไทย เพื่อตอบคำถามที่ว่า "เรียนภาษาทั้งที เรียนภาษาต่างประเทศไม่ดีกว่าเหรอ ?" มาติดตามกัน

             "ขนุน" นักศึกษาเอกภาษาไทยชั้นปีที่ 4 ได้เล่าให้ทีมงาน #dekdBigStory ฟังว่า "เราไม่ได้เรียนแบบหลักภาษาไทย เหมือนสมัยประถมมัธยม ไม่ได้มานั่งแต่งกลอน คือบางคนยังติดภาพลักษณ์ ว่าคนเรียนเอกไทยต้องแต่งกลอน เรียนกฎไวยากรณ์ เรียนหลักภาษา แม่กด แม่กน แม่เกยแบบนั้น แต่ที่จริงเราเรียนมากกว่านั้น ทั้งด้านภาษาศาสตร์ ที่เรียนภาษาไทยแบบเจาะลึก ศึกษาไปถึงปรากฎการณ์ทางภาษา อย่างการบัญญัติศัพท์วัยรุ่นขึ้นใหม่ เช่น ลำไย นก ตะมุตะมิ เผือก ฯลฯ ความหมายแฝงคืออะไร กำลังสะท้อนอะไรในสังคม ด้าน "สื่อสารมวลชน" เพื่อนำภาษาที่เราเรียนไปใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ ด้าน "วรรณกรรม" เพื่อให้เข้าใจมนุษย์มากขึ้นผ่านภาษา


หากไม่มีเอกไทย
อีก 20 ปีผ่านไปใครจะดูแลภาษาเรา
             "เมย์" บัณฑิตเอกภาษาไทย ปัจจุบันทำงานด้านสื่อสารมวลชน ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า "ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเอง เอกภาษาไทย จะเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาของเรา เพื่อนำไปปรับใช้กับงานต่างๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งหากไม่มีการสอนเอกภาษาไทย ในอนาคตต่อไป ภาษาเราอาจวิบัติ เราหรือลูกหลานเราอาจจะตอบใครไม่ได้เลยว่า ภาษาไทย คือภาษาอะไร ? มีรากเหง้าอย่างไร ? ตลอดจนใช้งานยังไง ?"

            "แนน" บัณฑิตเอกภาษาไทย อธิบายเพิ่มเติมว่า "หลายคนจะมองว่าเรียนจบเอกไทย ต้องไปเป็นอาจารย์ ซึ่งจริงๆ เป็นได้มากกว่านั้น เราไปอยู่ในทุกจุดที่มีการใช้ภาษาไทย แม้กระทั่งในการแสดงโขนหรือละคร ที่จำเป็นต้องอาศัยการตีความตัวละคร ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ และความหมายต่างๆ ที่แฝงอยู่ให้ออกมาตรงตามบทประพันธ์ คนที่จบเอกไทยจะทำหน้าที่ตรงนั้น ตีความเจตนาของตัวละคร ให้นักแสดงเข้าใจไม่ผิดเพี้ยนจนเกิดความเสียหายต่อบทประพันธ์"
หาคำตอบ "เรียนเอกไทย ทำไมคนมองล้าหลัง?" เพราะไม่สากล หรือคนไม่เห็นความสำคัญ

เพราะความไม่รู้ สู่คำถามหายนะ
"เรียนจบไป ทำอะไรเหรอ ?"
             ในปัจจุบันมีนิสิตนักศึกษา เอกภาษาไทยหลายคนถูกถามจากคนใกล้ตัวว่า "เรียนอักษรฯ ทั้งทีไปเรียนภาษาที่ 2 หรือ 3 ไม่ดีกว่าเหรอ ?" หรือ "ถามตรงๆ นะเรียนเอกไทยจบไปทำอะไร?" "แพร" นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย เล่าว่า "แรกๆ ก็รู้สึกว่ารับไม่ได้นะ เหมือนโดนเหยียดนิดๆ ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิด เราสามารถทำได้หลายอย่างนะ ได้ทุกอย่างที่มีการใช้ภาษา โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญ เราสามารถประยุกต์ความรู้ที่มีไปทำอะไรก็ได้ ทั้งงานท่องเที่ยว งานประชาสัมพันธ์ งานโฆษณา งานด้านสื่อสารมวลชน งานเขียน งานพิสูจน์อักษร หรืองานสอน ทั้งสอนภาษาไทยให้คนไทย สอนหนังสือตามโรงเรียน แบบที่ทุกๆ คนคิด และสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ"

เอกไทย ทุกมหาวิทยาลัย ไม่ได้เรียนแค่เพื่อใช้งาน 
             อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล ประธานหลักสูตรภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สรุปให้ฟังง่ายๆ ว่า "จริงๆ แล้ว มาตรฐานการเรียนเอกภาษาไทย หรือหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย ของทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีพื้นฐานความรู้ที่เหมือนกันอยู่ 4 ด้าน คือ หลักภาษา การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน วรรณคดี และสังคมวัฒนธรรม เราไม่ได้เรียนเพื่อแค่ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แต่ลึกว่านั้น เช่น เรียนเพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้ฟังพูดอ่านเขียนรู้เรื่อง อย่างน้อยก็ได้ตามมาตรฐาน และเหนือกว่ามาตรฐาน หรือเพื่อให้สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง จะต้องรู้หลัก และใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงแก้ไขให้คนอื่นได้
 
หาคำตอบ "เรียนเอกไทย ทำไมคนมองล้าหลัง?" เพราะไม่สากล หรือคนไม่เห็นความสำคัญ

             เรียนเพื่ออธิบายที่มาที่ไป ให้สอนได้ ถ่ายทอดได้ ไม่เฉพาะแค่สอนคนไทยด้วยกัน แต่ต้องสอนคนต่างชาติที่อยากเรียนภาษาไทยด้วย และไม่ใช่ว่าคนไทยคนไหนจะสอนได้ เพราจะต้องเข้าใจมากกว่าคนทั่วไป ต้องอธิบายที่มา เหตุผล รวมถึงหลักเกณฑ์ทางภาษาต่างๆ ที่ต้องจดจำ หรือเรียนให้สามารถวิเคราะห์ เมื่อมีปรากฏการณ์ในภาษา จะสามารถวิเคราะห์ว่ามีรูปแบบ มีสาเหตุอะไร หรือผลลัพธ์อะไรบ้าง สมมติว่า “มีการสะกดผิด” เด็กเอกไทยก็จะรู้ว่าสะกดยังไง สอนได้ว่าจะสะกดให้ถูก มีหลักอย่างไร ในขณะเดียวกันก็จะวิเคราะห์ได้ว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น เพราะอะไร แล้วบอกอะไรกับเกี่ยวกับสังคมบ้าง หรือส่งผลกระทบอะไร คือไม่ได้บอกถูกผิด

             เพื่อให้สร้างสรรค์ได้ การใช้ภาษาระดับมาตรฐานทั่วๆ ไป ไม่พอกับการสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าวใจ หรือจรรโลงใจให้กับคนอื่น แต่เด็กเอกไทย อาจจะต้องเขียนให้น่าสนใจ หรือครีเอทภาษาให้แปลกใหม่ รวมไปถึงเรียนเพื่อสืบทอด รักษามรดกวัฒนธรรมไว้ และต่อยอด (เป็นทุนวัฒนธรรม) เพื่อให้เกิดคุณค่าในเชิงของธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อีก"

จบเอกภาษาไทยแล้ว ทำงานได้เยอะมาก
             แบ่งเป็นหลายกลุ่ม ประกอบอาชีพได้ทั้งกลุ่ม 1.อาจารย์ หรือครูภาษาไทย 2.งานสำนักงาน เช่น เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ HR หรือ ADMIN 3.Content Creator และสื่อสารมวลชน เช่นนักพูด นักเขียน งานสื่อสารมวลชน นักข่าว Youtuber 4.นักวิชาการ หรือนักวิจัย 5.งานอื่นๆ เช่น แอร์ฯ นักบิน หรือทำธุรกิจส่วนตัว
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#การศึกษา #เอกไทย #ป.ตรี เอกภาษาไทย #เอกไทย จบไปทำงานอะไร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   เกย์อักษรฯเอกปรัชญา
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   การแก้ปัญหาความล้มเหลวในการสื่่อสารให้สาธารณชนเข้าใจในวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ทุกคนที่เรียนทางด้านนี้ต้องเริ่มจากการเข้าใจในคุณค่าที่แท้จริงของธรรมชาติการเรียนของกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ของพวกเรากันเองก่อน และต้องไม่เผลอหยิบยกภาษาทุนนิยมมาใช้เสียจนฝังกลบคุณค่าภายในที่แท้จริงแห่งมนุษยศาสตร์


   จากวิธีการตั้งคำถามของบทความยังสะท้อนให้เห็นว่าไม่ได้เข้าใจคุณค่าภายในที่แท้จริงของเด็กเอกไทย ดังเช่นว่า...


   "หากไม่มีเอกไทย

   อีก 20 ปีผ่านไปใครจะดูแลภาษาเรา"?


   เราขอตอบว่า ก็ไม่ต้องมีใครดูแลเพราะภาษาไทยจะมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆตราบเท่าที่มีคนพูดภาษาไทย ซึ่งประเทศไทยเราก็ใหญ่ ไม่ใช่ชนเผ่าเล็กๆที่กำลังจะสูญพันธ์ุ ฉะนั้นมันไม่ต้องดูแลอะไรเลย ภาษามันเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ มันสามารถดำเนินไปได้เองของมัน


   "เมย์" บัณฑิตเอกภาษาไทย ปัจจุบันทำงานด้านสื่อสารมวลชน ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า "ประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่มีภาษาเป็นของตัวเอง เอกภาษาไทย จะเรียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาษาของเรา


   "...เพื่อนำไปปรับใช้กับงานต่างๆ อย่างถูกต้อง..."


   เราขอจับภาพการใช้ภาษาทุนนิยมในการเดินหมากด้วยภาษาชิ้นนี้ แทนที่คุณเมย์จะเริ่มอธิบายจากคุณค่าภายในแล้วค่อยๆรจนาคุณค่าให้แผ่ซ่านออกมาข้างนอก คุณเมย์เผลอยอมให้ภาษาทุนนิยมครอบงำคุณค่าแห่งเอกภาษาไทยตนเอง โดยการไปตอบวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือ เพื่อนำไปปรับใช้กับงานต่างๆ

   ซึงทางเลือกที่ดีกว่าคือคำตอบว่าเพื่อความรู้ความเข้าใจในกลไกภาษาและความเป็นมนุษย์ แล้วนำความรู้ความเข้าใจตรงนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆทาง


   "...ซึ่งหากไม่มีการสอนเอกภาษาไทย ในอนาคตต่อไป ภาษาเราอาจวิบัติ เราหรือลูกหลานเราอาจจะตอบใครไม่ได้เลยว่า ภาษาไทย คือภาษาอะไร ? มีรากเหง้าอย่างไร ? ตลอดจนใช้งานยังไง ?"


   ตอบ เอกภาษาไทยเขาเรียนวิชาภาษาศาสตร์ของภาษาไทยซึ่งก็คือการศึกษาภาษาในฐานะปรากฎการณ์หนึ่งเหมือนวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การไปตัดสินคุณค่าหรือไปบัญญัติการใช้ภาษาของคนในสังคม ฉะนั้นเขาจะไม่ตั้งคำถามว่าภาษาจะวิบัติหรือไม่ เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เอกไทยจะไปตัดสิน ถึงลูกหลานจะตอบไม่ได้ว่าภาษาไทยมีความเป็นมาอย่างไรหรือใช้งานอย่างไร แต่แน่ใจได้เลยว่าพวกเขาก็จะพูดภาษาไทยกันได้ สื่อสารรู้เรื่องและใช้งานได้กันไปก่อนแล้วละกัน


   ตอบกลับ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?